İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu
   Rate this post

   Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu

   Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu 1-İmam Muhammed Bakır (a.s) buyuruyor: “Allah Resulünün (s.a.a) kızı Fatıma (a.s), Hamza’nın -Allah ondan razı olsun- kabrini ziyarete gidiyor ve onun kabrini tamir ediyordu. Alamet unvanında kabrin üzerine taş bıraktı.”[1] 2-Rezîn İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) naklediyor: “Fatıma (s.a) her iki veya üç günde bir, şehitlerin […]

  • Tesbihat-u Erbaa Zikri
   4 (80%) 1 vote

   Tesbihat-u Erbaa Zikri

   Tesbihat-u Erbaa Zikri “Subhanallah-i vel hamdülillah-i vela ilahe illallah-u vallah-u Ekber” zikrine “Tesbihat-u Erbaa” demektedirler. Halbuki bu zikirlerden sadece bir tanesinde ‘Subhanallah’ zikri bulunmakta gerisinde ise tesbih yoktur. Diğerleri ‘tehmid’, ‘tehlil’ ve ‘tekbir’dir. Tesbih: Subhanallah. Tehmid: Elhamdülillah. Tehlil: La ilahe illallah. Tekbir: Allah-u Ekber… Tesbihat-u Erbaa’yı namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında söyleyebiliriz… Tesbihat-u Erbaa Zikri […]

  • ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ
   Rate this post

   ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ

   ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol¬sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah¬tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • Kumeyl Duasının Şerhi
   Kumeyl Duasının Şerhi
   Rate this post

   Kumeyl Duasının Şerhi

   İçindekiler Duaya Bir Bakış    31 Kur’ân’da Dua    31 Rivayetlerde Dua    35 Toplu Halde Dua Etmenin Önemi    37 Allah’tan Ümidi Kesmek Kafirlerin Sıfatıdır    39 Duanın Şartları    41 Cuma Gecesi    42 Kumeyl B. Ziyad-i Nehaî    44 Kumeyl Duası    46 Bismillah’ın İncelikler ve İşaretlerinin Panoraması    53 Dünyanın En Değerli Misafiri İnsan    75 İnsanın Meydana Geliş Merhaleleri    75 Birinci […]

  • Dua Adabı
   Dua Adabı
   Rate this post

   Dua Adabı

     M. Mehdi ASİFİ İmam Sadık (a.s)’a ashabından biri: ‘Kur’an-ı Kerim’de te’vilini bilmediğim iki ayet vardır’ dedi. İmam: Hangi ayetlerdir? diye buyurdu. -Biri, “Beni çağırın (dua edin) size icabet edeyim”[1] ayetidir; oysa ben Allah’ı çağırmama rağmen duam kabul olmuyor. -Allah’ın, vaadine aykırı davrandığını mı sanıyorsun? -Hayır. -Öyleyse ne demek istiyorsun? -Bilmiyorum. -Diğer ayet hangisidir? -“Siz […]

  • RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   Rate this post

   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Merhum Şeyh Saduk, muteber bir senet ile İmam Rıza’dan (a.s), o da babalarından onlar da Hz. Emir-ül Muminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir; buyurdu: Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: “Ey insanlar, Allah’ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte, öyle bir ayki Allah katında en üstün aydır. […]

  • ÂŞÛRÂ ZİYÂRETİ VE TERCÜMESİ
   Rate this post

   ÂŞÛRÂ ZİYÂRETİ VE TERCÜMESİ

   Âşurâ ziyareti İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer-i Sâdık (a.s) gibi Ehl-i Beyt imamları kanalıyla nakledilmiştir. Bu ziyaretin önemi ve büyük sonuçlarını, hem ziyareti nakleden hadislerden anlamak mümkündür, hem de ziyareti okuyup da sonuçlarını amelen tecrübe eden kimselerden muteber kanallarla nakledilen öykülerden. Biz ziyaretin metnini vermeden önce bu konuda nakledilen iki hadisi özetleyerek verdikten […]

  • Kumeyl Duasının Şerhi
   Rate this post

   Kumeyl Duasının Şerhi

   Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah’ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına; her şeye galip geldiğin ceberut (azametin) hakkına (senden niyaz ederim). Önünde hiçbir şeyin durmadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün […]

  • Kumeyl Duasının Şerhi
   Kumeyl Duasının Şerhi
   Rate this post

   Kumeyl Duasının Şerhi

   Dua; hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’a, ihtiyaç ve isteklerin sunulmasıdır. Dua; varlık âleminin maliki ve mutlak gani olan Allah’a yoksulluğun, fakirliğin, miskinliğin ve çaresizliğin beyanıdır. Dua; zavallı bir dilencinin vefalı kerem sahibinden istekleri, güçsüzün en güçlüden yardım talebidir. Dua; zayıf, zelil, miskin, yoksul ve çaresiz kulun, sevgi ve rahmet sahibi latif, hekim, işiten ve gören […]

  more