İslam kaynakları

 • Peygamberlerin Gönderiliş Felsefesi
  Peygamberlerin Gönderiliş Felsefesi
  Rate this post

  Peygamberlerin Gönderiliş Felsefesi

  Uğur AKTAŞ Allah-u Teâlâ insanı 2 boyutlu yaratmıştır. Bunlardan biri fiziksel, diğeri ise aklî yönüdür. Ve bu her iki yaratılış üzerine de insanlar farklı görüşler ve düşünceler ileri sürmüşlerdir. Yaratılıştaki bu 2 yönden insanı insan yapan esas faktör ikinci yönü olan aklî boyutudur. Çünkü insan eğer aklını kullanamazsa bir hayvan ya da bitkiden farkı kalmaz. […]

 • Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2
  Rate this post

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2 Musa Ayaztekin Kuran-ı Kerim işlemiş oldukları bir takım günahlar hasebiyle bir grup insanı Allah’ın muhabbetinden yoksun ve mahrum kimseler olarak nitelemektedir. Şimdi onlara değiniyoruz. 1- Zalimler Büyük günahlardan birisi de zulümdür. Birçok çeşidi vardır. Örneğin yöneticilerin halka zulmü, işverenin işçiye zulmü, üstün asta zulmü, eşe zulüm, komşuya zulüm ve… […]

 • Masum İmamın Ümmet Arasındaki Zarureti Nedendir
  Rate this post

  Masum İmamın Ümmet Arasındaki Zarureti Nedendir

  Masum İmamın Ümmet Arasındaki Zarureti Nedendir Neden Peygamber’den sonra her asır ve zamanda masum bir imamın varlığı zaruret arzetmektedir? Cevap: Şii alimler, her asır ve zamanda, özellikle de İslam’ın insanların zihninde yeni yeni şekillenmeye başladığı risalet asrından sonra ümmet arasında masum bir imamın varlığının gereğini farklı yollarla ispat etmişlerdir. Biz bu yollardan bazısına işaret etmeye […]

 • İNSAN VE KADER
  İNSAN VE KADER
  Rate this post

  İNSAN VE KADER

  MÜSLÜMANLARIN YÜKSELİŞİ VE GERİLEMESİ Kader konusu, felsefî bir karakterde olduğu için, bu özelliği göz önüne alınarak üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Bilimsel ve felsefî meseleler, temel konularına ve o alanda yapılan üretimlere göre belirlenen belli kategori­ler altında mütalaa edilir. Felsefî, matematik ve tabiata ait birtakım konular; bu konularla ilgili birçok alt-gruplar, alt başlıklar dolayısıyla birbirlerinden […]

 • İslami Felsefeye Giriş
  İslami Felsefeye Giriş
  Rate this post

  İslami Felsefeye Giriş

  Giriş Alemdeki bütün varlıklar gerçek varlıklardır ve bi-zimle bir etki-tepki ilişkisi içindedir. Ama varlık aleminin gerçekliği hususunda kesin bir inanca sahib olduğumuz halde bazen hata yapmaktayız. Olmayan bir şeyi var sayabiliyor, var olan bir şeyi de inkar edebiliyoruz. Bazen belli bir zaman sonra hatamızı anlayıp döndüğümüz vaki olduğu gibi, bazen ömrü boyunca bu hatasını anlayıp […]

 • Neden madde ezeli değildir.
  Rate this post

  Neden madde ezeli değildir.

  Allah’a inanan bilginler maddenin sonradan meydana geldiğini, materyalistler ise maddenin ezeli olduğunu iddia etmektedirler. Allah’a inanan bilginler nezdinde maddenin sonradan yaratılmış olduğuna dair deliller nelerdir? Cevap Her şeyden önce şu gerçeği hatırlatmak gerekir ki Allah’ın varlığını isbat meselesi maddenin sonradan yaratılmış olduğunu isbat etmeye bağlı değildir. Başka bir açık ifadeyle şöyle söylemek mümkündür: maddenin ezeli […]