İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ahlak Dersleri
   Rate this post

   Ahlak Dersleri

   Ahlak Dersleri: Tevhidi Vasıtasız Allah’tan Alan Büyük Arif Ayetullah Ensari Hemedani (1) Önemli Bir Uyarı: Değerli ve muhterem okuyucularımız, burada hayatını konu alacağımız çağımızın en büyük Ariflerinden olan Ayetullah Ensari Hemedani’nin yaşamında yaptığı amel ve çalışmalar kişiye has amellerdir. Dolayısıyla burada geçen olaylar kişiyle alakalıdır. Allah’a ulaşmak için hiç kimse bu şekilde ameller yapmaya çalışmamalıdır. […]

  • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri
   Rate this post

   İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

   Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, zahiri ve batini kuvveler ile birçok ordu ve hizmetçi karar kılınmıştır. Burada bunları detaylı olarak ele alacağız. “ما يعلم جنود ربك الا هو”[1] Onların her birine […]

  • GIYBET
   Rate this post

   GIYBET

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Gıybet büyük günahlardan biridir. Bütün Müslümanların bu büyük günahtan sakınması gerekir. Bir günahtan kaçınmanın ilk şartı onu iyice tanımaktır; çünkü insanlar bazen günah işledikleri halde, onu tanımadıkları için, bunun farkına varamamaktadırlar. Ve günah işliyorsun dendiğinde, oldukça şaşırarak, bunun farkında olmadıklarını söylüyorlar. Dini öğrenmek bütün Müslümanlara vacip olduğu için ve bu insanlar öğrenme imkanları olduğu […]

  • Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
   Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
   Rate this post

   Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi

   Altın nasihatler İmam Ali’nin (a.s) Kumeyl bin Ziyad’a Öğütleri Kumeyl b. Ziyâd en-Nehaî şöyle naklediyor: Emir-ül Mü’minin İmam Ali aleyhi’s-selâm elimden tutarak beni Kufe’nin kenarında yer alan mezarlığa doğru götürdüler. Şehrin dışarısına varınca bir ah çekerek şu sözleri buyurdular: Ey Kumeyl! Bu gönüller birer kaptır; en iyi kap içindekini en iyi koruyan ve zarfiyeti geniş […]

  • Konu el-Edeb
   Rate this post

   Konu el-Edeb

   7. Konu el-Edeb  Edeb el-Bihar, 75/66, el-Edeb, 44. Bölüm el-Bihar, 76/67-376, el-Adab ve’s-Sünen el-Bihar, 76/66, Cevami’-u Adab’in Nebiyy (s.a.a) Sünen-i Ebi Davud, 4/246, Kitab’ul Edeb Kenz’ul Ummal, 16/377, Terbiyet-u Ehl’il Beyt Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 18/187, 188 bak. eş-Şerr, 1976. Bölüm; el-Akıl, 2798. Bölüm 61. Bölüm Edeb 1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: […]

  • Ramazan Ayının Her Gecesine Ait Özel Namazlar
   Rate this post

   Ramazan Ayının Her Gecesine Ait Özel Namazlar

   Ramazan Ayının Her Gecesine Ait Özel Namazlar Merhum Meclisi bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz her günün kısa özel duasını “Zad-ül Mead” kitabında şöyle rivayet etmiştir: 1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Hamd, on beş defa İhlâs suresi okunur. 2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd, yirmi defa Kadir (inna enzelnahu) […]

  • AREFE GÜNÜNDE OKUNAN DUA
   Rate this post

   AREFE GÜNÜNDE OKUNAN DUA

   İmam Cafer Sadık aleyhisselam’dan şöyle rivayet olunmuştur: Hz. Muhammed ve onun Ehl-i Beyt’ini hoşnut etmek isteyen, onların hakkında şu şekilde salavat göndersin: Allah’ım! Ey bağışta bulunulanların en cömerdi, ey dilekte bulunulanların en hayırlısı ve ey merhamet dilenilenlerin en merhametlisi. Allah’ım! Öncekiler arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat eyle;  sonrakiler arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat […]

  • KIRK HADİS ŞERHİ İMAM HUMEYNİ (RA) 2
   Rate this post

   KIRK HADİS ŞERHİ İMAM HUMEYNİ (RA) 2

   İÇİNDEKİLER MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ    5 21- ŞÜKÜR    5 Şerh    6 Ayet-i Şerife’nin İrfani Yorumu    7 Şükrün Hakikati Beyanında    8 Şükrün Keyfiyeti    9 Tekmile: Şükrün Nakillerde Yer Alan Fazileti Beyanında    10 Tetimme    10 Fasıl    11 22- ÖLÜMDEN HOŞLANMAMAK    12 Şerh    12 Fasıl    13 Fasıl    14 23- İLİM TALİBLERİ    15 Şerh    15 Fasıl    15 Fasıl    16 Fasıl    17 […]

  • Çeşitli İnsan Sıfatları ve Özellikleri
   Rate this post

   Çeşitli İnsan Sıfatları ve Özellikleri

   Fahrettin GÜNGÖR “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlar için her örnekten irat edip açıkladık…”[1] “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlara her örnekten verdik. Belki onlar öğüt alırlar.”[2] “Şanım hakkı için, gerçekten biz bu Kur’an’da insanlara ibret olacak her türlü misali açıkladık…”[3] “Size, açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve sakınanlara bir öğüt indirdik.”[4] HAİNLER Tanımı “Hain”, […]

  • İmam Hasan Askeri (a.s) “Besmele”nin Anlamını Açıklıyor
   Rate this post

   İmam Hasan Askeri (a.s) “Besmele”nin Anlamını Açıklıyor

   İmam Hasan Askeri (a.s) “Besmele”nin Anlamını Açıklıyor “Allah, ihtiyaçlar ve zorluklar anında, her yaratığın O’ndan başka herkesten ümidini kestiği ve O’ndan başka her sebebin (bağın) koptuğu bir anda her yaratılmışın kendisine yöneldiği kimsedir. Sen, “Bismillah” diyorsun. Yani tüm işlerimde sadece ibadete lâyık olan Allah’tan yardım dilerim. Yardım istendiğinde yardıma koşar ve çağrıldığında icabet eder. Ehlibeyt […]

  • Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk
   Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk
   Rate this post

   Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk

   Mehdi GÜREL “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretleriniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah’tan, Resulünden ve Onun yolunda cihat etmekten daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah fasık kavmi (topluluğu) hidayet etmez.” (Tövbe suresi, ayet:24) ALLAH’LA İRTİBAT Kalp yoluyla Allah’la irtibat kurabilmek, O’nunla […]

  • Mizan-ul Hikmet-7
   Mizan-ul Hikmet-7
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-7

   2220. Bölüm Sadakanın Fazileti Kur’an: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.” 10340.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyametin yeri, müminin göl-gesi dışında hep ateştir. Zira müminin sadakası kendisine gölge eder.” 10341.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadaka ateş karşısında bir […]

  • Mizan-ul Hikmet-4
   Mizan-ul Hikmet-4
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-4

   el-Hulk Ahlak     el-Bihar, 69/332, 38. Bölüm Cevami’ul Mekarim     el-Bihar, 72/189, 105. Bölüm Cevami’u Musavi’l Ahlak     el-Bihar, 71/372, 92. Bölüm, Husn’ul Hulk     el-Bihar, 73/296, 135. Bölüm, Suu’l Hulk     Kenz’ul Ummal, 3/1-439, 663-800, Fi’l Ahlak ve’l Ef’al’il Mahmudet     Kenz’ul Ummal, 3/440-662, 801-834, Fi’l Ahlak ve’l Ef’al’il Mezmume     Şerh-u Nehc’il Belağa-i […]

  • Mizan-ul Hikmet-13
   Mizan-ul Hikmet-13
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-13

   3815. Bölüm Muhammed (s.a.a) Al-lah’ın elçisidir. Kur’an: “Muhammed Allah’ın elçi-sidir.” “And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, iman edenlere şef-katli ve merhametli bir elçi gelmiştir.” “De ki: “Ben de ancak si-zin gibi bir insanım; ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Rabbi-ne kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve […]

  • Mizan-ul Hikmet-5
   Mizan-ul Hikmet-5
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-5

   1471. Bölüm İrtidad ve İrtica Kur’an: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Ge-riye dönen, Allah’a hiç bir za-rar vermez. Allah şükredenle-rin mükafatını yakında vere-cektir.” 7092.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Ben öldüğüm zaman sizin öncünüz olacağım ve vaa-dedilen yeriniz (Kevser) havu-zudur…” Ben şöyle derim: “Ey Rabbim! […]

  • AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ
   AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ
   2.8 (55.56%) 9 votes

   AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

   Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben yüce hasletleri kemale erdirmek için gönderildim.” Şüphesiz bu bir gerçektir. Zira dünya ve ahiret işi yüce bir ahlak olmaksızın asla düzene giremez ve bunları talep eden bir kimse için de yüce ahlaka sahip olmadan hoşnut olacağı bir şekilde elde edilemez. Sen her ne kadar çok da olsa salih amelin; […]

  • Mizan-ul Hikmet-11
   Mizan-ul Hikmet-11
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-11

   3431. Bölüm Tekebbür Kur’an: “İblis’ten başka bütün me-lekler secde etmişlerdi. O, bü-yüklük taslamış ve küfreden-lerden olmuştu.” “Ona, “İn oradan, orada büyüklenmek sana düşmez, defol, sen alçağın birisin” de-di.” 17206.    İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: “Tekebbürden sakın. Şüphesiz tekebbür en büyük gü-nah ve en çok kınanmış ayıptır ve tekebbür İblis’in süsüdür.” 17207.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: […]

  • Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak
   2.3 (46.67%) 9 votes

   Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak

   Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem Giriş Dünyada her varlığın bir ismi vardır ve onunla tanınır. İsim, her varlığın hakikatini diğer canlıya açıklayan bir alamet ve adrestir. İnsan da bu kaideden istisna değildir. Tanınmak için bir isme muhtaçtır. İsim koymak, toplumsal bir gelenektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre, her çocuğun doğduktan sonra isim alma […]

  • Bazı Amellerin Değeri
   Rate this post

   Bazı Amellerin Değeri

   İslam’da birtakım ameller vardır ki, görünüşte insana çok kolay gelir. Kolay oldukları için de birçokları bu amellerin önemine vâkıf olmadıklarından onları yapmaya muvaffak olmazlar. Zahirde küçük görünen bu ameller, gerçekte oldukça büyüktür. Çünkü bu amelleri yapmaya gayret gösteren ve muvaffak olanlar, büyük amelleri de yapmaya muvaffak olurlar. Ama zahirde küçük görünen bu amelleri önemsemeyen, onları […]

  • Ahlak İmi ve Öğrenimi
   Ahlak İmi ve Öğrenimi
   Rate this post

   Ahlak İmi ve Öğrenimi

     Nefsine karşı savaşan ve kalplerini kötülüklerden arındırmaya çalışan bazı salih ve takvalı kardeşler, ahlak ilmini öğrenmeye çalışmanın gerekliliği hakkında yanılgıya düşmüşlerdir. Hz. Muhammed’in (s.a.a), en faziletli cihat olarak nitelediği nefse karşı cihat etmeye koyulduklarını görünce Şeytan, büyük bir şüpheyi onların kalbine sokarak onları aldatmak istemiştir. Şöyle ki: «Biz nefsimize karşı çıkıp onu yenemiyorsak ve […]

  more