İslam kaynakları

 • Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak
  2.3 (46.67%) 9 votes

  Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak

  Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem Giriş Dünyada her varlığın bir ismi vardır ve onunla tanınır. İsim, her varlığın hakikatini diğer canlıya açıklayan bir alamet ve adrestir. İnsan da bu kaideden istisna değildir. Tanınmak için bir isme muhtaçtır. İsim koymak, toplumsal bir gelenektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre, her çocuğun doğduktan sonra isim alma […]

 • Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
  Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
  Rate this post

  Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi

  Altın nasihatler İmam Ali’nin (a.s) Kumeyl bin Ziyad’a Öğütleri Kumeyl b. Ziyâd en-Nehaî şöyle naklediyor: Emir-ül Mü’minin İmam Ali aleyhi’s-selâm elimden tutarak beni Kufe’nin kenarında yer alan mezarlığa doğru götürdüler. Şehrin dışarısına varınca bir ah çekerek şu sözleri buyurdular: Ey Kumeyl! Bu gönüller birer kaptır; en iyi kap içindekini en iyi koruyan ve zarfiyeti geniş […]

 • Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme
  Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme
  5 (100%) 1 vote

  Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme

  İnsanın bütün fiil, hareket, söz, iyilik ve kötülüklerinin kaynağı nefistir. Eğer nefis ıslah olursa, insanın dünya ve ahireti sigorta edilmiş olur. Ama eğer nefis fesada yönelirse, kötülüklerin kaynağı olur, dünyevî ve uhrevî helâkete yol açar. Eğer insaniyet yolunda hareket edecek olursa, Allah’ın yakın meleklerinden bile daha üstün makamlara yükselebilir. Ama eğer insaniyetin değerli cevherini görmezlikten […]

 • Mutluluk Anahtarı
  Mutluluk Anahtarı
  1 (20%) 1 vote

  Mutluluk Anahtarı

  Necat KARAKUŞ Vazifeyi Yapmak Mutluluk Sermayesidir Vazifeyi yapmak, insanı canı gönülden koruyan ve onu mutluluk yoluna çıkaran şefkatli bir anne gibidir. Filozoflar şöyle diyor: Vazifeyi yapmak bir kapıdan çıkarsa, bedbahtlık diğer kapıdan içeri girer. Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Fırsatlar bulutlar gibi (gelip) geçmektedir; onları ganimet bilin, vazifeyi yapmakta tembellik etmeyin, bugünün işini yarına bırakmayın.” Eğer […]

 • Hadislerde Güzel Ahlâk
  Hadislerde Güzel Ahlâk
  5 (100%) 1 vote

  Hadislerde Güzel Ahlâk

  1- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır “Gerçekten ben, ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim.” (Müstedrekü’l-Vesail, c.11, s.187) 2- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Size mümini haber vereyim mi? Mümin, müminlerin nefisleri ve malları hususunda kendisinden âmânda oldukları kimsedir. Size Müslümanın kim olduğunu haber vereyim mi? Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden âmânda oldukları kimsedir. Muhacir ise kötülükleri kenara itip […]

 • Müslüman Hakları
  Müslüman Hakları
  Rate this post

  Müslüman Hakları

  Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin (a.s)”den nakledilen “Hukuk Risalesi” kitabında Müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı, öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı, istişare eden ve edilenin hakkı ve. […]

 • Şirk ve Riya
  Şirk ve Riya
  Rate this post

  Şirk ve Riya

  Şirkler iki kısma ayrılır: a)- Açık Şirk b)- Gizli Şirk Yani bir kısım şirkler vardır ki açıktır ve onların şirk olduğunu herkes anlar; mesela putlara tapmak, başka bir varlığın, mesela bir insanın karşısında secdeye kapanmak, bir başka varlığı âlemin idaresinde Allah’a ortak koşmak gibi. Fakat bazı şirkler vardır ki zahiri şirk değildir. Ama iç yüzü […]

 • İslam İrfanının Kökeni
  İslam İrfanının Kökeni
  Rate this post

  İslam İrfanının Kökeni

  Abdullah Turan İrfan köşesi başlığı altında dizi hâlinde okuyacağınız bu makaleler dizisinde herkesin çok ilgi duyduğu İslami irfan ve tasavvufu ele alacağız. Her ilmin, doğru bir şekilde kavranıp hakkında doğru kanaate varılması için, o ilmin tarihinin, geçirdiği gelişim dönemlerinin, o ilimde bahsedilen temel konuların, o ilme ait ana kitapların ve o ilmi ilk olarak ortaya […]

 • Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk
  Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk
  Rate this post

  Ehl-i Beyt Dualarında İlahi Aşk

  Mehdi GÜREL “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretleriniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah’tan, Resulünden ve Onun yolunda cihat etmekten daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah fasık kavmi (topluluğu) hidayet etmez.” (Tövbe suresi, ayet:24) ALLAH’LA İRTİBAT Kalp yoluyla Allah’la irtibat kurabilmek, O’nunla […]

 • Takva ve Büyük Günahlar
  Takva ve Büyük Günahlar
  Rate this post

  Takva ve Büyük Günahlar

  Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey ‘takva’dır. Takva lügatte korunmak ve sakınmak anlamına gelir. Şer’i açıdan takva bir insanın ahiretine zarar veren her şeyden sakınması ve Allah-u Teâlâ’dan korkarak onun emir ve nehiylerine karşı gelmekten çekinmesidir. İmam Cafer-i Sadık (a.s) takvanın anlamı sorulunca şöyle […]

 • Ehlibeyt Şiası
  Ehlibeyt Şiası
  Rate this post

  Ehlibeyt Şiası

  S. Seccad KARAKUŞ Tek bir cümle ile Şiî, Ehlibeyt mektebinin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği kâmil bir insan demektir. Şiilik; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da din önderlerinin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehlibeyt İmamları, tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye çalışmışlardır. Onlar, bütün güçleriyle güvenilir ve […]

 • Kibir ve Kısımları
  Kibir ve Kısımları
  Rate this post

  Kibir ve Kısımları

  Kibir üç kısımdan ibarettir: a) Allah’a karşı kibirli olmak: Allah’a karşı kibirlenmek, O’na karşı durmak, Allahlık iddiasında bulunmak veya ona isyan ve azgınlık ruhuyla karşı gelmek, emir ve nehiylerini reddetmektir. Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar gibi. Evet, Allah’a karşı tekebbür, ya ilahlık iddiası yapmak, ya O’nun ibadet ve itaatinden, büyüklenerek çekinmek, hatta tekebbür ve büyüklük taslayarak Allah’a […]

 • Çeşitli İnsan Sıfatları ve Özellikleri
  Rate this post

  Çeşitli İnsan Sıfatları ve Özellikleri

  Fahrettin GÜNGÖR “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlar için her örnekten irat edip açıkladık…”[1] “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlara her örnekten verdik. Belki onlar öğüt alırlar.”[2] “Şanım hakkı için, gerçekten biz bu Kur’an’da insanlara ibret olacak her türlü misali açıkladık…”[3] “Size, açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve sakınanlara bir öğüt indirdik.”[4] HAİNLER Tanımı “Hain”, […]

 • Büyük Arif Ayetullah Şahabadi’den Bir Tavsiye
  Büyük Arif Ayetullah Şahabadi’den Bir Tavsiye
  Rate this post

  Büyük Arif Ayetullah Şahabadi’den Bir Tavsiye

  Abdullah Erdem Sen varsın ve ölmeyeceksin. Ölecek olan şu bedenindir. Sen sürekli yaşayacaksın. Ahiret yaşantısı için bir hazırlık gördün mü? Kendi hesabını yap! Kalıcı olmadığını bildiğin iki-üç günlük bu dünya için ne kadar çabalıyorsun bir bak. Varlık ve hayat insanda yerleştirilen fıtri eğilimler ve öz oluşumu gereğince ebedi olan “orası” için hangi çabayı gösterdin, ne […]

 • Bazı Amellerin Değeri
  Rate this post

  Bazı Amellerin Değeri

  İslam’da birtakım ameller vardır ki, görünüşte insana çok kolay gelir. Kolay oldukları için de birçokları bu amellerin önemine vâkıf olmadıklarından onları yapmaya muvaffak olmazlar. Zahirde küçük görünen bu ameller, gerçekte oldukça büyüktür. Çünkü bu amelleri yapmaya gayret gösteren ve muvaffak olanlar, büyük amelleri de yapmaya muvaffak olurlar. Ama zahirde küçük görünen bu amelleri önemsemeyen, onları […]

 • Azgınlığın Başı Kibir
  Azgınlığın Başı Kibir
  Rate this post

  Azgınlığın Başı Kibir

    Kibir ve büyüklük taslamak büyük günahlar listesinde yer alan en önemi günahlardan birisidir. Bu konu birçok toplumsal ve ferdi yaralara sebep olmaktadır ve adaletsizlikler, zulümler, haksızlıkları da arkasında getirmektedir. Umarız açıklamalarımız bu hastalığın tehlikesinin anlaşılmasında yardımcı olur. Kibirin anlamı ve büyük günah oluşu Kibir insanın kendisinden başkasından üstün görmesi veya başkalarına üstünlük taslaması demektir. […]

 • GİZLİ ŞİRK RİYA
  Rate this post

  GİZLİ ŞİRK RİYA

  Hasan KANAATLI Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Riya’nın her türlüsü şirktir. Şüphesiz ki insanlar için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı da Allah’ın üzerinedir.”(Usul-ü Kâfi, c.2, s.293, Kitabu’l-İman ve’l-Küfr, Riya babı, 3.hadis.) Riya’nın Tarifi: Hiçbir ilahi maksat gözetmeksizin başkalarının […]

 • AHLAK FELSEFESİ
  AHLAK FELSEFESİ
  Rate this post

  AHLAK FELSEFESİ

  Elinizdeki kitap, mütefekkir şehit üstat Murtaza Mutahhari’nin “Ahlak Felsefesi” adındaki on iki oturumluk bir konferanstan ve iki bölümlük bir konuşmasından oluşmaktadır. Kitabın bü­yük bir kısmını teşkil eden birinci bölüm, üstadın 1351 Hicrî-Şemsî (1972 Miladi) yılında Tahran’ın bir mescidinde yaptığı dokuz ko­nuşmadan müteşekkildir. Aslında bu bölüm on konuşmadan oluşmaktadır, ama ne yazık ki ilk konuşmanın bantları elimizde yoktur. Fakat […]

 • Akıl ve Cehalet Askerleri Hadisinin Şerhi
  Akıl ve Cehalet Askerleri Hadisinin Şerhi
  Rate this post

  Akıl ve Cehalet Askerleri Hadisinin Şerhi

  Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam efendimiz Muhammed’e ve tertemiz Ehl-i Beytine olsun ve Allah’ın laneti bütün düşmanlarının üzerine olsun. Allah’ım! Akıl ve rahman ordusunu kalbimizin batınında cehalet ve şeytan ordusuna galip kıl. Marifet çadırını yalın ruhumuzda kalıcı kıl ve ümit gözümüzü senden başkasına bakmadan kör eyle. Gözlerimizi kendin ve marifetin ile aydınlat. […]

 • Ahlak
  Ahlak
  Rate this post

  Ahlak

  Hiç şüphesiz ahlak ilminin değeri, üstünlüğü ve önemi; basiretli ve ince düşünceli insanlara aşikârdır. Ahlak ilminin aslında dinin temelini oluşturduğu, bu ilimi kazanmak yolunda çaba harcamanın bütün Müslümanlar için ne denli kaçınılmaz olduğu, Müslümanların ancak ahlak ile Hz. Peygamber (s.a.a)  ve O’nun Ehlibeyt’ine (a.s) yakınlık kazanabileceği hâlâ fıtratının sesine kulak verenlere saklı değildir. Kuşkusuz güzel […]

 • Page 1 of 712345...Last »