İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Berzah Alemi
   Berzah Alemi
   Rate this post

   Berzah Alemi

   İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Gerçekten kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Başka bir rivayette de İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Ben sizin hakkınızda berzah âleminden korkuyorum. Birisi: “Berzah âlemi de nedir?” diye sorduğunda İmam: “Berzah âlemi, ölümden kıyametin kopma anına kadar sürecek olan kabir hayatıdır.” buyurmuştur. Diğer bir […]

  • İbretli Öyküler 3.Cilt
   İbretli Öyküler 3.Cilt
   Rate this post

   İbretli Öyküler 3.Cilt

   Bir gün Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker. Yine kim “La ilahe illâllah” derse, Allah Teâla bu zikir karşılığında cennette ona bir ağaç diker. Yine kim “Allah-u Ekber” derse, Allah Teâla bu zikre karşılık cennette ona bir ağaç diker.” Bu sırada Kureş’li […]

  • İbretli Öyküler 5. Cilt
   İbretli Öyküler 5. Cilt
   Rate this post

   İbretli Öyküler 5. Cilt

   Bu zamanda halkımız genellikle ilmi kitaplar okumaya fazla rağbet göstermiyor. Çünkü ilmi kitaplar, bir takım ıstılah ve terimler içerdiğinden ağır ve yorucu oluyorlar. Ama kıssalar ve öyküler, öyle olmadıklarından, insanlar tarafından daha fazla okunuyor ve bu tür kitaplara daha çok rağbet gösteriliyor. Bizim her dalda ve her konuda çeşitli kitaplarımızın olması gerekir. Çünkü insanlar çeşitli […]

  • Aşk Zemzeminden Bir Yudum
   Rate this post

   Aşk Zemzeminden Bir Yudum

   KADİR AKARAS Dünyada var olan tüm inanç ve dinlerin kendine özgü ilkeleri ve rükünleri olduğu gibi, İslâm dininin de kendine has rükünleri vardır. İslâm, bu unsurlarla var olmuş ve varlığını da bunlarla korumaktadır. Bu temel unsurlardan biri de “Hac”dır. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “İslâm dini beş unsur üzerine kurulmuştur: Namaz, Oruç, Zekat, Hac […]

  • Hüseyni Kıyam ve Akıl
   Hüseyni Kıyam ve Akıl
   Rate this post

   Hüseyni Kıyam ve Akıl

   Elinizdeki iki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Hüseynî yöntemin yüce Peygamberimizin ve geçmiş peygamberlerin özellikle Hz. İbrahim’in yöntemi ile aynı olduğu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise tüm ilâhî kıyamlar gibi Hz. Hüseyin’in kıyamının da asıl hedefinin insan aklının olgunlaşmasını ve filizlenmesini sağlamak olduğu açıklanmış, ardından aklın tanımı, aklın işleyiş niteliği, aklî hayat, aklın kemalinin nelerle […]

  • Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
   Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
   Rate this post

   Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru

   Ayetullah el-Uzma S. Ali Hamanei Ehli Beyt imamlarının (a.s) gurbeti (yalnızlığı), bu büyük insanların yaşam dönemleriyle son bulmadı. Asırlar boyunca, bu büyüklerin yaşamlarının önemli, belki de asıl boyutlarına ilgi gösterilmemesi, onların tarihi gurbetine süreklilik kazandırmış oldu. Bu asırlar boyunca yazılmış olan kitaplar ve yazılı belgeler yakinen benzersiz bir değer taşımaktalar; çünkü bu büyüklerin yaşamı ile […]

  • Ahmed’in Müsned’inde Şia’nın Yansımaları
   Rate this post

   Ahmed’in Müsned’inde Şia’nın Yansımaları

   Ahmed’in Müsned’inde Şia’nın Yansımaları Dr. S. Kazım Tababatai Özet Ahmed b. Hanbel, Ehl-i Sünnet’in meşhur dört fıkıh okulundan birinin kurucusu ve önderidir. Onun Kitabu’l-Müsned’i de Sünnilerin en kapsamlı ve en eski külliyatlarından biri sayılmaktadır. Yaklaşık otuz bin hadis içeren ve telif zamanı bakımından Ehl-i Sünnet’in sıhah-ı sittesinden (altı sahih) önce olan bu kitap, daima Sünnilerin […]

  • Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam’da Usul-u Din
   Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam’da Usul-u Din
   Rate this post

   Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam’da Usul-u Din

   Bu kitap, ilhadî düşüncelerin karanlığında, yolunu kaybeden insanların hayat yoluna ilâhî ışık yansıtacak İslâmî inanç temellerini içeren bir eserdir. Özellikle genç nesile hitap eden bu kitap, hakkın ve aklın yolunu tanıtacak, hakkı batıldan ayırt edecek, inanç alanında ortaya atılan soruları yanıtlayacak ve zihinlerde oluşturulan şüpheleri giderecek zengin bir içeriktedir. Kendi alanında uzman ve otoriter birçok […]

  • İbretli Öyküler 4.Cilt
   İbretli Öyküler 4.Cilt
   Rate this post

   İbretli Öyküler 4.Cilt

   “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.” [1] Kur’ân ve hadis kitaplarında geçen kıssa ve öyküler, en güzel, en değerli ve en ibret verici kıssa ve öykülerdir. Eğer kıssa ve öyküler Ehl-i Beyt’ten, peygamberlerden ve de onların dost ve yarenlerinden olursa, o zaman daha da çekici ve cazip olur. […]

  • Akâid-i İmamiyye
   Akâid-i İmamiyye
   3 (60%) 1 vote

   Akâid-i İmamiyye

   Günümüz dünyası, sanayi ve teknik dünyası olarak bilinmektedir; çünkü insanoğlu son asırlarda bu alanda göz alıcı ilerlemeler kaydetmiştir; dolayısıyla bu konunun onun özelliklerinden sayılması çok yerinde bir harekettir. Ancak bu özelliğin beraberinde, çok büyük kültürel bir olay da vuku bulmuştur ve o da günümüz insanının dine ve dinî kavramlara yönelişidir.

  • Cevaplıyoruz
   Cevaplıyoruz
   5 (100%) 1 vote

   Cevaplıyoruz

   * Tevhidi şirkten ayırt etmenin ölçüsü nedir? * Evliya ve Ehl-i Beyt İmamları’nın Gaybi kudretine inanmak şirk midir? * Allah’tan başkası üzerine yemin edilebilir mi? * Evliyaya tevessül etmek, şirk ve bidat midir? * Evliya ve İmamların doğum günlerini kutlamanın hükmü nedir? * Şefaat dilemek şirk midir? * Allah’tan gayrisinden yardım dilenir mi? * Şia, […]

  • Günah ve Tövbe
   Günah ve Tövbe
   Rate this post

   Günah ve Tövbe

   Mehdi BİRDAL Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimse başka. Allah, onların kötülüklerini iyiliğe çevirir ve Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir. (Furkan Suresi 70.ayet) Namaz, oruç, zekât… gibi ibadetlerin vacip olduğu her Müslüman tarafından bilinen ve aşikâr olan hükümlerdir. Bu gibi ibadetler yerine getirildiğinde karşılık olarak sevap ve bu ibadetlerin terk […]

  • Tevelli Ve Teberri
   Rate this post

   Tevelli Ve Teberri

     Ayatullah Cevadî Amulî İnsanın kemali, onun iradî amellerinin sayesinde gerçekleşir; yapmayı irade ettiği ameller de muhabbetinin mahsulüdür. İnsanın bir şeye muhabbeti yoksa onu irade edemez, irade etmezse eylem ve hareketi de yapamaz. Aynı şekilde bir şeye nefret duymuyorsa, onu terk etmesi de söz konusu olamaz. Velâyet ve beraet, muhabbet ve adavetten kaynaklandığı için tevelli […]

  • İslam Dini ve Kölelik Düzeni
   İslam Dini ve Kölelik Düzeni
   Rate this post

   İslam Dini ve Kölelik Düzeni

   İnsanın hak ve hukukuna saygıyı farz bilen İslam dini; neden kölelik sistemine karşı olduğunu ve açıkça bunun haram olduğunu ilan etmemiştir? İnsani değerlere verdiği önem ve o zengin içeriğine rağmen niçin İslam kölelik sistemini temelden yasaklamamış ve bütün kölelerin serbest bırakılmaları konusunda kesin bir emir vermemiştir? İslam’ın köleler hakkında önemli tavsiyelerde bulunduğu bir gerçektir ancak […]

  • En İyi Dost Namaz
   En İyi Dost Namaz
   Rate this post

   En İyi Dost Namaz

   İnsan olmak ancak; kemale erme, kulluk etme, Müslümanca yaşama, Allah’ı, sahip ve hakim bilme ve Allah’a ihlaslı bir şekilde ibadet etmeyle gerçekleşebilir. Namaz, yaratıcımızla olan dostluğumuzdur; bu konuda gevşeklik göstermeyelim. Namaz, “kulun”, “Yaratıcısıyla” konuşmasıdır; onu sevelim. Namaz, ruhumuzun gıdasıdır; onu unutmayalım. Dikkat ve kalp huzuru, namazımızın can ve ruhudur; namazda devamlı Allah’ı yad edelim. Namaz, […]

  • Allah’ı Tanımak
   Allah’ı Tanımak
   Rate this post

   Allah’ı Tanımak

   İnsanoğlu genelde kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olan ve kendi yaşantısı üzerinde etkisi bulunan her şey hakkında araştırma yapıp, mütalâada bulunmaktadır. Beşerin ilim ve sanayi dalında ilerlemesine vesile olan şey de, işte bu gibi araştırmalardır. Allah’ı tanımak, yalnızca biraz fıtratın sesine kulak vermeyi ve tefekkürde bulunmayı gerektirir. Bizleri bu sahada en güzel şekilde düşündüren ve bizlere […]

  • İki Sure (Örnek Eğitmen – Örnek İnsan)
   İki Sure (Örnek Eğitmen – Örnek İnsan)
   Rate this post

   İki Sure (Örnek Eğitmen – Örnek İnsan)

   Yüce Allah’ın Kur’an’ı Peygamber’ine (s.a.a) göndermesindeki en büyük gaye insanı insan yapmak ve onu hakiki anlamda kemaline ulaştırmaktır. Bu eğitim hedefi doğrultusunda iki sure çok büyük önem taşımaktadır. Bunlardan biri Lokman Suresi diğeri de Hucurat Suresidir. Lokman Suresini okuduğumuzda, karşımıza bambaşka bir Lokman tasviri çıkar. Surede, Lokman’ın oğluna, oğlunun şahsında tüm insanlara verdiği öğütler, bizim […]

  • Ahlakî Eğitim
   Ahlakî Eğitim
   Rate this post

   Ahlakî Eğitim

   Müslüman alimlerin görüşüne göre ahlâk ilmi en yüce ilimdir. İbni Miskeveyh bu hususta şöyle söylemektedir: “Bu ilim diğer tüm ilimlerden daha iyidir. İnsanın davranışını, insan olduğu için iyileştirmeye çalışmaktadır.” Nitekim bu kitapta yazarın tüm himmeti, ahlâki eğitim hususunda Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt’in (a.s) en önemli meseleler ve konular hakkındaki eğitim yöntemlerini sunmak ve o […]

  • 40 Derste Ehlibeyt İnançları
   40 Derste Ehlibeyt İnançları
   Rate this post

   40 Derste Ehlibeyt İnançları

   1- Eser hazırlanırken eski ve yeni birçok kitaptan faydalanılmıştır. Ancak anlaşılmaz tabirlerin kullanılmamasına ve yararlanılan eserlerin ayrıcalıklarına haiz olmasına özen gösterilmiştir. 2- Dersler sade ve herkesin anlayabileceği bir düzeyde hazırlanmıştır. 3- Kitabın içeriği yıllarca ders kitabı ve tecrübe ürünü olduğundan bu konuda ders vermek isteyenlerin faydalanabileceği bir kaynaktır. 4- Bu eserde imanın beş şartı konusunda […]

  • GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
   GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
   Rate this post

   GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR

  more