İslam kaynakları

 • Akâid-i İmamiyye
  Akâid-i İmamiyye
  3 (60%) 1 vote

  Akâid-i İmamiyye

  Günümüz dünyası, sanayi ve teknik dünyası olarak bilinmektedir; çünkü insanoğlu son asırlarda bu alanda göz alıcı ilerlemeler kaydetmiştir; dolayısıyla bu konunun onun özelliklerinden sayılması çok yerinde bir harekettir. Ancak bu özelliğin beraberinde, çok büyük kültürel bir olay da vuku bulmuştur ve o da günümüz insanının dine ve dinî kavramlara yönelişidir.

 • İbretli Öyküler 5. Cilt
  İbretli Öyküler 5. Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 5. Cilt

  Bu zamanda halkımız genellikle ilmi kitaplar okumaya fazla rağbet göstermiyor. Çünkü ilmi kitaplar, bir takım ıstılah ve terimler içerdiğinden ağır ve yorucu oluyorlar. Ama kıssalar ve öyküler, öyle olmadıklarından, insanlar tarafından daha fazla okunuyor ve bu tür kitaplara daha çok rağbet gösteriliyor. Bizim her dalda ve her konuda çeşitli kitaplarımızın olması gerekir. Çünkü insanlar çeşitli […]

 • İbretli Öyküler 4.Cilt
  İbretli Öyküler 4.Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 4.Cilt

  “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.” [1] Kur’ân ve hadis kitaplarında geçen kıssa ve öyküler, en güzel, en değerli ve en ibret verici kıssa ve öykülerdir. Eğer kıssa ve öyküler Ehl-i Beyt’ten, peygamberlerden ve de onların dost ve yarenlerinden olursa, o zaman daha da çekici ve cazip olur. […]

 • İbretli Öyküler 3.Cilt
  İbretli Öyküler 3.Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 3.Cilt

  Bir gün Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker. Yine kim “La ilahe illâllah” derse, Allah Teâla bu zikir karşılığında cennette ona bir ağaç diker. Yine kim “Allah-u Ekber” derse, Allah Teâla bu zikre karşılık cennette ona bir ağaç diker.” Bu sırada Kureş’li […]

 • Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
  Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
  Rate this post

  Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru

  Ayetullah el-Uzma S. Ali Hamanei Ehli Beyt imamlarının (a.s) gurbeti (yalnızlığı), bu büyük insanların yaşam dönemleriyle son bulmadı. Asırlar boyunca, bu büyüklerin yaşamlarının önemli, belki de asıl boyutlarına ilgi gösterilmemesi, onların tarihi gurbetine süreklilik kazandırmış oldu. Bu asırlar boyunca yazılmış olan kitaplar ve yazılı belgeler yakinen benzersiz bir değer taşımaktalar; çünkü bu büyüklerin yaşamı ile […]

 • İbretli Öyküler 1. Cilt
  İbretli Öyküler 1. Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 1. Cilt

  Bihar’ul- Envar kitabının hikâyeleri, gerçekte o değerli kitabın en okunaklı ve eğitici bölümlerindendir. Bu kitabın ilmi ve manevi içeriği insana gerçekten onun “Nur Denizleri” isminin derin manasını çağrıştırmaktadır. Merhum Allame Muhammed Bakır Meclisi (r.a) Hicri-Kameri 1037 yılında İran’ın “İsfahan” şehrinde gözlerini dünyaya açtı. Merhum Allame, Şia’nın en büyük hadis mecmuasını tedvin etmiştir, İslam ve Şia […]

 • GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
  GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
  Rate this post

  GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR

 • A’dan Z’ye Şefaat
  A’dan Z’ye Şefaat
  Rate this post

  A’dan Z’ye Şefaat

  Şefaatin İslâmî literatürdeki anlamı da sözlük anlamıyla ilintili olarak, “kendisine şefaat götürülen makamdan birisinin yaptığı günah ve suçtan geçmesini istemek” veya “kendisine şefaat götürülen kimseden şefaat edilecek olan kimse hakkında bir şey istemektir”.

 • Aşk Zemzeminden Bir Yudum
  Rate this post

  Aşk Zemzeminden Bir Yudum

  KADİR AKARAS Dünyada var olan tüm inanç ve dinlerin kendine özgü ilkeleri ve rükünleri olduğu gibi, İslâm dininin de kendine has rükünleri vardır. İslâm, bu unsurlarla var olmuş ve varlığını da bunlarla korumaktadır. Bu temel unsurlardan biri de “Hac”dır. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “İslâm dini beş unsur üzerine kurulmuştur: Namaz, Oruç, Zekat, Hac […]

 • İslami Birlik Ve Dayanışma
  İslami Birlik Ve Dayanışma
  Rate this post

  İslami Birlik Ve Dayanışma

  S. Mehdi Musavi Kaşmeri Bu makalede insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklere ve onda bulunan akıl ve ayırt etme özelliğine işaretle, beşerin hayatında birliğin zarureti vurgulanmış ve Müslümanların bu zaruri kuralın dışında olmadıkları belirtilmiştir. İslami kültürde birliğin önemine, yakınlaşmaya, iyi ilişkilerin gereğine ve küfür etme, muhtelif mezheplerin maarifinin birbirlerince tanınmamış olmasına, İslam düşmanlarının entrikalarına, bencillik ve […]

 • İslam Dini ve İslam Birliğinin Anlamı
  İslam Dini ve İslam Birliğinin Anlamı
  Rate this post

  İslam Dini ve İslam Birliğinin Anlamı

    Dinle ilgili tanımlardan en güzeli şudur; din kâinatın kaynağı olan bir varlığa âlemi yaratan ve meydana getirene inanmaktır. Bu yaratıcı âlim, kadir, gani, mutlak olarak adil ve bütün kemal sıfatlarına sahiptir. O, her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır. Zati olarak duyan, gören, daima canlı, muhtar ve irade edendir. O, kelam sahibi ve […]

 • Tevelli Ve Teberri
  Rate this post

  Tevelli Ve Teberri

    Ayatullah Cevadî Amulî İnsanın kemali, onun iradî amellerinin sayesinde gerçekleşir; yapmayı irade ettiği ameller de muhabbetinin mahsulüdür. İnsanın bir şeye muhabbeti yoksa onu irade edemez, irade etmezse eylem ve hareketi de yapamaz. Aynı şekilde bir şeye nefret duymuyorsa, onu terk etmesi de söz konusu olamaz. Velâyet ve beraet, muhabbet ve adavetten kaynaklandığı için tevelli […]

 • İslam Dini ve Kölelik Düzeni
  İslam Dini ve Kölelik Düzeni
  Rate this post

  İslam Dini ve Kölelik Düzeni

  İnsanın hak ve hukukuna saygıyı farz bilen İslam dini; neden kölelik sistemine karşı olduğunu ve açıkça bunun haram olduğunu ilan etmemiştir? İnsani değerlere verdiği önem ve o zengin içeriğine rağmen niçin İslam kölelik sistemini temelden yasaklamamış ve bütün kölelerin serbest bırakılmaları konusunda kesin bir emir vermemiştir? İslam’ın köleler hakkında önemli tavsiyelerde bulunduğu bir gerçektir ancak […]

 • Tevekkül
  Tevekkül
  Rate this post

  Tevekkül

  Kur-an’ı kerim, birçok yerde Allah’a tevekkül (dayanmak) etmeyi imanlı kişilerin özelliklerinden biri olarak kabul edip şöyle buyurmaktadır: İman ediyor iseniz, yalnızca Allah’a tevekkül edin. İman edenler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. İman edenler yalnızca o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece rablerine tevekkül ederler.

 • Günah ve Tövbe
  Günah ve Tövbe
  Rate this post

  Günah ve Tövbe

  Mehdi BİRDAL Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimse başka. Allah, onların kötülüklerini iyiliğe çevirir ve Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir. (Furkan Suresi 70.ayet) Namaz, oruç, zekât… gibi ibadetlerin vacip olduğu her Müslüman tarafından bilinen ve aşikâr olan hükümlerdir. Bu gibi ibadetler yerine getirildiğinde karşılık olarak sevap ve bu ibadetlerin terk […]

 • İslam ve Cinsiyet Farklılıkları
  İslam ve Cinsiyet Farklılıkları
  Rate this post

  İslam ve Cinsiyet Farklılıkları

  Bu kitabın asıl hedefi bir taraftan, fıkhî istinbat metodundan yararlanarak İslam’da cinsiyet farklılıklarının yerini belirtmek, diğer taraftan da, esasen toplumsal tahlillerden yararlanarak bu farklılıkları değerlendirmek ve izah etmektir. Kitapta konular şu şekilde ele alınmıştır: Her konunun başında, söz konusu bahsin toplumsal gerçekleri kısaca anlatılmış ve genellikle feminist görüşlere değinilmiş veya onun hakkında sosyolojik görüşler belirtilmiş, […]

 • Ümitsizlik
  Rate this post

  Ümitsizlik

    Mir Kasım ERDEM لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون[1] “Allah’tan ümidini kâfirlerden başka kimse kesmez.” Allah’tan ümidi kesmek büyük günahlardan biridir. İnsan, dünya hayatında bazı maddi veya manevi zorluklarla karşılaşabilir, şahıs bazen öyle bir duruma gelir ki artık bütün çıkış kapılarının kapanmış olduğunu hisseder. Tam bu sırada insan her şeyden elini çeker […]

 • Ehl-i Beyti Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Faziletleri
  Ehl-i Beyti Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Faziletleri
  Rate this post

  Ehl-i Beyti Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Faziletleri

 • İbadetlerin Hikmeti-Namaz
  Rate this post

  İbadetlerin Hikmeti-Namaz

  S. Abdullah Şubber Ezan Ebu Hamid[1] şöyle diyor: Ezan sesini duyarak kıyamet gününde çağrılacağın günü anıp bütün kalbin ve vücudunla bu çağrıya yanıt vermek için koşmaya başla. Kuşkusuz koşarak bu çağrıya yanıt verenler, kıyamet gününde ilahi lütfa mazhar olan insanlardır. Bu çağrının kalbinde yarattığı duyguya dikkat et. Ezan sesiyle birlikte kalbine sevinç ve aydınlık doğuyorsa […]

 • Doğruya Doğru
  Doğruya Doğru
  Rate this post

  Doğruya Doğru

  Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayışlar ve mezhebi ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklı selimin ve doğru düzgün düşüncenin […]

 • Page 1 of 212