İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler
   Rate this post

   İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler

   Allahla ilgili konular 3 İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler Allah Teala’nın adaletine yönelik insanı çıkmaza sürükleyen bazı şüpheler söz konusudur. Burada bu şüphelerden ikisine değinilecektir: “Allah Teala, insanın fiilleri de dahil olmak üzere, cihanda olan her şeyi ezeli olarak bilmektedir. Allah Teala’nın ilminin tersinin de gerçekleşmesi mümkün olmadığından, isyankarların Allah Teala’nın ilmi doğrultusunda […]

  • Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
   Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
   2.9 (57.14%) 7 votes

   Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar

   Dr. Gulamhüseyin İbrahimi Dinani Konuya girmeden ve gelenek ile modernlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymadan önce mantıksal kriterlere uygun olarak modernite ve geleneğin tanımını yapmak, her birinin mahiyetini açıklamak, sonra da bu ikisinin nasıl bir alışveriş ve etkileşim içinde bulunduğuna bakmak uygun olacaktır. Modern insan kimdir ve gelenekçi insan nasıl biridir? Gelenek, modernlik veya modernite konusunda […]

  • Öz Bilince Varış
   5 (100%) 1 vote

   Öz Bilince Varış

   Nurşat Biçer İnsanın kendini bilip öz değerlerine sarılması, fıtratına dönüşü simgeler. Bir birey olarak insan, öz değerlerine yabancılaşarak, öz bilincini kaybederek kendini anlamak ve kendini tanımaktan da uzaklaşmış demektir. İnsan ancak öz bilince sahip olarak kendisini, gayesinin ne olduğunu ve hangi değerlere sahip olduğunu anlayabilir. Bu yüzden öz bilinç bilgisi diğer bütün bilgilerden üstündür. Bilim […]

  • Düşünmek, Konuşmak, Tartışmak ve Akıl Yolunda Birleşmek
   Rate this post

   Düşünmek, Konuşmak, Tartışmak ve Akıl Yolunda Birleşmek

     Fazıl Agiş İnsan olarak geldiğimiz şu dünyada düşündüklerimizi, duygularımızı, hatta hayallerimizi birbirimize bildirmek, aktarmak ihtiyacı duyarız. Bunu konuşarak, yazarak ifade ederiz. Bazılarının anlattıkları bazılarını sıkabilir, işine gelmeyebilir. Bazıları da bir şeyler öğrenmek için daha bilgili birisinden fikir alır. Bazen biri ihtiyacı olduğu bilgiyi hatırına bile getirmeyebilir. Ama arif veya filozof biri, kimsenin hatırına getirmeyi […]

  • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
   Rate this post

   İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

   İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam Sadık’ın (a.s) zeki öğrencilerinden Fazzal b. Hasan adında birisi arkadaşlarından birisiyle dolaşıyordu. Bu sırada yolları bu mescide düştü. Bir grup Ebu Hanife’nin etrafını sarmış Ebu Hanife’nin verdiği dersi dinlemekteydiler. […]

  • Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2
   Rate this post

   Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2

   Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2 Musa Ayaztekin Kuran-ı Kerim işlemiş oldukları bir takım günahlar hasebiyle bir grup insanı Allah’ın muhabbetinden yoksun ve mahrum kimseler olarak nitelemektedir. Şimdi onlara değiniyoruz. 1- Zalimler Büyük günahlardan birisi de zulümdür. Birçok çeşidi vardır. Örneğin yöneticilerin halka zulmü, işverenin işçiye zulmü, üstün asta zulmü, eşe zulüm, komşuya zulüm ve… […]

  • Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3)
   Rate this post

   Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3)

   Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3) / Farabi’nin Metodu İkinci Muallim lakabını alan Türk asıllı büyük İslam filozofu Farabi, “Fusus- ül Hikem” adlı eserinde Allah’ın varlığını, sınırlı varlıkların, varlığın özü olmadıkları ve var olabilmeleri için varlığın özü olan bir varlığa muhtaç olduklarını, onun da Hak Teala’nın kendisi olduğu ilkesine dayanarak ispatlamaktadır. Farabi şöyle diyor: Allah’ın Akli […]

  more