İslam kaynakları

 • Şia İnançları
  Şia İnançları
  Rate this post

  Şia İnançları

  Ahmet Güven Hz. Abdu’l-Azim Hasani’nin Şahsiyeti ile İlgili Kısa Bir Açıklama: Abdu’l-Azim b. Abdullah Hasani, Ehl-i Beyt mektebinin büyük şahsiyetlerindendir. Bu değerli zatın soy silsilesi beş vasıtayla İmam Hasan Mücteba (a.s.)’a ulaşır. Soy silsilesi şöyledir: İmam Ali b. Ebi Talib oğlu İmam Hasan oğlu, Zeyd oğlu Hasan, oğlu Ali oğlu Abdullah oğlu Ebu’l- Kasım Abdu’l-Azim […]

 • ALLAH’TAN KORKMAK
  ALLAH’TAN KORKMAK
  5 (100%) 1 vote

  ALLAH’TAN KORKMAK

  Nefsin işlediği günahlar, ilahi emirlere karşı gelmeler karşısında Allah’ın azabından korkmasından dolayı acı duymasıdır. Evliyanın, Allah dostlarının özelliklerinden biri, muttakilerin ayırıcı karakteridir. İnsanı doğruluğa ve yapıcılığa iten bir etkendir. Kötülüklere ve günahlara karşı güçlü bir kalkandır. Bu yüzden şeriat, bu özelliğe bir öncelik vermiş, söylemi içinde ona seçkin bir yer ayırmıştır. Bu özelliğe sahip olanlardan […]

 • Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis
  Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis
  Rate this post

  Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis

  Bismihi Teâlâ Mübarek üç ayın fazileti ve bu aylarda yapılması gereken tavsiyelere baktığımızda en çok üzerinde durulan konular: Bu aylarda oruç tutarak, duada bulunarak ve istiğfar ederek takva alışkanlığını elde etmektir. Hz. Ali’ye (a.s.) sormuşlar: “Hayırlı ameller nelerdir?” O Hazret şöyle buyuruyor: “Hak Teâlâ Şaban Ayı’nın cennetin kapılarını iyi ve takvalı kullarına ardına kadar açar […]

 • İmamet Üzerine
  İmamet Üzerine
  Rate this post

  İmamet Üzerine

  Hasan YURTSEVEN Ehl-i Beyt mektebinde imamet, itikadî esaslardan biri olup tevhit, nübüvvet ve mead inançları ile aynı derecede öneme sahiptir. Caferî inancında imamet makamı, nübüvvet makamının uzantısı ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir. İmamet makamına sahip olan zatın, Peygamberin sahip olduğu ilâhî vahye muhatap olma dışında, Peygamberin taşıdığı bütün misyon ve sorumlulukları üzerine aldığına ve bu […]

 • İSLAMİ VAHDET
  İSLAMİ VAHDET
  Rate this post

  İSLAMİ VAHDET

  Mutahhari, Horasani, Abdülkerim Suruş ve Seyyid Cafer Şehidi’nin günümüzde ve tarihteki “vahdet” etra­fında dönen tartışmaları, Vahdet’in önündeki engelleri ve sağlanması yolunda yapılması gerekenleri anlatan maka­lelerinden oluşan bu küçük hacimli kitabın hacmiyle ölçülemeyecek bir değer taşıdığına inanıyoruz. Yayınevimizin 9. kitabı olarak sizlere ulaştırdığımız “Vahdet”, günümüzde yaşadığımız coğrafya üzerinde vahdet yolunda atılan adımlara çelme takmak isteyen ba­zı güruhlara da […]

 • Maad veya Allah’a Dönüş – 2
  Maad veya Allah’a Dönüş – 2
  Rate this post

  Maad veya Allah’a Dönüş – 2

  Kur’an’ı Kerim insanları sürekli düşünmeye ve akıllarını kullanmaya davet eder. Bu semavi kitap düşünce, şuur, basiret, dirayet, tedbir ve benzeri sözcüklerle insanların düşünmesini ve akıllarına başvurmasını takdir ve teşvik etmiştir. Kur’an’ı Kerim’in büyük müfessirlerinden Allame Tebatebai’nin beyan ettiği üzere Kur’an’ı Kerim ayetlerinde en az 300 kez insanlar düşünmeye davet edilmiştir. Bu arada üzerinde düşünülmesi gereken […]

 • Maad veya Allah’a dönüş – 1
  Maad veya Allah’a dönüş – 1
  Rate this post

  Maad veya Allah’a dönüş – 1

  Maad, varlık âleminin en kader belirleyici hakikatlerinden biridir ve Kur’an’ı Kerim’de tevhidden sonra hiç bir konu Maad kadar vurgulanmamıştır. Maad veya Allah’a dönüş başlıklı sohbetimize boyunca fani dünyada hayat ve yaşamın ölüm anına kadar geçen süresini, ardından berzah âlemi, kıyamet gününü, amel mektubu, sırat köprüsü ve mizanı, cismi ve ruhi Maad, Maad’ın vuku bulma ihtimali […]

 • Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
  Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
  Rate this post

  Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği

    Ersan BAYDEMİR Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve öz akrabalarımdan olan Ehl-i Beytim. O ikisine sarıldığınız müddetçe, benden sonra asla (doğru yoldan) sapmazsınız. Gerçekten o ikisi (Kevser) havuzun(un) yanında tekrar bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” Ehl-i Beyt (a.s), İslâm semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridirler. […]

 • Ölümle Başlayan Yolculuk
  Ölümle Başlayan Yolculuk
  Rate this post

  Ölümle Başlayan Yolculuk

  Elinizdeki kitap, ayet ve hadislerden esinlenerek ölüm sonrası hayatı ve berzah âleminde ruhların durumunu, akıcı ve anlaşılır bir üslûpla anlatmaktadır. Yazar, bu kendine has anlatım tarzında, yüce Allah’a kulluğun sonucu olan fazilet ve takvayı “Hâdi”, günahın sonucu olan çirkinlik ve kötülükleri ise “Siyah” isimli arkadaşında canlandırmıştır. İnsanların, ibadet ve günahlarının neticesi olarak berzah âleminde karşılaşacakları […]

 • Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?
  Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?
  Rate this post

  Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?

    Ayetullah Cafer Sübhani Yaratıcıyı ispat eden delillerden birisi, düzen (nezm) delilidir. Bu delilin öncüllerinden biri de neden-sonuç kanunudur. Yani her şeyin bir illeti vardır. O halde âlem de var olduğu için mutlaka bir nedeni olmalıdır. Zira âlem, özel bir düzene sahiptir. Dolayısıyla nedeni ve ilim ve kudret sahibi bir varlık olmalıdır. Sonuç da şudur […]

 • Ehlibeyt Mektebinde Temel İnançlar
  Ehlibeyt Mektebinde Temel İnançlar
  Rate this post

  Ehlibeyt Mektebinde Temel İnançlar

  Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları “böyle bir eserin yazılmasına ne gerek vardı?” diye düşünebilirler. Ancak açıktır ki, her inancın varlığının devam etmesi, onun bilimsel olarak açıklanmasını zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o inancı […]

 • Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın
  Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın
  Rate this post

  Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın

    Tefsir-i Safide nakledildiğine göre bir gün Resulullah’ın ashabından olan Muaz b. Cebel ağlar bir şekilde Resulullah’ın yanına geldi. Allah Resulü’ne selam verdi. Resulullah cevabını verdi ve Nedir seni ağlatan? diye sordu. Arzetti;’Ya Resulallah, dışarıda hoş sima bir genç çocuğu ölmüş bir ana gibi kendi gençliğine ağlamakta ve sizinle görüşmek istiyor. Allah Resulü ‘Onu yanıma […]

 • Allah Sevgisi
  Allah Sevgisi
  Rate this post

  Allah Sevgisi

    İnsan gönlünün idrak edip varabileceği en yüce ve kutsal duygu Allah sevgisidir. İyilik güzellik ve kemali sevmek insanın fıtratına koyulan bir şeydir. Sonsuz güzellik ve kemal ise Hak Teâlâ’ya mahsustur. O’nda hiç bir kusur ve eksiklik mevcut değildir. O iyiliklerin kemal ve güzelliklerin kaynağıdır; herkesin sahip olduğu her türlü iyilik ve güzellik O’ndadır. İnsanın […]

 • Akait Dersleri
  Akait Dersleri
  Rate this post

  Akait Dersleri

  Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve sağlamlaşması ve böylece tatlı meyveler yetiştirip dünya ve ahiret saadetini temin edebilmesi için bu büyük ve bereketli ağacın kökleri sayılan inanç temelleri […]

 • Gizli Şirk Riya
  Rate this post

  Gizli Şirk Riya

  Hasan KANAATLI Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Riya’nın her türlüsü şirktir. Şüphesiz ki insanlar için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı da Allah’ın üzerinedir.”(Usul-ü Kâfi, c.2, s.293, Kitabu’l-İman ve’l-Küfr, Riya babı, 3.hadis.) Riya’nın Tarifi: Hiçbir ilâhi maksat gözetmeksizin başkalarının […]

 • Usul-u Din ile Tanışma
  Usul-u Din ile Tanışma
  Rate this post

  Usul-u Din ile Tanışma

 • Esma-i Hüsna
  Esma-i Hüsna
  Rate this post

  Esma-i Hüsna

  Kur’an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O’nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O’nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah’ın güzel isimleridir. Zira bütün […]

 • Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları
  Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları
  Rate this post

  Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

  İslam dininin tüm eğitim ve ِöğretileri iki ana baş‏lı‎k alt‎ında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, “Usul-i Din” yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer’i konular ki buna da, “Füru-i Din” yani Usul-i Din’in uzantı‎sı‎ ve fer’i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya gِörüş‏ü ve inanç‎ doğrultusunda hareket eder. […]

 • Allah’ı Tanımak
  Allah’ı Tanımak
  5 (100%) 1 vote

  Allah’ı Tanımak

  İnsanoğlu genelde kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olan ve kendi yaşantısı üzerinde etkisi bulunan her şey hakkında araştırma yapıp, mütalâada bulunmaktadır. Beşerin ilim ve sanayi dalında ilerlemesine vesile olan şey de, işte bu gibi araştırmalardır. Allah’ı tanımak, yalnızca biraz fıtratın sesine kulak vermeyi ve tefekkürde bulunmayı gerektirir. Bizleri bu sahada en güzel şekilde düşündüren ve bizlere […]

 • Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post

  Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

 • Page 1 of 2112345...1020...Last »