İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE KAZA VE KADER İNANCI
   Rate this post

   EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE KAZA VE KADER İNANCI

   Şia alimleriyle tanışınca (1) ve kitaplarını okuyunca adeta kaza ve kader hususunda yeni bir ilim elde ettim Birisi Hz. Ali (a.s)’a kaza ve kader konusunu sorunca imam şöyle buyurmuştur. “Yazıklar olsun sana sen kaza ve kaderin kesin ve mutlak bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Böyle olsaydı artık sevap ve ceza vermenin bir anlamı kalmaz ve […]

  • Hikmet sahibi yaratıcı, Bela ve musibetlerin sırları
   Rate this post

   Hikmet sahibi yaratıcı, Bela ve musibetlerin sırları

   Yaratıcıyı isbat eden önemli delillerden biri de tabiat aleminde var olan düzen, muhasebe, kanun ve belli bir programın varlığıdır. Bu da yaratıcının bilgi ve kudret sahibi bir varlık olduğunu göstermektedir. Ama biz bu düzenin yanı sıra bir takım tatsız olaylar ve düzensizliklerde görmekteyiz. Bu zahirde yaratıcının tedbiriyle uyuşmamaktadır. Örneğin fırtınalar, depremler, tabiat içindeki çatışmalar… Bu […]

  • ADALETİN ÖNEMİ
   Rate this post

   ADALETİN ÖNEMİ

     ADALETİN ÖNEMİ Daha önce de işaret ettiğimiz üzere; adalet sıfatı, Allah Teala’nın kemalî, subitî ve ef’alî sıfatlarından biri olup, Allah Teala’nın sıfatları bölümünde ele alınması gerekir. Yüce Allah hayat, ilim, kudret, rahmet, şefkat, ebedi ve ezeli olmak ve benzeri diğer bir çok sıfatlarla beraber adalet sıfatına da sahiptir. O, mutlak kemal olduğu için, akla […]

  • Dünyada Şer, Noksanlık ve Belaların Varlığı Hayır ve Şerrin Mahiyeti ve Takdiri
   Rate this post

   Dünyada Şer, Noksanlık ve Belaların Varlığı Hayır ve Şerrin Mahiyeti ve Takdiri

   İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ FASIL Bil ki İlm-i Âli’de kâinattaki nizam en üst derecede kemal, hayır güzellik ve cemale sahiptir. Bu kendi yerinde delil ve burhanlar ışığında icmal yoluyla ispatlanmıştır. Başka bir beyanla; tafsilli olarak ispatlanmıştır. Gerçi onun tafsilatı ancak onun kaynağı olan zat yani Allah’a (c.c) mahsustur ve vahiy yahut ilahi öğretilerle bilinebilir. Elinizde bulunan […]

  • A’DAN Z’YE ŞEFAAT (ŞEFAAT ÜZERİNE)
   Rate this post

   A’DAN Z’YE ŞEFAAT (ŞEFAAT ÜZERİNE)

   İÇİNDEKİLER A’DAN Z’YE ŞEFAAT    2 A’DAN Z’YE ŞEFAAT    2 (ŞEFAAT ÜZERİNE)  Muhammed Hadi ESEDΠ & Şehit Ayetullah Mutahhari & Allame Muhammed Hüseyin TABATABAİ    2 Muhammed Hadi ESEDΠ   2 Tercüme: Cafer BENDİDERYA    2 Kur’ân’da Şefaat    5 ŞEFAATİ REDDEDEN AYETLERİN ANLAMI    7 1- Nimete Nankörlük Edenler    7 2- Şeytanı İzleyenler    7 3- Kıyamet Gününü Yalanlayanlar    8 4- […]

  • İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN
   İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN
   Rate this post

   İSLAM’DA ŞAHİTLİK,ADALET VE YEMİN

   ŞAH ANLAMI ÜZERİNE İTLİĞİN İçinde yaşadığımız toplum ve hayatın çeşitli alanlarındaki etkin güçler arasındaki etki-tepki ilişkileri, bizleri kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklara ve çatışmalara sürükler. İçimizden birinin elindeki menfaat kaynağına başkası ya ortak olmak veya o menfaati tek başına elde etmek ister. Bunun için menfaatin çekiciliğine kapılan kişi onun ilk sahibi ile çatışmaya girer. Bu çatışmaların ortadan […]

  • CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR
   Rate this post

   CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR

   CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR Allah Teala’nın tevhidine, her şeyde asıl etken O’nun olduğuna, var olmak isteyen her şeyin onun isteğine, iradesine, iznine kaza ve kaderine bağlı olduğuna inanmak, insanların eğitiminde çok büyük önem taşıyan inançlardan birisidir. Fakat; bu hassas konuyu doğru bir şekilde kavrayabilmek için, aklî ve fikrî olgunlukla birlikte, doğru talim ve açıklamaya da […]

  more