İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın
   Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın
   Rate this post

   Allah’ın Rahmetinden Ümitsiz Olmayın

     Tefsir-i Safide nakledildiğine göre bir gün Resulullah’ın ashabından olan Muaz b. Cebel ağlar bir şekilde Resulullah’ın yanına geldi. Allah Resulü’ne selam verdi. Resulullah cevabını verdi ve Nedir seni ağlatan? diye sordu. Arzetti;’Ya Resulallah, dışarıda hoş sima bir genç çocuğu ölmüş bir ana gibi kendi gençliğine ağlamakta ve sizinle görüşmek istiyor. Allah Resulü ‘Onu yanıma […]

  • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
   Rate this post

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey nedir?” Dedi ki: nasıl şek etmeyeyim? Kitabın […]

  • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)
   Rate this post

   Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)

   Allame Murtaza ASKERİ Halife Ömer’in İki Muta Hakkındaki İçtihadı Ömer, muta haccını ve muta nikahını yasaklamıştır. Bu onun içtihadi meselelerinden sayılır. İbni Ebi’l Hadid Nehc’ül Belağa’nın şerhinde, Ahmed de müsnedinde Cabir b. Abdullah el-Ensari’den şunları söylediğini rivayet etmişler.” Resulullah (s.a.a) döneminde muta haccını ve nikahını yaptık. Ömer gelince bizi mutadan menetti ve biz de vazgeçtik. […]

  • Usul-u Din ile Tanışma
   Usul-u Din ile Tanışma
   Rate this post

   Usul-u Din ile Tanışma

  • Ehlibeyt mektebinin farkı…
   Rate this post

   Ehlibeyt mektebinin farkı…

   Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

  • Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti
   Rate this post

   Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti

   Hadisler ışığında Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti İmam Muhammed Bakır’a (aleyhi selâm) dedim ki: “Ey Resulullah’ın oğlu! Biz bazı çocukların doğduğu sırada öldüklerini, onlardan bazılarının eksik bir şekilde düşük yapılmış olarak öldüklerini, bazılarının kör, dilsiz ve sağır olarak dünyaya geldiklerini, bazılarının dünyaya geldikten kısa bir süre sonra öldüğünü, bazıları ergenlik çağına kadar, bazıları da yaşlanıncaya […]

  • Kaza ve Kader
   Kaza ve Kader
   Rate this post

   Kaza ve Kader

   Bismillahirrahmanirrahim İmam Sadık (a.s): “Ne cebir -zorlama- ne tam serbesti; ikisinin ortası bir hal sözkonusudur.” Kâfı, c.l, s.160 Allah’ın Kitabı ve Resul’ünün -sav-Sünneti Etrafinda Hep Birlikte Elele Hamd Allah’a mahsustur. Allah’in salat ve selami Muhammed’e ve onun pâk soyuna ve Allah’in selami, onun sahabe-sinin müminlerine olsun. Biz müslümanlar, anlaşamadığımız konularda birbirimize düşerken bunu firsat bilen […]

  • A’dan Z’ye Şefaat
   A’dan Z’ye Şefaat
   Rate this post

   A’dan Z’ye Şefaat

   ŞEFAATİN ANLAMI Şefaat, sözlükte bir şeye bir mislini daha ekleyerek çift kılmak, tek olan bir şeyi bir başka şeyle birleştirmek anlamına gelir. Türevlerinin bütün kullanım yerlerinde bu anlam esas alınmıştır.[1] Şefaatin İslâmî literatürdeki anlamı da sözlük anlamıyla ilintili olarak, “kendisine şefaat götürülen makamdan birisinin yaptığı günah ve suçtan geçmesini istemek”[2] veya “kendisine şefaat götürülen kimseden […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6) Pek çok önemli noktayı içeren ve Şia’ya yöneltilen iftiraları cevaplayan bu derslerin çevirisini sürdürüyoruz. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. […]

  • Taklit mercilerin fetvasına göre…
   Rate this post

   Taklit mercilerin fetvasına göre…

   Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

  • HACCIN SOSYAL VE SİYASİ YÖNÜ
   Rate this post

   HACCIN SOSYAL VE SİYASİ YÖNÜ

   Vehhabilik görüşü ‘’ markisizim’’ gibi hedef açısından, İslam mek- kesine okuluna tam zıt olmasına rağmen, olay ve tesadüflerle karşı karlıya geldiğinde gelişmeye yüz tutmuş zaman akımı içerisinde de Müslümanlar için yeni hat ve çizelgeler çizmiştir. İran da İslam inkılabının başarıya ulaşması, sistemin siyasi önderleri arasında fevkalade korku yaratmıştır. Bazı çevreler inkılabın başka bölgelere sıçramasından telaşlanmış […]

  • Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali
   Rate this post

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı (ve faruku) Ali b. Ebi Talib’dir.” “Sıddıklar üç kişidir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin’in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben […]

  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

   Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap; Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre [2] […]

  • ALİYYEN VELİYYULLAH
   ALİYYEN VELİYYULLAH
   Rate this post

   ALİYYEN VELİYYULLAH

   KULUN MEVLASINA HEDİYESİ… İmamet ve velayetin sınırlarını savunan ilk insana… Hak ilahi hilafet sahasını erkek ve kadınların içinde koruyan ilk insana… Kendi zamanının imamını  (Allahın selamı ona olsun) koruma yolunda büyük cihad bayrağını taşıyan o yüce insana… Eşi ve benzeri olmayan o yüce seyyideye… Arşa ait olan o kutsal hanıma… İlahi kahır ateşi değmese dahi […]

  • ŞİÂ SECDE İÇİN NİÇİN MÜHÜR KULLANIYOR?
   Rate this post

   ŞİÂ SECDE İÇİN NİÇİN MÜHÜR KULLANIYOR?

   Şiî Müslümanlar, secdeyi mühür denen basılmış bir toprak parçasının üstünde ifa ederler. Bu toprak çoğu zaman Irak’ın Kerbelâ kentinden getiriliyor. İslam’ın beş önemli mezhebinden olan Şiî Caferî fıkhına göre secde, yiyecek ve elbiselerin dışında, pak toprağın ya da toprakta biten tabiî bir maddenin üstünde yapılmalı. Buna göre secdenin toprak, tas, kum ve çimen üstünde yapılması […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli […]

  • İmam Hasan Askeri’nin Hayatı ve Mucizelerinden Örnekler
   Rate this post

   İmam Hasan Askeri’nin Hayatı ve Mucizelerinden Örnekler

   Âlemlere Nur Saçan Resulullah evlatlarının sıfatları: İmam Hasan Askeri’nin Hayatı ve Mucizelerinden Örnekler İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın ism-i âzam’ı, yetmiş üç harften oluşur. Asef adlı ifritin yanında bir tek harf vardı. O harfi söyleyince, onunla Sebe ülkesi arasındaki yer deliniverdi. Açılan delikten Kraliçe Belkıs’ın tahtını alıp Süleyman’a getirdi. Sonra yer tekrar es¬ki […]

  • TEVEKKÜL
   Rate this post

   TEVEKKÜL

   Kur-an’a Göre Tevekkül Kur-an’ı kerim, birçok yerde Allah’a tevekkül (dayanmak) etmeyi imanlı kişilerin özelliklerinden biri olarak kabul edip şöyle buyurmaktadır: İman ediyor iseniz, yalnızca Allah’a tevekkül edin. İman edenler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. İman edenler yalnızca o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece rablerine tevekkül […]

  • KAZA VE KADER
   Rate this post

   KAZA VE KADER

   KAZA VE KADER İslami felsefe ve kelam ilminde üzerinde durulan önemli bahislerden biri de, kaza ve kader konusudur. Bu bölümde, yaratıklar arasında bulunan nedensellik bağının olayları, kesinlik ve ölçü açısından ne kadar etkilediği ve bu açıdan müsebbepler üzerindeki rolü, özellikle de insan irade ve ihtiyarının nedenli müstakil olduğu bahis konusu edilmektedir. Burada her şeyden önce […]

  • Hz. Zeynebi Anarken
   Rate this post

   Hz. Zeynebi Anarken

   Giriş Hicretin altıncı yılı Cemadiyelevvel’in beşinci günü Medine’de asil ve cefalı bir ailede bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu kız çocuğu gelecek yıllarda insanlık tarihinin gidişatının değişmesinde büyük bir rol oynayacaktı. O tertemiz kız dünyaya geldikten sonra, değerli annesi Hz. Fatıma (s.a), kutlu eşi Hz. Ali’den bu kız çocuğuna bir isim vermesini ister. Hz. Ali […]

  more