İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Gaybet -Gizli Güneş-
   Rate this post

   Gaybet -Gizli Güneş-

   (Gaib İmam – Imam Mehdi as) GAYBET MESELESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Bazıları İmam Hasan’ın (a.s) çocuğu olmadan vefat ettiği için Osman b. Said gibi çıkarcı kimselerin makamlarını koruma gayesiyle Mehdi’nin gaybet kıssasını uydurduklarını ve halk arasında yaydıklarını söylerler. Halbuki Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmanları önceden Hz. Mehdi’nin gaybet olayını haber vermişler ve halk […]

  • PEŞAVER GECELERİ
   PEŞAVER GECELERİ
   Rate this post

   PEŞAVER GECELERİ

   YAZARIN ÖNSÖZÜ Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam pey-gamberlerin sonuncusu, nebi ve emin olan Hz. Muhammed (s.a.a)’e, tahir ve temiz olan Ehl-i Beyt’ine ve özellikle de amcasının oğlu ve vasisi Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali’ye olsun. Allah’ın verdiği başarı, risalet hanedanının özel teveccühü ve ilim ve edep sahiplerinin isteği sayesinde bu değerli kitabın dördüncü […]

  • Kerbala Şehitlerinin Ardından
   Kerbala Şehitlerinin Ardından
   Rate this post

   Kerbala Şehitlerinin Ardından

   BİRİNCİ BÖLÜM İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi’ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam’ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah’ın (s) huzuruna varıp […]

  • ZİKİR EHLİNE SORUN
   ZİKİR EHLİNE SORUN
   Rate this post

   ZİKİR EHLİNE SORUN

   ÖNSÖZ Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. En güzel, en halis salat ve selam, insanlara rahmet olarak gönderilen, her türlü kusurdan münezzeh, öncekiler ve sonrakilerin efendisi, mevlamız Hz. Muhammed’e (saa) ve karanlık gecelerin kandilleri, hidayet imamları ve Müslümanların önderleri olan pak soyuna olsun. Elinizdeki kitap, araştırmacı Müslümanlar ve bilhassa Sünnet-i Nebeviyye’ye yalnız kendilerinin tutunduğunu zanneden, kendilerinin […]

  • Gaybi Haberler
   Gaybi Haberler
   Rate this post

   Gaybi Haberler

   GİRİŞ ne göre, masum İmam’da bulunması gereken sıfatlardan biri de, halkın en alimi ve şeriatı en iyi bilen olmasıdır. Öyle ki kendi zamanında O’ndan daha bilgili birisi tasavvur edilemez. İmamların bu ilimlerinin kaynağı ve Onların bu ilimleri nasıl elde ettikleri hususunda Şia alimleri şöyle demişlerdir: İmalar bu ilimlerini üç yoldan elde etmektedirler: Birinci yol: Kur’ân-ı […]

  • KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
   Rate this post

   KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR

   “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn” Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam’da saymışız.” (Yasin 12. Ayet) a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah  (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. […]

  • ŞİA İNANÇLARI
   Rate this post

   ŞİA İNANÇLARI

   Bismillahirrahmanirrahim Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve Selam, O’nun yaratıklarının en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve Allah Teala’nın kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap, büyük Şia yazarı Merhum Ayetullah Şeyh Muhammed Rıza MUZAFFER tarafından 1370 h.k. yılında Arapça olarak kaleme alınmıştır ve 1398 h.k. (1978 […]

  • Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
   Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
   Rate this post

   Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

   GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah’a sonsuz şükürler olsun. O’nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. Yiice Allah’m […]

  • İmamet Üzerine
   İmamet Üzerine
   Rate this post

   İmamet Üzerine

   Hasan YURTSEVEN Ehl-i Beyt mektebinde imamet, itikadî esaslardan biri olup tevhit, nübüvvet ve mead inançları ile aynı derecede öneme sahiptir. Caferî inancında imamet makamı, nübüvvet makamının uzantısı ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir. İmamet makamına sahip olan zatın, Peygamberin sahip olduğu ilâhî vahye muhatap olma dışında, Peygamberin taşıdığı bütün misyon ve sorumlulukları üzerine aldığına ve bu […]

  • İMAM ZEYNEL ABİDİN’İN (A.) HAYATI
   Rate this post

   İMAM ZEYNEL ABİDİN’İN (A.) HAYATI

   İmam Zeynel Abidin (a.), babası Ali Bin Ebi Talib’in (a.) şahadetinden sonra imamet sorumluluğunu üstlenmiştir. İmamet, risalet’ten daha genel olan vâsiliktir. Peygamber efendimizin (s.a.a.) sorumluluğunu üstlendiği İslam yasalarını koruma ve onları insanlara bildirme görevi, o zaman diliminde imam Zeynel Abidin’in (a.) omuzlarında idi. Dolayısıyla, imam Zeynel Abidin’in (a.) hayatını okuduğumuz zaman iki noktayı göz önünde […]

  • Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
   Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
   Rate this post

   Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği

     Ersan BAYDEMİR Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve öz akrabalarımdan olan Ehl-i Beytim. O ikisine sarıldığınız müddetçe, benden sonra asla (doğru yoldan) sapmazsınız. Gerçekten o ikisi (Kevser) havuzun(un) yanında tekrar bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” Ehl-i Beyt (a.s), İslâm semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridirler. […]

  • İMAM MEHDI (AS)’IN ZUHURU
   Rate this post

   İMAM MEHDI (AS)’IN ZUHURU

   İMAM-I ZAMAN’IN ZUHUR ETMESİNİN NE SAKINCASI OLABİLİRDİ? “İmam-ı Zaman (a.s) insanlar arasında gizlenmeden yaşasaydı; herhangi bir şehirde Müslümanların dînî rehberliğini üstlense ve dünyanın durumu elverişli hale gelinceye kadar bu minval üzere gidip, sonunda kılıcıyla kıyam ederek küfür düzenlerini yıksaydı ne olurdu? Bunun ne sakıncası olabilir ki? “diyenler de var… Buna cevabımız şudur: Evet, bunlar güzel […]

  • Aşura günü ne oldu Hz. hüseynin şahadeti
   Rate this post

   Aşura günü ne oldu Hz. hüseynin şahadeti

   E-KİTAP: HTTP://NEHCULBELAGA.TRİPOD.COM Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin rızasını kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolarından birini oluşturmanın çabası içindeydiler. Bir taraftan tarihin sayfalarında yiğitlik, fedakarlık, iman, cihat ve hak uğruna her şeyinden geçmenin sadıkane örneğini oluşturmak için […]

  • İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak
   Rate this post

   İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak

   Doğum günü münasebeti ile… İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak On İki İmamımızdan her biri -Allah’ın selamı sürekli onların kutlu nurlarına olsun- sadece ümmetin önderi, İslâm ve Kur’ân hükümlerinin açıklayıcıları değil, Şia kültüründe masum imam; Allah’ın yeryüzündeki nuru, âlemdeki bütün varlıklara hakkın en mükemmel hücceti, varlık âleminin odak noktası, Allah’la kulları arasındaki feyiz vasıtası, […]

  • Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?
   Rate this post

   Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?

   Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı bilinçli bir kıyam mıydı, yoksa bilinçsiz bir patlama mı? Cevap: Felsefi açıdan her doğal olay dört nedene dayanmaktadır. Bu dört nedenden biri olmadığı taktirde söz konusu hadise vücuda gelemez. Örneğin bir yazı masasını yaparken marangoza, masanın maddesini oluşturan tahtaya, tahta parçalarının birbirinin eklenmesiyle oluşan bir şekle ve sonra da bu […]

  • Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
   Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
   Rate this post

   Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)

   3. Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi) Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati hususunda Birinci Bölüm “Allah’a and olsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzerine giyindi. Oysa sel her zaman benden akar ve hiç bir kuş benim yükseldiğim yüce zirvelere […]

  • Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbenin Tam Metni
   Rate this post

   Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbenin Tam Metni

   1- Allah’a hamd-u senada bulunmak Hamd ve sena; birliğinde yüce yalnızlığında ve tekliğinde yakın, kudret ve sultasında azametli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde (hareket etmeksizin) her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak övülmüş ve de övülmektedir. Allah yok olmayan bir azametin […]

  • İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI
   Rate this post

   İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI

   İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI Şia, Ehl-i Beyt İmamlar’ının (12 İmam’ın) da Peygamber gibi hayatları boyunca açık veya gizli bilerek veya bilmeyerek bütün günah ve pisliklerden ma’sum olduğuna inanmaktadır. Şia peygamberler ve imamlar’ın hata ve unutkanlıktan da ma’sum olduğuna inanmaktadır. Zira İmamlar, dinin koruyucu ve uygulayıcısıdırlar. Bu konuda durumları aynen peygamberler gibidir. Peygamberlerin ma’sum olduklarına inanmamızı gerektiren […]

  • İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)
   Rate this post

   İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

   22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (8) İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) Özel İmamet İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) el-Bihar, 47/1-413, Tarih’ul İmam’il Sadık (a.s) 213. Bölüm Cafer b. Muhammed Sadık’ın (a.s) İmamet Delili 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oğlum Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib […]

  • “Lev la Hüccet” (hüccet olmasaydı) Hadisinden Maksat Nedir?
   Rate this post

   “Lev la Hüccet” (hüccet olmasaydı) Hadisinden Maksat Nedir?

   “Hüccet olmasaydı yeryüzü ehlini dibe geçirirdi” hadisinden maksat nedir? Böyle bir hüccetin varlığı nasıl olur da huzur sebebi ve yokluğu ise yeryüzü sakinlerinin helak sebebi olabilir? Cevap: Bu hadisin içeriği başka bir şekilde Kur’an-ı kerim’de de yer almıştır. Nitekim yüce Allah Peygamber’in varlığını azabın inişine engel olarak tanıtmış ve şöyle buyurmuştur: “Oysa, sen içlerinde iken […]

  more