İslam kaynakları

 • İmamet Üzerine
  İmamet Üzerine
  Rate this post

  İmamet Üzerine

  Hasan YURTSEVEN Ehl-i Beyt mektebinde imamet, itikadî esaslardan biri olup tevhit, nübüvvet ve mead inançları ile aynı derecede öneme sahiptir. Caferî inancında imamet makamı, nübüvvet makamının uzantısı ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir. İmamet makamına sahip olan zatın, Peygamberin sahip olduğu ilâhî vahye muhatap olma dışında, Peygamberin taşıdığı bütün misyon ve sorumlulukları üzerine aldığına ve bu […]

 • Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
  Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği
  Rate this post

  Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımanın Gerekliliği

    Ersan BAYDEMİR Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve öz akrabalarımdan olan Ehl-i Beytim. O ikisine sarıldığınız müddetçe, benden sonra asla (doğru yoldan) sapmazsınız. Gerçekten o ikisi (Kevser) havuzun(un) yanında tekrar bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” Ehl-i Beyt (a.s), İslâm semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridirler. […]

 • Şia’nın bu sorularına kimse cevap veremiyor…
  Rate this post

  Şia’nın bu sorularına kimse cevap veremiyor…

  Şia’nın bu sorularına kimse cevap veremiyor… Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (3) -Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz âline, değerli seçkin sahabelerine olsun. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Sizlere bütün alemlerin ve cennet ehli hanımların yücesi Mevlamız Hz. Fatımetü’z-Zehra’in (s.a) vefatının […]

 • Gadir hadisinin ifade ettikleri
  Rate this post

  Gadir hadisinin ifade ettikleri

  Gadir hadisinin ifade ettikleri Musa Ayaztekin Gadir-i Hum hadisesi İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Dinin kemale erdiği, nimetin tamamlandığı, kâmil ve eksiksiz din olarak Allah’ın insanlar için İslam’ı beğendiği ve seçtiği hakikat ve gerçeğini içinde barındırmaktadır. Bin dört yüz yıllık bir geçmişi olan bu hadise aslında İslam âleminin bu gün içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve […]

 • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
  Rate this post

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam Sadık’ın (a.s) zeki öğrencilerinden Fazzal b. Hasan adında birisi arkadaşlarından birisiyle dolaşıyordu. Bu sırada yolları bu mescide düştü. Bir grup Ebu Hanife’nin etrafını sarmış Ebu Hanife’nin verdiği dersi dinlemekteydiler. […]

 • İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma
  Rate this post

  İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma

    İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma Abdullah b. Nâfi, Müminlerin Emiri Hz. Ali’ye (a.s) düşmandı ve “Ali’nin Nehrevan’da Haricîlerle savaşıp onları öldürmekte haklı olduğunu ispatlayabilecek biri çıkarsa ben de Ali Şia’sı olurum!” diyordu. Bir gün ona: “Sence Ali’nin oğulları da mı ispatlayamaz bunu?” dediklerinde, “Ali oğulları arasında âlim mi var?” diye sordu. “İşte […]

 • İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi
  Rate this post

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi Masum İmamlar sahip oldukları masumiyet ve imamet makamından dolayı Allah Teala ve gayb âlemi ile özel bir ilişkiye sahiplerdi. Onların da peygamberler gibi imamet makamları ve Allah Teala ile ilişkilerini teyit eden mucize ve kerametleri vardı. Gerektiğinde o yüce zatların ilahî ilim ve güçlerinin örnekleri -Allah’ın izniyle- zuhur […]

 • İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak
  Rate this post

  İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak

  Doğum günü münasebeti ile… İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak On İki İmamımızdan her biri -Allah’ın selamı sürekli onların kutlu nurlarına olsun- sadece ümmetin önderi, İslâm ve Kur’ân hükümlerinin açıklayıcıları değil, Şia kültüründe masum imam; Allah’ın yeryüzündeki nuru, âlemdeki bütün varlıklara hakkın en mükemmel hücceti, varlık âleminin odak noktası, Allah’la kulları arasındaki feyiz vasıtası, […]

 • Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj
  Rate this post

  Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj

  Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj Tarih ve mezhepler konusunda İslam dünyasının en önemli araştırmacı yazarlarından olan ve bu uğurda düzinelerce kitap telif eden Allame Seyyid Murtaza Askeri ile Gadir-i Hum üzerine yapılan röportajı sunuyoruz. Röportajda kendisine sorulan sorulardan bazıları şöyle: “Gadir-i Hum olayı”ndan bahseder misiniz? Neden bu olay Cuhfe’de gerçekleşti? / […]

 • Konu el-İman İman-İnanç
  Rate this post

  Konu el-İman İman-İnanç

  el-Bihar, c. 67-c. 73, Kitab’ul İman ve’l-Küfr Kenz’ul Ummal, 1/23, 65, 270, 297, fil iman ve’l-İslam Kenz’ul Ummal, 1/140-364, Sifat’ul Mu’minin bak. el-İslam, 241. Konu el-Bela, 401 ve 406. Bölümler; ez-Zulm, 2450. Bölüm; el-Emanet, 302. Bölüm, el-Hesed, 850. Bölüm; el-Heya, 990. Bölüm; er-Rıza, 1517. Bölüm; er-Rifk, 1531. Bölüm; eş-Şöhret, 2126. Bölüm, es-Sabr, 2167. Bölüm; es-Sıdk, […]

 • İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)
  Rate this post

  İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (12) İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) Özel İmamet İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) el-Bihar, 50/113-232, Tarih’ul İmam’il Hadi (a.s) 223. Bölüm İmam Hadi’nin (a.s) İmamet Delili 1.    İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Benden sonraki imam oğlum Ali’dir. Onun emri benim emrim, onun sözü benim sözüm ve […]

 • İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)
  Rate this post

  İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (8) İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) Özel İmamet İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) el-Bihar, 47/1-413, Tarih’ul İmam’il Sadık (a.s) 213. Bölüm Cafer b. Muhammed Sadık’ın (a.s) İmamet Delili 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oğlum Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib […]

 • İmam Hasan b. Ali (a.s)
  Rate this post

  İmam Hasan b. Ali (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (4) İmam Hasan b. Ali (a.s) Özel İmamet İmam Hasan b. Ali (a.s) el-Bihar, 43/322-359, 44/1-173, Tarih-u İmam’il Hasan (a.s) el-Bihar, 44/1-69, Sulh’ul İmam ve İlletuhu Kenz’ul Ummal, 13/646-654, el-Hasan (a.s) 203. Bölüm İmametinin Delili 1.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Emir’ul-Mü’minin (a.s) ölüm döşeğinde yatınca oğlu Hasan’a […]

 • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet
  Rate this post

  Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet

  el-Bihar 36/192-418, Ebvab’un-Nusus ale’l-Eimme (a.s) el-Bihar, 23/104, 7. Bölüm, Fezail-u Ehl’il Beyt, Haber’us-Sekaleyn ve’s-Sefine el-Bihar, 26/18-226, Ebvab-u Ulum’il Eimme (a.s) Kenz’ul Ummal, 12/93-129, Fezail-u Ehl’il Beyt (a.s) bak. es-Sadik, 290. Konu; el-İsmet, 358. Konu ve el-Emsal, 3604-3606. Bölümler 160. Bölüm İmam Seçimi 1.    İmam Mehdi (a.s) Sa’d bin Abdullah Kumi’nin kendisine, taraftarlarının kendi başlarına neden […]

 • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
  Rate this post

  Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

  22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

 • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)
  Rate this post

  Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)

  22. Konu el-İmamet  (2) el-İmamet-i Hasse  (1) İmam Ali (a.s) Özel İmamet Hz. Ali el-Bihar, c. 35-c. 42, Tarih’ul İmam Ali (a.s) Kenz’ul Ummal, 13/104-186, Fezail-u Ali (a.s) Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebil Hadid, 9/166-174 Zikr’ul Ehadis ve’l-Ehbar-i Varide fi Fezail-i Ali (a.s) bak. el-Mal, 3765. Bölüm (1) Peygamber’in (s.a.a) Diliyle Ali (a.s) 169. Bölüm […]

 • EHL-İ BEYT’i TANIMA ZARURETİ
  Rate this post

  EHL-İ BEYT’i TANIMA ZARURETİ

  Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) son nefesine kadar, “Meveddet Ayeti” gereğince ümmeti onları tanımaya ve emirlerine itaate davet etmiş olduğu Ehl-i Beyt’i tanıma ve izlemenin lüzumu ve onların, Allah’ın Kitabı’yla sahih rivayetlerdeki konum ve mevkilerini öğrenip anlamanın zarureti tartışılmaz olup bu hakikate gereken ilgiyi göstermek dünya ve ahiret saadetini beraberinde getirecek, ona lakayt kal-maksa ebedi felaket […]

 • EHL-İ BEYT (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
  Rate this post

  EHL-İ BEYT (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

  Birinci Bölüm: Ehl-i Beyt (a.s)’ın Zahiri ve Batini Özellikleri 1- Ehl-i Beyt (a.s)’ın Cismi Gelişimi Hekime Hatun diyor ki: Nercis hanım doğum yaptıktan kırk gün sonra İmam Hasan Askerî (a.s)’ın huzuruna vardım. Derken mevlamız Sahib’uz- Zaman’ın (Hz. Mehdi’nin) evde konuştuğu halde yürüdüğünü gördüm. O’nun, konuşurken kullandığı sözcükten daha fasih bir sözcük görmedim. Bu esnada İmam […]

 • İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI
  Rate this post

  İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI

  İSLAM’DA MASUMİYET İNANCI Şia, Ehl-i Beyt İmamlar’ının (12 İmam’ın) da Peygamber gibi hayatları boyunca açık veya gizli bilerek veya bilmeyerek bütün günah ve pisliklerden ma’sum olduğuna inanmaktadır. Şia peygamberler ve imamlar’ın hata ve unutkanlıktan da ma’sum olduğuna inanmaktadır. Zira İmamlar, dinin koruyucu ve uygulayıcısıdırlar. Bu konuda durumları aynen peygamberler gibidir. Peygamberlerin ma’sum olduklarına inanmamızı gerektiren […]

 • Sorularla İmam Mehdi af
  Sorularla İmam Mehdi af
  Rate this post

  Sorularla İmam Mehdi af

  Sorularla İmam Mehdi af Hakkında cok guzel cevaplar verılmıstır okumanızı ısderım ıns

 • Page 1 of 812345...Last »