İslam kaynakları

 • Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir
  Rate this post

  Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir

  Şia ve Sünni kitapları esasına göre: Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir Huzeyfe şöyle diyor: “Medine sokaklarından birinde Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle dediğini işittim: “Ben Muhammed ve Ahmed’im. Ben Haşir, Mukaffi (son) ve rahmet Peygamberiyim.”[1] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im, ben küfrün kendisi vasıtasıyla ortadan kalktığı Mahiyim (mahveden). Ben insanların ardından haşr olup toplandığı […]

 • EHL-İ BEYT’i TANIMA ZARURETİ
  Rate this post

  EHL-İ BEYT’i TANIMA ZARURETİ

  Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) son nefesine kadar, “Meveddet Ayeti” gereğince ümmeti onları tanımaya ve emirlerine itaate davet etmiş olduğu Ehl-i Beyt’i tanıma ve izlemenin lüzumu ve onların, Allah’ın Kitabı’yla sahih rivayetlerdeki konum ve mevkilerini öğrenip anlamanın zarureti tartışılmaz olup bu hakikate gereken ilgiyi göstermek dünya ve ahiret saadetini beraberinde getirecek, ona lakayt kal-maksa ebedi felaket […]

 • ÂL-İ ABA
  ÂL-İ ABA
  Rate this post

  ÂL-İ ABA

  Hamd-u sena Allah’a, salat ve selam Peygamber’e ve O’nun tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. İnsanları şaşkınlıktan kurtarmak, cehaleti gidermek, zulümle mücadele yapmak ve beşerle yaratıcısının irtibatını sağlamak yolunda bütün varlıklarını vakfeden ve insanlığa ışık tutmak ve hidayet nişanelerini göstermek için didinen ve bu yüce hedefler uğruna aziz canlarından geçen vahiy ve risalet muhafızları, hak ve adalet […]

 • Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Hakkında
  Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Hakkında
  Rate this post

  Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Hakkında

  Son Elçi Peygamber-i A’zam’a (s.a.a) ve de İnsanların En Hayırlısının Örnekleri Olan Hidayet İmamları’na (a.s) İthaf Edilmiştir. Farsça Yayımcı’nın önsözü Peygamber-i Azam’ın (s.a.a) şahsiyetinin boyutları, müminlerin emiri Hz. Ali’nin “Yaratıcının kelamının altında, yaratığın kelamının üstünde olan” mucizevî ve insan terbiye edici Nehc’ül Belağa kita-bında her türlü belirsizlikten arınmış, oldukça berrak ve açık bir şekilde yorumlanmış […]

 • Kamil örnek
  Kamil örnek
  Rate this post

  Kamil örnek

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Ey Ehl-i Beyt, Kuşkusuz Allah, yalnızca sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” Ehl-i Sünnet ve Şia kayaklarında yer alan onlarca hadis bu ayetin Âl-i Ebâ yani Muhammed, Ali, Fatime, Hasan ve Hüse-yin hakkında […]

 • Hz. Peygamberle İlgılı Kissalar
  Rate this post

  Hz. Peygamberle İlgılı Kissalar

  1-Hz.Peygamber(s.a.a)’in Gülümsemesi Bir gün Resulullah (s.a.a) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Evet göğe bakıyordum, iki melek, kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: […]

 • Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri
  Rate this post

  Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri

  Sahabenin adaleti görüşü, hadis ehli ekolünün oluştuğu dönemden bu yana kesin bir inanç olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat arasında benimsenerek sabit inançlarından biri olmuştur. Bu inancın şekillenmesinde, sahabe dönemindeki birtakım siyasî olayların etkisi olmuştur. Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonra meydana gelen olaylar, Muaviye’nin ve Ümeyye Oğulları’nın Müslümanlara musallat olup hâkimiyeti ele geçirmelerine neden oldu. Bu dönemde birçok […]

 • ULULEMR KİMDİR?
  Rate this post

  ULULEMR KİMDİR?

  Ululemr’in, Ehl-i Beyt İmamları (as) Olması Yolundaki Tefsire Yapılan İtirazlar Nisa Suresi:59- Ey inananlar! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız- onu Allah’a ve Resul’e götürün. Bu (sizin için) daha hayırlı ve yorum bakımından daha güzeldir. Ululemr’in kimler olduğu üzerine?… [Bu […]

 • RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR
  Rate this post

  RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR

  Şüphe etmemek gerekir ki, “Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin.” cümlesinin içeriği, bütün ilâhî kanunların ve hükümlerin esası olmanın yanı sıra, anlaşmazlık konularını Allah’a ve Peygambere götürme emrine hazırlık ve geçiş niteliğindedir. Çünkü bu gerçek, bu ifadenin ayrıntılandırması olan “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz… onu Allah’a ve Resul’e götürün.” cümlesinden, […]

 • EHL-İ SÜNNET VE ŞİA NEZDİNDE SÜNNET-İ NEBEVİ
  Rate this post

  EHL-İ SÜNNET VE ŞİA NEZDİNDE SÜNNET-İ NEBEVİ

  Sünnet-i Nebevı ResuluIlah (s.a.a)’in dediği, yaptığı ve açıkladığı şeylere denir. Sünnet-i Nebevi müslümanlar nezdinde, hüküm, ibadet ve inançlardan sonra gelen ikinci kaynağı konumundadır. Ehl-i Sünnet Sünnet-i Nebeviye, Hulefa-i Raşidin yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali(a.s)’nin sünnetini de eklemektedirler. Bunu da naklettikleri şu hadise dayandırmaktadırlar. “Benim ve benden sonraki hidayete ermiş raşid halifelerin sünnetine uyunuz, […]

 • HZ. HATİCE’NİN (R.A) KISACA HAYATI
  4 (80%) 2 votes

  HZ. HATİCE’NİN (R.A) KISACA HAYATI

  Büyük İslâm kadını, mu’minlerin anası, Allah Resulü’nün değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a) hicretten 68 yıl önce, asil bir âilede dünyaya geldi. Babası Huveylid, Kureyş’in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fâtıma ise Mekke’nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli âilede yetişen Hz. Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu […]

 • VEDA HACCI
  Rate this post

  VEDA HACCI

  “Bugün dininizi kamil ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım size ve din olarak İslam’ı verdim ve hoşnut oldum” İslam ordusunun Mekke’yi fethetmesiyle Kureyş müşrikleri Müslüman oldular. Bu arada Hz. Peygamber (s.a.a) Rum ordusunun saldırısından haberdar olunca, Rumlar ile savaşmak için Tebük denilen yere doğru harekete geçti. Bu hareket Hz. Peygamber (s.a.a) ve İslam ordusunun kudret ve […]

 • Rasulullah (saa) 3
  Rate this post

  Rasulullah (saa) 3

  “GİRİŞ” İslami şahsiyetin tüm boyutlarıyla araştırılması ve Kur’an-ı Kerim’in belirlediği gibi bir sonuca ulaşılması Allah’a ibadet etmenin, O’na bağlanmanın o mukaddes zata yönelmenin ve O’ndan korkmanın böyle bir şahsiyetin alt yapısını oluşturduğunu gözlerimiz önüne sermektedir. Allah-u Tealâ şöyle buyuruyor: “Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz […]

 • Rasulullah (saa) 2
  Rate this post

  Rasulullah (saa) 2

  İKİNCİ BÖLÜM Resulullah (s.a.a)’in Medine’de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin Teşkili Medine’de İslam Devleti Şekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem’in Medine’ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ilk adım Mescidi Nebinin inşa edilmesi oldu. Resulullah […]

 • Rasulullah (saa) 1
  Rate this post

  Rasulullah (saa) 1

  -1- HZ. PEYGAMBER’İN HAYATI “Benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim.” “Sizden hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” ÖNSÖZ Resul-i Ekrem (s.a.a)’in ve Masum İmamların (Allah (c.c)’ın salat ve selamı onların üzerine olsun) mübarek yaşantıları numune insanların yetiştirilmesinde, büyük bir […]

 • PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ
  Rate this post

  PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ

  1-Âdem (a.) Hz. Âdem (a.), yüce Allah’ın imtihan ettiği ilk insandır. Müminlerin Emiri Ali (a.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah’ın, Hz. Âdem’den (a.) bu dünyanın son kişisine kadar hepsini imtihan ettiğini görmüyor musun? Kur-an’ı kerim, Hz. Âdem’in (a.) yeryüzüne gelişi konusunda şöyle buyurmaktadır: Ve dedik ki: Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. İkinizde […]

 • Peygamberin (saa) Gençlik Dönemi
  Rate this post

  Peygamberin (saa) Gençlik Dönemi

  GENÇLİK DÖNEMİ     -3- “Şüphe yok ki sen, pek yüce bir ahlaka sahipsin elbette” Hz. Muhammed (s.a.a) çocukluk dönemini geride bırakarak 25 yaşında bir genç oldu. Onun davranış ve hareketi Mekkeliler arasında dilden dile dolaşıyordu. Halk, Onun ağır başlı, haysiyetli, adaletli ve emin birisi olduğunu anlamıştı. Bundan dolayı Ona “Muhammed-il Emin” adını verdiler. Bir gün Mekke’de […]

 • Peygamberin (saa) Çocukluk Dönemi
  Rate this post

  Peygamberin (saa) Çocukluk Dönemi

  ÇOCUKLUK DÖNEMİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM “Seni bir yetim olarak bulup da yer-yurt vermedi mi sana? Ve seni yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana? Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana? Artık sen de yetimi horlama? Ve bir şey dileyeni boşa çevirme, azarlama. Ve Rabbi’nin nimetini an, söyle.” Kocasını yitiren “Muhammed” (s.a.a)’in annesi Amine,hem […]

 • Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?
  Rate this post

  Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?

  Eğer peygamberlerin bi’set hedefi insanlık toplumunu islah etmek ise, o halde bu hedef neden gerçekleşmemiştir ve insanın tarih sayfaları, cinayet ve zulümlerle doludur.   Cevap Biz bazı insanların –elbette insan olarak adlandırmak mümkün ise- bir takım cinayetler işlediğini ve tarihin çehresini kararttığını kabul ediyoruz, ama önemli olan şunu bilmektir: eğer peygamberlerin dini öğretileri olmasaydı kim […]