İslam kaynakları

 • İNSAN VE KADER
  İNSAN VE KADER
  Rate this post

  İNSAN VE KADER

  MÜSLÜMANLARIN YÜKSELİŞİ VE GERİLEMESİ Kader konusu, felsefî bir karakterde olduğu için, bu özelliği göz önüne alınarak üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Bilimsel ve felsefî meseleler, temel konularına ve o alanda yapılan üretimlere göre belirlenen belli kategori­ler altında mütalaa edilir. Felsefî, matematik ve tabiata ait birtakım konular; bu konularla ilgili birçok alt-gruplar, alt başlıklar dolayısıyla birbirlerinden […]

 • Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği
  Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği
  Rate this post

  Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği

  ÖNSÖZ MEHDİLİK KONUSUNU İNCELEMENİN GEREKLİLİĞİ Bazıları “Kültürel alanda birçok ihtiyaçlar olmasına rağmen; İmam Mehdi (a.f) konusunu incelemenin ve bu konuya değinmenin ne önemi vardır? Acaba bu konu hakkında yeterince sohbet edilip kitap ve makale yazılmamış mıdır?” diye sorabilirler. Cevap olarak şöyle söylemek gerekir: Mehdilik konusu, insan yaşamı için hayati önem taşıyan konulardan biridir. Ve insan […]

 • İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri
  İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri
  Rate this post

  İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri

  Dört Özel Naib Hakkında Genel bilgiler Gaybet-i Suğra Döneminde İmam Mehdi (a.s)’ın Dört Özel Naibi Hüseyin Sönmez İmam Mehdi aleyhi’s-selâm Hicri 255 yılında dünyaya geldi. Babası İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’ın şahadetinden sonra Abbasi saltanatının memurları, İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’ın evine saldırıp yerine geçecek olan İmam’ı aramaya koyuldular. Bu olay geleceğin İmamının canının ciddi bir şekilde […]

 • Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı
  Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı
  Rate this post

  Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla Asra andolsun Gerçekten, insan, kesin olarak bir kayıp içindedir Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç.” Allah Tebarek ve Tealaya hamdü Sena olsun. Allah Resulüne, O’nun pâk Ehli Beytine ve Allah velilerine selat ve selam olsun. Allah’ın Selat ve […]

 • Gaybeti Numani
  Gaybeti Numani
  3.2 (64%) 5 votes

  Gaybeti Numani

  ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

 • Bismillahirrahmanirrahim
  Bismillahirrahmanirrahim
  Rate this post

  Bismillahirrahmanirrahim

  TAKDİM Bismillahirrahmanirrahim Dünyanın üzücü ve karmaşık hali sıcak-soğuk savaşlar, silahlanma yarışması ve korkunç buhranlar günümüzde insanların huzurunu bozmuş, ruhunu yıpratmıştır. Savaş silahlarının üretim ve çoğaltımı insan neslini yoklukla tehdit etmektedir. Büyük yağmacıların tuğyan ve başına buyrukluğu insanları, hayati  ihtiyaçlarından  bile mahrum bırakmıştır. Zayıf sınıfların günden güne artan mahrumiyeti, açlıktan ölen insanların feryadı fakirlik ve işsizliğin […]

 • Velayet
  Velayet
  Rate this post

  Velayet

  Çevirmenin Önsözü Tüm ümmet, Resulullah’tan sonra Hz. Ali (a. s. ) ve diğer Ehl-i Beyt İmamları’na (a.s) tabi olmakla yükümlüdür. Nite¬kim Resulullah (s.a.a) da “Ali’nin taraftarları kurtuluşa erenlerin ta kendi¬leridir.” diye buyurmuştur. Ayrıca Allah-u Teala da Şura suresinin 23. ayetinde Resulullah’ın adına; “(De ki) sizden tebliğime karşılık bir ücret is¬temiyorum, istediğim ancak yakınlara sevgidir.” diye […]

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri
  Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri
  Rate this post

  Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri

  Siyasi Ahlak ya da Siyasette Ahlakın Yeri Çok eskiden beri siyasette ahlak ve insani değerlerin yerinin olup olmadığı konusu tartışala-gelmiştir. Başka bir tabirle idarecilik ve yöneticilikte ahlaki ilkelere riayet etmek gerekli midir, yoksa ahlak sokak ve pazardaki sıradan insanlar için mi gereklidir ve siyaset sahnesinde yöneticileri ahlaki ilkelere riayete zorlayan bir gerekçe söz konusu değil […]

 • Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
  Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
  Rate this post

  Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

  Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, […]

 • İNSAN VE KADER
  İNSAN VE KADER
  Rate this post

  İNSAN VE KADER

  GİRİŞ MÜSLÜMANLARIN YÜKSELİŞİ VE GERİLEMESİ Kader konusu, felsefî bir karakterde olduğu için, bu özelliği göz önüne alınarak üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Bilimsel ve felsefî meseleler, temel konularına ve o alanda yapılan üretimlere göre belirlenen belli kategoriler altında mütaala edilir. Felsefi, matematik ve tabiata ait birtakım konular; bu konularla ilgili birçok alt-gruplar, alt başlıklar dolayısıyla […]

 • Kaza ve Kader
  Kaza ve Kader
  Rate this post

  Kaza ve Kader

  Bismillahirrahmanirrahim İmam Sadık (a.s): “Ne cebir -zorlama- ne tam serbesti; ikisinin ortası bir hal sözkonusudur.” Kâfı, c.l, s.160 Allah’ın Kitabı ve Resul’ünün -sav-Sünneti Etrafinda Hep Birlikte Elele Hamd Allah’a mahsustur. Allah’in salat ve selami Muhammed’e ve onun pâk soyuna ve Allah’in selami, onun sahabe-sinin müminlerine olsun. Biz müslümanlar, anlaşamadığımız konularda birbirimize düşerken bunu firsat bilen […]

 • İtikadi Esaslar ve Dini Buyruklar 1-4
  İtikadi Esaslar ve Dini Buyruklar 1-4
  5 (100%) 1 vote

  İtikadi Esaslar ve Dini Buyruklar 1-4

  DİN Peygamberlerin, Allah tarafından insanları doğru yola iletmek için getirmiş oldukları itikadî esaslara, ilmî değerlere ve ahlakî buyruklara din denir. Onların getirmiş oldukları itikadî esasları öğrenmek ve ahlakî buyruklarını yapmak, insanların iki dünyada da mutlu olmalarına neden olur. Bizler, dindar olursak; Allah’ın ve peygamberin buyruklarına uyar-sak; hem bu fani dünyada, hem de sonsuz olan öteki […]

 • A’dan Z’ye Şefaat
  A’dan Z’ye Şefaat
  Rate this post

  A’dan Z’ye Şefaat

  ŞEFAATİN ANLAMI Şefaat, sözlükte bir şeye bir mislini daha ekleyerek çift kılmak, tek olan bir şeyi bir başka şeyle birleştirmek anlamına gelir. Türevlerinin bütün kullanım yerlerinde bu anlam esas alınmıştır.[1] Şefaatin İslâmî literatürdeki anlamı da sözlük anlamıyla ilintili olarak, “kendisine şefaat götürülen makamdan birisinin yaptığı günah ve suçtan geçmesini istemek”[2] veya “kendisine şefaat götürülen kimseden […]

 • İlahi İmtihanın Mahiyeti
  Rate this post

  İlahi İmtihanın Mahiyeti

  İLÂHÎ İMTİHANIN MAHİYETİ Hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim, hidayeti yüce Allah’a mahsus sayar. Yalnız Kur’an’daki hidayet, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştıran ihtiyarî hidayetten ibaret değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Rabbi-miz, her şeye kendi (özel) yaratılışını veren, sonra da onu (o doğrultuda) hidayet eden Allah’tır.” (Tâhâ, 50) Görüldüğü gibi yüce Allah hidayete bilinçli, akıllı olan ve olmayan […]

 • Muharrem Ayı Özel
  Muharrem Ayı Özel
  Rate this post

  Muharrem Ayı Özel

  İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî’nin Kalemiyle İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma (a.s)’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam […]

 • Kerbala Şehitlerinin Ardından
  Kerbala Şehitlerinin Ardından
  Rate this post

  Kerbala Şehitlerinin Ardından

  BİRİNCİ BÖLÜM İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi’ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam’ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah’ın (s) huzuruna varıp […]

 • Kerbala Şehitlerine Ağlamak
  Kerbala Şehitlerine Ağlamak
  Rate this post

  Kerbala Şehitlerine Ağlamak

  TAKDİM “Ben sizi Allah’m Kitabına ve Resulü’nün sünnetine çağırıyorum. Gerçekten sünnet öldürülmüş ve bid’at diriltilmiştir.” İmam Hüseyin (a.s) Kerbela vak’ası üzerinden her ne kadar 15 asıra yakın bir süre geçmişse de, yeni meydana gelmiş bir olay gibi, mü’minlerin hatta insanlık aleminin kalbinde halen etkiler yaratmaktadır. Bunun sırrını, şehitler serveri Hz. Hüseyin’in (a.s) kıyamının taşıdığı evrensel […]

 • Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
  Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
  Rate this post

  Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

  GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah’a sonsuz şükürler olsun. O’nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. Yiice Allah’m […]

 • Aşura Kültürü
  Aşura Kültürü
  Rate this post

  Aşura Kültürü

  BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM SU Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez tema-lardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamış-tı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüse-yin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam […]

 • Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
  Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
  Rate this post

  Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)

  3. Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi) Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati hususunda Birinci Bölüm “Allah’a and olsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzerine giyindi. Oysa sel her zaman benden akar ve hiç bir kuş benim yükseldiğim yüce zirvelere […]

 • Page 10 of 21« First...89101112...20...Last »