İslam kaynakları

 • Ali (a.s) Peygamber (s.a.v)’ın bütün ashabından daha bilgiliydi.
  Rate this post

  Ali (a.s) Peygamber (s.a.v)’ın bütün ashabından daha bilgiliydi.

  Ali (a.s)’ın bütün ashabdan daha bilgin olduğu hususu kendimizi zorluğa salarak ve meşakkate düşürerek isbat edebileceğimiz öylesine belirsiz bir konu değildir. Aksine oldukça açık ve bilinen bir husustur. Ama konu hakkındaki üç temel boyutun belirtilmesi de oldukça latif ve güzeldir. 1-İlk etapta Ali(a.s)’ın Peygamber (s.a.v) nezdindeki eşsiz yakınlığına ve özel konumuna işaret etmek gerekir. Ayrıca […]

 • Âlem nasıl yokluktan var olmuştur?
  Rate this post

  Âlem nasıl yokluktan var olmuştur?

  Biz bu günkü ilimlerde, “hiç bir şey yoktan var olmamaktadır ilkesini kabul etmiş bulunmaktayız o halde ortaya şu soru çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz âlem ezeli bir âlem midir? Yoksa sonradan yaratılmış (hadis) bir âlem midir? Eğer âlemin hadis olduğunu söyleyecek olursak o zaman âlemin yoktan var olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu ise ilimde sabit olan ilk […]

 • Ahiret
  Rate this post

  Ahiret

  BİRİNCİ BÖLÜM: ÖLÜM Bu Yolculuğun İlk Konağı Ölümdür Bu konağın sarp ve meşakkatli akabeleri (yolları) vardır. Biz şimdi onun iki akabesine değineceğiz: Birinci akabe ölüm sekaratı (sarhoşluğu) ve can verme zorluğudur. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki: “Yan çizip kaçmakta olduğun o ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip çattı.” (1) Bu akabe, her taraftan sıkıntı […]

 • Acaba Usul-i Dinde İcma Bir Hüccet midir?
  Rate this post

  Acaba Usul-i Dinde İcma Bir Hüccet midir?

  Ehl-i sünnet bilginleri, bir takım rivayetler ve hadisler esasınca muhacir ve Ensar’ın amellerinin sahih olduğunu söylemekte ve ümmetin ittifak ve icmasının hüccet olduğunu delil saymaktadırlar. Bu deliller ne kadar doğrudur? Cevap: 1-Ümmetim hata üzere toplanmaz. Bu hadisi delil olarak göstermenin bir takım problemleri vardır. Şimdi kısaca bu problemleri ele almaya çalışalım. A-Bu hadis Ehl-i Sünnetin […]

 • Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?
  Rate this post

  Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?

  Eğer peygamberlerin bi’set hedefi insanlık toplumunu islah etmek ise, o halde bu hedef neden gerçekleşmemiştir ve insanın tarih sayfaları, cinayet ve zulümlerle doludur.   Cevap Biz bazı insanların –elbette insan olarak adlandırmak mümkün ise- bir takım cinayetler işlediğini ve tarihin çehresini kararttığını kabul ediyoruz, ama önemli olan şunu bilmektir: eğer peygamberlerin dini öğretileri olmasaydı kim […]

 • Acaba Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?
  Rate this post

  Acaba Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

  İslami filozoflar, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim u ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp durur.” Şimdi şu soru akla takılmaktadır ki acaba ayette yer alan bakıştan […]

 • Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?
  Rate this post

  Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?

  Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı bilinçli bir kıyam mıydı, yoksa bilinçsiz bir patlama mı? Cevap: Felsefi açıdan her doğal olay dört nedene dayanmaktadır. Bu dört nedenden biri olmadığı taktirde söz konusu hadise vücuda gelemez. Örneğin bir yazı masasını yaparken marangoza, masanın maddesini oluşturan tahtaya, tahta parçalarının birbirinin eklenmesiyle oluşan bir şekle ve sonra da bu […]

 • Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah’ın Elinde midir?
  Rate this post

  Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah’ın Elinde midir?

  Kur’an-ı Kerim çeşitli ayetlerde, kulların hidayet ve sapıklığının Allah’ın irade ve meşiyetiyle ilgili olduğunu kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur: “(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir.” Bu içerik, bu ayetin yanısıra Nahl suresi, 93. […]

 • Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?
  Rate this post

  Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?

  Acaba allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmakta mıdır? Cevap: Marksizm şöyle diyor: “Allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Zira Allah’a ibadet eden bir insan kendisinden gayrisine teveccüh ettiği için kendisinden geçmekte ve başkasına bağımlı olmaktadır.” Marksizm bu sözü insanın malikiyeti hakkında da tekrarlamakta ve insanın bir şey üzerindeki malikiyetinin başka bir şeye bağlanmasına […]

 • Page 21 of 21« First...10...1718192021