İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • USUL-U KÂFİ TEVHİD KİTABI
   Rate this post

   USUL-U KÂFİ TEVHİD KİTABI

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (Akıl ve Cehalet, İlmin Fazileti, Tevhid, Hüccet) TEVHİD  KİTABI İçindekiler 1) ÂLEMİN SONRADAN VAREDİLMİŞLİĞİ VE VAREDİCİSİNİN İSBATI BABI    4 2) ALLAH’TAN “ŞEY” DİYE SÖZ ETME BABI    14 3) ALLAH ANCAK KENDİSİYLE BİLİNİR BABI    16 4) MARİFETİN EN AŞAĞI DERECESİ BABI    17 5) MÂ’BUD BABI    18 6) KEVN (var olma) VE MEKÂN […]

  • Evrenin Yaratıcısı ve Evren
   Rate this post

   Evrenin Yaratıcısı ve Evren

   Yukarıdaki başlığı görüp bu konu üzerinde durmak istediğimizin fakına varan kimse, şu soruları söz konusu edebilir: 1- Evrenin yaratıcısı hakkında araştırma yapmanın ne gereği vardır? 2- Böyle bir araştırma doğru ve yerinde midir? 3- Bu araştırmanın faydası nedir? Bu soruların cevabında deriz ki: Hiç şüphesiz yazının bulunmasıyla başlayan nakli tarihin ve tarih öncesiyle ilgili bilimsel […]

  • Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı
   Rate this post

   Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı

   Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı Muhammed b. Marid şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah’a (İmam Cafer Sa¬dık aleyhi selâm) Allah Azze ve Celle’nin “Rahman, arş’a istiva etmiştir.”[1] (Ta-ha, 5)” ayetinin anlamı soruldu. Buyurdu ki: “Her şeye karşı eşit konumdadır. Bir şey başka bir şeye göre O’na daha yakın değildir.” Abdurrahman b. Haccac şöyle rivayet […]

  • Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?
   Rate this post

   Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?

   Acaba allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmakta mıdır? Cevap: Marksizm şöyle diyor: “Allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Zira Allah’a ibadet eden bir insan kendisinden gayrisine teveccüh ettiği için kendisinden geçmekte ve başkasına bağımlı olmaktadır.” Marksizm bu sözü insanın malikiyeti hakkında da tekrarlamakta ve insanın bir şey üzerindeki malikiyetinin başka bir şeye bağlanmasına […]

  • Muhtelif1
   Rate this post

   Muhtelif1

   Bismillahirrahmanirrahim Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Selat ve selam efendimiz Muhammed’e (s.a.a) ve onun tertemiz Ehl-i Beyt’ine (a.s) olsun. Dünya Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterliği makamında bulunan biri olarak Müminlerin Emiri ve Muttakilerin Mevlası Hz. Ali (a.s) bu mübarek doğum gününde çoğunluğunu Kum ilmiye havzasında ikamet eden yabancı öğrencilerin oluşturduğu siz aziz kardeşlerin […]

  • ALLAH’I ZİKRETMEK
   Rate this post

   ALLAH’I ZİKRETMEK

   Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir   kastıyla olursa sakıncası yoktur. Namaz kılanın bedeni, namazın müstehap zikirleri anında da olsa ( bi hav lillah dışında) hareketsiz olmalıdır. Eğer namaz kılan kişi bedenin hareket ettiği bir esnada zikir söylerse ( örneğin; rükuya ya da secdeye giderken müstehap zikirleri, namazın içinde farz olan özel zikirler kastıyla […]

  • Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?
   Rate this post

   Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

   Ayetullah Cafer Subhani Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir? İslami filozoflar, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp durur.”[2] Şimdi şu soru akla […]

  • Allah’ı Zikretmek
   Rate this post

   Allah’ı Zikretmek

   Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir kastıyla olursa sakıncası yoktur. Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir [1] kastıyla olursa sakıncası yoktur.[2] Namaz kılanın bedeni, namazın müstehap zikirleri anında da olsa ( bi hav lillah dışında) hareketsiz olmalıdır. Eğer namaz kılan kişi bedenin hareket ettiği bir esnada zikir […]

  • İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler
   Rate this post

   İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler

   Allahla ilgili konular 3 İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler Allah Teala’nın adaletine yönelik insanı çıkmaza sürükleyen bazı şüpheler söz konusudur. Burada bu şüphelerden ikisine değinilecektir: “Allah Teala, insanın fiilleri de dahil olmak üzere, cihanda olan her şeyi ezeli olarak bilmektedir. Allah Teala’nın ilminin tersinin de gerçekleşmesi mümkün olmadığından, isyankarların Allah Teala’nın ilmi doğrultusunda […]

  • KUR’AN VE SÜNNETTE TEVHİD
   Rate this post

   KUR’AN VE SÜNNETTE TEVHİD

   Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu, tasavvur ve idrak edilmesi en zor olanı ve en karmaşığıdır. Çünkü tevhit meselesi, zihinlerin algıladığı sıradan genel meselelerden, vicdanların aşina olduğu, kalplerin yabancısı olmadığı gündem tartışma konularından daha üst düzeydedir. Akıllar bu nitelikte bir meseleyi idrak edip onaylama […]

  • TEMEL İNANÇLAR
   Rate this post

   TEMEL İNANÇLAR

   ÖNSÖZ Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları “böyle bir eserin yazılmasına ne gerek vardı?” diye düşünebilirler. Ancak açıktır ki, her inancın varlığının devam etmesi, onun bilimsel olarak açıklanmasını zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o […]

  • CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR
   Rate this post

   CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR

   CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR Allah Teala’nın tevhidine, her şeyde asıl etken O’nun olduğuna, var olmak isteyen her şeyin onun isteğine, iradesine, iznine kaza ve kaderine bağlı olduğuna inanmak, insanların eğitiminde çok büyük önem taşıyan inançlardan birisidir. Fakat; bu hassas konuyu doğru bir şekilde kavrayabilmek için, aklî ve fikrî olgunlukla birlikte, doğru talim ve açıklamaya da […]

  • Gaybe İman’dan Maksat Nedir?
   Rate this post

   Gaybe İman’dan Maksat Nedir?

   Kur’an takva sahiplerinin nişanelerinden birinin de gaybe iman etmeleri olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır. “İşte o (yüce) kitap (Kur’an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.” Burada gaybe iman etmekten maksat nedir ve gayb kelimesi bu ayette hangi anlama gelmektedir? Cevap […]

  • Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı
   Rate this post

   Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı

   Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı… İmam Cafer Sadık’ın Yirminci Yüzyıl İnsanları İçin Bilimsel Münazarası Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından yazılan “İmam Cafer Sadık (a.s) Şia dünyasının düşünen beyni” kitabından alınmıştır. Bu araştırma merkezinde 25 bilim adamı Şia mektebi üzerine araştırmalar yapmıştır. Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi bilim adamlarına göre İmam Cafer […]

  • VELA VE VELAYET ÜZERİNE
   Rate this post

   VELA VE VELAYET ÜZERİNE

   YAYINCININ ÖNSÖZÜ Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, ortaya koyduğu ürünler ve hayata olan kapsamlı ve gerçekçi bakışıyla İslamî düşünce, insan düşüncesinin doruk noktasında yer almaktadır. Bu gerçeği idrak ettiğimiz için bizler bu sahadaki hizmetlere çeşitli yayın-larımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. […]

  • Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır
   Rate this post

   Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır

   Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (İmam Muhammed Bakır aleyhi selâm) buyurdu ki: “Allah’ın yarattığı varlıklar hakkında konuşun; ama Allah’ın (zatı) hakkında konuşmayın; çünkü Allah, hakkında konuşmak kişinin şaşkınlığını arttırmaktan başka şeye yaramaz.” *** Aynı senetle Ebu Ubeyde’den aktarılan diğer bir rivayette ise Ebu Cafer’in (İmam Muhammed Bakır […]

  • Kime ve Nasıl Kulluk Etmeliyiz?
   Rate this post

   Kime ve Nasıl Kulluk Etmeliyiz?

   Ayetullah Seyit Ali Hamaney Kime ve Nasıl Kulluk Etmeliyiz? “Allah’ın kendine özgü ulûhiyeti” diye ifade edilen, kulluğun sadece Allah karşısında ve Allah için olması gerektiğini kabul ve itiraf etmek, İslam’ın ve bütün ilahi dinlerin en önemli fikri ve ameli ilkelerinden biridir. Yani ilah (ma’bud / ibadet edilen) yegâne zat Allah olmalı ve Allah’tan başka hiç […]

  • VAHYİN BAŞLANGICI
   Rate this post

   VAHYİN BAŞLANGICI

   “Oku Rabbi’nin adıyla ki bütün mahlukatı yarattı. İnsanı da bir parça kan pıhtısından var etti. Oku ve rabbin pek büyük bir kerem sahibidir. Öyle bir Rab ki kalemle öğretmiştir. İnsana bilmediğini öğretmiştir.” Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice’nin evinde saadetle yaşıyordu ve birbirlerine karşı çok büyük bir muhabbet besliyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.a), bu döneminde, tabiata, yaratılışa ve […]

  • ALLAH (C.C.) HAKKINDA
   Rate this post

   ALLAH (C.C.) HAKKINDA

   Allah (cc) Hakkında Yanlış Bilinenler 1- ACABA ALLAH TEALA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Mİ VE CİSİM MİDİR? Allah Teala, Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Gözler onu görmez.”1 “Hiç bir şey O’na benzemez.” 2 Ve Musa (a.s.) Allah’ı görmek isteyince Allah Teala şöyle buyurdu: “Beni asla göremezsin.” 3 Bu durumda Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de nakledilen; “Allah kullarına görünecek. Tıpkı […]

  • İnsanın Yaratılışının Hedefi Nedir?
   Rate this post

   İnsanın Yaratılışının Hedefi Nedir?

   Şüphesiz Allah gani ve ihtiyaçsız bir varlıktır. O halde insanı neden yaratmıştır ve ninsnaın yaratılış hedefi nedir? Başka bir ifadeyle eğer insanın yaratılışında bir hedef varsa o halde Allah ihtiyacı olan bir varlıktır ve bu yolla ihtiyacını gidermek istemiştir. Yok eğer bir hedefi yoksa o halde neden Allah’tan abes ve boş bir iş ortaya çıkmıştır? […]

  more