İslam kaynakları

 • ALLAH’TAN KORKMAK
  ALLAH’TAN KORKMAK
  5 (100%) 1 vote

  ALLAH’TAN KORKMAK

  Nefsin işlediği günahlar, ilahi emirlere karşı gelmeler karşısında Allah’ın azabından korkmasından dolayı acı duymasıdır. Evliyanın, Allah dostlarının özelliklerinden biri, muttakilerin ayırıcı karakteridir. İnsanı doğruluğa ve yapıcılığa iten bir etkendir. Kötülüklere ve günahlara karşı güçlü bir kalkandır. Bu yüzden şeriat, bu özelliğe bir öncelik vermiş, söylemi içinde ona seçkin bir yer ayırmıştır. Bu özelliğe sahip olanlardan […]

 • Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?
  Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?
  Rate this post

  Eğer Her şeyin bir Yaratıcısı Varsa O Halde Allah’ın Yaratıcısı Kimdir?

    Ayetullah Cafer Sübhani Yaratıcıyı ispat eden delillerden birisi, düzen (nezm) delilidir. Bu delilin öncüllerinden biri de neden-sonuç kanunudur. Yani her şeyin bir illeti vardır. O halde âlem de var olduğu için mutlaka bir nedeni olmalıdır. Zira âlem, özel bir düzene sahiptir. Dolayısıyla nedeni ve ilim ve kudret sahibi bir varlık olmalıdır. Sonuç da şudur […]

 • Allah Sevgisi
  Allah Sevgisi
  Rate this post

  Allah Sevgisi

    İnsan gönlünün idrak edip varabileceği en yüce ve kutsal duygu Allah sevgisidir. İyilik güzellik ve kemali sevmek insanın fıtratına koyulan bir şeydir. Sonsuz güzellik ve kemal ise Hak Teâlâ’ya mahsustur. O’nda hiç bir kusur ve eksiklik mevcut değildir. O iyiliklerin kemal ve güzelliklerin kaynağıdır; herkesin sahip olduğu her türlü iyilik ve güzellik O’ndadır. İnsanın […]

 • Gizli Şirk Riya
  Rate this post

  Gizli Şirk Riya

  Hasan KANAATLI Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Riya’nın her türlüsü şirktir. Şüphesiz ki insanlar için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı da Allah’ın üzerinedir.”(Usul-ü Kâfi, c.2, s.293, Kitabu’l-İman ve’l-Küfr, Riya babı, 3.hadis.) Riya’nın Tarifi: Hiçbir ilâhi maksat gözetmeksizin başkalarının […]

 • Esma-i Hüsna
  Esma-i Hüsna
  Rate this post

  Esma-i Hüsna

  Kur’an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O’nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O’nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah’ın güzel isimleridir. Zira bütün […]

 • Allah’ı Tanımak
  Allah’ı Tanımak
  5 (100%) 1 vote

  Allah’ı Tanımak

  İnsanoğlu genelde kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olan ve kendi yaşantısı üzerinde etkisi bulunan her şey hakkında araştırma yapıp, mütalâada bulunmaktadır. Beşerin ilim ve sanayi dalında ilerlemesine vesile olan şey de, işte bu gibi araştırmalardır. Allah’ı tanımak, yalnızca biraz fıtratın sesine kulak vermeyi ve tefekkürde bulunmayı gerektirir. Bizleri bu sahada en güzel şekilde düşündüren ve bizlere […]

 • Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı
  Rate this post

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı… İmam Cafer Sadık’ın Yirminci Yüzyıl İnsanları İçin Bilimsel Münazarası Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından yazılan “İmam Cafer Sadık (a.s) Şia dünyasının düşünen beyni” kitabından alınmıştır. Bu araştırma merkezinde 25 bilim adamı Şia mektebi üzerine araştırmalar yapmıştır. Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi bilim adamlarına göre İmam Cafer […]

 • Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları
  Rate this post

  Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

  Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları Ayetullah Cevadi Amuli Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır. Dolayısıyla bütün her şeyi kaplamış olan bu ilahi rahmetten mahrum kalan kimse zavallı kimsedir. Bütün bu yollardan en kolayı ve en faydalı sonuçlar veren yol ise Allah hakkında hüsn-ü zan […]

 • CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR
  Rate this post

  CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR

  CEBİR, TEFVİZ VE İHTİYAR Allah Teala’nın tevhidine, her şeyde asıl etken O’nun olduğuna, var olmak isteyen her şeyin onun isteğine, iradesine, iznine kaza ve kaderine bağlı olduğuna inanmak, insanların eğitiminde çok büyük önem taşıyan inançlardan birisidir. Fakat; bu hassas konuyu doğru bir şekilde kavrayabilmek için, aklî ve fikrî olgunlukla birlikte, doğru talim ve açıklamaya da […]

 • Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti
  5 (100%) 1 vote

  Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti

  Hadisler ışığında Allah’ın Çocuklara Karşı Olan Adaleti İmam Muhammed Bakır’a (aleyhi selâm) dedim ki: “Ey Resulullah’ın oğlu! Biz bazı çocukların doğduğu sırada öldüklerini, onlardan bazılarının eksik bir şekilde düşük yapılmış olarak öldüklerini, bazılarının kör, dilsiz ve sağır olarak dünyaya geldiklerini, bazılarının dünyaya geldikten kısa bir süre sonra öldüğünü, bazıları ergenlik çağına kadar, bazıları da yaşlanıncaya […]

 • Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3)
  Rate this post

  Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3)

  Allah’ın Akli Delillerle İspatı (3) / Farabi’nin Metodu İkinci Muallim lakabını alan Türk asıllı büyük İslam filozofu Farabi, “Fusus- ül Hikem” adlı eserinde Allah’ın varlığını, sınırlı varlıkların, varlığın özü olmadıkları ve var olabilmeleri için varlığın özü olan bir varlığa muhtaç olduklarını, onun da Hak Teala’nın kendisi olduğu ilkesine dayanarak ispatlamaktadır. Farabi şöyle diyor: Allah’ın Akli […]

 • Allah’ı Zikretmek
  Rate this post

  Allah’ı Zikretmek

  Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir kastıyla olursa sakıncası yoktur. Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir [1] kastıyla olursa sakıncası yoktur.[2] Namaz kılanın bedeni, namazın müstehap zikirleri anında da olsa ( bi hav lillah dışında) hareketsiz olmalıdır. Eğer namaz kılan kişi bedenin hareket ettiği bir esnada zikir […]

 • Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar?
  Rate this post

  Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar?

  Herkesin kafasındaki şüpheleri giderecek hadisler: Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar? Enes, Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve alih) Peygamber Cebrail’den o da Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmiştir: “Her kim benim dostuma hakaret ederse, hiç şüphesiz bana karşı savaşa kalkışmıştır ve ben ölümden hoşlanmayan müminin ruhunu kabzetmek kadar hiçbir şeyden tereddüt etmem (yani bir […]

 • Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı
  Rate this post

  Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı

  Allah “Rahman Arşa İstiva Etti” Sözünün Anlamı Muhammed b. Marid şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah’a (İmam Cafer Sa¬dık aleyhi selâm) Allah Azze ve Celle’nin “Rahman, arş’a istiva etmiştir.”[1] (Ta-ha, 5)” ayetinin anlamı soruldu. Buyurdu ki: “Her şeye karşı eşit konumdadır. Bir şey başka bir şeye göre O’na daha yakın değildir.” Abdurrahman b. Haccac şöyle rivayet […]

 • İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler
  Rate this post

  İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler

  Allahla ilgili konular 3 İnsanın Özgür ve Muhtar Oluşuna Yönelik Şüpheler Allah Teala’nın adaletine yönelik insanı çıkmaza sürükleyen bazı şüpheler söz konusudur. Burada bu şüphelerden ikisine değinilecektir: “Allah Teala, insanın fiilleri de dahil olmak üzere, cihanda olan her şeyi ezeli olarak bilmektedir. Allah Teala’nın ilminin tersinin de gerçekleşmesi mümkün olmadığından, isyankarların Allah Teala’nın ilmi doğrultusunda […]

 • Her şeyin bir yaratıcısı olduğuna göre Allah’ın yaratıcısı kimdir?
  Rate this post

  Her şeyin bir yaratıcısı olduğuna göre Allah’ın yaratıcısı kimdir?

  Allahla ilgili konular 4 Her şeyin bir yaratıcısı olduğuna göre Allah’ın yaratıcısı kimdir? Öncelikle “Her şeyin ve herkesin bir yaratıcısı ve onu vücuda getiren bir illet ve sebebi vardır.” Sözüne dikkat edelim. Acaba bu söz, bir milak ve ölçü dâhilinde mi söylenmiş, yoksa mutlak mı söylenmiştir? Öte yandan acaba yüce Allah, bu ölçüye tabi midir […]

 • Allah’ın Akli Delillerle İspatı (2) / Molla Sadra’nın “Sıddıkin” Metodu
  Rate this post

  Allah’ın Akli Delillerle İspatı (2) / Molla Sadra’nın “Sıddıkin” Metodu

  Allahla ilgili konular5 Allah’ın Akli Delillerle İspatı (2) / Molla Sadra’nın “Sıddıkin” Metodu İbn-i Sina’nın sıddıkîn delili diye adlandırdığı imkan metodunu, ünlü İranlı filozof Sadr-ül Müteallihin Molla Sadra, Vacib-ül Vücud’un ispatında doğru bir delil olarak kabullenmesiyle birlikte; onu sıddıkîn delili olarak görmediğini ve asıl sıddıkîn delilinin kendi ispat metodu olduğunu öne sürmüştür. Şimdi gelmiş geçmiş […]

 • Ehlibeyt’in dilinden: Allah Kimdir, Nedir? (1)
  Rate this post

  Ehlibeyt’in dilinden: Allah Kimdir, Nedir? (1)

  Ehlibeyt’in dilinden: Allah Kimdir, Nedir? (1) Allah, varlıkların değişmesiyle değişmez, onların mahdut olmasıyla mahdut olmaz. O, birdir sayılar mefhumuyla değil; zahirdir, vasıtayla değil; aşikârdır, gözle görülecek gibi değil; batındır, bir şeyin içinde değil; ayrıdır, mesafeyle değil; yakındır, birliktelikle değil; lâtiftir, cisimle değil; mevcuttur, yokluk sonrası değil; Benzeri yoktur ki benzeriyle tanınsın. O, her şeyden önce […]

 • Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?
  Rate this post

  Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?

  Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi? Kalp Gözüyle Allah’ın Görülmesi Es- Sekuni, Ebu Abdullah’tan (İmam Cafer Sadık aleyhi selâm) o da babalarından şöyle nakletmekte: Nebi (sallallahu aleyhi ve alih) bir yerden geçerken bir kişinin gökyüzüne bakarak dua ettiğini gördü. Allah Resulü ona “gözlerini kapat, çünkü asla onu göremezsin diye buyurdu.” Allah Gözle Görülebilir mi? / Kalp […]

 • Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır
  Rate this post

  Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır

  Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (İmam Muhammed Bakır aleyhi selâm) buyurdu ki: “Allah’ın yarattığı varlıklar hakkında konuşun; ama Allah’ın (zatı) hakkında konuşmayın; çünkü Allah, hakkında konuşmak kişinin şaşkınlığını arttırmaktan başka şeye yaramaz.” *** Aynı senetle Ebu Ubeyde’den aktarılan diğer bir rivayette ise Ebu Cafer’in (İmam Muhammed Bakır […]

 • Page 1 of 3123