İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ticani Musevi Kulliyatı
   Ticani Musevi Kulliyatı
   Rate this post

   Ticani Musevi Kulliyatı

   Sonradan şia olan  bir sünni aliminin insanı düşündüren ve gözden geçirmesini düşündüren kitapları inş okursunuz saygı deyerli okurlarımız.

  • Mezheplerde Mehdilik
   Mezheplerde Mehdilik
   3.8 (76%) 5 votes

   Mezheplerde Mehdilik

   Gayba ve gaybla ilgili hakikatlere inanmak peygamberlerin ilahi davetlerinin ekseni olup vahy ve nübüvvete imanın gereklerindendir. Nitekim Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde Kur’an “gayba inananlar için hidayet edici bir kitap” olarak tanıtılmıştır: “Bu bir kitaptır ki, kendisinde şüphe yok. Takva sahipleri için de yol göstericidir. Onlar, gayba inanırlar.” [Bakara-2]

  • Acaba Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın Oğlu mu Kabul Etmektedirler?
   Rate this post

   Acaba Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın Oğlu mu Kabul Etmektedirler?

   Kur’an ayetlerinden istifade edildiği üzere Yahudilere göre Uzeyr, Hıristiyanlara göre Mesih gibi Allah’ın oğlu sayılmaktadır. Bu evlatlıktan maksat nedir? Cevap: Uzeyr Yahudi dilindeki Uzra’dır. Tarihte şöyle yer almıştır: “Babil komutanı Buht’un-Nassar, Filistin’i fethetti ve Yahudi tapınağını yıktı. Yahudilerin kitaplarını yaktı, büyük şahsiyetlerini öldürdü, kadın, çocuk ve yaşlılarını esir ederek Babil’e gönderdi. Bu grup yaklaşık bir […]

  • Ali (a.s) En Büyük Mazlum
   Rate this post

   Ali (a.s) En Büyük Mazlum

     Ali KIRAN Allah Tebarek ve Teâlâ, insanlara ikram olsun diye Peygamberler ve İmamlar göndermiş ve onlara doğru yolu bulmada kılavuzlar tayin etmiştir. Ama “pek cahil ve zalim” olan insan, Allah’ın bu ikramlarına da zulmetmekten geri durmamış ve pek azı hariç “kaybedenlerden” olmuşlardır. Allah’ın insanlara ikramlarından birisi de İmam Ali’dir (a.s). Daha çocuk yaşından beri […]

  • DİN VE MEZHEP
   DİN VE MEZHEP
   Rate this post

   DİN VE MEZHEP

   Saygı deyerlı Okurlarımız Ehli Sünnet yazarlarından çeşitli konularda hazırladıkları makalelerı toparlıyarak bır araya getıdık  mesihiyyet  masonluk şialık sünnülik ve diyer konuların acıklandıgını kendi görşlerine göre toparladık bir eyrde sizlere sunmaya çalıştık.

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehlisünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehlisünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı yerinden oynatmaktan […]

  • Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
   Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
   Rate this post

   Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri

   Tek bir cümle ile Şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kâmil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye çalışmışlardır. Onlar bütün güçleriyle güvenilir ve […]

  • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
   Rate this post

   Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

   22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

  • Taklit mercilerin fetvasına göre…
   Rate this post

   Taklit mercilerin fetvasına göre…

   Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

  • ŞİA İNANÇLARI
   Rate this post

   ŞİA İNANÇLARI

   Bismillahirrahmanirrahim Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve Selam, O’nun yaratıklarının en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve Allah Teala’nın kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap, büyük Şia yazarı Merhum Ayetullah Şeyh Muhammed Rıza MUZAFFER tarafından 1370 h.k. yılında Arapça olarak kaleme alınmıştır ve 1398 h.k. (1978 […]

  • Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2
   Rate this post

   Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2

   Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2 Musa Ayaztekin Kuran-ı Kerim işlemiş oldukları bir takım günahlar hasebiyle bir grup insanı Allah’ın muhabbetinden yoksun ve mahrum kimseler olarak nitelemektedir. Şimdi onlara değiniyoruz. 1- Zalimler Büyük günahlardan birisi de zulümdür. Birçok çeşidi vardır. Örneğin yöneticilerin halka zulmü, işverenin işçiye zulmü, üstün asta zulmü, eşe zulüm, komşuya zulüm ve… […]

  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

     Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre […]

  • Şia’yı Tanıyalım
   Rate this post

   Şia’yı Tanıyalım

   Teşeyyü, imametin ilâhî bir makam olduğu, dolayısıyla imamın nasla ve Allah (c.c) tarafından seçileceği inancından oluşan bir ekoldür. Hz. Peygamber’in (s.a.a) önceki peygamberler arasında da bulunan bu ilâhî sünnete uyarak Allah’ın (c.c) emriyle kendisinden sonraki imam ve vasileri tanıtması da bu doğrultuda gerçekleşmiştir. İlkleri Hz. Ali (a.s) olan bu tanıtılmış büyük şahsiyetler, hem dinî mercilik […]

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehli sünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı […]

  • TEVRAT
   Rate this post

   TEVRAT

   TEVRAT

  • Kal-u Bela Âlemi
   3 (60%) 1 vote

   Kal-u Bela Âlemi

     Kal-u Bela Âlemi Musa Ayaztekin Allah (c.c) A’raf suresinin sonlarında şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da): Evet (buna) şahit olduk, dediler. Yahut “Daha önce babalarımız Allah’a ortak koştu, biz de onlardan […]

  • Kutsal kitaplar
   Kutsal kitaplar
   Rate this post

   Kutsal kitaplar

   kutsal kıtaplar eskı inçil ve yeni incıl hakkında ısdedıgınızı burda bula bılırsınız İnşa Allah

  • Konu el-Ülfet Ülfet-Kalplerin Uzlaşması
   Rate this post

   Konu el-Ülfet Ülfet-Kalplerin Uzlaşması

   17. Konu el-Ülfet Ülfet-Kalplerin Uzlaşması bak. es-Sadik, 291. Konu; el-Uzlet, 351. Konu; el-Hamul, 152. Konu; el-İşre, 2732. ve 2734. Bölüm; er-Ruh, 1562. Bölüm, el-Eh, 36, 37 ile 40 ila 43. Bölümler 107. Bölüm Ülfet Kur’an: “Seni ve iman edenleri yardımıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O’dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi infak etsen bile, sen onların kalplerini […]

  • İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Vahabi Selefilerin Saldırısı Sonucu Tahrip Olan Türbesi
   Rate this post

   İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Vahabi Selefilerin Saldırısı Sonucu Tahrip Olan Türbesi

   İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Vahabi Selefilerin Saldırısı Sonucu Tahrip Olan Türbesi Şia ve Sünni kitaplarındaki hadislere göre: Hz. Muhammed’in diliyle Hz. Muhammed Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben (Allah tarafından) hediye edilmiş bir rahmetim.”[1] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Müslümanların sığınağı ve dayanağıyım.”[2] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Övünmek için söylemiyorum ama ben Ademoğlullarının efendisiyim.”[3] Resulullah (s.a.a) […]

  • EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT MEKTEBİ ÖĞRETİLERİ-2
   EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT MEKTEBİ ÖĞRETİLERİ-2
   Rate this post

   EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT MEKTEBİ ÖĞRETİLERİ-2

   Bismillahirrahmanirrahim “Sözü dinleyen ve onun en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlardır aklıselîm sahipleri.” (Zümer, 17 – 18) ÜÇÜNCÜ KONU İki Mektep Açısından İslam Şeriatının Kaynakları Önsöz: Beş İslamî Kavram 1. Bölüm: İki mektebe göre Kur’an’ın konumu 2. Bölüm: İki mektebe göre Resulullah’ın (s.a.a) sünnetinin konumu. 3. […]

  more