İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)
   Rate this post

   İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

   22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (8) İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) Özel İmamet İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) el-Bihar, 47/1-413, Tarih’ul İmam’il Sadık (a.s) 213. Bölüm Cafer b. Muhammed Sadık’ın (a.s) İmamet Delili 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oğlum Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib […]

  • Ben Bir Aleviyim
   Ben Bir Aleviyim
   Rate this post

   Ben Bir Aleviyim

    

  • Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)
   Rate this post

   Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)

   Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2) Namaz, insanın diğer amel ve ibadetlerinin kabul veya reddedilmesini sağlayan en önemli ibadettir. Bu ibadette insan, rabbiyle münacat ve huzu ile meşgul olmaktadır. Namaz tüm zaman ve mekanlarda özel öneme haizdir. Ancak namaz, ibadet ve kulluk ayı olan Ramazan Ayında daha başka bir öneme sahiptir… Eğer […]

  • Vahabi Müftü
   Rate this post

   Vahabi Müftü

   Vahabi Müftü Namaz Kılmayan İş Arkadaşlarınızı Öldürün! Suudi Vahabi Müftülerden Şeyh Salih el Fevzan, namaz kılmayanlar ve onlar karşısındaki Müslümanların tutumu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ‘bu kişilerin uzaklaştırılmasının ve eğer tövbe etmezlerse öldürülmelerinin farz! olduğu iddiasında bulundu. Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Vahabi müftülerin en son yayınladıkları fetvalarında namaz kılmayan kişilerin öldürülmelerinin gerektiği ve […]

  • ALEVİ İSLAM İLMİHALİ
   ALEVİ İSLAM İLMİHALİ
   Rate this post

   ALEVİ İSLAM İLMİHALİ

   ÖNSÖZ Bismillâhirrahmânirrahîm Hamd, âlemlerin Rabbi Allâh’adır. Allâh’ın selâmı, rahmeti, bereketi ve tüm güzellikler, O’nun habîbi; başımızın tâcı, gönlümüzün ilâcı, gözümüzün nûru, insanlığın surûru, nebî ve resullerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’e, O’nun pâk, temiz Ehl-i Beyt’ine, seçkin ashâbına, tüm enbiyâ ve mürselîn ile evliyâ, esfiyâ, evsıyâ, şühedâ, sâlihîn ve müminlerin üzerlerine olsun. Ebedî lanet ve azâp […]

  • İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi
   Rate this post

   İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi

   İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi Masum İmamlar sahip oldukları masumiyet ve imamet makamından dolayı Allah Teala ve gayb âlemi ile özel bir ilişkiye sahiplerdi. Onların da peygamberler gibi imamet makamları ve Allah Teala ile ilişkilerini teyit eden mucize ve kerametleri vardı. Gerektiğinde o yüce zatların ilahî ilim ve güçlerinin örnekleri -Allah’ın izniyle- zuhur […]

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehlisünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehlisünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı yerinden oynatmaktan […]

  • EHL-İ SÜNNET VE ŞİA’YI TANIYALIM
   EHL-İ SÜNNET VE ŞİA’YI TANIYALIM
   Rate this post

   EHL-İ SÜNNET VE ŞİA’YI TANIYALIM

     Önsöz Âlemlerin gerçek sahibine şükürler olsun. Onun salâtı, selamı ve rahmeti peygamber ve resullerin en yücesi olan efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem) ve onun tertemiz Ehlibeyt’ine (aleyhimü’s-selam) olsun. Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurur: “Allah katında âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından daha hayırlıdır.”[1][1] Bu yüzden her yazar birlik, beraberlik, barış ve huzur adına […]

  • Ali (a.s) En Büyük Mazlum
   Rate this post

   Ali (a.s) En Büyük Mazlum

     Ali KIRAN Allah Tebarek ve Teâlâ, insanlara ikram olsun diye Peygamberler ve İmamlar göndermiş ve onlara doğru yolu bulmada kılavuzlar tayin etmiştir. Ama “pek cahil ve zalim” olan insan, Allah’ın bu ikramlarına da zulmetmekten geri durmamış ve pek azı hariç “kaybedenlerden” olmuşlardır. Allah’ın insanlara ikramlarından birisi de İmam Ali’dir (a.s). Daha çocuk yaşından beri […]

  • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)
   Rate this post

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1) Vahhabi-Selefilerin Görüşü İbn-i Teymiye ve onun tabileri kabirlerden bereket isteminde bulunmayı (teberrük), kabirleri öpmeyi ve onlara dokunmayı haram bilirler ve bu işleri yapan bir Müslüman’ı “kabirci veya kabre tapan” olarak değerlendirip kâfir ve müşrik olarak görürler. Vahabi – Selefiler böyle yapan Müslümanların eylemini, cahiliye toplumunun putlara tapınma işi gibi […]

  • Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
   Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
   Rate this post

   Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler

  • Şia Mezhebini Tanıyalım
   Rate this post

   Şia Mezhebini Tanıyalım

   Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Londra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alınmıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynaklarda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak […]

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehli sünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı […]

  • Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik
   Rate this post

   Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik

   Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü Günümüz haricileri olan “Vahabi- Selefi” akımının İslam dini için çok büyük tehlikeler arz ettiğinden ve halkımızın bu tehlikenin farkına varması için Abna.ir olarak okuyucularımıza “Ehli sünnet bakışıyla Vahabilik” adında bir makale hazırladık… …İlk olarak Tâif’i kuşattılar ve ele geçirdiler, şehir yağmalandı. Burada pek çok Müslüman’ı, kadın çocuk demeden acımasızca […]

  • Masum İmam’ın Gerekliliği
   Masum İmam’ın Gerekliliği
   Rate this post

   Masum İmam’ın Gerekliliği

     Ayetullah Muhammed İmami Kaşanî Şiisiyle, Sünnisiyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüşbirliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir birçok hadis ve rivayet naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim, diğer semavi kitaplarda olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın […]

  • Alevi ve Caferilerin okuması gereken müthiş bir analiz
   Rate this post

   Alevi ve Caferilerin okuması gereken müthiş bir analiz

   Seyyid Hüseyni Okuyucu mektubu Alevi ve Şialar Aynı mıdır?  Halkımız Kandırıldı mı? Neden? Bismillah Rabbin salatı, selamı ve rahmeti yaratılmışların en seçkini ve kendisinden emin olunan Muhammed bin Abdullah ve tahir olan Ehlibeytinin üzerine olsun. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyetine kadar değişmeyen yegane siyaset Alevileri Şiilerden uzak tutmak olmuştur. Osmanlı despotizminin […]

  • VAHHABİLİK EKOLÜ-1
   Rate this post

   VAHHABİLİK EKOLÜ-1

   Önsöz: TEVHİT VE ŞİRK ÇERÇEVESİNDE İLMİ İSLAMİ BİR KONGRENİN TEŞKİLİ ZARURETİ ÇERÇEVESİNDE: Kabe, Hz. Nuh’dan önce temeli atılan ilk Tevhid evi olup,  Nuh tufanı sonucu hasar gördü. Bir süre sonra İbrahim Halil tarafından tamir edildi  ve İbrahim Peygamber bütün muvahhitleri, orayı ziyarete davette bulundu. Allah-u Tebarek ve Taala kendi evini, muvahhitlerin toplanma merkezi ve “Emin” […]

  • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
   Rate this post

   Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

   22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

  • Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu
   Rate this post

   Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu

   Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu 1-İmam Muhammed Bakır (a.s) buyuruyor: “Allah Resulünün (s.a.a) kızı Fatıma (a.s), Hamza’nın -Allah ondan razı olsun- kabrini ziyarete gidiyor ve onun kabrini tamir ediyordu. Alamet unvanında kabrin üzerine taş bıraktı.”[1] 2-Rezîn İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) naklediyor: “Fatıma (s.a) her iki veya üç günde bir, şehitlerin […]

  • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet
   Rate this post

   Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet

   el-Bihar 36/192-418, Ebvab’un-Nusus ale’l-Eimme (a.s) el-Bihar, 23/104, 7. Bölüm, Fezail-u Ehl’il Beyt, Haber’us-Sekaleyn ve’s-Sefine el-Bihar, 26/18-226, Ebvab-u Ulum’il Eimme (a.s) Kenz’ul Ummal, 12/93-129, Fezail-u Ehl’il Beyt (a.s) bak. es-Sadik, 290. Konu; el-İsmet, 358. Konu ve el-Emsal, 3604-3606. Bölümler 160. Bölüm İmam Seçimi 1.    İmam Mehdi (a.s) Sa’d bin Abdullah Kumi’nin kendisine, taraftarlarının kendi başlarına neden […]

  more