İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü
   Rate this post

   Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü

   Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü Günümüz haricileri olan “Vahabi- Selefi” akımının İslam dini için çok büyük tehlikeler arz ettiğinden ve halkımızın bu tehlikenin farkına varması için Abna.ir olarak okuyucularımıza “Ehli sünnet bakışıyla Vahabilik” adında bir makale hazırladık… …İlk olarak Tâif’i kuşattılar ve ele geçirdiler, şehir yağmalandı. Burada pek çok Müslüman’ı, kadın çocuk demeden acımasızca […]

  • Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
   Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
   Rate this post

   Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı

   Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı Hz. Fatıma, “yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne, yüce bir erdeme, parlak bir üstünlüğe, misk kokan bir nefese, cesur bir yüreğe, bitmek nedir bilmeyen bir heyecana, yüksek bir hamiyet duygusuna, kendini beğenmişlikten uzaklığıyla hayranlık uyandıran bir izzete sahipti. […]

  • Şia Mezhebini Tanıyalım
   Rate this post

   Şia Mezhebini Tanıyalım

   Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Londra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alınmıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynaklarda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)

   Ehlibeyt’in haklılığını ortaya koyan Selefiliği çürüten… Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1) Ayetullah Kemal Haydari’nin Kevser TV’de Sekaleyn Hadisi çerçevesinde yaptığı ufuk açıcı programların sırayla çevirisini yayınlıyoruz… Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve selam, Allah’ın seçkin kulları Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve seçkin âline olsun. Allah’ın selam, […]

  • İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)
   Rate this post

   İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)

   22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (12) İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) Özel İmamet İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) el-Bihar, 50/113-232, Tarih’ul İmam’il Hadi (a.s) 223. Bölüm İmam Hadi’nin (a.s) İmamet Delili 1.    İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Benden sonraki imam oğlum Ali’dir. Onun emri benim emrim, onun sözü benim sözüm ve […]

  • Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
   Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
   Rate this post

   Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri

   Tek bir cümle ile Şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kâmil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye çalışmışlardır. Onlar bütün güçleriyle güvenilir ve […]

  • Kerbela Hadisesi-1-
   Rate this post

   Kerbela Hadisesi-1-

   Kerbela Hadisesi-1- Hüseyin Çaça قال النبيُّ ص| انّ الحُسينَ مِصباحُ الهُدىً و سَفِينة النّجاة Hz. Muhammed (s.a.a)buyurmuş: ey göklerin ve yeri ziyneti Hüseyin merhaba ilahi arşta yazılmış:” şüphesiz ki Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir”. Yani Ehli Beyt’siz, Hüseyin siz bir ümmet elbette ki cehalet, fitne ve ihtilafın karanlığında helak olmaya mahkûmdur. Zira nasıl ki […]

  • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)
   Rate this post

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1) Vahhabi-Selefilerin Görüşü İbn-i Teymiye ve onun tabileri kabirlerden bereket isteminde bulunmayı (teberrük), kabirleri öpmeyi ve onlara dokunmayı haram bilirler ve bu işleri yapan bir Müslüman’ı “kabirci veya kabre tapan” olarak değerlendirip kâfir ve müşrik olarak görürler. Vahabi – Selefiler böyle yapan Müslümanların eylemini, cahiliye toplumunun putlara tapınma işi gibi […]

  • Ehl-i Beyt’e Doğru
   Ehl-i Beyt’e Doğru
   Rate this post

   Ehl-i Beyt’e Doğru

   On dört Masum-i pak ve On iki İmam’dan oluşan Ehl-i Beyt, öyle bir Ehl-i Beyt’tir ki, Allah Teala onları beğenmiş, onları makam ve mevkilerini yüceltmiştir. Allah ve Resulü onları sevmiş, onlar da Allah ve Resulü’nün emirlerine uyarak bu sevgiye layık olmuşlardır. Bunun içindir ki, Ehl-i Beyt hakkında Kuran-ı Kerim’de sayısız ayetler oldupu gibi, Resul-i Ekrem’den […]

  • İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak
   Rate this post

   İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak

   Doğum günü münasebeti ile… İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak On İki İmamımızdan her biri -Allah’ın selamı sürekli onların kutlu nurlarına olsun- sadece ümmetin önderi, İslâm ve Kur’ân hükümlerinin açıklayıcıları değil, Şia kültüründe masum imam; Allah’ın yeryüzündeki nuru, âlemdeki bütün varlıklara hakkın en mükemmel hücceti, varlık âleminin odak noktası, Allah’la kulları arasındaki feyiz vasıtası, […]

  • Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
   Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
   2.5 (50%) 2 votes

   Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi

   “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebu Bekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiç bir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim, ondan yüz çevirdim. Şıkşıkiye Hutbesi Şıkşıkiye hutbesi (Arapça: الخطبة الشقشقية), Nehcü’l Belağa’nın en meşhur […]

  • Masum İmam’ın Gerekliliği
   Masum İmam’ın Gerekliliği
   Rate this post

   Masum İmam’ın Gerekliliği

     Ayetullah Muhammed İmami Kaşanî Şiisiyle, Sünnisiyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüşbirliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir birçok hadis ve rivayet naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim, diğer semavi kitaplarda olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın […]

  • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
   Rate this post

   İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

   İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam Sadık’ın (a.s) zeki öğrencilerinden Fazzal b. Hasan adında birisi arkadaşlarından birisiyle dolaşıyordu. Bu sırada yolları bu mescide düştü. Bir grup Ebu Hanife’nin etrafını sarmış Ebu Hanife’nin verdiği dersi dinlemekteydiler. […]

  • Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
   Rate this post

   Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

   Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu dünyada diğer dinler bir yana, İslam toplumunda hatta Şii dünyasında bile yeterince tanınmamış ve zihinlerde doğru bir tasviri oluşmamıştır. Tabiri caizse dostlarının medh-ü sena ve ağlamalarının arkasında gizli […]

  • ŞİA İNANÇLARI
   Rate this post

   ŞİA İNANÇLARI

   Bismillahirrahmanirrahim Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve Selam, O’nun yaratıklarının en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve Allah Teala’nın kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap, büyük Şia yazarı Merhum Ayetullah Şeyh Muhammed Rıza MUZAFFER tarafından 1370 h.k. yılında Arapça olarak kaleme alınmıştır ve 1398 h.k. (1978 […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âl’ine, seçkin ve değerli sahabelerine olsun. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli izleyicilerimize olsun. Sizinle ‘Mehdilik Meselesi’ […]

  • Hz. Fatıma’ya Ağıt
   Hz. Fatıma’ya Ağıt
   Rate this post

   Hz. Fatıma’ya Ağıt

   Hakikatler tatlı olabildiği gibi de acı da olabilir; bizim fikir ve isteklerimizde çelişebilir ama bu acı hakikatlere karşı ne yapmak gerekir? Acaba hep ondan kaçmak ve olduğundan başka türlü görüp kendini avutmak mı gerekir, yoksa onu öğrenerek üzerinde doğru şekilde düşünmek mi gerekir? Eğer ikinci seçeneği doğru biliyorsanız, o zaman İslami tarih bilgilerinizi yeniden gözdengeçirmeniz […]

  • Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
   Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
   Rate this post

   Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler

  • EHL-İ SÜNNET VE ŞİA NEZDİNDE SÜNNET-İ NEBEVİ
   Rate this post

   EHL-İ SÜNNET VE ŞİA NEZDİNDE SÜNNET-İ NEBEVİ

   Sünnet-i Nebevı ResuluIlah (s.a.a)’in dediği, yaptığı ve açıkladığı şeylere denir. Sünnet-i Nebevi müslümanlar nezdinde, hüküm, ibadet ve inançlardan sonra gelen ikinci kaynağı konumundadır. Ehl-i Sünnet Sünnet-i Nebeviye, Hulefa-i Raşidin yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali(a.s)’nin sünnetini de eklemektedirler. Bunu da naklettikleri şu hadise dayandırmaktadırlar. “Benim ve benden sonraki hidayete ermiş raşid halifelerin sünnetine uyunuz, […]

  • Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)
   Rate this post

   Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)

   Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1) Ehli sünnetin üzerinde önemle durduğu konulardan biri teravih namazıdır. Şia mezhebinde ise bu namazın bir meşruiyeti yoktur. Bilakis bu namazı bazı sahabelerin bidatlerinden bilmektedir. Teravih kelimesi tervihe kelimesinin çoğulu olup Ramazan Ayında dört rekat nafile namazını kıldıktan sonraki dinlenme ve istirahat için oturmak anlamına gelmektedir. Ehlibeyt Haber Ajansı […]

  more