İslam kaynakları

 • Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  2.5 (50%) 2 votes

  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi

  “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebu Bekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiç bir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim, ondan yüz çevirdim. Şıkşıkiye Hutbesi Şıkşıkiye hutbesi (Arapça: الخطبة الشقشقية), Nehcü’l Belağa’nın en meşhur […]

 • Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
  Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri
  Rate this post

  Ehl-i Beyt Şia’sının Özellikleri

  Tek bir cümle ile Şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kâmil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye çalışmışlardır. Onlar bütün güçleriyle güvenilir ve […]

 • Rafizi ve Rafizilik
  Rafizi ve Rafizilik
  Rate this post

  Rafizi ve Rafizilik

  “Firavun ordusundan 70 kişi Firavunu rafz ederek (terk ederek) Hz. Musa’ya (a.s) katıldılar. Bunlar, Hz. Musa’nın kavmindekilerden daha çok dinlerinde sabit ve sağlamdılar ve ayrıca Harun’u sevmekteydiler. Daha sonra Firavun onlara Rafızi lakabını taktı. Sonra Hz. Musa’ya (a.s) şöyle bir vahiy geldi: bu ismi Tevrat’ta onlar için kaydet ve ben bu ismi onlar için seçtim.” […]

 • Gaybi Haberler
  Gaybi Haberler
  Rate this post

  Gaybi Haberler

  Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi: İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: “Hz. Peygamber (s.a.a) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu: Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber’i görmemiş ve imam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar […]

 • Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı
  Rate this post

  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı

  Hz. Fatıma’nın Yüksek Ahlâkı Hz. Fatıma, “yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne, yüce bir erdeme, parlak bir üstünlüğe, misk kokan bir nefese, cesur bir yüreğe, bitmek nedir bilmeyen bir heyecana, yüksek bir hamiyet duygusuna, kendini beğenmişlikten uzaklığıyla hayranlık uyandıran bir izzete sahipti. […]

 • Masum İmam’ın Gerekliliği
  Masum İmam’ın Gerekliliği
  Rate this post

  Masum İmam’ın Gerekliliği

    Ayetullah Muhammed İmami Kaşanî Şiisiyle, Sünnisiyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüşbirliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir birçok hadis ve rivayet naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim, diğer semavi kitaplarda olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın […]

 • Ehl-i Beyt’i Tanıyalım
  Ehl-i Beyt’i Tanıyalım
  Rate this post

  Ehl-i Beyt’i Tanıyalım

 • Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
  Rate this post

  Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

  Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu dünyada diğer dinler bir yana, İslam toplumunda hatta Şii dünyasında bile yeterince tanınmamış ve zihinlerde doğru bir tasviri oluşmamıştır. Tabiri caizse dostlarının medh-ü sena ve ağlamalarının arkasında gizli […]

 • Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
  Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler
  Rate this post

  Karşılaştırmalı Fıkhi Meseleler

 • Ehl-i Beyt’e Doğru
  Ehl-i Beyt’e Doğru
  Rate this post

  Ehl-i Beyt’e Doğru

  On dört Masum-i pak ve On iki İmam’dan oluşan Ehl-i Beyt, öyle bir Ehl-i Beyt’tir ki, Allah Teala onları beğenmiş, onları makam ve mevkilerini yüceltmiştir. Allah ve Resulü onları sevmiş, onlar da Allah ve Resulü’nün emirlerine uyarak bu sevgiye layık olmuşlardır. Bunun içindir ki, Ehl-i Beyt hakkında Kuran-ı Kerim’de sayısız ayetler oldupu gibi, Resul-i Ekrem’den […]

 • Fatımet-uz Zehra (s.a.)’ın Kısaca Hayatı
  Rate this post

  Fatımet-uz Zehra (s.a.)’ın Kısaca Hayatı

    Kimlik bilgisi Adı : FATIMA Künyesi:Ummu Ebiha Lakabı: Zehra Baba adı :Muhammed (s.a.a) Anne adı: Hatice Doğum yeri: Mekke Doğum tarihi: 20 C. Ahır bisetin 5.yılı Peygamber’e (s.a.a) olan yakınlığı: Kızı Şehadet yılı :11 hk.Peygamber’in vefatından 75 gün veya 6 ay sonra Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Ashabtan bazılarının Peygamber’in vefatından sonra […]

 • Fâtıma (s.a.)
  Rate this post

  Fâtıma (s.a.)

  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Fâtıma, Resûl-i Ekrem’in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem’in (S.A.) Nûrundan olan Emîr’ul-Mü’minîn Ali’nin (a.s.) zevcesi, Ehl-i Beyt İmamlarının annesi, Hadîce-i Kübra’nın, o Muhterem Anne’nin kızıdır. Ehl-i Beyt’ten bahsedildiğinde, bazıları bilmezlikten, bazıları maalesef Hayr’ı seçmedikleri için, derhal şu itirazı ileri sürerler: Ali, Fatıma, Hasan ve Huseyn’in […]

 • Hz. Fatıma-i Zehra (aleyhasselam)’ın Şehadeti
  Rate this post

  Hz. Fatıma-i Zehra (aleyhasselam)’ın Şehadeti

    İlklerin ve sonların, gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün dünya kadınlarının efendisi, Allah Resulünün kalbinin neşesi, Ehlibeyt’in üçüncü şahsiyeti, Ehlibeyt imamlarının annesi Fatima-i Zehra (selamullahi alayha)nın mazlumane şahadetini başta sahibimiz ve efendimiz olan oğlu İmam-i Zaman olmak üzere bütün İslam âlemine ve Ehlibeyt muhiplerine tesliyet arz ediyoruz. Gerçekten de Hz. Fatıma (alayhasselam) yaşayışıyla, ibadetiyle, […]

 • Peygamberimizin (s.a.a) Değerli Kızı Fatıma (a.s)
  Rate this post

  Peygamberimizin (s.a.a) Değerli Kızı Fatıma (a.s)

  Allah Resulü onun hakkında buyurdu: Allah’ın ona vermiş olduğu en büyük nimet budur ki benim gibi babası Ali (a.s) gibi eşi ve hasan, Hüseyin gibi çocukları vardır. Mezarda ondan sorulduğunda Peygamberin kimdir? Söyleyecek: Babam ve yine soracaklar imamın kimdir? Söyleyecek: Eşim Ali (a.s). Onun hayat biçimi ve şekli tamamen örnek ve yücedir. İbadet yönünden ümmet […]

 • Hz. Fatıma’ya Ağıt
  Hz. Fatıma’ya Ağıt
  Rate this post

  Hz. Fatıma’ya Ağıt

  Hakikatler tatlı olabildiği gibi de acı da olabilir; bizim fikir ve isteklerimizde çelişebilir ama bu acı hakikatlere karşı ne yapmak gerekir? Acaba hep ondan kaçmak ve olduğundan başka türlü görüp kendini avutmak mı gerekir, yoksa onu öğrenerek üzerinde doğru şekilde düşünmek mi gerekir? Eğer ikinci seçeneği doğru biliyorsanız, o zaman İslami tarih bilgilerinizi yeniden gözdengeçirmeniz […]

 • Ali (a.s) En Büyük Mazlum
  Rate this post

  Ali (a.s) En Büyük Mazlum

    Ali KIRAN Allah Tebarek ve Teâlâ, insanlara ikram olsun diye Peygamberler ve İmamlar göndermiş ve onlara doğru yolu bulmada kılavuzlar tayin etmiştir. Ama “pek cahil ve zalim” olan insan, Allah’ın bu ikramlarına da zulmetmekten geri durmamış ve pek azı hariç “kaybedenlerden” olmuşlardır. Allah’ın insanlara ikramlarından birisi de İmam Ali’dir (a.s). Daha çocuk yaşından beri […]

 • Doğruya Doğru
  Doğruya Doğru
  Rate this post

  Doğruya Doğru

  Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayışlar ve mezhebi ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklı selimin ve doğru düzgün düşüncenin […]

 • Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz
  Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz
  Rate this post

  Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz

  Namaz, insanın hem ruhunu, hem vücudunu, hem de fikrini etkilemekte ve tüm bunları insanın mutluluğu için devreye sokmaktadır.Namazın en önemli sonuçlarından biri, insanı kötülükten korumasıdır. Allah Teala: “…Namazı hakkınca kılın. Gerçekten namaz (insanı) kötülüklerden sakındırır…” buyurmuştur. Hz. Ali’de (a.s) şöyle buyurmuştur: “Namaz konusuna önem verin, onu koruyun, fazla olması için çalışın ve onunla Allah’a yakınlaşın. […]

 • Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post

  Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

 • Ünlü Vahabi Alim Huzeyfi:
  Rate this post

  Ünlü Vahabi Alim Huzeyfi:

  Ünlü Vahabi Alim Huzeyfi: Şialar İslam Dinin Dışındadırlar! Mescid-i Nebi imamı Huzeyfi, Şialara hakaret ederek Şiaların İslam dinin dışında olduğunu ve imam zaman Hz. Mehdi’nin (a.s) Şiaların bir uydurması olduğu iddiasında bulundu. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Suudi Arabistan’ın ünlü vahabi alimlerinden ve Mescid-i Nebi imamı Şeyh Ali Hüzeyfi, dün kılınan Cuma namazı hutbesinde Arabistan’ın doğu […]

 • Page 1 of 3123