İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10) – Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. En temiz selat ve selamlar habibimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âl’ine olsun. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Değerli izleyicilerimize Allah-u Teala’dan esenlik diliyoruz. ‘Mehdilik Meselesi’ programının yeni bir bölümünde tekrar sizinle karşı karşıyayız. Bugün programı dostum Doktor […]

  • AKIL VE CEHALET KİTABI
   Rate this post

   AKIL VE CEHALET KİTABI

   1- …Muhammed b. Müslim, [1] Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöy¬le dediğini bildirdi: «Allah, aklı yaratınca onu konuşturdu, ardından ona: “Beri gel.” dedi, akıl beri geldi. Sonra: “Geri git.” dedi, akıl geri gitti. Sonra şöyle buyurdu: İz¬zetim ve celâlim hakkı için senden daha sevimli bir şey yaratmış değilim. Senin ek¬siksiz, olgun halini ancak sevdiğim kimselere […]

  • Âl-i Aba
   Âl-i Aba
   Rate this post

   Âl-i Aba

  • HADİS KAYNAKLARI
   HADİS KAYNAKLARI
   3 (60%) 1 vote

   HADİS KAYNAKLARI

   İki İslami grup (Şia ve Sünni) arasında, lafzi ve manevi farklılıklara rağmen ortak hadislerin yanı sıra, sadece bir gruba has yani diğer grubun kesinlikle nakletmediği veya asla kabul etmediği bir takım hadisler vardır. Bizim bu yazıdan amacımız, her iki grubun hadislerinin değerini incelemek, özellikle yazılmış olan hadisin duyulmuş olan hadise oranla değerini anlamak ve Hz. […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, değerli ve seçkin sahabelerine olsun. Yeryüzünün bütününü zulüm ve despotizm sarıp sarmaladıktan sonra dünyadaki zulmü bertaraf edip adalet ve hakkaniyetle dolduracak Hz. […]

  • Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
   Rate this post

   Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

   Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sözümü işitip ezberleyen ve benden taraf başkalarına ulaştıranı Allah mutlu kılsın.”[1] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz hadislerimiz kalpleri ihya eder.”[2] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz doğru konuşan birinden bir tek hadis alman senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.” [3] Resulullah (s.a.a) şöyle […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âl’ine, seçkin ve değerli sahabelerine olsun. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli izleyicilerimize olsun. Sizinle ‘Mehdilik Meselesi’ […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli […]

  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

   Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap; Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre [2] […]

  • AYET VE HADİSLERLE TÖVBE
   Rate this post

   AYET VE HADİSLERLE TÖVBE

   Nisa Suresi, 17- Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye kadar ihmalkârlık etmeyip) tövbe edenler içindir. İşte Allah’ın rahmetiyle onlara dönüp tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir. Nisa Suresi, 18- İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya […]

  • Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?
   Rate this post

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir? Diyorlar ki: Şialar, imamların hadislerini Hz. Peygamberin hadisleriyle aynı ve benzer olarak bilmektedirler. İmam Cafer Sadık veya İmam Muhammed Bakır’dan hadis naklettiklerinde hadisin geri kalan senedini nakletmemektedirler. Acaba bu, vahyin onlara indiği anlamı mı taşıyor?! Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Değerli İslam Peygamberi (s.a.a), vefatı sırasında insanlar arasında iki […]

  • İMAM RIZA’dan HADİS PINARLARI
   İMAM RIZA’dan HADİS PINARLARI
   Rate this post

   İMAM RIZA’dan HADİS PINARLARI

   Değerli okuyucular, elinizde bulunan kitap, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)1 kitabının Türkçe tercümesidir. Bu değerli hadis kitabı Şia-i İmamiyye’nin birinci kaynak kitaplarından sayılmaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere de bu kitapta sadece İmam Ali b. Musa er-Rıza (a.s)’dan nakledilen hadisler bir araya getirilmiştir. Bazı Biyografistlerin “Şia’nın yüzsuyu” diye adlandırdığı Şeyh Saduk-i Kummi diye meşhur olan değerli muhaddis Muhammed […]

  • Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?
   Rate this post

   Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?

   Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi? Kalp Gözüyle Allah’ın Görülmesi Es- Sekuni, Ebu Abdullah’tan (İmam Cafer Sadık aleyhi selâm) o da babalarından şöyle nakletmekte: Nebi (sallallahu aleyhi ve alih) bir yerden geçerken bir kişinin gökyüzüne bakarak dua ettiğini gördü. Allah Resulü ona “gözlerini kapat, çünkü asla onu göremezsin diye buyurdu.” Allah Gözle Görülebilir mi? / Kalp […]

  • Semavi dinlerde Örtü/Hicab
   Rate this post

   Semavi dinlerde Örtü/Hicab

   İnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim dallarının her biri özel bir bakış açısıyla insanı mikroskop altına almış, çok yeni ve değerli buluşlar yapmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen insan hakkında araştırmaları sürdürülen bir çok […]

  • 1001 Hadis Işığında İmam Ali
   1001 Hadis Işığında İmam Ali
   Rate this post

   1001 Hadis Işığında İmam Ali

   Hz. Peygamber (s.a.a): * Ya Ali, Allah’‎ benden ve senden ba‏şkası‎ hakkı‎yla tan‎ımamış‎‏tı‎r. Ve seni Allah’tan ve benden ba‏şka kimse hakk‎ıyla tanı‎mamış‎‏tı‎r. (21. Hadis) * Eًğer insanlar Ali b. Ebî Tâlib’in sevgisinde birle‏şselerdi, Allah (cehennem) ateş‏ini yaratmazdı‎. (816. Hadis) * Hiç ş‏üphesiz Ali’de ِöyle hasletler (ِözellikler) vard‎ır ki, eًğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda […]

  • Hadislerin Dilinden Hazreti Fatıma
   Hadislerin Dilinden Hazreti Fatıma
   Rate this post

   Hadislerin Dilinden Hazreti Fatıma

   Hz. Fatıma’nın hayatını, tınısı kulaklarda kalan, yüreğimize işlemeyen, nesilden nesile aktarılan bir kıssa olmaktan çıkarıp; hayatımıza ve davranışlarımıza yön veren, çağımıza güncellenmiş bir kılavuza dönüştürmektir amacımız. Tüm çağlarda kadınların yükselişi “Fatıma” gölgesinde, izinde olmakla ve onu aşkla sevmekle mümkündür.

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli izleyicilerimize olsun. Sizinle ve Seyyid Kemal Haydari Bey’le ‘Mehdilik Meselesi’ programının […]

  • Kur’an’ın Gösterdiği Düşünce Yöntemi
   Rate this post

   Kur’an’ın Gösterdiği Düşünce Yöntemi

   Kur’ânî, Felsefî ve Rivayet Esaslı Araştırma Şundan kuşku duymuyoruz: İnsan hayatı, düşünsel bir hayattır; düşünce ve fikir dediğimiz bu olgu olmadıkça, insan hayatı tamamlanmış olmaz. Düşünceye dayalı bir hayatın kaçınılmaz bir gereği de şudur ki: Hayatın dayandığı düşünce doğru ve eksiksiz olduğu oranda hayat da sağlam ve eksiksiz olarak seyrine devam eder. Sağlam hayat -hangi […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)

   Ehlibeyt’in haklılığını ortaya koyan Selefiliği çürüten… Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1) Ayetullah Kemal Haydari’nin Kevser TV’de Sekaleyn Hadisi çerçevesinde yaptığı ufuk açıcı programların sırayla çevirisini yayınlıyoruz… Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve selam, Allah’ın seçkin kulları Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve seçkin âline olsun. Allah’ın selam, […]

  • Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?
   Rate this post

   Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?

   Müşrik kimse Allah’tan başkasına ibadet eden kimse demektir. Örneğin semavi cisimler veya yeryüzündeki putlardan birine alemleri idare ettiği veya şefaat ve mağfiret makamına sahip olduğu hasebiyle huzu içinde olan veya secdeye kapanan kimse müşrik sayılmaktadır. Oysa riyakar kimse, sadece Allah’a tapmaktadır ve Allah için rüku ve secde etmektedir. Buna rağmen müşrik olarak adlandırılmaktadır. O halde […]

  more