İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Gaybeti Numani
   Gaybeti Numani
   3.5 (70%) 4 votes

   Gaybeti Numani

   ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

  • EBU BEKİR BİN KUHAFE
   EBU BEKİR BİN KUHAFE
   Rate this post

   EBU BEKİR BİN KUHAFE

   ŞİÎLER VE EBU BEKİR’İN HİLÂFETİ Şiîlerin ve Ali’yi (a.s) Hz. Peygamber’in hak halifesi bilenlerin tavırları, Şiîler ve halifeler ilişkisinde belirleyici rol oynadı. Önemli olan nokta şu ki Hz. Peygamber’in kabilecilik kültürü yerine İslâm kültürünü yerleştirmek için gösterdiği bir çok zorlu çabaya rağmen kabilecilik kültürü tamamen ortadan kalkmadı ve kabileler arasındaki ihtilâflar kökünden kazınmadı. Hz. Peygamber […]

  • Seher vakti şah kervanı gidiyor
   Rate this post

   Seher vakti şah kervanı gidiyor

   Tahtacı Alevi Ozan Ali Güzel bir şiir-6 Seher vakti şah kervanı gidiyor Onun katarından ayırma bizi Kamberi önünde katar yediyor Onun katarından ayırma bizi Muhammet Ali’dir cihan eveli Bir arap geliyor eli develi Urumu irşad eden Bektaş-ı Veli Onun katarından ayırma bizi Gül kokusu Muhammed’in teridir Ah ettikçe karlı dağları eridir Hatice, Fatma Hak’kın yaridir […]

  • İMÂM ALİ (A.S)
   İMÂM ALİ (A.S)
   Rate this post

   İMÂM ALİ (A.S)

   TAKDİM Tarihin en güzide şahsiyetlerinden birisi olan ve kitabın içeriğinde de görüleceği gibi birçok, şahsına münhasır özellik ve üstünlüklere sahip olan  bir insan-ı kamilin faziletlerini içeren bu güzel eseri yayınlama bahtiyarlığını bize nasip buyuran Yüce Tanrı’ya sonsuz hamdüsenâlar olsun. Öyle bir şahsiyet ki sadece dostlarını değil, düşmanlarını bile, sadece Müslümanları değil gayrı Müslimleri bile kendine […]

  • Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbenin Tam Metni
   Rate this post

   Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbenin Tam Metni

   1- Allah’a hamd-u senada bulunmak Hamd ve sena; birliğinde yüce yalnızlığında ve tekliğinde yakın, kudret ve sultasında azametli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde (hareket etmeksizin) her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak övülmüş ve de övülmektedir. Allah yok olmayan bir azametin […]

  • Kafi 2-İlmin Fazileti
   Kafi 2-İlmin Fazileti
   Rate this post

   Kafi 2-İlmin Fazileti

   1) İLMİN FARZ, İLİM ÖĞRENMENİN VE İLMİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMENİN ZORUNLULUĞU BABI l-(35) …Abdurrahman b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöy¬le dediğini rivayet etmiş: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: «İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun ki, Allah, ilim öğren¬cilerini sever.» 2-(36) …İsa b. Abdullah el-Amerî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle […]

  • Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj
   Rate this post

   Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj

   Allame Murtaza Askeri İle Gadir-i Hum Üzerine Bir Röportaj Tarih ve mezhepler konusunda İslam dünyasının en önemli araştırmacı yazarlarından olan ve bu uğurda düzinelerce kitap telif eden Allame Seyyid Murtaza Askeri ile Gadir-i Hum üzerine yapılan röportajı sunuyoruz. Röportajda kendisine sorulan sorulardan bazıları şöyle: “Gadir-i Hum olayı”ndan bahseder misiniz? Neden bu olay Cuhfe’de gerçekleşti? / […]

  • Muharrem ayı özel
   Rate this post

   Muharrem ayı özel

   Muharrem ayı özel Allame Tabatabaî İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma (a.s)’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu […]

  • Rasulullah (saa) 3
   Rate this post

   Rasulullah (saa) 3

   “GİRİŞ” İslami şahsiyetin tüm boyutlarıyla araştırılması ve Kur’an-ı Kerim’in belirlediği gibi bir sonuca ulaşılması Allah’a ibadet etmenin, O’na bağlanmanın o mukaddes zata yönelmenin ve O’ndan korkmanın böyle bir şahsiyetin alt yapısını oluşturduğunu gözlerimiz önüne sermektedir. Allah-u Tealâ şöyle buyuruyor: “Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz […]

  • DEVLET ADAMLARI
   DEVLET ADAMLARI
   Rate this post

   DEVLET ADAMLARI

   HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç […]

  • 1-Peygamberin Gülümsemesi
   1-Peygamberin Gülümsemesi
   Rate this post

   1-Peygamberin Gülümsemesi

   1-   HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’İN GÜLÜMSEMESİ Bir gün Hz. Peygamber (s.a.a) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hazretin gülümsemesinin sebebini sorunca Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Evet göğe bakıyordum, iki melek, kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin sevabını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadet ettiği yerde bulamayınca […]

  • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri
   Rate this post

   İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

   Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, zahiri ve batini kuvveler ile birçok ordu ve hizmetçi karar kılınmıştır. Burada bunları detaylı olarak ele alacağız. “ما يعلم جنود ربك الا هو”[1] Onların her birine […]

  • Kerbelaşehitleri
   Kerbelaşehitleri
   Rate this post

   Kerbelaşehitleri

   BİRİNCİ BÖLÜM İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi’ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam’ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah’ın (s) huzuruna varıp […]

  • Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır?
   Rate this post

   Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır?

   Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır? Bildiğimiz kadarıyla hadis kitaplarında bazı çelişkiler bulunmaktadır. Neden Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt İmamları kendileri hadis içerikli kitaplar yazmadılar ve ayrıca neden Kur’an için tefsir kitapları kaleme almadılar? Peygamber efendimiz (s.a.a) çok özel şartların bulunduğu bir ortamda yaşamıştır. Allah’ın isteği ve takdiri üzere ders okumamış, hiçbir zaman bir […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6) Pek çok önemli noktayı içeren ve Şia’ya yöneltilen iftiraları cevaplayan bu derslerin çevirisini sürdürüyoruz. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)

   Ehlibeyt’in haklılığını ortaya koyan Selefiliği çürüten… Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1) Ayetullah Kemal Haydari’nin Kevser TV’de Sekaleyn Hadisi çerçevesinde yaptığı ufuk açıcı programların sırayla çevirisini yayınlıyoruz… Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve selam, Allah’ın seçkin kulları Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve seçkin âline olsun. Allah’ın selam, […]

  • Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
   Rate this post

   Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

   S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm’ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm’ül- Eimme, Ümm’ül- Muminin, Ümm’ül- […]

  • Aşura Kültürü
   Aşura Kültürü
   Rate this post

   Aşura Kültürü

   BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM SU Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez tema-lardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamış-tı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüse-yin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam […]

  • siirler_7
   Rate this post

   siirler_7

   HÜSEYN’E DOĞRU Evvel baştan Muhammed’e salavât Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru Ecel gelip, ömür gülü solmadan Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları Şehitler yolunda giderler doğru İmâm Zeynel’âbâ Hüseyn’in oğlu Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru İmâm-ı Bâkır’dan vuralım demi Cafer-i Sadık’tan aldım erkânı İmâm Mûsâ kaldır gönülden gamı Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru […]

  • fNeden İmam-i Kaim’in (Hz. Mehdi’nin (a.s)) Adı Kur’an’da Yer Almamıştır?
   Rate this post

   fNeden İmam-i Kaim’in (Hz. Mehdi’nin (a.s)) Adı Kur’an’da Yer Almamıştır?

   Her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için İmam-i Zaman’ın (a.s) adı neden Kur’an’da yer almamıştır? Cevap Bu sorudan anlaşıldığı üzere ümmetin uyması gereken ilahi velileri tanıtmak için sadece bir yol vardır ve o da bu ilahi velilerin isimlerinin semavi kitapta yer almasıdır. Oysa Kur’an’a müracaat ettiğimiz taktirde Kur’an ilahi şahsiyetleri tanıtmak için üç yola başvurduğunu görmekteyiz. […]

  more