İslam kaynakları

 • Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)
  Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)
  3.6 (72.5%) 16 votes

  Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • 4 İmam Hasan (a.s)
  4 İmam Hasan (a.s)
  1.9 (37.14%) 7 votes

  4 İmam Hasan (a.s)

  Ehl-i Beyt’in (a.s) kültürü sağlam, mantıklı, üslubuna uygun ve doğru bir şekilde sunulması durumunda uyanış, hareket ve maneviyat sancaktarları olan Resulullah’ın Ehl-i Beyt’inin mirasının kalıcı cilvelerini dünya insanlarının gözleri önüne serebileceğine, zuhur asrının eşiğinde Hz. Mehdi’nin (a.f) evrensel hükümetine susamış olan yorgun dünyayı modern cehaletten ve dünyayı sömürenlerin başına buyruk hareketlerinden, ahlak ve insanlığa aykırı […]

 • 3 İmam Ali (a.s)
  3 İmam Ali (a.s)
  3 (60%) 5 votes

  3 İmam Ali (a.s)

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  2 (40%) 1 vote

  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)

  Hz. Resulullah (s.a.a): Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: -Biri- Allah’ın kitabı ve -diğeri- itretim, Ehl-i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih-i Müslim, c.7, s.122; Sünen-i Daremî, c. 2, s.432; Müsned-i Ahmed, c.4, s. 14, 17, 26, 59; c.4, s.466, […]

 • 2 Hz. Fatıma (a.s)
  2 Hz. Fatıma (a.s)
  Rate this post

  2 Hz. Fatıma (a.s)

  Ancak ve ancak Allah, ey Ehlibeyt, sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz bir hale getirmek diler.[Ahzâb Suresi, 33] Hz. Fatıma (s.a), yüce İslâm Peygamberinin (s.a.a) varlık usaresidir. Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün yaşantısı, semavî övgüye muhatap kılınmıştır ve Fatıma (s.a), Allah katındaki seçkinliğiyle kadının yüceliğini kanıtlayan örnek İslâm kadınıdır. Hz. […]

 • 1 Hz. Muhammed (s.a.a)
  1 Hz. Muhammed (s.a.a)
  Rate this post

  1 Hz. Muhammed (s.a.a)

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • İmam Hüseyin (a.s)
  İmam Hüseyin (a.s)
  Rate this post

  İmam Hüseyin (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyt’i’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  3.2 (64%) 20 votes

  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap

  Şeyh Müfid (r.a) Dinine yardım edenlere yardım edeceğine vaad veren, yolunu tanıyıp, o yolda yürüyenleri zaferle müjdeleyen ve kendisini inkâr edenleri kurtuluşa eremeyeceğini bildiren Allah’a hamdolsun. Öyle bir Allah ki nimetleri kendisine yönelmeye sebep olmaktadır. O’nun azap ve intikamından yalnıza ona sığınmak gerekir. Selam olsun önderimiz Muhammed Mustafa (s.a.a)’e ve O’nun pak Ehl-i Beyt (a.s)’ına […]

 • Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış
  Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış
  Rate this post

  Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış

  Hz. Ebu’l-Fazl (A.S)’ın Anne Ve Babası Hz. Ebu’l-Fazl (a.s)’ın babası, tarihin anlatarak bitiremediği büyük insan, İslam’ın reşit kahramanı Ali b. Ebu Talib (a.s)’dır. Bilindiği gibi bu büyük zat yeryüzünde en değerli ve eşi bulunmayan bir evde, yani Allah’ın evinde (Kâbe-i Muazzama’da) dünyaya gözlerini açmıştır. Öyle ki Ulu’l- Azm peygamberlerinden olan Hz. İsa (a.s)’ın annesi Meryem […]

 • İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  Rate this post

  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  a)- “Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır”[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâlâ mahlûkatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yaratıklar da O’nu tanıdılar mı O’na kulluk ederler ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar.(1) 2- Hz. İmam Hüseyin (a.s), emr-i bil ma’ruf’un ve nehy-i anil […]

 • İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış
  İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış
  Rate this post

  İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

  Doğumu Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın(a.s) çocuklarının, Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) torunlarının, cennet gençlerinin iki efendisinin ve Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.a) iki ıtırlı gülünün ikincisi olup, Al-i Aba’nın beşincisi olan, şehitler ve hür insanların efendisi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Hicret’in dördüncü yılı Şaban ayının üçünde vahiy ve velayet yuvasında dünyaya gelmiştir.[1] O Hazret’in doğum haberi Hz. […]

 • İmam Seccad
  İmam Seccad
  Rate this post

  İmam Seccad

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • İmam Hüseyin
  İmam Hüseyin
  Rate this post

  İmam Hüseyin

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali
  Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali
  Rate this post

  Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

  Emirü’l-Müminin İmam Ali’nin (a.s) kişilik ve karakteristik yapısı, bir kişinin kalemi ve bir kitabın hacmiyle anlatılamayacak kadar çok boyutludur. Bu konuda bir bireyin yapabileceği azami şey, onun bu fevkalade çarpıcı kişiliğinin boyutlarından birine veya birkaçına değinebilmektir. Bu muazzam kişiliğin en ilginç boyutlarından biri, insanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi; daha yerinde bir deyişle onun kendisine […]

 • Hidayet Önderleri-İMAM HASAN
  Hidayet Önderleri-İMAM HASAN
  Rate this post

  Hidayet Önderleri-İMAM HASAN

  Son dönemde düşmanların tüm çabalarına rağmen modern cehaletten bitkin düşen ve evrensel adalete susamış o-lan dünya gözünü bir kez daha İslâm dinine, Şia kültürüne ve Ehl-i Beyt (a.s) Ekolü’ne dikmiş durumda. Bu durum, sevindirici olmakla beraber bilinçli insanların sorumluluğunu kat kat artıran, başta Hz. Resulullah (s.a.a) olmak üzere hidayet önderleri olan Ehl-i Beyt’i tanıtmanın ne […]

 • Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)
  Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)
  Rate this post

  Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)
  Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)
  Rate this post

  Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • Hidayet Önderleri: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)
  Hidayet Önderleri: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)
  Rate this post

  Hidayet Önderleri: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)

  Şüphesiz kültürlerin savaşta olduğu asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine çevrilmiş. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • HZ. ZEYNEB’İN (S.A) ŞAHSİYETİ VE FAZİLETLERİ
  HZ. ZEYNEB’İN (S.A) ŞAHSİYETİ VE FAZİLETLERİ
  1 (20%) 1 vote

  HZ. ZEYNEB’İN (S.A) ŞAHSİYETİ VE FAZİLETLERİ

  Bismillahirrahmanirrahim Musa AYDIN Kerbela denilince Hz. İmam Hüseyin’den (a.s) sonra ilk akla gelen isim, hiç kuşkusuz Hz. Zeynep’tir. Elbette, bu Zehra ve Ali yadigârının Kerbela’daki eşsiz rolü, hayatının diğer sahalarını gölge altında bıraktığı için hayatının Kerbela faciasından öncesi çok fazla gündeme gelmemektedir. Oysa onu Zeynep yapan ve Kerbela’daki müstesna rolüne hazırlayan etkenler ve kısacası taşıdığı […]

 • Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)
  Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)
  Rate this post

  Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

  Hz. Ali, Ahzap Sûresi’nin 33. âyeti uyarınca tertemiz kılınmış Ehl-i Beyt’in önderi. Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisler gereğince, hakkı batıldan ayıran ölçü. Faziletini ve üstünlüğünü konu edinen âyet ve hadislerin haddi hesabı yok. Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed b. Hanbel “Sahâbeden hiçbiri hakkında, Ali b. Ebî Talib’in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir” diyor. […]

 • Page 1 of 2312345...1020...Last »