İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • CÜNDEB BİN CÜNÂDE EBUZER-İL GIFÂRÎ’NİN (R.A) KISACA HAYATI
   Rate this post

   CÜNDEB BİN CÜNÂDE EBUZER-İL GIFÂRÎ’NİN (R.A) KISACA HAYATI

   İÇİNDEKİLER CÜNDEB BİN CÜNÂDE EBUZER-İL GIFÂRÎ’NİN (R.A) KISACA HAYATI    4 Bu Hadise Ne İdi?    4 Hak Dini Aramada    5 İslam’ın İlk Davetçisi    8 Yapıcı Ve Mertce Eleştiri    18 Halifelik Fitnesiyle Başlayan Mücadele    19 Hakem Bin Ebil As Kimdir?    20 Mervan    22 Osman’ın Beyt-ul Maldan Başıboş Harcamaları    22 Aşırı Servet Ve Mallar    27 Servet Sahiplerine Uyarı   […]

  • “Mü’minlerin Emiri” İmam Ali (as)’ın Sözleri
   Rate this post

   “Mü’minlerin Emiri” İmam Ali (as)’ın Sözleri

   “Cennete ancak İmamları tanıyan ve onlar tarafından tanınan girebilir Cehenneme de ancak onları inkar eden ve onların inkar ettikleri atılır.” Imam Ali (a), Nehcul Belağa, Hutbe:152 “Mü’minlerin miri”Imam Ali (as)’ın Sözleri * İman dört direk üstünde durur: Sabır, yakıyn, adalet, cihâd. Sabır dört kısımdır: Özlem, korku, çekinmek, tetikte durmak. Cenneti özleyen dileklerden vazgeçer. Cehennemden korkan […]

  • EBU BEKİR BİN KUHAFE
   EBU BEKİR BİN KUHAFE
   Rate this post

   EBU BEKİR BİN KUHAFE

   ŞİÎLER VE EBU BEKİR’İN HİLÂFETİ Şiîlerin ve Ali’yi (a.s) Hz. Peygamber’in hak halifesi bilenlerin tavırları, Şiîler ve halifeler ilişkisinde belirleyici rol oynadı. Önemli olan nokta şu ki Hz. Peygamber’in kabilecilik kültürü yerine İslâm kültürünü yerleştirmek için gösterdiği bir çok zorlu çabaya rağmen kabilecilik kültürü tamamen ortadan kalkmadı ve kabileler arasındaki ihtilâflar kökünden kazınmadı. Hz. Peygamber […]

  • Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?
   Rate this post

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir? Diyorlar ki: Şialar, imamların hadislerini Hz. Peygamberin hadisleriyle aynı ve benzer olarak bilmektedirler. İmam Cafer Sadık veya İmam Muhammed Bakır’dan hadis naklettiklerinde hadisin geri kalan senedini nakletmemektedirler. Acaba bu, vahyin onlara indiği anlamı mı taşıyor?! Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Değerli İslam Peygamberi (s.a.a), vefatı sırasında insanlar arasında iki […]

  • Gaybet -Gizli Güneş-
   Rate this post

   Gaybet -Gizli Güneş-

   (Gaib İmam – Imam Mehdi as) GAYBET MESELESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Bazıları İmam Hasan’ın (a.s) çocuğu olmadan vefat ettiği için Osman b. Said gibi çıkarcı kimselerin makamlarını koruma gayesiyle Mehdi’nin gaybet kıssasını uydurduklarını ve halk arasında yaydıklarını söylerler. Halbuki Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmanları önceden Hz. Mehdi’nin gaybet olayını haber vermişler ve halk […]

  • İMAM HÜSEYİN (a.s)
   Rate this post

   İMAM HÜSEYİN (a.s)

   Peygamber (s.a.a)’in torunu Hz. Hasan (a.s)’ın doğumlarından bir yıl sonra başka bir deyişle hicri yılının Şaban ayının üçünde Hüseyin (a.s)’ın doğum müjdesi Resul-u Ekrem (s.a.a)’e verildi. Çabucak Ali ve Zehra (a.s) evine gitti ve Esma binti Ümeys’e buyurdu: Ey Esma! oğlumun beşiğini bana getir. Esma, Hüseyin (a.s)’ın beyaz bir nevresimle sarılı olduğu halde o Hazretin […]

  • MÜMİNLERİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK
   Rate this post

   MÜMİNLERİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK

   Kur-anı kerimden, insanların yararına olan şeyin kalıcı ve evrensel, insanların zararına olan şeyin ise suyun üzerindeki köpük gibi çabucak yok olacağı ve hiçbir eserinin kalmayacağı anlaşılmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Allah hak ile batılı şöyle bir benzetme ile anlatır: Köpük yok olup gider. İnsanlara yararlı olan (su ya da demir) ise yeryüzünde kalır. İşte Allah […]

  • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)
   Rate this post

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4) Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan konulardan biri de Şia’nın hakkında Kur’anda açıkça ayet olan, hadislerce desteklenen, sahabelerin kendi dönemlerinde uyguladıkları “Muta Nikahı”nın caiz olduğunu savunmalarından kaynaklanmaktadır. […]

  • Rüya tabirleri
   Rüya tabirleri
   Rate this post

   Rüya tabirleri

   Rüya tabiri hakkındakı kitabı okursunuz saygı deeyrlı okurlarımız

  • Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir
   Rate this post

   Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir

   Şia ve Sünni kitapları esasına göre: Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir Huzeyfe şöyle diyor: “Medine sokaklarından birinde Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle dediğini işittim: “Ben Muhammed ve Ahmed’im. Ben Haşir, Mukaffi (son) ve rahmet Peygamberiyim.”[1] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im, ben küfrün kendisi vasıtasıyla ortadan kalktığı Mahiyim (mahveden). Ben insanların ardından haşr olup toplandığı […]

  • Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri
   Rate this post

   Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri

   Sahabenin adaleti görüşü, hadis ehli ekolünün oluştuğu dönemden bu yana kesin bir inanç olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat arasında benimsenerek sabit inançlarından biri olmuştur. Bu inancın şekillenmesinde, sahabe dönemindeki birtakım siyasî olayların etkisi olmuştur. Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonra meydana gelen olaylar, Muaviye’nin ve Ümeyye Oğulları’nın Müslümanlara musallat olup hâkimiyeti ele geçirmelerine neden oldu. Bu dönemde birçok […]

  • Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır?
   Rate this post

   Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır?

   Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt imamları neden kitap yazmamışlardır? Bildiğimiz kadarıyla hadis kitaplarında bazı çelişkiler bulunmaktadır. Neden Peygamber efendimiz ve Ehlibeyt İmamları kendileri hadis içerikli kitaplar yazmadılar ve ayrıca neden Kur’an için tefsir kitapları kaleme almadılar? Peygamber efendimiz (s.a.a) çok özel şartların bulunduğu bir ortamda yaşamıştır. Allah’ın isteği ve takdiri üzere ders okumamış, hiçbir zaman bir […]

  • Hz; Cafer Sadık (a.s) ve Fikrî Akımlar
   Hz; Cafer Sadık (a.s) ve Fikrî Akımlar
   Rate this post

   Hz; Cafer Sadık (a.s) ve Fikrî Akımlar

   Takdim İnsanoğlunun hayatı boyunca karşılaşabileceği problemleri çözmek için düşünürler, idealist önermelerde bulunabilirler; ancak bu önermelerin büyük bir çoğunluğu sadece kulağa hoş gelen bir dizi idealler olup gerçekle bağdaşmıyor. Peygamberler ve ilâhî dinlerin eğitilerinin en önemli özelliklerinden biri, önerilerinin gerçek hayata tatbik edebilmesidir. Bu eğitide ilime verilen değer ve önem kadar, amel ve pratiğe de önem […]

  • GADİR-İ HUM
   GADİR-İ HUM
   Rate this post

   GADİR-İ HUM

   MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ Allah-u Teala kerim ve hekim olduğundan, lütfü gere-ğince kullarını, imamsız ve kılavuzsuz bırakmaz şüphesiz. İlk yaratıkla birlikte, Allah’ın tekvini hidayeti; nefs içgüdü ve sosyal olmayı da beraberinde getiren bilinçli yaratığın ortaya çıkmasıyla da ilahi önderler vasıtasıyla O’nun teşriî hidayeti başlamıştır. Yeryüzü var oldukça bu hidayet, yüce yaratıcının sonsuz lütuf, rububiyyet ve uluhiyyetinin gereği […]

  • Cebir Ve Tefviz İnancı
   Rate this post

   Cebir Ve Tefviz İnancı

   Cebir ve tefviz inancı; sadece Müslümanlara özel bir inanış değildir; birçok din, ideoloji ve filozofun kabul ettiği bir inançtır. Fakat her düşünce sistemi bunu kendisine göre tanımladığından, bu hususta değişik yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu hassas konuyu doğru bir şekilde anlaya bilmek için, akli ve fikri olgunlukla birlikte, doğru açıklamaya da ihtiyaç vardır. Yeterince akli kemale […]

  • İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
   Rate this post

   İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

   İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma’nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu müddetin tümü Muaviye’nin hilafeti zamanında […]

  • Ehlibeyt mektebinin farkı…
   Rate this post

   Ehlibeyt mektebinin farkı…

   Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

  • ALTIN‚AÇ
   ALTIN‚AÇ
   Rate this post

   ALTIN‚AÇ

   Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermi ßtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, KarÝnca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Allah AkÝlla Bilinir, DŸnya HayatÝnÝn GereÛi, ZamansÝzlÝk ve Kader GereÛi, Kavimlerin HelakÝ, DŸßŸnen Ünsanlar ܍in, Evrenin YaratÝlÝßÝ, SakÝn AnlamazlÝktan Gelmeyin, Evrimcilerin ÜtiraflarÝ, CanlÝlardaki […]

  • FATIMA’YA AĞIT
   FATIMA’YA AĞIT
   Rate this post

   FATIMA’YA AĞIT

   Takdim Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi? Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek […]

  • Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali
   Rate this post

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı (ve faruku) Ali b. Ebi Talib’dir.” “Sıddıklar üç kişidir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin’in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben […]

  more