İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

   Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap; Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre [2] […]

  • İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler
   Rate this post

   İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler

   Doğum günü münasebeti ile… İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer Şiilerimiz dosdoğru olsalardı melekler onlarla tokalaşır bulutlar başlarına gölge ederdi ve gündüz bile parlarlardı. Başlarının üstünden ve ayaklarının altından rızıklanırlardı. (gök ve yeryüzünün bereketleri onlara yağardı) ve Allah’tan ne isteseler onlara verirdi.”[1] “Dili ile Şia olduğunu söyleyen ama aksine amel […]

  • Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban
   Rate this post

   Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban

   Şair Kerbelai Hüseyin Yalçın Güzel bir şiir Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban Ey Mübarek Sevgili Hz. Muhammed (Şiir) Ey mübarek sevgili, seni mevlam resmetmiş Aşka ilham çehrende güzellik kıyam etmiş Öyle bir güzelsin ki bin kalemle yazılmaz Muhteşem hakikatin sözlerle anlatılmaz Asalet sana tutkun, ahlak kölendir senin Cana can katar nutkun, Ey sevgili nazenin […]

  • RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR
   Rate this post

   RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR

   Şüphe etmemek gerekir ki, “Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin.” cümlesinin içeriği, bütün ilâhî kanunların ve hükümlerin esası olmanın yanı sıra, anlaşmazlık konularını Allah’a ve Peygambere götürme emrine hazırlık ve geçiş niteliğindedir. Çünkü bu gerçek, bu ifadenin ayrıntılandırması olan “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz… onu Allah’a ve Resul’e götürün.” cümlesinden, […]

  • MEHDİ(AS) İNANCI HAKKINDA SORULAR (18 Soru ve Cevabı)
   Rate this post

   MEHDİ(AS) İNANCI HAKKINDA SORULAR (18 Soru ve Cevabı)

   1. Soru: Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde ayetinde mehdi var? Kendinize kurtarıcı arıyorsanız Allah yetmez mi? İnsanları böyle Hıristiyan ve Yahudi alıntılarla oyalamak doğru değil. Hem görünmeyen ve doğrudan müdahale edemeyen imam olur mu? 2. Soru: Sayın hocam, size bazı sorularım olacak. Cevaplarsanız beni mutlu edersiniz: 12. İmam Hz. Mehdi’nin kıyamet gününe yakın dünyaya adalet dağıtacağına […]

  • Ahirzaman Alemetleri
   Rate this post

   Ahirzaman Alemetleri

   Ahirzaman Alemetleri… Kummî kendi tefsirinde babasından, o Süleyman b. Müslim el-Haşşab’dan, o Abdullah b. Cerih el-Mekki’den, o Ata b. Ebi Riyah’dan, o da Abdullah b. Abbas-‘tan şöyle rivayet eder: Resulullah efendimizle (s.a.a) birlikte Veda Haccını yerine getiriyorduk. O sırada Resulullah (s.a.a) Kâbe’nin kapısına tutundu ve yüzünü bize çevirerek şöyle buyurdu: “Size kıyametin işaretlerini haber vereyim […]

  • HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ
   HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ
   Rate this post

   HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ

   GİRİŞ Tercümesi sunulan Hazreti Oniki imamlar hutbesi, Şeyh Seyyid Safi ve Virani Abdal risale buyruklarına geçilmeden önce buyruk sahipleri ve yaşantıları ve Anadolu’daki nüfuzları hak¬kında bazı bilgiler verilmesi uygun görülmüştür. Yüzyıllar evvel yazılı olan bu buyrukların sahiplerinin gerçek evliya ve mürşid-i kâmil olduklarını o günlerin şartlarında böyle bir düşünce ve inanç içinde olmaları, insanlara yol […]

  • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)
   Rate this post

   Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)

   22. Konu el-İmamet  (2) el-İmamet-i Hasse  (1) İmam Ali (a.s) Özel İmamet Hz. Ali el-Bihar, c. 35-c. 42, Tarih’ul İmam Ali (a.s) Kenz’ul Ummal, 13/104-186, Fezail-u Ali (a.s) Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebil Hadid, 9/166-174 Zikr’ul Ehadis ve’l-Ehbar-i Varide fi Fezail-i Ali (a.s) bak. el-Mal, 3765. Bölüm (1) Peygamber’in (s.a.a) Diliyle Ali (a.s) 169. Bölüm […]

  • Ümit Sabahı
   Ümit Sabahı
   Rate this post

   Ümit Sabahı

   Zuhur öncesi İslam toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtilerle karşılaşıyoruz. Bazı belirtiler özel koşullara sahip ve özel alanlara açıklık getiriyor. Örneğin: Necef ve Kufe şehirlerinin su altında kalması, Irak’ta huzur ve güvenin kalmaması, İranlıların Araplara galip gelmesi, Basra’nın işgal edilmesi ve su altında kalması, Belh şehrinin yıkılması, Beytü’l-Mukaddes’in onarılması, Mısır ve Şam’ı […]

  • Gadir Hutbesi
   Gadir Hutbesi
   Rate this post

   Gadir Hutbesi

   1- ALLAH’A HAMD VE SENA ETMEK Hamd ve sena; birliğinde yüce tekliğinde yakın, sultasında celaletli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde  her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak şükredilmiş ve sürekli de övülecektir. O yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaratan O’dur. Ye-niden […]

  • Son Vasi Hz.Mehdi
   Son Vasi Hz.Mehdi
   Rate this post

   Son Vasi Hz.Mehdi

   Zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (a.f) hedef ve ülkülerini bilmek ve ona yardım için hazırlıklı olmalıyız; çünkü o insanlık âleminin yaşayan tek imamı ve nazır hüccetidir. O, Allah’ın yeryüzündeki tek bakisi, peygamberler soyunun cevheri ve Ehl-i Beyt İmamlarının tek yadigârıdır. O’nun yaşamı, sırlarla dolu gaybeti, mucizevi uzun ömrü, nurlu ve hayat dolu zuhuru, hepsi insanlık tarihinin […]

  • 4 İmam Hasan (a.s)
   4 İmam Hasan (a.s)
   1.9 (37.14%) 7 votes

   4 İmam Hasan (a.s)

   Ehl-i Beyt’in (a.s) kültürü sağlam, mantıklı, üslubuna uygun ve doğru bir şekilde sunulması durumunda uyanış, hareket ve maneviyat sancaktarları olan Resulullah’ın Ehl-i Beyt’inin mirasının kalıcı cilvelerini dünya insanlarının gözleri önüne serebileceğine, zuhur asrının eşiğinde Hz. Mehdi’nin (a.f) evrensel hükümetine susamış olan yorgun dünyayı modern cehaletten ve dünyayı sömürenlerin başına buyruk hareketlerinden, ahlak ve insanlığa aykırı […]

  • Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
   Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
   Rate this post

   Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

   Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, […]

  • Allame Meclisi (r.a)
   Rate this post

   Allame Meclisi (r.a)

   Allame Meclisi (r.a) Cinsel Konuların Adabı ve Zifaf Gecesi İmam Sadık (aleyhi selam) şöyle buyurmuştur: “Bir erkek çarşamba gecesi hanımıyla cima etmemelidir.” Yine İmam diğer bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ayın başında, ortasında ve sonunda cima etme ki, çocuğun düşmesine sebep olur ve eğer çocuk olursa, deli veya sara hastası olabilir. Görmez misin sara nöbetine yakalanmış […]

  • Adalet Güneşi
   Adalet Güneşi
   Rate this post

   Adalet Güneşi

   Dünyanın üzücü ve karmaşık hali sıcak-soğuk savaşlar, silahlanma yarışması ve korkunç buhranlar günümüzde insanların huzurunu bozmuş, ruhunu yıpratmıştır. Savaş silahlarının üretim ve çoğaltımı insan neslini yoklukla tehdit etmektedir. Büyük yağmacıların tuğyan ve başına buyrukluğu insanları, hayati ihtiyaçlarından bile mahrum bırakmıştır. Zayıf sınıfların günden güne artan mahrumiyeti, açlıktan ölen insanların feryadı fakirlik ve işsizliğin korkunç boyutlara […]

  • hz.Fatima(as)
   hz.Fatima(as)
   Rate this post

   hz.Fatima(as)

   HZ. FATIMA’NIN (A.S) NUTFESİ CENNET MEYVELERİNDEN OLUŞMUŞ VE KENDİSİ HAYIZ VE NİFASTAN UZAK, İNSAN ŞEKLİNDE BİR HURİDİR 1- Suyutî, “ed-Dürr-ül Mensur” adlı tefsirinde, “Subhan-ellezi esra bi-abdihi leylen min-el mescid-il haram…”  ayetinin tefsir bölümünün sonunda, Tabara-nî’den naklen Aişe’nin şöyle dediğini yazıyor: Resulullah (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) şöyle buyurdu: Miraca götürüldüğümde beni cennete dahil ettiler […]

  • Konu el-Edeb
   Rate this post

   Konu el-Edeb

   7. Konu el-Edeb  Edeb el-Bihar, 75/66, el-Edeb, 44. Bölüm el-Bihar, 76/67-376, el-Adab ve’s-Sünen el-Bihar, 76/66, Cevami’-u Adab’in Nebiyy (s.a.a) Sünen-i Ebi Davud, 4/246, Kitab’ul Edeb Kenz’ul Ummal, 16/377, Terbiyet-u Ehl’il Beyt Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 18/187, 188 bak. eş-Şerr, 1976. Bölüm; el-Akıl, 2798. Bölüm 61. Bölüm Edeb 1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: […]

  • DOĞRUYA DOĞRU
   DOĞRUYA DOĞRU
   Rate this post

   DOĞRUYA DOĞRU

   TAKDİM Elinizdeki bu eser, mütevazı bir çalışmadan ibarettir. Bu eser, bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikâyesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dinî anlayışlar ve mezhebî ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklıselimin ve doğru düşüncenin bir […]

  • İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
   İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
   Rate this post

   İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

   a)- “Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır”[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâlâ mahlûkatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yaratıklar da O’nu tanıdılar mı O’na kulluk ederler ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar.(1) 2- Hz. İmam Hüseyin (a.s), emr-i bil ma’ruf’un ve nehy-i anil […]

  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

     Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre […]

  more