İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
   Rate this post

   Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

   22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

  • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri
   Rate this post

   İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

   Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, zahiri ve batini kuvveler ile birçok ordu ve hizmetçi karar kılınmıştır. Burada bunları detaylı olarak ele alacağız. “ما يعلم جنود ربك الا هو”[1] Onların her birine […]

  • Konu el-Eman Eman dilemek
   Rate this post

   Konu el-Eman Eman dilemek

   el-Bihar, 100/43, 5. Bölüm, el-Ahd ve’l-Eman Kenz’ul Ummal, 4/362, el-Eman ve’l-Muahede, 484, el-Eman bak.  el-Ahd, 373. Konu; el-Gadr, 385. Konu, el-Hacc, 707. Bölüm 306. Bölüm Eman Dilemek-Sığınmak Kur’an: “Ancak, sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir millete sığınanlar yahut sizinle savaştan veya kendi milletleriyle savaşmayı bıkarak size başvuranlar müstesnadır. Allah dileseydi onları üzerinize çullandırırdı da sizinle […]

  • Muharrem ayı özel
   Rate this post

   Muharrem ayı özel

   Muharrem ayı özel Allame Tabatabaî İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma (a.s)’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu […]

  • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
   Rate this post

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey nedir?” Dedi ki: nasıl şek etmeyeyim? Kitabın […]

  • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)
   Rate this post

   Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)

   Allame Murtaza ASKERİ Halife Ömer’in İki Muta Hakkındaki İçtihadı Ömer, muta haccını ve muta nikahını yasaklamıştır. Bu onun içtihadi meselelerinden sayılır. İbni Ebi’l Hadid Nehc’ül Belağa’nın şerhinde, Ahmed de müsnedinde Cabir b. Abdullah el-Ensari’den şunları söylediğini rivayet etmişler.” Resulullah (s.a.a) döneminde muta haccını ve nikahını yaptık. Ömer gelince bizi mutadan menetti ve biz de vazgeçtik. […]

  • Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)
   Rate this post

   Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)

   Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2) Namaz, insanın diğer amel ve ibadetlerinin kabul veya reddedilmesini sağlayan en önemli ibadettir. Bu ibadette insan, rabbiyle münacat ve huzu ile meşgul olmaktadır. Namaz tüm zaman ve mekanlarda özel öneme haizdir. Ancak namaz, ibadet ve kulluk ayı olan Ramazan Ayında daha başka bir öneme sahiptir… Eğer […]

  • Hadislerle 14 Masum (as)
   Hadislerle 14 Masum (as)
   Rate this post

   Hadislerle 14 Masum (as)

   En Güzel Örnek Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Sizin için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.”[1] 1- Kul Gibi Yemek Yemesi ve Oturması İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Resulullah (s.a.a) kul gibi yemek yer, kul gibi oturur ve kendisinin de bir kul olduğunu biliyordu.”[2] 2- Uykudan Kalktığında Secde Etmesi İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki: “Resulullah (s.a.a) […]

  • Muhtelif2
   Rate this post

   Muhtelif2

   Taşlanmış şeytanın şerrinden bilen ve duyan Allah’a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam peygamberlerin ve resullerin en şerafetlisi, elçilerin ve Allah’a yakınlaştırılmış kimselerin sonuncusu, alemlerin ilahı Allah’ın habibi Ebi’l Kasım Muhammed Mustafa’ya ve temiz, pak, masum ve yücelik sahibi Ehl-i Beyt’ine özellikle de Peygamber’in amcasının […]

  • Ümmetin Önderliği
   Ümmetin Önderliği
   Rate this post

   Ümmetin Önderliği

   İkinci Baskının Önsözü İslam’da önderlik meselesi, ümmetin saadet ve mutluluğunun kendisinde düğümlendiği çok önemli konulardan biridir. Zira Peygamber-i Ekrem (s.a.a) dinin temellerini dökmüş, binasını yükseltmiş, kamil bir şekilde bu ümmete teslim etmiş ve onu koruma ve muhafaza etme sorumluluğunu da kendi yerine geçecek olan kimselere havale etmiştir. Şüphesiz Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) yerine geçecek olan bu […]

  • 3. Konu el-İcare Kiralamak
   Rate this post

   3. Konu el-İcare Kiralamak

   MMuhammed Reyşehri Receb, 1403-21 Mayıs 1983 Mizan’ul Hikmet -3 ——————– 3. Konu el-İcare Kiralamak el-Bihar c. 103, s. 166, 10. Bölüm, el, icare ve’l kabale Vesail’uş Şia c. 13, s. 241, Kitab’ul İcare Kenz’ul Ummal, c. 3, s. 906-908 ve 922-924, el-İcare 12. Bölüm Kiralamak Kur’an: “Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında […]

  • Ailede Sevgi
   Rate this post

   Ailede Sevgi

   Ailede Sevgi “Hayatta Sevginin Yeri” yazımızda insanın toplumsal hayatında sevginin ve muhabbetin yüce yerini incelemeye çalıştık. Şimdi de sevgi ve muhabbetin ailenin saadet ve yücelişindeki konumunu ele almaya çalışacağız. Aile ocağı üç temel esastan meydana gelmiştir: 1- Baba 2- Anne 3- Çocuklar Aile ilişkilerinin sağlamlaşması ve esenliği toplumun düzelmesine ve ilerlemesine neden olmaktadır. Gerçek ve […]

  • Konu el-Beda Beda İnancı
   Rate this post

   Konu el-Beda Beda İnancı

   el-Bihar, 4/92, 3. Bölüm, el-Beda-i ve’n-Nesh bak.  Ma’rifet, 2643. Bölüm 335. Bölüm Beda 1.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah beda ile ululandığı gibi hiçbir şeyle ululanmamıştır.” 2.    İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah’a beda gibi hiç bir şeyle ibadet edilmemiştir.” 336. Bölüm […]

  • Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar
   Rate this post

   Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar

   Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar Unvanı Basri Hadisi, Ehlibeyt (aleyhimu’s selam) takipçileri için çok kıymetli ameli düsturları içine alan bir çok salik ve ariflerin üzerinde önemle durduğu değerli bir hazinedir. Maliki Mezhebinin kurucusu İmam Malik’in 94 yaşındaki öğrencisi Unvanı Basri adındaki bir kişinin bir gün gelerek İmam Cafer Sadık’tan öğüt […]

  • Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı
   Rate this post

   Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı

   Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı Veliyy-i Fakih Ayetullah uzma Seyyid Ali Hamaney’in çeşitli ortamlarda Fıtır Bayramı hakkındaki fıkhi, ibadi, manevi ve siyasi konuşmalarından bir kesit derledik. Fıtır Bayramı Akşamı Fitriye o ayın son günü güneşin batmasıyla – Yani Fıtır Bayramı Akşamı- mükellefin boynuna gelir ve bayram namazına katılacaklar için bayram namazını kılmadan önce onu ayırması […]

  • Allame Meclisi (r.a)
   Rate this post

   Allame Meclisi (r.a)

   Allame Meclisi (r.a) Cinsel Konuların Adabı ve Zifaf Gecesi İmam Sadık (aleyhi selam) şöyle buyurmuştur: “Bir erkek çarşamba gecesi hanımıyla cima etmemelidir.” Yine İmam diğer bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ayın başında, ortasında ve sonunda cima etme ki, çocuğun düşmesine sebep olur ve eğer çocuk olursa, deli veya sara hastası olabilir. Görmez misin sara nöbetine yakalanmış […]

  • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2)
   Rate this post

   Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2)

   Fakihlerin Fetvaları… Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2) 1-İmam Malik ve üstatları Yahya b. Said Ensarî, İbn-i Müseyyib ve İbn-i Ömer, ‘Peygamber’in minberinin çıkıntısına el sürmek caizdir’ fetvasını vermişlerdir.[1] 2-“İshak b. İbrahim” şöyle diyor: “Hacının Medine’ye gitmesi, Mescid-i Nebevi’de namaz kılması ve Peygamber’in (s.a.a) ravzasına bakması daha sonra Peygamber’in (s.a.a) kabrine, minberine ve oturduğu yere; […]

  • Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)
   Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)
   Rate this post

   Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

   Hz. Ali, Ahzap Sûresi’nin 33. âyeti uyarınca tertemiz kılınmış Ehl-i Beyt’in önderi. Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisler gereğince, hakkı batıldan ayıran ölçü. Faziletini ve üstünlüğünü konu edinen âyet ve hadislerin haddi hesabı yok. Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed b. Hanbel “Sahâbeden hiçbiri hakkında, Ali b. Ebî Talib’in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir” diyor. […]

  • Ehlibeyt İmamlarının hadisleri
   Rate this post

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri

   Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir? Diyorlar ki: Şialar, imamların hadislerini Hz. Peygamberin hadisleriyle aynı ve benzer olarak bilmektedirler. İmam Cafer Sadık veya İmam Muhammed Bakır’dan hadis naklettiklerinde hadisin geri kalan senedini nakletmemektedirler. Acaba bu, vahyin onlara indiği anlamı mı taşıyor?! Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Değerli İslam Peygamberi (s.a.a), vefatı sırasında insanlar arasında iki […]

  • DOĞRUYA DOĞRU
   DOĞRUYA DOĞRU
   Rate this post

   DOĞRUYA DOĞRU

   TAKDİM Elinizdeki bu eser, mütevazı bir çalışmadan ibarettir. Bu eser, bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikâyesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dinî anlayışlar ve mezhebî ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklıselimin ve doğru düşüncenin bir […]

  more