İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA
   Rate this post

   KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA

   YAZARIN KISA BiYOGRAFiSi Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif ismail’dir. Annesi Şeyyid Hadi bin Seyyid Muhammed Ali’nin kızı Zehra’dır. Allame Şerefuddin Necef-i Eşref’te merhum Seyyid Kâzım Tabatabai, Ahund Horosani, Fethullah isfahani, Şeyh Muhammed Taha Necef ve Şeyh Hasani Kerbelai gibi birçok […]

  • Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s)
   Rate this post

   Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s)

   22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (2) Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s) Özel İmamet Hz. Fatıma el-Bihar, 43/2-236, Tarih-u Seyyidet-i Nisa’il Alemin Kenz’ul Ummal, 13/674-687 bak. et-Teşebbuh 257. Konu 195. Bölüm Fatıma Peygamberin Bir Parçasıdır 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Fatıma benden bir parçadır. Onu sevindiren, şüphesiz beni sevindirmiştir. Ona kötülük eden, şüphesiz bana kötülük […]

  • Tesbihat-u Erbaa Zikri
   4 (80%) 1 vote

   Tesbihat-u Erbaa Zikri

   Tesbihat-u Erbaa Zikri “Subhanallah-i vel hamdülillah-i vela ilahe illallah-u vallah-u Ekber” zikrine “Tesbihat-u Erbaa” demektedirler. Halbuki bu zikirlerden sadece bir tanesinde ‘Subhanallah’ zikri bulunmakta gerisinde ise tesbih yoktur. Diğerleri ‘tehmid’, ‘tehlil’ ve ‘tekbir’dir. Tesbih: Subhanallah. Tehmid: Elhamdülillah. Tehlil: La ilahe illallah. Tekbir: Allah-u Ekber… Tesbihat-u Erbaa’yı namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında söyleyebiliriz… Tesbihat-u Erbaa Zikri […]

  • Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
   Rate this post

   Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

   S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm’ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm’ül- Eimme, Ümm’ül- Muminin, Ümm’ül- […]

  • HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?
   HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?
   Rate this post

   HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?

   Önsöz Babasının vefatı üzerine yaslş Fatıma selâmullah aleyha’nın çektiği acıları, Fatıma’nın “Beyt’ül-Ahzan”ındaki figanlarıyla sessiz gözyaşlarından başka tasvir edebilen olmuş mudur acaba?!   Fatıma’sını duvarlarla kapı arasında görüp, onun pâk naaşını yıkarken, yediği tokat izinin morarttığı yüzüyle ezilmiş kolunu müşahede eden Ali aleyhisselâm’ın o sırada çektiği acı ve duyduğu ıstırabı ve onun alnındaki kırışıklarda şekillenen “insanoğlunun […]

  • Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)
   Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)
   Rate this post

   Hidayet Önderleri: HZ. FATIMA (S.A)

   Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

  • Arabistan Şiîlerinin lideri Ayetullah Şeyh Amiri’nin
   Rate this post

   Arabistan Şiîlerinin lideri Ayetullah Şeyh Amiri’nin

     Arabistan Şiîlerinin lideri Ayetullah Şeyh Amiri’nin: Hz. Fatıma’ya tevessülle idamdan kurtulma öyküsü Benim idam olmam için tüm sebepler oluşmuştu. Birkaç aylık hapis hayatımdan sonra idam günüm gelip çatmıştı. Beni halk topluluğu ve binlerce Şiî’nin gözleri önünde ve bazı hükümet yetkililerinin hazır bulunduğu darağacına götürüp, ipi boğazıma geçirdiler. Hz. Fatıma Zehra’ya (s.a) tevessül ederek içimden […]

  • Hz. Fatıma (s.a)’ın Özel Eğitim Yöntemleri
   Hz. Fatıma (s.a)’ın Özel Eğitim Yöntemleri
   Rate this post

   Hz. Fatıma (s.a)’ın Özel Eğitim Yöntemleri

     Sevim TURAN/Erenler 4-5 Günümüz dünyasında eğitim meselesi, eğitim merkezlerinin yılda trilyonlara varan harcamalarına rağmen, hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil ve çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Doğru bir eğitim nasıl olmalıdır? Eğitimde, eğitenle eğitilenin konumu nedir? Çocuk eğitiminin özel yöntemleri var mıdır? Çocuğu, fıtrî doğrularıyla çelişmeden eğitmek mümkün müdür? Hangi eğitim yöntemi doğru bir eğitim yöntemidir? […]

  • Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
   Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
   Rate this post

   Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

   S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm’ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm’ül- Eimme, Ümm’ül- Muminin, Ümm’ül- […]

  • Vahiy Evinin Kızı Hz.Fatıma
   Vahiy Evinin Kızı Hz.Fatıma
   Rate this post

   Vahiy Evinin Kızı Hz.Fatıma

   Tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin vasiler, önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. İlahî elçilik ve önderlik görevini yerine getirme yolunda her türlü zorluğa katlandılar. İlâhî hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda kendini ilkelerine ve inançlarına adamış bir insanın feda edebileceği her şeylerini feda ettiler. Hidayet önderlerinden biri de hiç kuşkusuz nübüvvet […]

  • HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?
   Rate this post

   HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?

   Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kızım Fatıma (s.a) geçmiş gelecek bütün kadınlardan üstündür. O vücudumun bir parçasıdır, gözümün nuru ve kalbimin meyvesidir. O benim ruhumdur. O insanlardan olan bir huridir. Rabbinin huzurunda ibadete durduğunda yıldızların yer ehli için parladığı gibi, onun nuru da gökteki melekler için parlar ve Allah Teala meleklerine şöyle hitap eder. “Ey melekler, […]

  • hz.Fatima(as)
   hz.Fatima(as)
   Rate this post

   hz.Fatima(as)

   HZ. FATIMA’NIN (A.S) NUTFESİ CENNET MEYVELERİNDEN OLUŞMUŞ VE KENDİSİ HAYIZ VE NİFASTAN UZAK, İNSAN ŞEKLİNDE BİR HURİDİR 1- Suyutî, “ed-Dürr-ül Mensur” adlı tefsirinde, “Subhan-ellezi esra bi-abdihi leylen min-el mescid-il haram…”  ayetinin tefsir bölümünün sonunda, Tabara-nî’den naklen Aişe’nin şöyle dediğini yazıyor: Resulullah (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) şöyle buyurdu: Miraca götürüldüğümde beni cennete dahil ettiler […]

  • Hz. Fatıma (s.a) Annemizden Kırk Hadis
   Rate this post

   Hz. Fatıma (s.a) Annemizden Kırk Hadis

   Doğum günü münasebeti ile… Hz. Fatıma (s.a) Annemizden Kırk Hadis Hz. Fatıma annemiz, Şiilerden (Hz. Ali’nin takipçi ve taraftarı) olup olmadığını öğrenmek isteyen birisine şöyle buyurdu: “Eğer emrettiğimiz şeyi yerine getiriyor ve sakındırdığımız şeyden de sakınıyorsan o halde sen bizim Şiilerimizdensin aksi halde değilsin.” Bunu duyan adam aldığı cevaptan rahatsız olunca Hz. Fatıma şöyle buyurdular: […]

  • Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri
   Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri
   Rate this post

   Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri

     Hz. Fatıma’nın (s.a) Sözü Peygamberin (s.a.a) Sevinç Kaynağı Hz. Fatıma (s.a) şöyle buyurdu; “(Ey müminler!) Peygamberi, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.”[1] (yani Peygamberi saygıyla çağırınız) ayeti indiğinde ben Resul-i Ekrem’e (s.a.a) “Ey Allah Resulü” diye hitap ettim. Ancak O, kendisine (babacığım) diye seslenmemi istiyordu. Üç kez “Ey Allah Resulü” diye hitap ettim, ancak […]

  • FATIMA’YA AĞIT
   FATIMA’YA AĞIT
   Rate this post

   FATIMA’YA AĞIT

   Takdim Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi? Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek […]

  • HZ.FATIMAT’ÜZ ZEHRA (A.S.)’IN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ
   Rate this post

   HZ.FATIMAT’ÜZ ZEHRA (A.S.)’IN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

   İÇİNDEKİLER Hz. Fatima’nin Dogumu    3 Hayr-i Kesir Olmasi    3 Küçük Yasta Babasinin Yardimina Kosmasi    3 Ev Islerine Bakmasi    4 Kocasina Hizmeti    5 Çocuk Egitmesi    5 Faziletleri    5 Mübahele Olayina Katilmasi    9 İmanı ve İbadeti    10 Bagis ve Cömertligi    10 Masumiyeti    11 Siyasi Mücadelesi    11 Geceleyin Defnedilmesi    12 Vefat Tarihi    13 Hz. Fatima’nin Dogumu Hz.Fatima’nin (a.s) […]

  • Hz.Fatime-i Masume (s.a)’ın Hayatı ve Kum Şehri
   Rate this post

   Hz.Fatime-i Masume (s.a)’ın Hayatı ve Kum Şehri

   Hz. Masume (s.a), Medine-i Münevvere Şehrinde, hicretin 173. Yılının Zilka’de ayının birinci günü dünyaya gelmiştir.[1] Hz. Masume’nin babası on iki Masum imamlardan Yedincisi İmam Musa Kazım (a.s)’dır. İmam Musa Kazım (a.s) kendi zamanında ilahi ilimlerin taşıyıcısı, yeryüzündeki insanlar arasında ilahi hüccet; ilim, takva, züht ve diğer yüce erdemler yönünden eşsiz idi. Pek az uyur, gecelerini […]

  • Hz. Fatıma (s.a) Kadınların En Üstünüdür
   Hz. Fatıma (s.a) Kadınların En Üstünüdür
   Rate this post

   Hz. Fatıma (s.a) Kadınların En Üstünüdür

   – Buharî Aişe’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Fatıma, (selâmullahi aleyha) Peygamberin (s.a.a) yürüyüşüne benzer bir yürüyüşle geldi; Peygamber (s.a.a) (onu görünce) dedi ki: “Hoş geldin, kızım Fatıma.” Sonra Fatıma’yı kendi sağ veya sol yanında oturttu ve ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma ağlamaya başladı. Ben: “Neden ağlıyorsun.?” diye sordum. Sonra (Resulullah yine) gizlice ona bir […]

  • 2 Hz. Fatıma (a.s)
   2 Hz. Fatıma (a.s)
   Rate this post

   2 Hz. Fatıma (a.s)

   Ancak ve ancak Allah, ey Ehlibeyt, sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz bir hale getirmek diler.[Ahzâb Suresi, 33] Hz. Fatıma (s.a), yüce İslâm Peygamberinin (s.a.a) varlık usaresidir. Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün yaşantısı, semavî övgüye muhatap kılınmıştır ve Fatıma (s.a), Allah katındaki seçkinliğiyle kadının yüceliğini kanıtlayan örnek İslâm kadınıdır. Hz. […]

  • Her Kadın Bir Zehra’dır
   Her Kadın Bir Zehra’dır
   Rate this post

   Her Kadın Bir Zehra’dır

   Hamd önde de sonda da Allah Tebarek ve Teâlâ’yadır. Allah’ın salât ve selamı âlemlere rahmet Muhammed Mustafa ve onun tertemiz Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun… Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırız. İnkıraza doğru bir adım daha. Ellerimiz, kollarımız hepten bağlı. Ne’ye dayanmalı sorusuna vereceğimiz bir yanıtımız da yok üstelik. Kimsenin sonunu tahmin edemediği bir yoldayız. Bir […]

  more