İslam kaynakları

 • Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)
  Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)
  Rate this post

  Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi
  Rate this post

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi Masum İmamlar sahip oldukları masumiyet ve imamet makamından dolayı Allah Teala ve gayb âlemi ile özel bir ilişkiye sahiplerdi. Onların da peygamberler gibi imamet makamları ve Allah Teala ile ilişkilerini teyit eden mucize ve kerametleri vardı. Gerektiğinde o yüce zatların ilahî ilim ve güçlerinin örnekleri -Allah’ın izniyle- zuhur […]

 • İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak
  Rate this post

  İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak

  Doğum günü münasebeti ile… İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak On İki İmamımızdan her biri -Allah’ın selamı sürekli onların kutlu nurlarına olsun- sadece ümmetin önderi, İslâm ve Kur’ân hükümlerinin açıklayıcıları değil, Şia kültüründe masum imam; Allah’ın yeryüzündeki nuru, âlemdeki bütün varlıklara hakkın en mükemmel hücceti, varlık âleminin odak noktası, Allah’la kulları arasındaki feyiz vasıtası, […]

 • Hz. Ali’nin Peygamber Efendimizden Sonra Halife Olduğuna Dair Bir Olay
  Rate this post

  Hz. Ali’nin Peygamber Efendimizden Sonra Halife Olduğuna Dair Bir Olay

  Hz. Ali’nin Peygamber Efendimizden Sonra Halife Olduğuna Dair Bir Olay “Peygamber efendimizin Allah’ın Resulü Musa’ya iman eden iki Yahudi dostu vardı. Hz. Muhammed’in (s.a.a) yanına gelip O’ndan (dini dersler) almışlardı. Onlar Tevrat’ı, Hz. İbrahim’in suhufunu okur ve geçmiş kitapları bilirlerdi. Allah Tebareke ve Teala Resulü’nün canını alınca O’ndan sonraki emir sahibini öğrenmek için oraya doğru […]

 • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
  Rate this post

  Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

  Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey nedir?” Dedi ki: nasıl şek etmeyeyim? Kitabın […]

 • İmam Ali’nin (a.s) Mazlumluğu
  Rate this post

  İmam Ali’nin (a.s) Mazlumluğu

  İmam Ali’nin (a.s) Mazlumluğu İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Muhammed’i (s.a.a) Peygamber olarak gönderdiği günden beri rahat bir yüz görmedim (İslam yolunda çok çile çektim ama), Allah’a hamd olsun! Allah’a yemin olsun ki çocukluğumu endişeyle, büyüklüğümü cihatla geçirdim”[1] “Resulullah (s.a.a) vefat ettiği günden beri ben mazlumum.. .”[2] “Benim gördüğüm zorlukları kimse görmemiştir.”[3] “Allah, Resulünün […]

 • Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt
  Rate this post

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt Hz. Ali (aleyhi selâm) hilâfete gelip, halk O’na biat edince başında Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlih) sarığı, üstünde O’nun elbisesi, ayağında O’nun ayakkabısı ve Resulullah’ın kılıcını kuşanmış bir şekilde camiye gelerek minbere çıkıp oturdu. Sonra parmağındaki yüzükleri bir birine geçirerek karnının altına koydu. Ve sonra şöyle buyurdu: […]

 • İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)
  Rate this post

  İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (12) İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) Özel İmamet İmam Ali b. Muhammed Hadi (a.s) el-Bihar, 50/113-232, Tarih’ul İmam’il Hadi (a.s) 223. Bölüm İmam Hadi’nin (a.s) İmamet Delili 1.    İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Benden sonraki imam oğlum Ali’dir. Onun emri benim emrim, onun sözü benim sözüm ve […]