İslam kaynakları

 • İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  3.2 (64%) 20 votes

  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap

  Şeyh Müfid (r.a) Dinine yardım edenlere yardım edeceğine vaad veren, yolunu tanıyıp, o yolda yürüyenleri zaferle müjdeleyen ve kendisini inkâr edenleri kurtuluşa eremeyeceğini bildiren Allah’a hamdolsun. Öyle bir Allah ki nimetleri kendisine yönelmeye sebep olmaktadır. O’nun azap ve intikamından yalnıza ona sığınmak gerekir. Selam olsun önderimiz Muhammed Mustafa (s.a.a)’e ve O’nun pak Ehl-i Beyt (a.s)’ına […]

 • Adalet Güneşi
  Adalet Güneşi
  Rate this post

  Adalet Güneşi

  Dünyanın üzücü ve karmaşık hali sıcak-soğuk savaşlar, silahlanma yarışması ve korkunç buhranlar günümüzde insanların huzurunu bozmuş, ruhunu yıpratmıştır. Savaş silahlarının üretim ve çoğaltımı insan neslini yoklukla tehdit etmektedir. Büyük yağmacıların tuğyan ve başına buyrukluğu insanları, hayati ihtiyaçlarından bile mahrum bırakmıştır. Zayıf sınıfların günden güne artan mahrumiyeti, açlıktan ölen insanların feryadı fakirlik ve işsizliğin korkunç boyutlara […]

 • Ümit Sabahı
  Ümit Sabahı
  Rate this post

  Ümit Sabahı

  Zuhur öncesi İslam toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtilerle karşılaşıyoruz. Bazı belirtiler özel koşullara sahip ve özel alanlara açıklık getiriyor. Örneğin: Necef ve Kufe şehirlerinin su altında kalması, Irak’ta huzur ve güvenin kalmaması, İranlıların Araplara galip gelmesi, Basra’nın işgal edilmesi ve su altında kalması, Belh şehrinin yıkılması, Beytü’l-Mukaddes’in onarılması, Mısır ve Şam’ı […]

 • Son Vasi Hz.Mehdi
  Son Vasi Hz.Mehdi
  Rate this post

  Son Vasi Hz.Mehdi

  Zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (a.f) hedef ve ülkülerini bilmek ve ona yardım için hazırlıklı olmalıyız; çünkü o insanlık âleminin yaşayan tek imamı ve nazır hüccetidir. O, Allah’ın yeryüzündeki tek bakisi, peygamberler soyunun cevheri ve Ehl-i Beyt İmamlarının tek yadigârıdır. O’nun yaşamı, sırlarla dolu gaybeti, mucizevi uzun ömrü, nurlu ve hayat dolu zuhuru, hepsi insanlık tarihinin […]

 • Sorularla İmam Mehdi af
  Sorularla İmam Mehdi af
  Rate this post

  Sorularla İmam Mehdi af

  Sorularla İmam Mehdi af Hakkında cok guzel cevaplar verılmıstır okumanızı ısderım ıns

 • 12- İMAM MEHDİ (AS)
  12- İMAM MEHDİ (AS)
  Rate this post

  12- İMAM MEHDİ (AS)

  TAKDİM Bu güne kadar müslümanlar, bilhassa biz Ehl-i Beyt mensupları, Masum İmamları, yolumuza ışık tutacak ve ay­dınlatacak bir şekilde tanıyamamışız. Tanımışsak da onlar hakkındaki bilgimiz mantıkî ve aklî yönden daha ziyade atifî bir yön taşımaktadır. Bunun nedenini anlamak için İslam toplumuna, bizzat şii toplumlarına hüküm süren siyâsetleri incelemek gerekir. Masum İmamlar, halifelerin, İslam toplumunu medine-i […]

 • ADALET GÜNEŞİ İMAM MEHDİ(AF)
  ADALET GÜNEŞİ İMAM MEHDİ(AF)
  Rate this post

  ADALET GÜNEŞİ İMAM MEHDİ(AF)

  TAKDİM Bismillahirrahmanirrahim Dünyanın üzücü ve karmaşık hali sıcak-soğuk savaşlar, silahlanma yarışması ve korkunç buhranlar günümüzde insanların huzurunu bozmuş, ruhunu yıpratmıştır. Savaş silahlarının üretim ve çoğaltımı insan neslini yoklukla tehdit etmektedir. Büyük yağmacıların tuğyan ve başına buyrukluğu insanları, hayati ihtiyaçlarından bile mahrum bırakmıştır. Zayıf sınıfların günden güne artan mahrumiyeti, açlıktan ölen insanların feryadı fakirlik ve işsizliğin […]

 • Mehdinin çıkış alemetleri
  Mehdinin çıkış alemetleri
  Rate this post

  Mehdinin çıkış alemetleri

  Kur’an-i Kerim’in çesitli ayetlerinde gelecege yönelik haberlerin verildigi ve bunlarin dogrulugunun ileride anlasilacagi bildirilmektedir. Bu haberlerin ne oldugu ise açikça belirtilmemektedir. Bunlar, Kur’an-i Kerim’in indirildigi devirde teknik imkansizlik sebebiyle dogrulugunun anlasilmasina imkan olmayan bilimsel ayetler olabilecegi gibi, kiyamet alametlerini haber veren ayetler de olabilir. 

 • Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği
  Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği
  Rate this post

  Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği

  ÖNSÖZ MEHDİLİK KONUSUNU İNCELEMENİN GEREKLİLİĞİ Bazıları “Kültürel alanda birçok ihtiyaçlar olmasına rağmen; İmam Mehdi (a.f) konusunu incelemenin ve bu konuya değinmenin ne önemi vardır? Acaba bu konu hakkında yeterince sohbet edilip kitap ve makale yazılmamış mıdır?” diye sorabilirler. Cevap olarak şöyle söylemek gerekir: Mehdilik konusu, insan yaşamı için hayati önem taşıyan konulardan biridir. Ve insan […]

 • İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri
  İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri
  Rate this post

  İmam Mehdi’nin (as) Özel Naipleri

  Dört Özel Naib Hakkında Genel bilgiler Gaybet-i Suğra Döneminde İmam Mehdi (a.s)’ın Dört Özel Naibi Hüseyin Sönmez İmam Mehdi aleyhi’s-selâm Hicri 255 yılında dünyaya geldi. Babası İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’ın şahadetinden sonra Abbasi saltanatının memurları, İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’ın evine saldırıp yerine geçecek olan İmam’ı aramaya koyuldular. Bu olay geleceğin İmamının canının ciddi bir şekilde […]

 • Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı
  Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı
  Rate this post

  Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla Asra andolsun Gerçekten, insan, kesin olarak bir kayıp içindedir Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç.” Allah Tebarek ve Tealaya hamdü Sena olsun. Allah Resulüne, O’nun pâk Ehli Beytine ve Allah velilerine selat ve selam olsun. Allah’ın Selat ve […]

 • Gaybeti Numani
  Gaybeti Numani
  3.2 (64%) 5 votes

  Gaybeti Numani

  ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

 • ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA MEHDİ (A.F) İLE İLGİLİ RİVAYETLER
  Rate this post

  ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA MEHDİ (A.F) İLE İLGİLİ RİVAYETLER

  Hadislerde Mehdi’nin Çikisi • El-Ayyasi kendi senediyle Ali b. Hüseyin (Imam Zeynelabidin)den, Resullullah (SAV)’in söyle buyurdugunu rivayet ediyor: Eger dünyanin ömrünün (sona ermesine) sadece bir gün kalmis olsa, Allah bu günü, ailemden ismi benim ismimle ayni olan bir kisinin zuhur edip zulüm ve haksizlikla dolmus olan dünyayi adaletle dolduracagi kadar uzatacaktir. • Ebu Besir Imam […]

 • Gaybet -Gizli Güneş-
  4 (80%) 1 vote

  Gaybet -Gizli Güneş-

  (Gaib İmam – Imam Mehdi as) GAYBET MESELESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Bazıları İmam Hasan’ın (a.s) çocuğu olmadan vefat ettiği için Osman b. Said gibi çıkarcı kimselerin makamlarını koruma gayesiyle Mehdi’nin gaybet kıssasını uydurduklarını ve halk arasında yaydıklarını söylerler. Halbuki Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmanları önceden Hz. Mehdi’nin gaybet olayını haber vermişler ve halk […]

 • İMAM MEHDI (AS)’IN ZUHURU
  Rate this post

  İMAM MEHDI (AS)’IN ZUHURU

  İMAM-I ZAMAN’IN ZUHUR ETMESİNİN NE SAKINCASI OLABİLİRDİ? “İmam-ı Zaman (a.s) insanlar arasında gizlenmeden yaşasaydı; herhangi bir şehirde Müslümanların dînî rehberliğini üstlense ve dünyanın durumu elverişli hale gelinceye kadar bu minval üzere gidip, sonunda kılıcıyla kıyam ederek küfür düzenlerini yıksaydı ne olurdu? Bunun ne sakıncası olabilir ki? “diyenler de var… Buna cevabımız şudur: Evet, bunlar güzel […]

 • Mezheplerde Mehdilik
  Rate this post

  Mezheplerde Mehdilik

  Hz. Mehdi (a.s) Hakkında Müslümanların İttifakı Mustafa İrfan Kur’an’da Gayba İman Gayba ve gaybla ilgili hakikatlere inanmak peygamberlerin ilahi davetlerinin ekseni olup vahy ve nübüvvete imanın gereklerindendir. Nitekim Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde Kur’an “gayba inananlar için hidayet edici bir kitap” olarak tanıtılmıştır: “Bu bir kitaptır ki, kendisinde şüphe yok. Takva sahipleri için de yol göstericidir. […]

 • Hz.Peygamber (s.a.a)’in Hadislerinde Hz.Mehdi (a.s)
  Rate this post

  Hz.Peygamber (s.a.a)’in Hadislerinde Hz.Mehdi (a.s)

  GİRİŞ Mehdilik konusunun üzerinde önemle durulması gereken yönlerinden biri, bu inancın, elimize ulaşan hadislerde nasıl beyan edilmiş olduğudur. Çünkü Kur’an’da genel hatlarıyla geçen bu İslamî inancın asıl kaynağı, Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih’ın hadisleri ile onun pâk Ehl-i Beyt’inin sözleridir. Bu yüzden, bu inancın temellerini sahih bir şekilde incelemek için Müslümanlar arasındaki sahih hadis kitaplarına […]

 • Sorularla İmam Mehdi (a.f)
  Rate this post

  Sorularla İmam Mehdi (a.f)

  1. Soru: Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde ayetinde mehdi var? Kendinize kurtarıcı arıyorsanız Allah yetmez mi? İnsanları böyle Hıristiyan ve Yahudi alıntılarla oyalamak doğru değil. Hem görünmeyen ve doğrudan müdahale edemeyen imam olur mu? Cevap: Muhterem kardeşim, tavsiyemiz önce “Caferilik Sitesinde” İmam Mehdi (a.s)’a ait bilgileri gözden geçirmenizdir. On iki İmam, “İmam Mehdi” ve Makaleler bölümünde  […]

 • Mehdilik İnancı
  Rate this post

  Mehdilik İnancı

  İÇİNDEKİLER MEHDİ İNANCININ TARİHİ    3 PEYGAMBER’İN EHL-İ BEYT’İNDEN OLAN MEHDİ    3 MEHDİ İNANCININ TARİHİ Mehdi inancı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Resulullah zamanında da Mehdi’den söz ediliyor muydu? Yoksa Resulullah’ın vefatından sonra mı Müslümanlar arasına bu inanç girdi? Bazı şüpheciler diyor ki bu inanç İslam’ın ilk zuhurunda yoktu; birinci yüzyılın ikinci yarısında Müslümanlar arasında […]

 • MEHDİ(AS) İNANCI HAKKINDA SORULAR (18 Soru ve Cevabı)
  Rate this post

  MEHDİ(AS) İNANCI HAKKINDA SORULAR (18 Soru ve Cevabı)

  1. Soru: Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde ayetinde mehdi var? Kendinize kurtarıcı arıyorsanız Allah yetmez mi? İnsanları böyle Hıristiyan ve Yahudi alıntılarla oyalamak doğru değil. Hem görünmeyen ve doğrudan müdahale edemeyen imam olur mu? 2. Soru: Sayın hocam, size bazı sorularım olacak. Cevaplarsanız beni mutlu edersiniz: 12. İmam Hz. Mehdi’nin kıyamet gününe yakın dünyaya adalet dağıtacağına […]

 • Page 1 of 212