İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Hz. Ali (as) 1
   Rate this post

   Hz. Ali (as) 1

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HZ. ALİ (A.S)IN HİLAFET DÖNEMİ 1- Osmanın katlinin sebepleri 2- Hilafet seçilmesi 3- Cemel Harbi 4- Sıffin harbi 5- Bunun hikmet ve sonuçları 6- Nahrevan savaşı 7- Hz. Ali (a.s)ın Şehadet? OSMAN’IN KATLEDİLMESİNİN NEDENLERİ Abdurrahman bin Avf Osman ile biat edeceği zaman, o’nun Peygamber (s.a.a)in Sünnetine ve Şeyheyn’in sünnetine uygun hareket edeceği şartı […]

  • HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
   HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
   Rate this post

   HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER

   Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç kimse saadet yüzü göremez […]

  • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
   Rate this post

   Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

   22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

  • HZ.ALİ (a.s)
   HZ.ALİ (a.s)
   Rate this post

   HZ.ALİ (a.s)

   YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Allah Teala’nin kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap merhum Profesör Abdulbaki Gölpınarlı’nın 1978 yılında baskıya sunulmuş bir eseri olup aradan uzun bir sure geçmesi dolayısıyla nushalan tükenmişti. Merhum […]

  • Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
   Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
   Rate this post

   Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

   Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, […]

  • ON İKİ İMAM (A.S)
   ON İKİ İMAM (A.S)
   Rate this post

   ON İKİ İMAM (A.S)

   Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (a.s)         Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (a.s), Beni Haşim kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, Hazret’in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kafirlere, özellikle de Kureyş kafirlerine  karşı […]

  • HZ.ALİ(A.S)’NİN İMAMETİ
   HZ.ALİ(A.S)’NİN İMAMETİ
   Rate this post

   HZ.ALİ(A.S)’NİN İMAMETİ

   B İ R İ N C İ K İ T A P   HZ. ALİ (A.S) ’NİN İMAMETİ VE AKIL     بِسْـــــــــــــــــــــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM   YAZARIN ÖNSÖZÜ   “Kur’an ışığında Hz. Ali” ile “Hz. Ali’nin İmameti  ve Akıl” adlı kitaplarım dört kez basıldı, her defasında  bütün nüshaları kısa zamanda tükendi. Bu durum, […]

  • KURAN-İ KERİM’DE HZ.ALİ’NİN (AS) İMAMETİ
   Rate this post

   KURAN-İ KERİM’DE HZ.ALİ’NİN (AS) İMAMETİ

   AYA KUR’AN-I KERİM’DE HZ. ALİ’NİN VELAYETİ İLE İLGİLİ ETLER Allah-u Teala Maide süresinin 55 ve 56. ayetlerinde şöyle buyuruyor.(1) “Sizin dostunuz, sahibiniz ancak Allah’tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kalanlar ve rükü ————————- 1 – Ebu İshak Ahmet ibn-i Muhammed ibn-i İbrahim en Nişaburi es Sa’lebi vefatı 337 (H.K). Ibn-i Hallekan onunla ilgili yukaarıdaki bilgilere […]

  • İMÂM ALİ (A.S)
   İMÂM ALİ (A.S)
   Rate this post

   İMÂM ALİ (A.S)

   TAKDİM Tarihin en güzide şahsiyetlerinden birisi olan ve kitabın içeriğinde de görüleceği gibi birçok, şahsına münhasır özellik ve üstünlüklere sahip olan  bir insan-ı kamilin faziletlerini içeren bu güzel eseri yayınlama bahtiyarlığını bize nasip buyuran Yüce Tanrı’ya sonsuz hamdüsenâlar olsun. Öyle bir şahsiyet ki sadece dostlarını değil, düşmanlarını bile, sadece Müslümanları değil gayrı Müslimleri bile kendine […]

  • HİDAYET ÖNDERLERİ 2 İMAM ALİ (AS)
   Rate this post

   HİDAYET ÖNDERLERİ 2 İMAM ALİ (AS)

   İÇİNDEKİLER Önsöz    5 1. BÖLÜM    10 Birkaç satırda    10 İMAM ALİ B. EBU TALİB (a.s)    10 İMAM ALİ B. EBUTALİB’İN (a.s) ŞAHSİYETİNDEN İZLENİMLER    14 İMAM ALİ’NİN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER    17 İbadeti ve Takvası    17 Zühdü    18 Gururu ve İzzet-i Nefsi    19 Mertliği    20 Doğruluğu ve İhlâsı    20 Cesareti    20 Adaleti    21 Tevazusu    21 Berraklığı    22 […]

  • KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
   Rate this post

   KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR

   “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn” Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam’da saymışız.” (Yasin 12. Ayet) a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah  (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. […]

  • Hz. Ali (as) 3
   Rate this post

   Hz. Ali (as) 3

   Yani; Bugün dininizi kamil ettim, nimetimi sizlere tamamladım ve İslam’ın sizin dininiz olmasına razı oldum. Kemlikle dinin kemale ermesi ve nimetin tamamlanmasının sebebi Ali (a.s)’ın velayeti ve imametidir. Peygamber (s.a.a)de şöyle buyurmuştur. (Allah-u Ekber! Dinin kamil olmasına, nimetin tamamlanmasına Allah’ın benim risaletine ve benden sonra Ali’nin vilayetin) Dinin kemali nimetin tamamlanması hakkında 5- Zikredilen önceki […]

  • DEVLET ADAMLARI
   DEVLET ADAMLARI
   Rate this post

   DEVLET ADAMLARI

   HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç […]

  • Hz;İMAM ALİ (AS)
   Hz;İMAM ALİ (AS)
   Rate this post

   Hz;İMAM ALİ (AS)

   ÖNSÖZ   Hz. Ali (as), gerek Allah’ın kitabında gerekse Peygamber (s.a.a)’in hadislerinde, ilim ve faziletleriyle çağlara ışık tutmuştur. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan o Allah’ın Aslanı, yeri gelmiş İslam’ın ayakta durması için meydanlarda kan dökmüş, yeri gelmiş yine İslam’a zeval gelmemesi için derdini kuyulara anlat­mıştır. Hz. Ali (as)’ın o kadar çok fazileti var ki, […]

  • 3 İmam Ali (a.s)
   3 İmam Ali (a.s)
   3 (60%) 5 votes

   3 İmam Ali (a.s)

   Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

  • Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)
   Rate this post

   Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)

   Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a) “İmam Ali (a.s), Kufe mescidinde kılıcını kuşandığı bir sırada kendisine Peygamberin (cismani) özelliklerini soran birisine şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü’nün (s.a.a) beyaz ve kırmızıya çalan bir yüzü, iri ve siyah gözleri, düz ve yumuşak saçları, gür sakalı, dolgun olmayan ve kemikli yanakları, kulak memesine kadar uzanan saçları, gümüş bir ibriği […]

  • HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?
   Rate this post

   HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?

   Hz. Ali (a.s) Allah’ın emriyle ve Hz. Resulullah (s.a.a.)’in açık beyan ve tebliğiyle Gadir-i Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve Resulünün emrini uygulamamışlardı. Hz. Resulullah (s.a.a)’in Gadir-i Hum günü açıkça irâd buyurduğu hutbe henüz bütün Müslümanların kulağında çınlamaktayken, böyle bir şeyin nasıl ve niçin meydana geldiğine şaşırmamak gerçekten […]

  • HZ. ALİ (A.S) KİMDİR
   HZ. ALİ (A.S) KİMDİR
   Rate this post

   HZ. ALİ (A.S) KİMDİR

   ÖNSÖZ Hamd ve sena yaratığın düzgün bedenine varlık elbisesini giydiren ve sonsuz kudret görüntülerini tabiat eserlerinde sergileyen Allah’a mahsustur. O belirsiz ki, heyal kuşu onun ceberutunun sonsuz fezasında uça-maz ve akılar onun sonsuz ebediyet çölünde seyredemez İnsanları hidayet etmek için din hidayetçilerini birer nurlu meşale misalı yol üzerine dikip insanlığın toplumsal düzenini onların hüküm ve […]

  • Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
   Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
   Rate this post

   Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)

   3. Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi) Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati hususunda Birinci Bölüm “Allah’a and olsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzerine giyindi. Oysa sel her zaman benden akar ve hiç bir kuş benim yükseldiğim yüce zirvelere […]

  • Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali
   Rate this post

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali

   Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı (ve faruku) Ali b. Ebi Talib’dir.” “Sıddıklar üç kişidir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin’in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben […]

  more