İslam kaynakları

 • 3 İmam Ali (a.s)
  3 İmam Ali (a.s)
  3 (60%) 5 votes

  3 İmam Ali (a.s)

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali
  Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali
  Rate this post

  Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

  Emirü’l-Müminin İmam Ali’nin (a.s) kişilik ve karakteristik yapısı, bir kişinin kalemi ve bir kitabın hacmiyle anlatılamayacak kadar çok boyutludur. Bu konuda bir bireyin yapabileceği azami şey, onun bu fevkalade çarpıcı kişiliğinin boyutlarından birine veya birkaçına değinebilmektir. Bu muazzam kişiliğin en ilginç boyutlarından biri, insanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi; daha yerinde bir deyişle onun kendisine […]

 • Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali
  Rate this post

  Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali

  Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı (ve faruku) Ali b. Ebi Talib’dir.” “Sıddıklar üç kişidir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin’in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben […]

 • İşte Gerçekler
  Rate this post

  İşte Gerçekler

  İşte Gerçekler… Tarihte İlk Olarak Kim Ebu Bekir’e “Sıddık”, Ömer’e “Faruk” Lakabını Takmıştır? Cevap: Ehlisünnet kitaplarında mevcut olan birçok sahih senetli hadiste bu mübarek lakapların Emire’l Müminin Hz. Ali’ye (a.s) has lakaplardan olduğu kayıtlıdır. Ancak maalesef ehli sünnet Hz. Ali’ye ait olan bu fazileti onun için kullanmamış!!! öteki halifeler için nakletmeye çaba sarf etmiştir!! Burada […]

 • Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)
  Rate this post

  Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)

  Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a) “İmam Ali (a.s), Kufe mescidinde kılıcını kuşandığı bir sırada kendisine Peygamberin (cismani) özelliklerini soran birisine şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü’nün (s.a.a) beyaz ve kırmızıya çalan bir yüzü, iri ve siyah gözleri, düz ve yumuşak saçları, gür sakalı, dolgun olmayan ve kemikli yanakları, kulak memesine kadar uzanan saçları, gümüş bir ibriği […]

 • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
  Rate this post

  Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

  Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey nedir?” Dedi ki: nasıl şek etmeyeyim? Kitabın […]

 • Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet
  Rate this post

  Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet

  22. Konu el-İmamet (1) el-İmamet-i Amme (1) Genel İmamet el-Bihar c. 23 ve c. 27, Kitab’ul İmamet el-Bihar, 27/242, 13. Bölüm, Hakk’ul İmam ale’r-Raiyyeti ve bilaks bak. el-İmaret, 19. Konu; ed-Devlet, 165. Konu, es-Sultan, 240. Konu el-Mülk, 494. Konu; el-Velayet, 560. Konu; el-Hacc, 697. Bölüm; es-Sabr, 2166. Bölüm; es-Sırat, 2249. Bölüm; el-Mustaz’af, 2375. Bölüm; el-Akl, […]

 • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)
  Rate this post

  Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1)

  22. Konu el-İmamet  (2) el-İmamet-i Hasse  (1) İmam Ali (a.s) Özel İmamet Hz. Ali el-Bihar, c. 35-c. 42, Tarih’ul İmam Ali (a.s) Kenz’ul Ummal, 13/104-186, Fezail-u Ali (a.s) Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebil Hadid, 9/166-174 Zikr’ul Ehadis ve’l-Ehbar-i Varide fi Fezail-i Ali (a.s) bak. el-Mal, 3765. Bölüm (1) Peygamber’in (s.a.a) Diliyle Ali (a.s) 169. Bölüm […]

 • HUTBET-UL BEYAN
  Rate this post

  HUTBET-UL BEYAN

  HUTBET-UL BEYAN Gaybın anahtarları benim yanımdadır. Onları Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den ve benden başkası bilmemektedir. Ben her şeye âlim ve her şeyi bilenim. Ben Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in hakkında şöyle buyurduğu kimseyim: “Ben ilmin şehri, İmam Ali (as) onun kapısıdır.” Benim önceki semavi suhuflarda zikir olunan Zulkarneyn. […]

 • HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
  HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
  Rate this post

  HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER

  Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç kimse saadet yüzü göremez […]

 • KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
  KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
  Rate this post

  KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR

    “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn”   Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam’da saymışız.” (Yasin 12. Ayet)   a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah […]

 • DEVLET ADAMLARI
  DEVLET ADAMLARI
  Rate this post

  DEVLET ADAMLARI

  HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç […]

 • Bilinmeyen Simas‎yla. Hz. Ali
  Bilinmeyen Simas‎yla. Hz. Ali
  Rate this post

  Bilinmeyen Simas‎yla. Hz. Ali

  TAKDİM Günümüz dünyasında yaşayan insanlar, toplumu mutlu ve adilane yönetebilmek için her geçen gün bir fikir ortaya atıp yeni teoriler üretmektedir. Bu fikirler doğru bile olsa, çıkar ve menfaat odakları o fikirleri başka fikirler üreterek çürütmeye çalışmışlar ve böylece hangi fikrin doğru olduğu teorisyenler tarafından bile biline-memektedir. Bunun başlıca sebebi fikirleri üretenlerin toplum nez-dindeki güvenilir […]

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri
  Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri
  Rate this post

  Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat ve Maslahatın Yeri

  Siyasi Ahlak ya da Siyasette Ahlakın Yeri Çok eskiden beri siyasette ahlak ve insani değerlerin yerinin olup olmadığı konusu tartışala-gelmiştir. Başka bir tabirle idarecilik ve yöneticilikte ahlaki ilkelere riayet etmek gerekli midir, yoksa ahlak sokak ve pazardaki sıradan insanlar için mi gereklidir ve siyaset sahnesinde yöneticileri ahlaki ilkelere riayete zorlayan bir gerekçe söz konusu değil […]

 • Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
  Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti
  Rate this post

  Kur’an’da İmamların İmamet ve İsmeti

  Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.” (Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, […]

 • Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
  Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
  Rate this post

  Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)

  3. Hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi) Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati hususunda Birinci Bölüm “Allah’a and olsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzerine giyindi. Oysa sel her zaman benden akar ve hiç bir kuş benim yükseldiğim yüce zirvelere […]

 • 1001 HADİS IŞIĞINDA İMÂM ALİ(A.S)
  1001 HADİS IŞIĞINDA İMÂM ALİ(A.S)
  Rate this post

  1001 HADİS IŞIĞINDA İMÂM ALİ(A.S)

  takdim Tarihin en güzide şahsiyetlerinden birisi olan ve kitabın içeriğinde de görüleceği gibi birçok, şahsına münhasır özellik ve üstünlüklere sahip olan  bir insan-ı kamilin faziletlerini içeren bu güzel eseri yayınlama bahtiyarlığını bize nasip buyuran Yüce Tanrı’ya sonsuz hamdüsenâlar olsun. Öyle bir şahsiyet ki sadece dostlarını değil, düşmanlarını bile, sadece Müslümanları değil gayrı Müslimleri bile kendine […]

 • Hz;İMAM ALİ (AS)
  Hz;İMAM ALİ (AS)
  Rate this post

  Hz;İMAM ALİ (AS)

  ÖNSÖZ   Hz. Ali (as), gerek Allah’ın kitabında gerekse Peygamber (s.a.a)’in hadislerinde, ilim ve faziletleriyle çağlara ışık tutmuştur. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan o Allah’ın Aslanı, yeri gelmiş İslam’ın ayakta durması için meydanlarda kan dökmüş, yeri gelmiş yine İslam’a zeval gelmemesi için derdini kuyulara anlat­mıştır. Hz. Ali (as)’ın o kadar çok fazileti var ki, […]

 • ON İKİ İMAM (A.S)
  ON İKİ İMAM (A.S)
  Rate this post

  ON İKİ İMAM (A.S)

  Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (a.s)         Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (a.s), Beni Haşim kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, Hazret’in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kafirlere, özellikle de Kureyş kafirlerine  karşı […]

 • HZ.ALİ (a.s)
  HZ.ALİ (a.s)
  Rate this post

  HZ.ALİ (a.s)

  YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Allah Teala’nin kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap merhum Profesör Abdulbaki Gölpınarlı’nın 1978 yılında baskıya sunulmuş bir eseri olup aradan uzun bir sure geçmesi dolayısıyla nushalan tükenmişti. Merhum […]

 • Page 1 of 212