İslam kaynakları

 • İmam Hüseyin (a.s)
  İmam Hüseyin (a.s)
  Rate this post

  İmam Hüseyin (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyt’i’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  Rate this post

  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  a)- “Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır”[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâlâ mahlûkatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yaratıklar da O’nu tanıdılar mı O’na kulluk ederler ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar.(1) 2- Hz. İmam Hüseyin (a.s), emr-i bil ma’ruf’un ve nehy-i anil […]

 • İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış
  İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış
  Rate this post

  İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

  Doğumu Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın(a.s) çocuklarının, Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) torunlarının, cennet gençlerinin iki efendisinin ve Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.a) iki ıtırlı gülünün ikincisi olup, Al-i Aba’nın beşincisi olan, şehitler ve hür insanların efendisi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Hicret’in dördüncü yılı Şaban ayının üçünde vahiy ve velayet yuvasında dünyaya gelmiştir.[1] O Hazret’in doğum haberi Hz. […]

 • İmam Hüseyin
  İmam Hüseyin
  Rate this post

  İmam Hüseyin

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı
  5 (100%) 1 vote

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı: İmam Hüseyin’in Makamına El Uzatanların Ellerini Keseriz Mısır Müftüsü Doktor Ali Cuma, tekfirci selefi vahabi grupların mukaddes mekanların yıkılması yönündeki açıklamalarına şiddetli tepki göstererek İmam Hüseyin’in (a.s) Makamına el uzatma cüretini gösteren elleri keseriz. Allah, sizin dillerinizi, ellerinizi ve ayaklarınızı kessin; acaba efendi ve seyidimiz olan imam Hüseyin aleyhi selam […]

 • Muharrem Ayı Özel
  Muharrem Ayı Özel
  Rate this post

  Muharrem Ayı Özel

  İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî’nin Kalemiyle İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma (a.s)’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam […]

 • Kerbala Şehitlerinin Ardından
  Kerbala Şehitlerinin Ardından
  Rate this post

  Kerbala Şehitlerinin Ardından

  BİRİNCİ BÖLÜM İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi’ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam’ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah’ın (s) huzuruna varıp […]

 • Kerbala Şehitlerine Ağlamak
  Kerbala Şehitlerine Ağlamak
  Rate this post

  Kerbala Şehitlerine Ağlamak

  TAKDİM “Ben sizi Allah’m Kitabına ve Resulü’nün sünnetine çağırıyorum. Gerçekten sünnet öldürülmüş ve bid’at diriltilmiştir.” İmam Hüseyin (a.s) Kerbela vak’ası üzerinden her ne kadar 15 asıra yakın bir süre geçmişse de, yeni meydana gelmiş bir olay gibi, mü’minlerin hatta insanlık aleminin kalbinde halen etkiler yaratmaktadır. Bunun sırrını, şehitler serveri Hz. Hüseyin’in (a.s) kıyamının taşıdığı evrensel […]

 • Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
  Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
  Rate this post

  Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

  GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah’a sonsuz şükürler olsun. O’nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. Yiice Allah’m […]

 • Aşura Kültürü
  Aşura Kültürü
  Rate this post

  Aşura Kültürü

  BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM SU Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez tema-lardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamış-tı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüse-yin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam […]

 • TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
  TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
  Rate this post

  TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

  Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu çok seviyordu. Onun yetişmesi için çok çaba harcıyordu. Dedesi peygamberimiz […]

 • İMAM HÜSEYİN’DEN (A.S) KIRK HADİS
  Rate this post

  İMAM HÜSEYİN’DEN (A.S) KIRK HADİS

  Hz. İbrahim (a.s.) o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da giderken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: “Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!” Bu duanın kabul olunduğunun en bariz delili hz. Halil İbrahim (a.s.) ile Zebihullah (1) İsmail’in (a.s.) temiz soyu olan Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a.) ile onun mübarek Ehl-i Beyt’ine karşı […]

 • İMAM HÜSEYİN (A.S) HAKKINDA SORULAR
  Rate this post

  İMAM HÜSEYİN (A.S) HAKKINDA SORULAR

  S. 1- İmam Hüseyin (a.s)’ın meşhur lakabı nedir? C. 1- Seyyidü’ş- Şüheda. S. 2- İmam Hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Abdullah. S. 3- İmam Hüseyin ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. S. 4- İmam Hüseyin (a.s)’ın hayatı kaç döneme ayrılır? […]

 • İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
  Rate this post

  İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

  İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma’nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu müddetin tümü Muaviye’nin hilafeti zamanında […]

 • İMAM HÜSEYİN (a.s)
  Rate this post

  İMAM HÜSEYİN (a.s)

  Peygamber (s.a.a)’in torunu Hz. Hasan (a.s)’ın doğumlarından bir yıl sonra başka bir deyişle hicri yılının Şaban ayının üçünde Hüseyin (a.s)’ın doğum müjdesi Resul-u Ekrem (s.a.a)’e verildi. Çabucak Ali ve Zehra (a.s) evine gitti ve Esma binti Ümeys’e buyurdu: Ey Esma! oğlumun beşiğini bana getir. Esma, Hüseyin (a.s)’ın beyaz bir nevresimle sarılı olduğu halde o Hazretin […]

 • HİDAYET MEŞALESİ
  Rate this post

  HİDAYET MEŞALESİ

  Orijinal Adı: Çehel Çırağ-ı Hüseynî -İmam Hüseyin’in (as) buyruklarından seçme kırk hadis- İÇİNDEKİLER Hüseynî Mesaj    7 1- Kullukta Müstağnî Olmak    10 2- Hürlerin İbadeti    10 3- Itrat -Soy- Kimdir?    11 4- Ehl-i Beyt’i -sa- Sevmek    11 5- Masum İmamlar    11 6- Devlete Layık Olan Biziz    12 7- Liderlik Şartları    12 8- Devletin Amacı    13 9- […]