İslam kaynakları

 • Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  2 (40%) 1 vote

  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)

  Hz. Resulullah (s.a.a): Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: -Biri- Allah’ın kitabı ve -diğeri- itretim, Ehl-i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih-i Müslim, c.7, s.122; Sünen-i Daremî, c. 2, s.432; Müsned-i Ahmed, c.4, s. 14, 17, 26, 59; c.4, s.466, […]

 • İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma
  Rate this post

  İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma

    İmam Muhammed Bakırla (a.s) Hariciler Arasındaki Tartışma Abdullah b. Nâfi, Müminlerin Emiri Hz. Ali’ye (a.s) düşmandı ve “Ali’nin Nehrevan’da Haricîlerle savaşıp onları öldürmekte haklı olduğunu ispatlayabilecek biri çıkarsa ben de Ali Şia’sı olurum!” diyordu. Bir gün ona: “Sence Ali’nin oğulları da mı ispatlayamaz bunu?” dediklerinde, “Ali oğulları arasında âlim mi var?” diye sordu. “İşte […]

 • İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN HAYATI
  Rate this post

  İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN HAYATI

  Peygamber (s.a.a)’in ve masum İmamların hayatı, örnek insanların yetiştirilmesi ve onların diğer insanlara yol göstermesi ve örnek olması sebebiyle büyük bir sermayedir. Kur’an-ı Kerim’de “Sizler için (Hz.) Peygamber de en güzel örnekler vardır.”  ayeti kerimesiyle, hayat verici mektebin öğrencilerine vermekte olduğu bir derstir. Allah (c.c) Hz. İbrahim (a.s)’i Hz. Muhammed (s.a.a)’e ve onun tertemiz Ehl-i […]