İslam kaynakları

 • Şehid-i Sanî
  Şehid-i Sanî
  Rate this post

  Şehid-i Sanî

  Doğumu Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan ve Şehid-i Sanî lakâbıyla tanınan bu yüce fakih, 13 Şevval 911 (h.k)’de, ilim ve fıkıh ailesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şianın parmakla gösterdiği, vücuduyla iftihar ettiği, İslamî ilimlerin enginliklerini en derin ayrıntılarıyla inceleyen, fıkıh ve içtihat alanında İslam […]

 • İMAM HUMEYNİ’NİN (R.A) İRAN’I
  İMAM HUMEYNİ’NİN (R.A) İRAN’I
  Rate this post

  İMAM HUMEYNİ’NİN (R.A) İRAN’I

  I İran Devrimi konusunda taa başından beri Batı, özellikle Birleşik Amerika körü körüne siyasi bir önyargıyla hareket etmektedir. Devrim’in ilk belirtilerine hemen hiç dikkat edilmedi. 1978 İlkbaharından önce Tebriz’de, daha sonra Kum’da halkın galeyana gelmesi, Şah’ın tarım reformlarına karşı olan «gerici» mollaların bir tertibi olarak nitelendirildi. Milyonlarca İranlının eşi görülmez gösterileri, devlet daireleri, fabrikalar, okullar, […]

 • Hz. Hâcer
  Hz. Hâcer
  Rate this post

  Hz. Hâcer

  Hz. Hâcer Allah’ın elçisi Hz. İbrahim Halil aleyhisselâm, bugünkü Irak’ın güneyinde kalan “Mavereünnehir” bölgesindeki Bâbil Uygarlığı’nın “Âverkeldaniyan” şehrinde doğdu, burada yetişip büyüdü. “Âver”, eski Farsça bir kelime olup şehir anlamına gelir. İranlıların Bâbil’i ele geçirdikten sonra, orada bu şehri kurmuş olmaları ya da bu ülkede galip kavmin dilinin revaç bulmuş olması muhtemeldir. Bâbil ve Hz. […]

 • Busha Mektup
  Busha Mektup
  Rate this post

  Busha Mektup

  Ahmedi nejad tarafından ;İmam humeynin gorba cova gönderdiği  mektuptan esinlenerek ABD başkanına yazdığı mektuptur.

 • Beni Sadr Dönemi
  Beni Sadr Dönemi
  Rate this post

  Beni Sadr Dönemi

  Giriş   İran, siyasi tarihinin eşini pek kaydetmediği ilginç bir siyasal laboratuardır. Günümüz. İran’ının bu yanını özellikle başkent Tahran’da hemen fark edebilmek pek zor değil. Bu olgunun en belirgin olarak fark edilebildiği yer Tahran Üniversitesi’nin duvarının önünde uzanan kaldırımlar.Bu kaldırımlarda akla gelebilecek her gelebilecek her eğilimdeki siyasal grup , yanyana kitaplarını afişlerini ve marş kasetlerini […]

 • HAZRETİ EBU TALİB
  HAZRETİ EBU TALİB
  Rate this post

  HAZRETİ EBU TALİB

  S U N U Ş Yüce islam Peygamberleri Hz.Muhammed (S)’in yirmi üc yillik mücadelesiyle yükselen islam dininde, bir cok parlak simalar ve fedakar müminlere tanik olundu. Allah’in yeryüzündeki en sonkini olan islam’in zaferi icin sadr-i islamda dönemin inkarci güclerine karsi müslümanlar büyük sIKINtilara tahammül ettiler. Islamiyetin dogdugu yer ve Arap yarimadasinda islam Peygamberine karsi müşriklerin […]

 • ALLÂME TABATABAÎ’NİN KISACA HAYATI
  ALLÂME TABATABAÎ’NİN KISACA HAYATI
  Rate this post

  ALLÂME TABATABAÎ’NİN KISACA HAYATI

  Seyyid Hüseyin NASR Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî, miladî 1902 yılının sonlarına doğru Tebriz’de ilim ve irfan ocağı olan bir sülâleden dünyaya geldi. On dördüncü büyük babasından kendi babasına kadar bütün babaları Tebriz’in meşhur âlim ve bilginlerindendi. Allâme, ilk tahsilini kendi doğum yeri olan Tebriz’de yaptı. Tahsilinin ilk aşamasını geride bıraktıktan sonra, o dönemin İslâmî […]

 • Bağdat Alimleri Konferansı
  Bağdat Alimleri Konferansı
  Rate this post

  Bağdat Alimleri Konferansı

  TAKDIM Şimdi size tarihte yaşamış bir büyük kahramandan ve onun Ehlibeyti’ni oluşturan kahramanlar zincirinden bah- sedeceğim. Lakin tarih beni yalanlayacak. Çünkü tarih genellikle nurlu Ehlibeyt zincirinin halkalarını oluşturan, çağlanın hakikat ölçülerini katledenler tarafından kaleme alınmıştır. Tarih yazanlar tarih yapanlara sadık kalma- mışlardır. Bir dehanın dediği gibi, “Tarih yazan, yapana sadık kalmalıdır. Eğer tarih yazan, yapana […]

 • EL-LU’LUU VE’L-MERCAN
  Rate this post

  EL-LU’LUU VE’L-MERCAN

  (Buharî ve Müslim’in ittifak ettikleri Hadis’ler) Hz. Ali (r.a.) Hz. Peygamber’in (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin!” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2 İMAN Ebu Hureyre (r.a.) bir hadisinde şöyle anlattı: Hz. Peygamber (a.s.) bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve: […]

 • Şia Alimleri
  Şia Alimleri
  Rate this post

  Şia Alimleri

  Bismillahirrahamanirrahim. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam Resulüne ve onun pak Ehlibeyt’ine (a.s) olsun. “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.”[1] Her akıl sahibi geçmiş ümmetin başına gelenlerden ibret alarak bu kıssalardaki ahlaki noktaları, olayların neticesini ve nelerin doğru olduğunu öğrenir ve böylece doğru yolu […]

 • Alimlerimiz
  Rate this post

  Alimlerimiz

  Şehid-i Sanî Doğumu Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan ve Şehid-i Sanî lakâbıyla tanınan bu yüce fakih, 13 Şevval 911 (h.k)’de, ilim ve fıkıh ailesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şianın parmakla gösterdiği, vücuduyla iftihar ettiği, İslamî ilimlerin enginliklerini en derin ayrıntılarıyla inceleyen, fıkıh ve içtihat […]

 • Fikhi Sorulara Cevaplar
  Fikhi Sorulara Cevaplar
  Rate this post

  Fikhi Sorulara Cevaplar

  Takdim Bismillahirrahmanirrahim Hamd, temiz olan şeyleri helal, kötü ve iğrenç şeyleri haram kılan Allah’a mahsustur. Salat ve selam, müjdeleyici ve korkutucu olan Resulü Hz. Muhammed’e, onun her türlü kِtülükten temiz olan pâk Ehl-i Beyt’ine ve muttaki ashabına olsun. Bir kaç yıldan beri İslam aleminin Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamenei’nin bürosuna dünyanın dört bir tarafından […]

 • DEVLET ADAMLARI
  DEVLET ADAMLARI
  Rate this post

  DEVLET ADAMLARI

  HZ.ALİ’DEN DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER Görevin Esası Vergisini toplamak,düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Eşter’i Mısır’a vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, mu’minlerin emiri Hz.Ali’nin ona emri şudur: O’na Allah’tan ittikayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadıkça hiç […]

 • İkinci Fâtıma Hz. Mâsume
  İkinci Fâtıma Hz. Mâsume
  Rate this post

  İkinci Fâtıma Hz. Mâsume

  HZ. MÂSUME’Yİ ANMA KONFERANSI İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Doğrusu Kum beldesi bizim haremimizdir. Benim kızlarımdan Fatıma adında biri orada gömülecektir. Kim onu ziyaret ederse cennet ona farz olur.”[1] Başka bir rivayette şöyle gelmiştir: “Ehl-i Beyt’in haremine Kum denildi. Zira bu şehrin halkı İmam Mehdi’nin etrafında toplanacak ve ona yardım etmek için kıyam edecektir.”[2] […]

 • Vasiyetname İmam Humeyni
  Vasiyetname İmam Humeyni
  Rate this post

  Vasiyetname İmam Humeyni

  ÖNSÖZ Bismilâhîrrahmanirrahiym Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdular: “Sizlere iki ağır ve paha biçilmez emanet -sekaleyn- bırakıyorum: Kitabullah ve itretim Ehl-i Beyt’im… Bu ikisi asla birbirinden ayrılmaz ve Havz’da birlikte bana gelirler.” Hamd, ancak Allah’adır[1] ve – Allah’ım – sen münezzehsin, Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine selamın olsun, rahmetin olsun; celâl ve cemalinin mazharı, […]

 • Pir-i Aşk
  Pir-i Aşk
  Rate this post

  Pir-i Aşk

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Bundan tam 15 yıl önce 3 Haziran 1988 günü üm-me¬tin gemisi hidayet ışığı, hakla batılın ayırım noktası inkılab rehberi ve hepsinden de güzeli üstadım Ali Rabbani Gülpaygani’nin tabiriyle Pir-i Aşk İmam Hu-meyni bu fena diyarına veda edip Allah’ına, yıllarca ka-vuşmak için çırpındığı o ezeli ve ebedi sevgilisine ka-vuştu. O […]

 • İslam Cumhuriyeti Liderleri
  İslam Cumhuriyeti Liderleri
  Rate this post

  İslam Cumhuriyeti Liderleri

  İMAM HUMEYNÎ(ra)’NİN BİYOGRAFİSİ İran İslâm Cumhuriyeti lideri ve kurucusu, fakih ve arif İmam Humeynî, 24 Eylül 1902’de Humeyn şehrinde doğdu. Haziran 1989 yılında Tahran’ın kalp hastanesinde vefat etti. Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî olan, ancak Musevî-yi Humeynî olarak tanınan İmam Humeynî’nin babası, zamanın ulemasından sayılan Seyyid Mustafa idi. Beş aylık iken babasını kaybetti. Dönemin hükümetine […]

 • İran İslam Cumhuriyeti Anayasası
  İran İslam Cumhuriyeti Anayasası
  Rate this post

  İran İslam Cumhuriyeti Anayasası

  Bismillahirrahmanirrahim “Şüphesiz resullerimizi  apaçık delillerle gönderdik ve onlarla birlikte kitab ve mizan indirdik, insanlar dos¬doğru davransınlar diye.” Giriş İran İslam Cumhuriyeti anayasası, toplumun İslami ilke ve kurallarda temelini bulan kültürel, toplumsal, siyasi ve iktisadi dayanaklarının belirticisi olup İslam ümmetinin içten dileğini yansıtır. İran’ın büyük İslami  inkılabının mahiyeti ve Müs-lüman halkın başlangıçtan zafere kadar halkın tüm […]

 • İmam Humeyninin Eserleri
  İmam Humeyninin Eserleri
  Rate this post

  İmam Humeyninin Eserleri

  İMAM KHUMEYNİ(ra)’NİN ESERLERİ I- SahurDuası Şerhi 2-“Re’su’l-Calût” Hadisinin Şerhine İmam’ın Haşiyesi 3-“Akıl ve Cehl Ordusu” Hadisinin Şerhi 4-“Fusûsu’l-Hikem”in Şerhine Haşiye 5-“Kırk Hadis” Şerhi 6-Namaz Âdâbı (Âdâbu’s-Salat) 7-“Esfar” (irfani eserler) Haşiyesi ————— İmam Rehmetullah Hakkında bilgi edinmek isdeyenler Bu deyerli eserlerine müracat Ede bilirler!.

 • İmam Humeyni Kimdir
  İmam Humeyni Kimdir
  Rate this post

  İmam Humeyni Kimdir

  Önsöz: Elinizdeki eserde; rahmetli İmam Humeyni’nin -ks- doğuşundan dâr-ı bekâ’ya göçüşüne kadar yaşadığı önemli olaylardan bir derleme yapılmış ve mümkün mertebe özetle aktarılmaya çalışılan bir biyografi incelemesi yapılmıştı. Rahmetli İmam’ın hayatını bir kitaba sığdırmak ve asırlar sonra islam tarihinde yeni bir çağ başlatarak hak aşıklarının ümitlerini tecelli yağmurunun bereketiyle sulayıp yeşerten o büyük insanın bereketler […]

 • Page 3 of 712345...Last »