İslam kaynakları

 • ALLAME HİLLÎ
  Rate this post

  ALLAME HİLLÎ

  ALLAME HİLLÎ Doğumu Hasan bin Yûsuf bin Ali bin Mutahhar Hillî, Allame Hillî diye meşhurdur. 29 Ramazan 648 h.k. tarihinde Hille’de doğdu. Tahsili O, ilmî ve manevî bir ailede doğdu. Küçük yaştan ilim ve kemal kazanmaya koyuldu. Arap edebiyatını ve ilköğrenim derslerini babasından aldı. O dönemlerde yaygın olan dersleri de hem babasından, hem de akrabalarından […]

 • KULEYNİ(R.A)
  Rate this post

  KULEYNİ(R.A)

  KULEYNİ(R.A)SİGATU’L-İSLAM EBU CAFER MUHAMMED B.YAKUB B. İSHAK [Ö. H/329, M/908] DOĞUM YERİ İslam topraklarında Abbasi atlarının ayak seslerinden başka bir sesin işitilmediği bir zamanda, Şia’nın kalbi İran’ın Kuleyn köyünde atıyordu. İşte bu dönemde yani Gaybet-i Sugra döneminde bir çocuk dünyaya geldi. Babası Yakub b. İshak çocuğun ismini Muhammed koydu. Muhammed’in kulağını çınlatan ilk sesler ezan […]

 • ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ
  Rate this post

  ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ

  Doğumu Ebul Hasan, Ali bin İbrahim bin Haşim Kummî, Şianın 3. asır ravilerindendir. İmam Hasan Askerî’nin (a.s) yareninden ve Sıkat’ul-İslam Kuleynî’nin muteber üstatlarındandır. Çocukluk Dönemi Ali, çok dindar ve Ehl-i Beyt aşkıyla dolu sımsıcak bir ailede doğdu. Babası Şianın büyük ravilerindendir. O daha küçük yaştan babasının yanında Muhammed (s.a.a) ve soyunun (Allah’ın selamı onlara olsun) […]

 • Mazlum Fakih, Şehid-i Sani
  Rate this post

  Mazlum Fakih, Şehid-i Sani

  Tarih boyunca Lübnan, çok büyük âlimler, müçtehitler ve mücahitler yetiştiren bir memleket olmuştur. Bu topraklarda, az ama tüm İslam coğrafyasına tesir eden, hatta bütün dünyaya büyük etkilerde bulunan insanlar yetişmiştir. Örneğin, Şeyh Bahaî, Allame Şerefuddin, İmam Musa Sadr ve daha yüzlerce büyük âlim. Lübnanlı ve İslam’a sayısız hizmetleri bulunan, eşsiz eserleriyle günümüzde dahi binlerce müçtehit […]

 • ALLAME MECLİSÎ
  Rate this post

  ALLAME MECLİSÎ

  Doğumu Muhammed Bâkır bin Muhammed Takî bin Maksut Ali Meclisî, Allame Meclisi ve İkinci Meclisî diye meşhurdur. 1307 h.k. yılında İsfahan’da doğdu. Ailesi Son asırlarda Şianın iftihar ettiği bir ailedir. Bu ailede yüze yakın büyük alim yetişmiştir. 1- Allame’nin büyük babası; hafız, alim Ebu Naim İsfahanî, Tarih-i İsfahan ve Hilyet’ul-Evliya kitaplarının yazarıdır. 2- Allame’nin babası; […]

 • SAHİB B.İBAD(R.A)
  Rate this post

  SAHİB B.İBAD(R.A)

  SAHİB B.İBAD(R.A)EBUL KASIM İSMAİL B. ABBAS B. İBAD [Ö. H/385, M/964] DOĞUM YERİ Sahib b. İbad (r.a) olarak meşhur olan Ebu’l Kasım İsmail b. İbad (r.a) hicri 326 yılında İsfahan’da dünyaya geldi.[1] Babası ve dedeleri İsfahan’ın tanınmış ve ileri gelen şahsiyetlerindendi. Babası Abbas, sayılan ve sevilen biri olduğu için halk arasında Şeyh’ül-Emin olarak anılıyordu. Sahib […]

 • ŞEHİD-İ SANÎ
  Rate this post

  ŞEHİD-İ SANÎ

  Doğumu Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan ve Şehid-i Sanî lâkabıyla tanınan bu yüce fakih, 13 Şevval 911 (h.k)’de, ilim ve fıkıh ailesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şianın parmakla gösterdiği, vücuduyla iftihar ettiği, İslamî ilimlerin enginliklerini en derin ayrıntılarıyla inceleyen, fıkıh ve içtihat alanında İslam […]

 • ŞEYH MÜFİD(R.A)
  Rate this post

  ŞEYH MÜFİD(R.A)

  EBU ABDULLAH MUHAMMED B. MUHAMMED B. NUMAN [Ö. H/413, M/992.] Şia, sahip olduğu iftihar dolu bir tarih ve yetiştirdiği büyük âlimlerle tarihin seyrini değiştirmiştir. Şeyh Müfid (r.a) dördüncü asırda iftihar dolu yaşamıyla yaklaşık 50 yıl Müslümanların ilmi ve kültürel faaliyetlerinin bayraktarlığını yaptı. Öyle ki dostuyla düşmanıyla kalem ve kâğıtların methinden aciz kaldığı bu büyük düşünür […]

 • ŞEYH SADUK (R.A)
  Rate this post

  ŞEYH SADUK (R.A)

  MUHAMMED B. ALİ B. BABİVEYH [Ö. H/381, M/960] DOĞUM YERİ Muhammed b. Ali b. Babiveyh (r.a) diğer adıyla Şeyh Saduk hicri 306 yılında mukaddes Kum şehrinde dünyaya geldi. Kum, Tahran’a 135 km. uzaklıkta yer alan bir şehirdir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ilim ve içtihat şehri olarak tanınırdı. Kum şehri tarih boyunca Şia kültürünün beşiği […]

 • SEYYİD MURTAZA (R.A)
  Rate this post

  SEYYİD MURTAZA (R.A)

  SEYYİD MURTAZA (R.A) ALİ B. EBU AHMED HÜSEYİN MUSEVİ [Ö. H/436, M/1015.] DOĞUM YERİ Seyyid Murtaza (r.a), hicri 355 yılının Recep ayında Bağdat’ta dünyaya geldi. Babası Ebu Ahmed Musevi ona Ali ismini verdi. Anne ve babası toplumun saygın ve ileri gelen ailelerindendi. Babası o dönemin en önemli görevlerinden olan Allah evi ziyaretçileri, seyitler ve mazlumları […]

 • Allame Tabatabai
  4 (80%) 1 vote

  Allame Tabatabai

  İslam tarihinin nadide düşünür, filozof ve rabbani âlimlerinden biri de Allame Seyit Muhammed Hüseyin Tabatabai’dir. O nice zorluk ve acılara katlanarak kendisini Tebriz ve Necef havzasında ilmin en üst derecelerine ulaştırdı. Sonrasında birçok öğrenci yetiştirip, kitap ve makale kaleme aldı. Döneminde materyalist düşünce dünyanın her tarafında hızla yayılıyordu, bu yüzden felsefe dersleri vererek materyalist felsefenin […]

 • Hz.Ayetullah Behcet
  Rate this post

  Hz.Ayetullah Behcet

  Hz.Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet Fumenî [email protected] Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet h.k. 1334 yılının sonlarında Fumen şehrinde dünyaya geldi. Değerli babası Mahmut Behcet Kerbelaî yaşadığı bölgede güvenilir ve saygın insanlardan birisi idi. İlköğrenimini Fumen mektep hanesinde gördü. Öğrenimini 1348 yılında bitirdikten sonra dini ilimler öğrenmeye başladı. Edebiyatı bitirdikten sonra […]

 • Şehit Ayetullah Muhammed Bakır Sadr
  Rate this post

  Şehit Ayetullah Muhammed Bakır Sadr

  Irak’taki Sadr ailesi İslam toplumuna birçok âlim, müçtehit, şehit ve kıyam ehli insanlar yetiştirmiştir. Ayetullah Seyit İsmail Sadr sömürgeci emperyalistlere karşı gerçekleştirilen “Tembaku Kıyamı”nın öncülerindendi. Kendisi 72 yaşında, Irak’ın Kazimeyn şehrinde Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Ayetullah Seyyid İsmail Sadr, batı emperyalizmine karşı mücadeleyi devam ettirecek üç tane mücahit evlat geride bıraktı; Seyyid Haydar Sadr ( Muhammed […]

 • Hz.Ayetullah uzma Hacı Şeyh Mirza Cevat Tebrizî
  Rate this post

  Hz.Ayetullah uzma Hacı Şeyh Mirza Cevat Tebrizî

  Kum şehrinin meşhur fakihlerindendir. (Şu an yüksek fıkıh ilmi tedrisi ile meşguldür.) Ayetullah Mirza Cevat Tebrizî, Allahın Rahmatine Nail olmuştur. Allah Rahmet Eylesin!. [email protected] www.tabrizi.org Tebriz şehrinde h.ş 1305 yılında dünyaya geldi. On sekiz yaşında Tebriz’de okulunu bitirdikten sonra h.ş 1323 yılında yine Tebriz’de bulunan Talibiye Medrese’sine gitti. Dört yıl içinde mukaddime ve bir kısım […]

 • İmam Musa Sadr
  Rate this post

  İmam Musa Sadr

  Ehlibeyt mektebinde yetişmiş, batı emperyalizmine karşı büyük mücadele vermiş ve İslam bayrağının tüm dünya coğrafyasında dalgalanması için nice acılara katlanmış büyük şahsiyetlerden ve İslam âlimlerinden bir diğeri de kayıp imam Musa Sadr’dır. Doğumu Ve Ailesi İmam Musa Sadr, Ayetullah Seyyid İsmail es- Sadr’ın torunudur, babası önde gelen mercie taklitlerden olan Ayetullah Seyyid Sadruddin es- Sadr’dır, […]

 • Hz.Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî
  2 (40%) 1 vote

  Hz.Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî

  Fıkıh hükümlerinde ki dikkati ile meşhurdur. Usul, rical, tarih, şiir ve edebiyat ilimlerinde söz sahibi olan sayılı kimselerdendir. [email protected] Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî, h.k. 1347 yılında mukaddes Kum şehrinde mezhebi bir ailede dünyaya geldi. Değerli babası Ayetullah uzma Hacı Seyit Ahmet Zencanî ilim havzasının faziletli âlimlerinden birisidir. Hz. Ayetullah uzma Hacı […]

 • Hz.Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî
  Rate this post

  Hz.Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî

  Yüce allame Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin değerli savunucularından, fakih, edebiyatçı, araştırma ve ilimde çok dikkatli bir insandır. Ve aynı zamanda usul ve fıkıh ilimlerinde seçkin insanlardandır. [email protected] Mukaddes Meşhet şehrinde h.ş 1300 yılında dünyaya geldi. Edebiyat ve mukaddime ilimlerini merhum Ayetullah Hacı Şeyh Muhammet Nehavendî’den öğrendikten sonra Hz. Ayetullah uzma mirza Mehdi İsfahanî ve Ayetullah […]

 • HZ.MASUME(S.A)IN KISACA HAYATI
  Rate this post

  HZ.MASUME(S.A)IN KISACA HAYATI

  DOĞUMU VE ÇOCUKLUK DÖNEMİ Medine şehri pak ve temiz Peygamber ailesinden (s.a.a) olacak bir çocuğun doğumunun intizarında idi. İmam Kazım (a.s) ın evi manevi bir hava ile doluydu. İmam’ın hanımı Necme (s.a),bu çocuğun doğumunu iple çekiyordu. İmam’ın evi, neşe ve mutlulukla dolup taşıyordu. Sonunda beklenen gün gelmiş ve zi-l kade ayının birinde h.k 173. yılda […]

 • HZ.EBU TALİP(as)
  Rate this post

  HZ.EBU TALİP(as)

  Ebu Talib (a.s) Ebu Talib’in imanı geçmişten günümüze kadar Ehl-i Beyt mektebi ile diğer mektepler arasında tartışma konusu olmuştur. Bir çokları onun (Allah’a sığınırız) imansız dünyadan göçtüğüne inanmaktadır. Ama Ehl-i Beyt mektebinde onun mümin olarak dünyadan göçtüğü hususunda asla şek edilmemektedir. Mezkur şahıslar Resulullah’ın (s.a.a) bu fedakar koruyucusunun küfrüne hükmederken tarih, hadis ve tefsir kitaplarında […]

 • Firavun’un Karısı Hz.Âsiye
  Rate this post

  Firavun’un Karısı Hz.Âsiye

  Kur’an-ı Kerim’de adı övgüyle geçen namlı kadınlardan biri de Hz. Âsiye’dir. Yaşadığı dönemde Mısır’ın en ünlü kadını ve bu tarihî ülkenin zalim ve kan içici imparatoru Firavun’un eşiydi. Bugün Firavun’un insanlık tarihine kendi adıyla geçen akıl almaz zulüm ve adaletsizliklerini bilmeyen, işitmeyen yoktur. Onun için Firavunun zulümlerini teferruatlıyla anlatmaya gerek görmüyoruz. Firavun da Bâbil padişahı […]

 • Page 5 of 7« First...34567