İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ehl-i Beyt Öğretisi ve Cevapları Akidevi Sorulara Cevap 3
   Rate this post

   Ehl-i Beyt Öğretisi ve Cevapları Akidevi Sorulara Cevap 3

   Akidevi Sorulara Cevap Soru 1: Hüseyin: esselamualeyküm değerli kardeşim yapmış olduğunuz bu hizmetten dolayı Allah (cc)sizden razı olsun. ben hanefi mezhebinden olan bir ehli sünnet müslümanıyım. ve benim öğrendiğim kadarıyla hak olan mezhep dört tanedir. peki caferilik gerçekten hak mezhepmidir.eğer öyle ise neye dayanarak bu savunuluyor. eğer bu sorumu cevaplarsanız beni çok mutlu edersiniz. şimdiden […]

  • EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ-1
   EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ-1
   Rate this post

   EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ-1

   İTHAF Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun ey Asrın İmamı! Ey efendim, ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Bu naçiz çabamı sana hediye ediyorum. “Ey aziz! Bize ve âilemize darlık dokundu, değersiz de bir sermaye ile geldik; ama sen bizim için tam bir ölçü ver, bize tasadduk eyle; çünkü Allah, tasad-duk edenleri mükâfatlandırır.” Ey […]

  • Risale-i Nur Kulliyati
   Risale-i Nur Kulliyati
   Rate this post

   Risale-i Nur Kulliyati

   İtizar Risale-i Nur Külliyatından el-Mesneviyyü’l-Arabî ile muanven büyük Üstad’ın cihanbaha pek kıymettar şu eserini de Allah’ın avn ve inayetiyle Arabîden Türkçeye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lâfız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi […]

  • BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
   BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
   Rate this post

   BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI

   Yayıncıdan İslâm dünyasının son iki asırdır, Batılılaşma/Modernleşme şeklinde nitelenen bir çerçeve içerisinde gerek amme hukuku, gerek -ahval-i şahsiyye de denilen- aile hukuku, gerekse ceza hukuku itibariyle Batılı normları esas almaya başlamasıyla yeni bir süreç içerisine girmiş olduğu bilinmektedir. Nitekim ülkemizde Tanzimat ve Islahat hareketleriyle başlatılan İslâm Fıkhı’nı tarihe gömme faaliyetlerinin, Osmanlı’nın yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla […]

  • Ehli sünnet kitapları
   Ehli sünnet kitapları
   Rate this post

   Ehli sünnet kitapları

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞKASININ YERİNE VEKİL (BEDEL) OLARAK HACCETMEK I- HACCA KİM VEKİL (BEDEL) GÖNDERİR? Hac görevini kendisi yapabilecek durumda olanların haccı bizzat yapmaları gerekir. Bunlar bir başkasını vekil (bedel) göndererek hac yaptıramazlar. Üzerine hac farz olduğu halde bu farzı yerine getirmeyip ölümle karşı karşıya kalan kimsenin, vefat etmeden önce, bıraktığı maldan kendisi adına hacca vekil […]

  • Suneni Nesai
   4 (80%) 1 vote

   Suneni Nesai

   1- TEMİZLİK BÖLÜMLERİ 1- EY İMAN EDENLER! NAMAZ KILACAĞINIZ ZAMAN YÜZLERİNİZİ DİRSEKLERİNİZE KADAR ELLERİNİZİ YIKAYIN. (5 MÂİDE 6) AYETİNİN YORUMU 1- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman elini abdest alacağı suyun içerisine sokmasın; eline dökerek üç defa yıkasın. Sonra elini o kaba sokarak abdestini alsın, çünkü […]

  • EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ
   EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ
   Rate this post

   EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ

   Yukarıda belirttiğim bu on iki kişiyi, Ehlisünnet’in takdirle andığı birçok şahsiyetin arasından seçtim. Çünkü Ehlisünnet arasında en çok adı geçen ve en çok övülen şahsiyetler bu on iki kişidir. Ehlisünnet’e göre bu şahsiyetlerin çok fazla rivayetleri varmış ve ilimleri de çokmuş. Şimdi bu şahsiyetleri kısaca tanımaya çalışacağız. Onların, isteyerek veya istemeyerek Peygamber’in (s.a.a) sünnetine nasıl […]

  • ATOM MUCİZESİ
   ATOM MUCİZESİ
   Rate this post

   ATOM MUCİZESİ

   OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayrÝlmas ÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmasÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve dolayÝsÝyla AllahÕÝn varlÝÛÝnÝ inkar eden Darwinizm, 140 yÝldÝr pek ok insanÝn imanÝnÝ kaybetmesine ya da kußkuya dŸßmesine neden olmußtur. DolayÝsÝyla bu teorinin bir aldatmaca olduÛunu gšzler šnŸne sermek […]

  • SÜNNİLİK VE ŞİALİK YAPMACIK BİR KAVGADIR
   SÜNNİLİK VE ŞİALİK YAPMACIK BİR KAVGADIR
   Rate this post

   SÜNNİLİK VE ŞİALİK YAPMACIK BİR KAVGADIR

   Yayıncının Önsözü Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, ortaya koyduğu ürünler ve hayata olan kapsamlı ve gerçekçi bakışıyla İslamî düşünce, insan düşüncesinin doruk noktasında yer almaktadır. Bu gerçeği idrak ettiğimiz için bizler bu sahadaki hizmetlere çeşitli yayınlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. […]

  • Haberha-i Ğaybî
   Haberha-i Ğaybî
   Rate this post

   Haberha-i Ğaybî

   Ehlibeyt ekolüne göre, masum İmam’da bulunması gereken sıfatlardan biri de, halkın en alimi ve şeriatı en iyi bilen olmasıdır. Öyle ki kendi zamanında O’ndan daha bilgili birisi tasavvur edilemez. İmamların bu ilimlerinin kaynağı ve Onların bu ilimleri nasıl elde ettikleri hususunda Şia alimleri şöyle demişlerdir: İmalar bu ilimlerini üç yoldan elde etmektedirler: Birinci yol: Kur’ân-ı […]

  • ALTIN‚AÇ
   ALTIN‚AÇ
   Rate this post

   ALTIN‚AÇ

   Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermi ßtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, KarÝnca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Allah AkÝlla Bilinir, DŸnya HayatÝnÝn GereÛi, ZamansÝzlÝk ve Kader GereÛi, Kavimlerin HelakÝ, DŸßŸnen Ünsanlar ܍in, Evrenin YaratÝlÝßÝ, SakÝn AnlamazlÝktan Gelmeyin, Evrimcilerin ÜtiraflarÝ, CanlÝlardaki […]

  • Rafiziler
   Rafiziler
   Rate this post

   Rafiziler

   Rafizilik hakkında yazılmıs bir kıtaptır okursunuz İnş

  • safvetutefasir
   Rate this post

   safvetutefasir

   Bismillâhirrahmânirrahîm Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Kısa Hayat Hikayesi: 1. Muhammed Ali, Şeyh Muharanıed Cemil’in oğlu olup 1930 yılında Hleb’de dünyaya geldi. Suriye vilâyetlerinden biri olan Halep, ilim ve âlimleri ile meşhur bir şehirdij. 2. Sâbûnî, ilim ehli olarak tanınan bir ailedendir. Babası Şeyh Mu­hammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini, dil ve dinî ilimlerde söz […]

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehli sünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı […]

  • AHİR ZAMAN VE DABBETÜ’L-ARZ
   AHİR ZAMAN VE DABBETÜ’L-ARZ
   Rate this post

   AHİR ZAMAN VE DABBETÜ’L-ARZ

   OKUYUCUYA Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah’ın varlığını inkar eden Darwinizm, 140 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli […]

  • GERÇEK SÜNNET EHLİ ŞİA’DIR
   GERÇEK SÜNNET EHLİ ŞİA’DIR
   Rate this post

   GERÇEK SÜNNET EHLİ ŞİA’DIR

   ÖNSÖZ Âlemlerin gerçek sahibine şükürler olsun. Onun salâtı, selamı ve rahmeti peygamber ve resullerin en yücesi olan efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem) ve onun tertemiz Ehlibeyt’ine (aleyhimü’s-selam) olsun. Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurur: “Allah katında âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından daha hayırlıdır.” [1] Bu yüzden her yazar birlik, beraberlik, barış ve huzur adına […]

  • ZİKİR EHLİNE SORUN
   ZİKİR EHLİNE SORUN
   Rate this post

   ZİKİR EHLİNE SORUN

   ÖNSÖZ Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. En güzel, en halis salat ve selam, insanlara rahmet olarak gönderilen, her türlü kusurdan münezzeh, öncekiler ve sonrakilerin efendisi, mevlamız Hz. Muhammed’e (saa) ve karanlık gecelerin kandilleri, hidayet imamları ve Müslümanların önderleri olan pak soyuna olsun. Elinizdeki kitap, araştırmacı Müslümanlar ve bilhassa Sünnet-i Nebeviyye’ye yalnız kendilerinin tutunduğunu zanneden, kendilerinin […]

  • EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ
   EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ
   Rate this post

   EHLİ-İ SÜNNET VE’L CEMAAT’İN ÖNCÜLERİ

   Yukarıda belirttiğim bu on iki kişiyi, Ehlisünnet’in takdirle andığı birçok şahsiyetin arasından seçtim. Çünkü Ehlisünnet arasında en çok adı geçen ve en çok övülen şahsiyetler bu on iki kişidir. Ehlisünnet’e göre bu şahsiyetlerin çok fazla rivayetleri varmış ve ilimleri de çokmuş. Şimdi bu şahsiyetleri kısaca tanımaya çalışacağız. Onların, isteyerek veya istemeyerek Peygamber’in (s.a.a) sünnetine nasıl […]

  • MÜSNED
   MÜSNED
   Rate this post

   MÜSNED

   Önsöz   Muhterem Okuyucu, Elinize sunduğumuz bu kitap; îmam-i Azam Ebû Hanife Hazret-‘ lerinin, mezhebine kaynak olarak aldığı hadislerin mecmuudur. 1974 senesinde Muhammed Selim Köse Hocamız bize tercüme edip sunduğu zaman sevincimin zirvesini yaşadım. Bir yandan, îmam-ı Azam’ın içtihad ve görüşlerini toplayan El-îhtiyar,- diğer taraftan, içtihat ve görüşlerine mesned teşkil eden ayetten sonra peygamber buyruğu […]

  • HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)
   HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)
   Rate this post

   HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)

   Hadisler Sürüm:1.0 Muhterem kardeşlerim, Sizler için hazırlamış olduğum Kütüb i Sitte Hadis ansiklopedisini  hiç bir maddi karşılık beklemeden internet üzerinden sizlere hediyemdir. Sizlerden beklentim, Emeği olanlara ”Allah razı olsun” demenizdir. Maddi bir katkıda bulunmak isterseniz, bulunduğunuz yerdeki bir fakire elinizden geldiği kadar yardım ediniz. Allah’ın selamı, Rahmeti ve Bereketi Allah’a inananlara olsun… Âmin.

  more