İslam kaynakları

 • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
  Rate this post

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehli sünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı […]

 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)
  Rate this post

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5) Kur’an’ın Tahrif Olmadığına Dair Deliller (1) Kur’ân’ın mukaddes oluşu ve itibarı açısından tahrifinin mümkün olmayışının yanında, Şiîler nezdinde bu konu büyük bir önem taşımaktadır. Şiîler Kur’ân’ın tahrif olmadığı konusunda en sağlam inanca sahiptirler ve günümüzde nuranî Kur’ân’ın bayraktarlığını yapıp İslam ve Kur’ân’ı ciddi bir şekilde savunmaktadırlar. Şiî âlimlerinin, alçak Salman […]

 • Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı
  5 (100%) 1 vote

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı: İmam Hüseyin’in Makamına El Uzatanların Ellerini Keseriz Mısır Müftüsü Doktor Ali Cuma, tekfirci selefi vahabi grupların mukaddes mekanların yıkılması yönündeki açıklamalarına şiddetli tepki göstererek İmam Hüseyin’in (a.s) Makamına el uzatma cüretini gösteren elleri keseriz. Allah, sizin dillerinizi, ellerinizi ve ayaklarınızı kessin; acaba efendi ve seyidimiz olan imam Hüseyin aleyhi selam […]

 • İşte Gerçekler
  Rate this post

  İşte Gerçekler

  İşte Gerçekler… Tarihte İlk Olarak Kim Ebu Bekir’e “Sıddık”, Ömer’e “Faruk” Lakabını Takmıştır? Cevap: Ehlisünnet kitaplarında mevcut olan birçok sahih senetli hadiste bu mübarek lakapların Emire’l Müminin Hz. Ali’ye (a.s) has lakaplardan olduğu kayıtlıdır. Ancak maalesef ehli sünnet Hz. Ali’ye ait olan bu fazileti onun için kullanmamış!!! öteki halifeler için nakletmeye çaba sarf etmiştir!! Burada […]

 • Ehlibeyt mektebinin farkı…
  Rate this post

  Ehlibeyt mektebinin farkı…

  Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

 • Acı Gerçekler… İkinci Halife Dönemi
  Rate this post

  Acı Gerçekler… İkinci Halife Dönemi

  HAZIM KORAL Acı Gerçekler… İkinci Halife Dönemi Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir hastalandığı zaman Osman’ı yanına çağırtıp, kendisinden sonraki halife hususunda ona vasiyet yazdırmaya teşebbüs ediyor. Ebu Bekir yazdırdığı girizgâhın akabinde, “Benden sonra size halife olarak…“ sözünü söylediği an baygınlık geçiriyor. Osman ise bu işin “malûmu ilân“ olduğunu bildiği için yazdıklarının devamına “Ömer İbnu’l Hattab’ı tayin ediyorum“ […]

 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)
  Rate this post

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4) Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan konulardan biri de Şia’nın hakkında Kur’anda açıkça ayet olan, hadislerce desteklenen, sahabelerin kendi dönemlerinde uyguladıkları “Muta Nikahı”nın caiz olduğunu savunmalarından kaynaklanmaktadır. […]

 • Filistin
  Filistin
  Rate this post

  Filistin

  Prof.Dr;Abdul aziz RANTİSİ Filistin hakkında yazmış oldugu kitabı okudugunuzda nedemek isdediğini anlayacaksınız İNŞALLAH

 • KURTUBİ
  KURTUBİ
  Rate this post

  KURTUBİ

  Bismillahirrahmanirrahim ÖNSÖZ Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd-u senalar… Son Rasulü Muhammed’e, sair rasul ve nebilere, aile halklarına, arkadaş­larına, onların miraslarını devir alarak yaygınlaştıran ilim adamlarına, şehid-lere, onların izinden gidenlere de sonsuz salat-u selam… “İmam Kurtubi’nin Hayatını, Eserlerini, Tefsir’ini ve Tesirini” konu alan bu çalışma -haddimiz olmayarak- “Kurtubi Tefsiri”ni tercüme etmeye kalkışmak gibi cesaret isteyen bir işin […]

 • safvetutefasir
  Rate this post

  safvetutefasir

  Bismillâhirrahmânirrahîm Tefsirci Prof. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Kısa Hayat Hikayesi: 1. Muhammed Ali, Şeyh Muharanıed Cemil’in oğlu olup 1930 yılında Hleb’de dünyaya geldi. Suriye vilâyetlerinden biri olan Halep, ilim ve âlimleri ile meşhur bir şehirdij. 2. Sâbûnî, ilim ehli olarak tanınan bir ailedendir. Babası Şeyh Mu­hammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini, dil ve dinî ilimlerde söz […]

 • MÜSNED
  MÜSNED
  Rate this post

  MÜSNED

  Önsöz   Muhterem Okuyucu, Elinize sunduğumuz bu kitap; îmam-i Azam Ebû Hanife Hazret-‘ lerinin, mezhebine kaynak olarak aldığı hadislerin mecmuudur. 1974 senesinde Muhammed Selim Köse Hocamız bize tercüme edip sunduğu zaman sevincimin zirvesini yaşadım. Bir yandan, îmam-ı Azam’ın içtihad ve görüşlerini toplayan El-îhtiyar,- diğer taraftan, içtihat ve görüşlerine mesned teşkil eden ayetten sonra peygamber buyruğu […]

 • ESBAB-I NÜZUL
  ESBAB-I NÜZUL
  Rate this post

  ESBAB-I NÜZUL

  Sunuş Allah’a şükürler olsun bu gün, müslümanlar arasında seviyeli, ümit verici gelişmeler olmaktadır. Fırtınalar durulmakta, ifrat ve tef­rit kutuplarından yükselen sesler yerini, itidal olgunluğuna bırakmaktadır. Bunun çok sevindirici, sevindirici olduğu kadar da ümitverici olduğuna inanıyoruz… Bu gelişmelerden en büyük pay, ‘Dini Allah’a ‘Tahsisetme’ Allah ‘ın olan dini, asli kaynaklarından öğrenme, onu muhtevasıyla kavramaya yönelik, çabalarındır […]

 • MUVATTA
  MUVATTA
  Rate this post

  MUVATTA

  a) Hayatı ve Şahsiyeti: Malik b. Enes b. Amir (93-179/712-795), Medine’de doğdu ve öldü. Dedeleri Yemen’den gelip Medine’ye yerleşmişti. îmanı Malik, hadis ve rivayet, fıkıh ve re’y ilimlerini tahsil etmiştir. Pekçok hocadan ders almıştır. Nafı, Abdurrahman b. Hürmüz, Muhammed b. Müslim b. Şihab ez-Zührî, Yahya b..Said, Rebiatu’r-Re’y bunlardandır. Abdullah b. Ömer’in azatlısı Na-fi’den îbn Ömer’in […]

 • suneni darimi
  suneni darimi
  Rate this post

  suneni darimi

  1.BAB—HZ. PEYGAMBERİN (S.A)PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLMESİNDEN ÖNCE İNSANLARIN İÇİNDE BULUNDUKLARI CAHİLLİK VE SAPIKLIKLAR   1. Bize Muhammet! b. Yûsuf, Sufyân’dan, (o) el- A’meş’den, (o) Ebû Vâ’ü’den, (o da) Abdullah1 dan (naklen) rivayet etti (ki Abdullah) şöyle dedi:   Bir adam Resûlullah’a – sallellahu aleyhi ve sellem-gelip “Ya Resûlellah, dedi, kişi cahiliye (kâfirlik) döneminde yaptıklarından dolayı hesaba […]

 • Suneni Nesai
  4 (80%) 1 vote

  Suneni Nesai

  1- TEMİZLİK BÖLÜMLERİ 1- EY İMAN EDENLER! NAMAZ KILACAĞINIZ ZAMAN YÜZLERİNİZİ DİRSEKLERİNİZE KADAR ELLERİNİZİ YIKAYIN. (5 MÂİDE 6) AYETİNİN YORUMU 1- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman elini abdest alacağı suyun içerisine sokmasın; eline dökerek üç defa yıkasın. Sonra elini o kaba sokarak abdestini alsın, çünkü […]

 • Hazreti İsa Ölmedi ve Tekrar Yeryüzüne Gelecek
  Hazreti İsa Ölmedi ve Tekrar Yeryüzüne Gelecek
  Rate this post

  Hazreti İsa Ölmedi ve Tekrar Yeryüzüne Gelecek

  Harun Yahya’nın , Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği ile ilgi basında çıkan tam sayfa ilanı.   Dünyayı Ayağa Kaldıran “Tutku” İsimli Filmde Anlatılanların Yanlış ve Doğru Yönlerini Öğrenmek İstiyorsanız Ehl-i Sünnet İnancına Uygun Olarak Hazırlanan Bu Eserleri Mutlaka Okumalısınız!   Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir. Hz. İsa zannedilerek çarmıha gerilen kişi, onu ihbar eden kişidir.   […]

 • el-Hasâis
  el-Hasâis
  Rate this post

  el-Hasâis

  TAKDIM Şüphesiz Islam dininin temel özellik ve niteliklerini anlamak için Kur’ân-ı Kerim’in yanında sünnet-i sahih-i Nebevî önemli yer tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, yüce yaratıcının kelâmı olması hase-biyle hiç kuşku ve şüphe götürmeyecek derecede hücciyet (delil) özelliğine sahiptir. Hücciyeti kesin olan bu kitap, Hz. Resulullah’a (s.a.a) Allah’m elçisi ve emini olmasi hasebiyle de itaati farz kil-mış, onun […]

 • Süleyman Ateş Meali
  Süleyman Ateş Meali
  Rate this post

  Süleyman Ateş Meali

  FATİHA Kur’ân-ı Kerim’in başlangıcı olduğundan bu adı almıştır. “Ummu’l-Kitâb (Kitâb’ın Anası)”, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “es-Seb’u’l-mesâni”, “el-Kenz” gibi adları da vardır. Mekke’de inen ilk sûrelerdendir. Hattâ tam sûre olarak inen ilk sûredir. Peygamberimiz, Fâtiha’sız namaz olmayacağını buyurmuştur(1). Müddessir Sûresinden sonra inmiş olan Fâtiha, Mushaf’ta 1, İnişte 5. sûredir, 7 âyettir.   1Müslim, Salât: 11.   1/5/1 […]

 • Rafiziler
  Rafiziler
  Rate this post

  Rafiziler

  Rafizilik hakkında yazılmıs bir kıtaptır okursunuz İnş

 • HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)
  HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)
  Rate this post

  HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)

  Hadisler Sürüm:1.0 Muhterem kardeşlerim, Sizler için hazırlamış olduğum Kütüb i Sitte Hadis ansiklopedisini  hiç bir maddi karşılık beklemeden internet üzerinden sizlere hediyemdir. Sizlerden beklentim, Emeği olanlara ”Allah razı olsun” demenizdir. Maddi bir katkıda bulunmak isterseniz, bulunduğunuz yerdeki bir fakire elinizden geldiği kadar yardım ediniz. Allah’ın selamı, Rahmeti ve Bereketi Allah’a inananlara olsun… Âmin.

 • Page 1 of 3123