İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
   Rate this post

   RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Merhum Şeyh Saduk, muteber bir senet ile İmam Rıza’dan (a.s), o da babalarından onlar da Hz. Emir-ül Muminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir; buyurdu: Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: “Ey insanlar, Allah’ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte, öyle bir ayki Allah katında en üstün aydır. […]

  • MUT’A NİKÂHI
   Rate this post

   MUT’A NİKÂHI

   Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber Efendimiz’e, onun pâk ve temiz Ehl-i Beytine, seçkin sahâbesine ve onları kendilerine rehber ve kılavuz edinen herkese salât ve selâm olsun. “İslam ümmetinin, mevcut olan bütün […]

  • Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü
   Rate this post

   Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü

   Hiç şüphesiz İslam Fıkhında hayvanın yenilebilmesi için; kesimin özel bir şekilde olması ve bir takım şartlara riayet edilmesi gerekir. Ehl-i Beyt Mektebinin fıkhına göre, hayvan kesme şu şekilde olmalıdır: Hayvanın boğazındaki dört büyük damarı boğazdaki çıkığın (gırtlağın) altından kesmek gerekir ve keserken şu şartlara da riayet edilmelidir. 1- Hayvanı kesen adam Müslüman olmalıdır ve Peygamberi’nin […]

  • Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları
   2.5 (50%) 2 votes

   Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları

     Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları İslam inkılabı rehberi Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Ramazan ayı hilalinin görülmesine bir kaç gün kala İslam inkılabı rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in sitesinin yeni fetvaları bölümünden oruçla ilgili yeni fetvalarını siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Hilali görme Gün […]

  • 114-Nokteh Namaz
   114-Nokteh Namaz
   Rate this post

   114-Nokteh Namaz

   Hamd, namazı takvalılar için bir yakınlık ve kendisine yaklaşma vesilesi kılan, onu dininin bayrağı, veçhi ve dininin rükünlerinden biri kılan Allah’a mahsustur. Salat ve selam zamanın başından sonuna kadar namaz kılanlara ve özellikle onların en üstünü Muhammed’e (s.a.a), onun vasilerine ve bilhassa onların namaz halinde şehit edilen birincisi Ali b. Ebutalib’e (a.s) ve zuhur ettiğinde […]

  • Ehlibeyt mektebinin farkı…
   Rate this post

   Ehlibeyt mektebinin farkı…

   Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

  • İslam’da Örtünme
   Rate this post

   İslam’da Örtünme

     Yabancı erkeklere karşı kadının örtünmesi İslam dininin kesin hükümlerinden biridir. Bu hükmün İslam’a ait olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde, Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının hadislerinde kadının örtünmesinin farz oluşu ve niteliği açıkça bildirilmiştir. Tüm ilahi dinler, insanın derununda yerleştirilmiş eğilimi esas alarak kadına örtünmeyi farz bilmişlerdir. İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli […]

  • CENAZE HÜKÜMLERİ
   CENAZE HÜKÜMLERİ
   Rate this post

   CENAZE HÜKÜMLERİ

   Önsöz Allah’a şükürler olsun ki, bugün toplu-mumuzun Ehl-i Beyt (a.s)’ın nurlu yoluyla aşinalığı, geçmişe oranla hem nitelik hem de nicelik açısından daha bir artış kazanmış-tır. Gün geçtikçe de bu alandaki gelişim se-vindirici niteliktedir. Bugün ister inanç da-lında, isterse de tarihten tefsire, hadisten fıkha kadar dini inanç ve yaşamımızı ilgi-lendiren alanlarda bir veya bir kaç temel […]

  • Namazda Neden Ellerimiz Açık Olarak Kılmalıyız?
   Rate this post

   Namazda Neden Ellerimiz Açık Olarak Kılmalıyız?

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM NAMAZDA ELLERİN KONUMU Soru: Muhterem kardeşim, aşağıdaki soruma yanıt getirmenizi rica ediyorum: Caferiler olarak namazı elleriniz açık kılıyorsunuz; bunun sebebi nedir? Delilleriyle açıklarsanız memnun olurum.. Cevap: Caferilerin namazda ellerini açarak namaz kılmaları bu konuda  Ehl-i Beyt kanalıyla nakledilen hadislerden dayanmaktadır. Zira bu hadislerde namazda ellerin bağlanmasının sakıncalı olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Biz bunlardan […]

  • Humus Farz mıdır?
   Humus Farz mıdır?
   Rate this post

   Humus Farz mıdır?

     Humus konusu da şia ve Ehl-i sünnet’in ihtilaf ettikleri konulardan birisidir. Leh ve aleyhlerinde herhangi bir hüküm vermeden önce konu hakkında kısa bir açıklamada bulunmamız gerekir. Kur’an-ı Kerim’le başlayalım; Allah-u Teâla Kur’an-ı Kerim’in Enfal suresinin 41 ayetinde şöyle buyuruyor. “Biliniz ki, kazandığınız her şeyin beşte biri Allah’ın, Resulünün, Peygamber’in yakınlarının, yetimlerin, fakirlerin ve yolda […]

  • FARZ NAMAZLAR
   Rate this post

   FARZ NAMAZLAR

   Ehl-i Beyt mektebine göre farz namazlar sırasıyla şöyledir: 1- Yevmiye namazı denen günlük beş vakit namazlar. 2- Ayet namazı denen güneş, ay tutulması, zelzele olması ve insanların gelinin korkmasına yol açan şiddetli gök gürültüsü, şimşek çakması ve benzeri olayların meydana gelmesi münasebetiyle farz olan iki rekatlık namaz. 3- Kabe’yi tavaf etmek sonucu farz olan iki […]

  • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)
   Rate this post

   Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)

   Allame Murtaza ASKERİ Halife Ömer’in İki Muta Hakkındaki İçtihadı Ömer, muta haccını ve muta nikahını yasaklamıştır. Bu onun içtihadi meselelerinden sayılır. İbni Ebi’l Hadid Nehc’ül Belağa’nın şerhinde, Ahmed de müsnedinde Cabir b. Abdullah el-Ensari’den şunları söylediğini rivayet etmişler.” Resulullah (s.a.a) döneminde muta haccını ve nikahını yaptık. Ömer gelince bizi mutadan menetti ve biz de vazgeçtik. […]

  • MÜT’A NİKÂHI
   Rate this post

   MÜT’A NİKÂHI

   I.BÖLÜM MÜT’A NİKÂHI A. GİRİŞ İslâm Medenî Hukûku’nda süre ve mahiyet bakımından başlıca iki tür nikâhtan söz edildiğini hemen herkes bilir. Bunlardan birisi, taraflardan birisi ölünceye veya talâk (boşama) vukû bulana dek devam eden {Süresiz Nikâh}, öbürü ise belirli bir süre için yapılan {Süreli Nikâh}. Bunlardan ilkine “müebbed nikâh” ve “dâimî nikâh”, ikincisine ise “muvakkat […]

  • GENÇLERİN İLMİHALİ
   GENÇLERİN İLMİHALİ
   Rate this post

   GENÇLERİN İLMİHALİ

   İÇTİHAT VE TAKLİT İnsan, içtihat veya taklitle dini hükümlere amel edebilir. İÇTİHAT: Dinin hükümlerini Kur’an, Peygamber ve masum imamlara (a.s) dayanan kaynaklardan elde edebilme ve ispatlama gücü olup İslami ilimleri öğrenip, yoğun çaba sarf ederek Allah’ın inayetiyle elde edilir. Böyle yüksek ilmi kudrete sahip olana müçtehit denilir. TAKLİT: Lügat anlamı uyma ve takip etme manasında […]

  • Mut’a Nikâhı
   Mut’a Nikâhı
   Rate this post

   Mut’a Nikâhı

   Bizleri erkek ve dişi olarak, cinsel arzularla yaratan, sonra nikâhı meşrû, zina ve her çeşit ahlâksızlığı haram kılan Allah’a sonsuz hamdü senâ, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber Efendimiz’e, onun pak ve temiz Ehl-i Beyti’ne, seçkin sahâbesine ve onları kendilerine dâimâ rehber edinen herkese salât ve selâm olsun. “İslâm ümmetinin, mevcut olan bütün renkleriyle, birbirlerini her […]

  • NAMAZIN GERÇEĞİ
   NAMAZIN GERÇEĞİ
   Rate this post

   NAMAZIN GERÇEĞİ

   ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah­tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • Fitre Zekatı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey
   Rate this post

   Fitre Zekatı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

   Fitre Zekatı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey Fitre zekatı fıtır (Ramazan) bayramı akşamından bayram gününün öğlen vaktine kadardır. Bu zaman zarfından itibaren fitre zekatı verilmelidir ve bayram namazı öncesi bu zekatın verilmesi ihtiyata uygundur. Bilerek geciktirilmemelidir ve hatta fakir birini bulamayan biri bu zaman zarfında fitresini ayırıp bir kenara bırakmalı ve uygun bir fakir bulduğunda […]

  • ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ
   Rate this post

   ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ

   ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol¬sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah¬tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • HAC AMELLERİ
   HAC AMELLERİ
   Rate this post

   HAC AMELLERİ

   HACCIN FARZ OLUŞU Aşağıdaki şartlara sahip olan her mükellefe hac farzdır. Farz oluşu ise; Kurân ve sünnetle sabit olmuştur. Hac dinin erkânından olup vacip oluşu ise dinin vazgeçilmez emirlerindendir. Sabit olduğuna inanarak yerine getirmemek, büyük günahlardan sayılır. Şüpheye dayanmadıkça haccın farz oluşunu inkâr etmek küfürdür. Yüce Allah kendi kitabında şöyle buyuruyor: “Ona bir yol bulup […]

  • Hadisler Işığında Hac
   Hadisler Işığında Hac
   Rate this post

   Hadisler Işığında Hac

   Giriş: Bismillahirrahmanirrahim Şu Kâ’be-i Maksut kimin cemalını seyretme yeri? Yolundaki dikenler, böyle gül ve çiçek olmuş bana. Hafız Lügat anlamı yöneliş ve niyet olan hac, dini kültürde Allah’ın evinin ziyaretine yönelmeği ifade eder. Hac, Müslümanların en önemli dini ibadetlerinden biridir. Kâ’be bir mıknatıs gibi her yıl miyonlarca insanı, dünyanın dört bir yanından etrafına toplamaktadır. Buraya […]

  more