İslam kaynakları

 • Şer’i Hükümlerde Taklit
  Şer’i Hükümlerde Taklit
  Rate this post

  Şer’i Hükümlerde Taklit

  Hüseyin ŞEREFİ İnsan, düşünme ve seçme gücüne sahiptir. Sağlıklı bir toplum, bir fikri ve iradeyi empoze etmeksizin, baskı yapmaksızın insanlar için özgür bir şekilde düşünme imkânı hazırlayan toplumdur. Her insan seçme hakkına sahiptir; tabii ki, bilinçli bir seçme. Dini konularda ve İslami kültürde, birinci ilke her Müslümanın dini öğrenmesi ve serbest olarak düşünmesi ve bilinçli […]

 • Mut’a Nikâhı
  Mut’a Nikâhı
  Rate this post

  Mut’a Nikâhı

  Bizleri erkek ve dişi olarak, cinsel arzularla yaratan, sonra nikâhı meşrû, zina ve her çeşit ahlâksızlığı haram kılan Allah’a sonsuz hamdü senâ, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber Efendimiz’e, onun pak ve temiz Ehl-i Beyti’ne, seçkin sahâbesine ve onları kendilerine dâimâ rehber edinen herkese salât ve selâm olsun. “İslâm ümmetinin, mevcut olan bütün renkleriyle, birbirlerini her […]

 • Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği
  Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği
  Rate this post

  Zikir ve Dualarıyla Namazın Gerçeği

  Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyti’ne ve Allah’ın lâneti onların tüm düşmanlarına olsun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bahtiyarım.

 • Şia’nın Temel İnançları
  Şia’nın Temel İnançları
  Rate this post

  Şia’nın Temel İnançları

  İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, birçok inançsal ve fıkhî konularda aynı görüşü savunmuşlardır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin (s.a.a) yüce kişiliği ve Müslümanların da bunlara samimice sevgi ve muhabbet beslemeleri, ortak kültür ve hedefler doğrultusunda birlik olmalarına sebep olmuştur. İslam’ı yok etmek isteyenlerin düşmanlıkları ve onlar karşısında yaşanan sorunlar ve ortak çözüm bulma […]

 • Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız
  Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız
  Rate this post

  Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız

    İbadet ve namazlarımızı Allah’ın, Peygamber Efendimizin ve Ehlibeyt İmamlarının buyurdukları şekilde yerine getirebilmemiz için şunlara dikkat etmemiz lazım: 1- Bilinç ve Şuurla Olmalıdır: Düşünülmeden ve akletmeden, körü körüne yapılan ibadetlerin sevap ve değeri yoktur. Yani, insan namaz kılarken, yüce Allah’a ihlasla yönelmeli, ibadetinin, zikir ve dualarının, manasını ve kimin karşısında durup neler söylemekte olduğunu […]

 • Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü
  Rate this post

  Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü

  Hiç şüphesiz İslam Fıkhında hayvanın yenilebilmesi için; kesimin özel bir şekilde olması ve bir takım şartlara riayet edilmesi gerekir. Ehl-i Beyt Mektebinin fıkhına göre, hayvan kesme şu şekilde olmalıdır: Hayvanın boğazındaki dört büyük damarı boğazdaki çıkığın (gırtlağın) altından kesmek gerekir ve keserken şu şartlara da riayet edilmelidir. 1- Hayvanı kesen adam Müslüman olmalıdır ve Peygamberi’nin […]

 • 114-Nokteh Namaz
  114-Nokteh Namaz
  Rate this post

  114-Nokteh Namaz

  Hamd, namazı takvalılar için bir yakınlık ve kendisine yaklaşma vesilesi kılan, onu dininin bayrağı, veçhi ve dininin rükünlerinden biri kılan Allah’a mahsustur. Salat ve selam zamanın başından sonuna kadar namaz kılanlara ve özellikle onların en üstünü Muhammed’e (s.a.a), onun vasilerine ve bilhassa onların namaz halinde şehit edilen birincisi Ali b. Ebutalib’e (a.s) ve zuhur ettiğinde […]

 • İslam’da Örtünme
  Rate this post

  İslam’da Örtünme

    Yabancı erkeklere karşı kadının örtünmesi İslam dininin kesin hükümlerinden biridir. Bu hükmün İslam’a ait olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde, Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının hadislerinde kadının örtünmesinin farz oluşu ve niteliği açıkça bildirilmiştir. Tüm ilahi dinler, insanın derununda yerleştirilmiş eğilimi esas alarak kadına örtünmeyi farz bilmişlerdir. İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli […]

 • En Güzel İbadet Namaz
  En Güzel İbadet Namaz
  Rate this post

  En Güzel İbadet Namaz

    İnsan yaratanı tanıdıkça bir sevgi oluşur kalbinde. Bu sevgi, Allah’ın yüceliği karşısında kulun tapınmasını, kulluk sunmasını ve gönül saygısıyla eğilmesini gerektirir. Namaz, insanın Rabbi huzurunda göstermiş olduğu kulluğun bir tecellisi ve simgesidir. Allah’a kul olan ve bu kulluğa can-u gönülden iman eden biri, O’nun emirleri karşısında teslimiyet sunar; huzurunda tazim ile eğilir; secdeye kapanır; […]

 • Abdest almanın sünnetleri
  Abdest almanın sünnetleri
  Rate this post

  Abdest almanın sünnetleri

  Uykudan uyandıktan sonra vakit kaybetmeden gece teheccüdü için hazırlanılmalıdır. Bunun için ise, işe abdest almayla başlanmalı ve önce aşağıda açıklandığı şekilde, tuvalet ihtiyacı giderilmelidir. Ardından ise sünnetlerine uyularak abdest veya gerekli ise, gusül alınarak taharetli olma hali sağlanmalıdır. Tuvalet ihtiyacı giderilirken şu hususlara dikkat edilmesi sünnettir: 1- Tuvalete girmeden önce varsa parmaktaki yüzüğün çıkarılması. 2- […]

 • Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç Ve Hükümleri
  Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç Ve Hükümleri
  Rate this post

  Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç Ve Hükümleri

  Bu kitapta oruçla ilgili konuların hem hikmetine, hem de hükümlerine yer verilmiş en küçük detaylara ve mükellefin sıkça karşılaştığı sorunlara açıklık getirilmiştir. Bu eser, iki bölümden oluşan bir çalışmanın ürünüdür. Birinci bölüm, salih amellerden sayılan orucun hikmeti ve farz kılınış sebeplerini içerir. İkinci bölüm ise, orucun ne anlama geldiğini ve nasıl uygulanması gerektiğini, kısaca fıkıhtaki […]

 • Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?
  Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?
  Rate this post

  Abdestte Ayakları Meshetmek mi Gerekir, Yoksa Yıkamak mı?

  Allame Şerefuddin İslam âlimlerinin, abdestte ayağı meshetme yahut yıkama hususunda görüş farklılıkları vardır. Ehl-i Sünnet âlimleri ve özellikle Ehl-i Sünnet’in dört mezhep imamı, abdestte ayağın yıkanmasını farz-ı ta’yinî bilirler. Zeydiyye imamlarından Davud bin Ali ve Nasirulhak, abdestte ayağı hem yıkamayı, hem de meshetmeyi farz olarak kabul etmişlerdir. [1] Ama Ehl-i Sünnet âlimlerinden bazıları, [2] bu […]

 • Ehli beyt mektebine göre namaz rehberi
  Ehli beyt mektebine göre namaz rehberi
  Rate this post

  Ehli beyt mektebine göre namaz rehberi

  İslam dininin temel ilkelerinden biri de namazdır. Namaz, imanın ölçütü ve takvalıları tanımanın vesilesidir. Namaz, dinin dalgalanan bayrağı; namaz kılanlar ise, onun maneviyatı sayesinde güvencede olanlardır. Namaz, Allah’ı anmak için yapılan ibadettir. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben, yalnızca ben Allah’ım. Ben’den başka ilâh yoktur; şu halde bana ibadet et ve Ben’i anmak için dosdoğru […]

 • Cenaze Hükümleri
  Cenaze Hükümleri
  Rate this post

  Cenaze Hükümleri

  Elinizdeki bu eseri de toplumumuzda eksikliğini hissettiğim bir boşluğu doldurmak gayesiyle ele almış bulunmaktayım. Gerçekten de toplumumuzun azımsanamayacak kadar büyük bir bölümünde, kanaatimce yine bilgisizlikten kaynaklanan, yanlış bir uygulama devam etmektedir. O da şu ki, kendilerinin Caferi ve Ehl-i Beyt ekolu izcileri olduklarından şüphe duymadığımız bu kesim, cenaze merasimlerini, cenaze adap ve erkânlarını kendi inanç […]

 • Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh
  Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh
  Rate this post

  Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh

  Şia inancına göre hâkimiyet Yüce Allah’a has olup bu hâkimiyet İlahi Rububiyetin gereksinimidir. Allah izin vermedikçe hiç kimsenin insan üzerinde hâkimiyeti yoktur. Peygamberler ve onların sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a) ve masum İmamların (a.s) Allah tarafından insanlar üzerinde hâkimiyetleri vardır. Bu hâkimiyet Allah tarafından onlara verilmiştir. Masum imamların (12 imam) velayet ve hâkimiyeti kendi yerinde Kuran, […]

 • Humus Farz mıdır?
  Humus Farz mıdır?
  Rate this post

  Humus Farz mıdır?

    Humus konusu da şia ve Ehl-i sünnet’in ihtilaf ettikleri konulardan birisidir. Leh ve aleyhlerinde herhangi bir hüküm vermeden önce konu hakkında kısa bir açıklamada bulunmamız gerekir. Kur’an-ı Kerim’le başlayalım; Allah-u Teâla Kur’an-ı Kerim’in Enfal suresinin 41 ayetinde şöyle buyuruyor. “Biliniz ki, kazandığınız her şeyin beşte biri Allah’ın, Resulünün, Peygamber’in yakınlarının, yetimlerin, fakirlerin ve yolda […]

 • Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post

  Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya okuyucularımızın daha çok karşılaştıkları oruçla ilgili konuları içeren soruları derleyerek en fazla mukallidi olan Müçtehitlerin fetvalarını bir araya getirdik. Sorulardan bazıları: Oruçlu birinin namahrem birine bakması… “Parfüm”, “Ruj”, “Şampuan”, “Krem” gibi […]

 • Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı
  Rate this post

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı Veliyy-i Fakih Ayetullah uzma Seyyid Ali Hamaney’in çeşitli ortamlarda Fıtır Bayramı hakkındaki fıkhi, ibadi, manevi ve siyasi konuşmalarından bir kesit derledik. Fıtır Bayramı Akşamı Fitriye o ayın son günü güneşin batmasıyla – Yani Fıtır Bayramı Akşamı- mükellefin boynuna gelir ve bayram namazına katılacaklar için bayram namazını kılmadan önce onu ayırması […]

 • Bir çift sözüm var dostlar!
  Rate this post

  Bir çift sözüm var dostlar!

  Bir çift sözüm var dostlar! Musa Ayaztekin Gönül erbabının özlem ve hasretle beklediği günlere yavaş yavaş yaklaşmaktayız. Mübarek üç aylar… Büyük üstatlar ahlak derslerinde bazen şöyle bir tabirde bulunur: Nice kimseler vardır namaz niyaz ehlidir ancak bir sonraki namaz vaktinin girmesini hiç istemezler. Yani sadece bir vazife ve o vazifenin ifasıdır onun için söz konusu […]

 • Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?
  3 (60%) 1 vote

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz? SHAFAQNA- Ayetullah el-Uzma Seyyid Sadık Şirazi namazda mühür üzerine secde edilmesinin sebebini açıkladı. Bu konudaki soru ve cevabı siz değerli Şafak Haber okuyucusu için tercüme ettik. Soru: Mühür üzerine secde etmenin felsefesi nedir? Cevap: Namazın keyfiyetinden söz eden şer-i delillerde secde konusuna varıldığında şöyle denilmektedir: Secde yere […]

 • Page 1 of 612345...Last »