İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İSTİFTAAT
   İSTİFTAAT
   Rate this post

   İSTİFTAAT

   HİPNOTİZMA SORU: Mıknatıs uykusu ve ruh çağırmak caiz midir? CEVAP: İnsana zarar veren her şey haramdır. Caiz değildir. SORU: Hipnotizmanın hükmü nedir? CEVAP: Kendi zatında sakıncası yoktur. SORU: Hz. Ayetullah’ın suni uyku ve hipnotizma hakkında görüşü nedir? Özellikle uzman insanlar tarafından ruhi ve sinir hastalıklarını tedavi etmek için yapılırsa ve son olarak; insanın kendi kendisini […]

  • AYETULLAH UZMA   SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ
   Rate this post

   AYETULLAH UZMA   SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ

   Bu kitap, Ayetullah Uzma Seyit Ali Hüseyni Sistani’nin Kum bürosu tarafından H.1425 tarihinde, Stare matbaasında 23. basımı yapılan, (964-484-066-66) Isbn numaralı nüshası üzerinden tercüme edilmiştir. Alulbeyt Yayıncılık

  • Hadisler Işığında Hac
   Hadisler Işığında Hac
   Rate this post

   Hadisler Işığında Hac

   Giriş: Bismillahirrahmanirrahim Şu Kâ’be-i Maksut kimin cemalını seyretme yeri? Yolundaki dikenler, böyle gül ve çiçek olmuş bana. Hafız Lügat anlamı yöneliş ve niyet olan hac, dini kültürde Allah’ın evinin ziyaretine yönelmeği ifade eder. Hac, Müslümanların en önemli dini ibadetlerinden biridir. Kâ’be bir mıknatıs gibi her yıl miyonlarca insanı, dünyanın dört bir yanından etrafına toplamaktadır. Buraya […]

  • Humus Farz mıdır?
   Humus Farz mıdır?
   Rate this post

   Humus Farz mıdır?

     Humus konusu da şia ve Ehl-i sünnet’in ihtilaf ettikleri konulardan birisidir. Leh ve aleyhlerinde herhangi bir hüküm vermeden önce konu hakkında kısa bir açıklamada bulunmamız gerekir. Kur’an-ı Kerim’le başlayalım; Allah-u Teâla Kur’an-ı Kerim’in Enfal suresinin 41 ayetinde şöyle buyuruyor. “Biliniz ki, kazandığınız her şeyin beşte biri Allah’ın, Resulünün, Peygamber’in yakınlarının, yetimlerin, fakirlerin ve yolda […]

  • TAM İLMİHAL
   TAM İLMİHAL
   Rate this post

   TAM İLMİHAL

   RAHMAN VE RAHİM ALLAH’IN ADIYLA Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Allah’ın salât ve selâmı yaratıkların en üstünü Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehlibeyti’ne, lâneti ise kıyamete kadar onların bütün düşmanlarına olsun. TAKLİT HÜKÜMLERİ Hüküm 1- Müslüman’ın Usûl-i Din (dinin temel inançları) hususundaki inancı basiret ve delile dayalı olmalıdır. Dinin temel inançlarında taklit edemez. Yani temel […]

  • FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2
   FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2
   Rate this post

   FIKHİ SORULARA CEVAPLAR CİLT:2

   haram alış verişler necis şeylerİn alım satımı Soru 1: Avlanma dairesinin ve bölgedeki çiftçilerin, otlak ve tarlaları korumak için avladıkları yabani domuzları, etlerini konserve yaparak Müslüman olmayan ülkelere ihraç etmek amacıyla satın almak caiz midir? Cevap: Müşteri Müslüman olmasa da domuz etinin insanların gıda olarak yararlanması amacıyla alım satımı haramdır. Fakat bunun hayvan yemi veya […]

  • İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ
   Rate this post

   İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ

   İSLAM’IN TOPLUMSAL EKONOMİK DÜZENİ 1-İslamî İktisadın Nizamı İslam’ın toplumsal ekonomik düzeninden maksat; vahiy ve ilahî talimatlar yoluyla son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.a) vasıtasıyla bizlere ulaşan ahkâm ve şer’î kanunların bütünüdür. İktisat, lügatta; “kasede” maddesinden türeyip, “orta yol”, “haddi aşmamak” ve “kolay yol” manasına gelmektedir. “Muktesid”; “mutedil” ve “iktisad” da “itidal” manasınadır. İslam’ı kayıttan maksat da, […]

  • Fikhi Sorulara Cevaplar
   Fikhi Sorulara Cevaplar
   Rate this post

   Fikhi Sorulara Cevaplar

   Takdim Bismillahirrahmanirrahim Hamd, temiz olan şeyleri helal, kötü ve iğrenç şeyleri haram kılan Allah’a mahsustur. Salat ve selam, müjdeleyici ve korkutucu olan Resulü Hz. Muhammed’e, onun her türlü kِtülükten temiz olan pâk Ehl-i Beyt’ine ve muttaki ashabına olsun. Bir kaç yıldan beri İslam aleminin Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamenei’nin bürosuna dünyanın dört bir tarafından […]

  • GENÇLERİN İLMİHALİ
   GENÇLERİN İLMİHALİ
   Rate this post

   GENÇLERİN İLMİHALİ

   İÇTİHAT VE TAKLİT İnsan, içtihat veya taklitle dini hükümlere amel edebilir. İÇTİHAT: Dinin hükümlerini Kur’an, Peygamber ve masum imamlara (a.s) dayanan kaynaklardan elde edebilme ve ispatlama gücü olup İslami ilimleri öğrenip, yoğun çaba sarf ederek Allah’ın inayetiyle elde edilir. Böyle yüksek ilmi kudrete sahip olana müçtehit denilir. TAKLİT: Lügat anlamı uyma ve takip etme manasında […]

  • Şia Mezhebini Tanıyalım
   Şia Mezhebini Tanıyalım
   Rate this post

   Şia Mezhebini Tanıyalım

   Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Lond-ra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alın-mıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynak-larda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak […]

  • Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh
   Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh
   Rate this post

   Batıda Yaşayan Müslümanlara Fıkıh

   Şia inancına göre hâkimiyet Yüce Allah’a has olup bu hâkimiyet İlahi Rububiyetin gereksinimidir. Allah izin vermedikçe hiç kimsenin insan üzerinde hâkimiyeti yoktur. Peygamberler ve onların sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a) ve masum İmamların (a.s) Allah tarafından insanlar üzerinde hâkimiyetleri vardır. Bu hâkimiyet Allah tarafından onlara verilmiştir. Masum imamların (12 imam) velayet ve hâkimiyeti kendi yerinde Kuran, […]

  • Şia’nın Temel İnançları
   Şia’nın Temel İnançları
   Rate this post

   Şia’nın Temel İnançları

   İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, birçok inançsal ve fıkhî konularda aynı görüşü savunmuşlardır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin (s.a.a) yüce kişiliği ve Müslümanların da bunlara samimice sevgi ve muhabbet beslemeleri, ortak kültür ve hedefler doğrultusunda birlik olmalarına sebep olmuştur. İslam’ı yok etmek isteyenlerin düşmanlıkları ve onlar karşısında yaşanan sorunlar ve ortak çözüm bulma […]

  • NAMAZIN GERÇEĞİ
   NAMAZIN GERÇEĞİ
   Rate this post

   NAMAZIN GERÇEĞİ

   ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah­tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • EL-KÂFİ
   EL-KÂFİ
   Rate this post

   EL-KÂFİ

   TAKDİM «Allah’ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına Ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin râm olduğu gücün hakkına Ve her şeye galip geldiğin ceberut (ilâhî azamet)’in hakkına Ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına Ve her şeyi dolduran azametin hakkına Ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına […]

  • EZAN
   Rate this post

   EZAN

   Ezan şöyle okunur : ALLAH-UEKBER (4 defa) EŞHEDU EN LAİLAHE İLLELLAH (2 defa) EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa) EŞHEDU ENNE E(LİYYEN WELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama okunması iyidir.-(2 defa) HAYYE E(LE-S^ S^ALAH (2 defa) HAYYE E(LE-L FELAH (2 defa) HAYYE E(LE H^AYR-İL E(MEL (2 defa) ALLAH-U EKBER (2 defa) LA İLAHE İLLELLAH […]

  • Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?
   Rate this post

   Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?

   Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Ali Asgar Rizvani Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Cevap: Ezanda ihtilaf nedeni olan şeylerden birisi “tesvib” olarak tabir edilen “e-Salat-u Hayr’un Min’en Nevm” cümlesidir. Ehl-i Sünnetin geneli bu cümleyi ezanın fasıllarında -sabah namazında- müstehap bilmektedirler, ama İmamiyye Şiası ismet ve taharet Ehl-i […]

  • EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ
   EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ
   Rate this post

   EHLİ BEYT FIKHINDA ORUÇ VE HÜKÜMLERİ

   TAKDİM Ömründen bir hayli asır almış dünyamızda yaşayan Benî Adem, yüz yıllardır hakikati ararken serap peşine düşmüş ve dünyamız kadar yaşlanarak yorgun düşmüştür. Kimi zaman nef-sinin esiri olmuş, kardeşini öldürmüş; kimi zaman Karun’un sarayını ve sermayesini görüp “Keşke bizim de bunca servetimiz olsaydı!” diyerek değerlerini saray ve sermaye üzerine kurmuş-tur; ancak çok geçmeden bir depremle, […]

  • Sünnete Uygun Secde
   Rate this post

   Sünnete Uygun Secde

   ÖNSÖZ Toprağa Secde, Tevazu ve Küçülmenin En Yüce Tecellisi Yerinde ispatlandığı üzere, “mümkün varlığ”ın hakikati, “rububiyet makamı”na “bağlılık”tan başka bir şey değildir. Eğer bu hakikat, “mümkün varlıklar”dan alınacak olursa, artık geriye “mümkün varlık” diye bir şey kalmaz. Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç olanlarsınız; Allah ise, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve […]

  • Ehlibeyt mektebinin farkı…
   Rate this post

   Ehlibeyt mektebinin farkı…

   Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve Şia’nın kafir olduğunu söylemektedirler. Böyle bir durumda acaba bizlerde onlara misliyle mukabele ederek onların bizlere kafir dedikleri gibi bizlerde onlara kafir muamelesi yapabilir miyiz? Bu tür saldırılar karşısında bizim şeri […]

  • EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE “TAKLİT”
   EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE “TAKLİT”
   Rate this post

   EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE “TAKLİT”

   Şia’ya göre her mükellef insan, hükmü herkesce bilinecek derecede açık olmayan şer’i hükümlerde, ister namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadi hükümlerle olsun ve ister muamelat denilen gayri ibadi hükümlerle ilgili olsun, hatta bütün davranış ve haraketlerinde aşağıda zikredilen üç yoldan biriyle amel etmek zorundadır. a) Eğer kendisinin ilmi yönden ehliyeti varsa kendisi içtihat edip […]

  more