İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Başlangıcından Şeyh Müfid’e Değin İmamiye Şiasında Akılcılık Ve Nakilcilik
   Rate this post

   Başlangıcından Şeyh Müfid’e Değin İmamiye Şiasında Akılcılık Ve Nakilcilik

   İmamiye Şia’sın da akıl ve naklin yeri nedir? Cevap Bu çalışmamızda, üç ana şia ekolünden yalnızca İmamiye ekolünü ele alacağız. Zira Zeydiye ekolü, Mutezilenin akılcılığa ilişkin görüşlerinin çoğunluğunu benimsemiştir ve bu durum bir kısım mezhepler tarihi araştırmacılarını, Zeydiye grubunu Mutezilenin bir kolu olarak değerlendirmeye yönlendirmiştir. İsmailiye ekolü ise süreç içinde Gnostizim, Manikeizm ve büyük çapta […]

  • Şia’nın Temel İnançları
   Şia’nın Temel İnançları
   Rate this post

   Şia’nın Temel İnançları

   İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, birçok inançsal ve fıkhî konularda aynı görüşü savunmuşlardır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin (s.a.a) yüce kişiliği ve Müslümanların da bunlara samimice sevgi ve muhabbet beslemeleri, ortak kültür ve hedefler doğrultusunda birlik olmalarına sebep olmuştur. İslam’ı yok etmek isteyenlerin düşmanlıkları ve onlar karşısında yaşanan sorunlar ve ortak çözüm bulma […]

  more