İslam kaynakları

 • Şia’nın Temel İnançları
  Şia’nın Temel İnançları
  Rate this post

  Şia’nın Temel İnançları

  İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, birçok inançsal ve fıkhî konularda aynı görüşü savunmuşlardır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin (s.a.a) yüce kişiliği ve Müslümanların da bunlara samimice sevgi ve muhabbet beslemeleri, ortak kültür ve hedefler doğrultusunda birlik olmalarına sebep olmuştur. İslam’ı yok etmek isteyenlerin düşmanlıkları ve onlar karşısında yaşanan sorunlar ve ortak çözüm bulma […]

 • Başlangıcından Şeyh Müfid’e Değin İmamiye Şiasında Akılcılık Ve Nakilcilik
  Rate this post

  Başlangıcından Şeyh Müfid’e Değin İmamiye Şiasında Akılcılık Ve Nakilcilik

  İmamiye Şia’sın da akıl ve naklin yeri nedir? Cevap Bu çalışmamızda, üç ana şia ekolünden yalnızca İmamiye ekolünü ele alacağız. Zira Zeydiye ekolü, Mutezilenin akılcılığa ilişkin görüşlerinin çoğunluğunu benimsemiştir ve bu durum bir kısım mezhepler tarihi araştırmacılarını, Zeydiye grubunu Mutezilenin bir kolu olarak değerlendirmeye yönlendirmiştir. İsmailiye ekolü ise süreç içinde Gnostizim, Manikeizm ve büyük çapta […]