İslam kaynakları

 • Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)
  Rate this post

  Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)

  Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1) Ehli sünnetin üzerinde önemle durduğu konulardan biri teravih namazıdır. Şia mezhebinde ise bu namazın bir meşruiyeti yoktur. Bilakis bu namazı bazı sahabelerin bidatlerinden bilmektedir. Teravih kelimesi tervihe kelimesinin çoğulu olup Ramazan Ayında dört rekat nafile namazını kıldıktan sonraki dinlenme ve istirahat için oturmak anlamına gelmektedir. Ehlibeyt Haber Ajansı […]

 • Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu
  Rate this post

  Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu

  Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu 1-İmam Muhammed Bakır (a.s) buyuruyor: “Allah Resulünün (s.a.a) kızı Fatıma (a.s), Hamza’nın -Allah ondan razı olsun- kabrini ziyarete gidiyor ve onun kabrini tamir ediyordu. Alamet unvanında kabrin üzerine taş bıraktı.”[1] 2-Rezîn İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) naklediyor: “Fatıma (s.a) her iki veya üç günde bir, şehitlerin […]

 • Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)
  Rate this post

  Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2)

  Detaylı Araştırma: Ehlisünnet ve Ehlibeyt Ekolünde Teravih Namazı (2) Namaz, insanın diğer amel ve ibadetlerinin kabul veya reddedilmesini sağlayan en önemli ibadettir. Bu ibadette insan, rabbiyle münacat ve huzu ile meşgul olmaktadır. Namaz tüm zaman ve mekanlarda özel öneme haizdir. Ancak namaz, ibadet ve kulluk ayı olan Ramazan Ayında daha başka bir öneme sahiptir… Eğer […]

 • Fakihlerin Fetvaları
  Rate this post

  Fakihlerin Fetvaları

  Fakihlerin Fetvaları… Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (2) 1-İmam Malik ve üstatları Ayetullah Şeyh Necmettin Tabesi Yahya b. Said Ensarî, İbn-i Müseyyib ve İbn-i Ömer, ‘Peygamber’in minberinin çıkıntısına el sürmek caizdir’ fetvasını vermişlerdir.[1] 2-“İshak b. İbrahim” şöyle diyor: “Hacının Medine’ye gitmesi, Mescid-i Nebevi’de namaz kılması ve Peygamber’in (s.a.a) ravzasına bakması daha sonra Peygamber’in (s.a.a) kabrine, […]

 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)
  Rate this post

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4) Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan konulardan biri de Şia’nın hakkında Kur’anda açıkça ayet olan, hadislerce desteklenen, sahabelerin kendi dönemlerinde uyguladıkları “Muta Nikahı”nın caiz olduğunu savunmalarından kaynaklanmaktadır. […]

 • Belag’et-ul-Hüseyin (a s)
  Belag’et-ul-Hüseyin (a s)
  Rate this post

  Belag’et-ul-Hüseyin (a s)

  TERCÜME HAKKINDA Siz değerli okurların kitabı mütalaaya başlamadan önce aşağıda değineceğim noktaları hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum: Bu değerli eserde geçen ayetlerin, ayet numaraları bulunup yazılmış ve kitabın içinde senedi bulunmayan bazı rivayetlerin senetleri araştırılıp dipnot olarak zikredilmiştir. Kitapların yeni çaplarında, sayfa numaralarına kadar incelenip, bu konuda araştırma yapıp bilgilenmeye çalışan değerli araştırmacılara yardımcı olmaya çalışılmıştır. […]

 • YUNUS EMRE HZ. (R.A.) ‘NIN ŞİİRLERİ
  Rate this post

  YUNUS EMRE HZ. (R.A.) ‘NIN ŞİİRLERİ

  1.                  İlim İlim Bilmektir 2.                  Bana Seni Gerek Seni 3.                  Gel Gör Beni Aşk Neyledi 4.                  Hak Cihana Doludur 5.                  Aşkın ile Aşıklar 6.                  Taşdın Yine Deli Gönül 7.                  Ben Dert ile Ah Ederdim 8.                  Bir Ben Vardır Bende 9.                  Dolap 10.              Şöyle Garib Bencileyin 11.              Geldi Geçti Ömrüm Benim 12.              Dost 13.              Erenler Bir […]

 • EHL-İ SÜNNET’E GÖRE KAZA VE KADER
  Rate this post

  EHL-İ SÜNNET’E GÖRE KAZA VE KADER

  Önceleri kaza ve kader konusu benim için çok zor ve anlaşılmaz bir konu idi. Fikrimi rahatlatıp, kalbimi ikna edecek doyurucu ve yeterli bir tefsir bulamıyordum. Bu hususta şaşkınlık içinde kalmıştım. Bir taraftan Ehl-i Sünnet ekolünde insanın tabiatına uygun fiillere yöneltildiğini (her şeye yaratıldığı şey kolay kılınmıştır) ve Allah-u Teala’nın her cenine annesinin karnında iken iki […]

 • Geçici nikâh muta
  Rate this post

  Geçici nikâh muta

  Sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da haram kılınmıştır.” Ayetin orijinalinde geçen “muhsenat” kelimesi, “ihsân” kökünden türemiş ve engel olmak ve korumak anlamına gelen ism-i mef’ul kalıbında bir çoğul isimdir. Başkalarının girmesini engelleyen sağlam kaleye de “el-hisn-ul hasîn” denilmesi bu yüzdendir. Nitekim “kadın kendini korudu, fuhuştan kaçındı” anlamına gelmek üzere “ahsanat-il mer’etu” denir. Yüce Allah […]

 • Namazda Neden Ellerimiz Açık Olarak Kılmalıyız?
  Rate this post

  Namazda Neden Ellerimiz Açık Olarak Kılmalıyız?

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM NAMAZDA ELLERİN KONUMU Soru: Muhterem kardeşim, aşağıdaki soruma yanıt getirmenizi rica ediyorum: Caferiler olarak namazı elleriniz açık kılıyorsunuz; bunun sebebi nedir? Delilleriyle açıklarsanız memnun olurum.. Cevap: Caferilerin namazda ellerini açarak namaz kılmaları bu konuda  Ehl-i Beyt kanalıyla nakledilen hadislerden dayanmaktadır. Zira bu hadislerde namazda ellerin bağlanmasının sakıncalı olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Biz bunlardan […]

 • RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş
  Rate this post

  RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş

  Yayıncının Önsözü Şüphesiz İslam hüküm ve inançlarının doğruluğu, bunların ve özellikle gayp ve gelecekle ilgili şeylerin, muteber İslami kaynaklarda gelmiş olmasına bağlıdır. İmamiyye Şiası, gaybi konulardan ve kıyamet olayla-rından sayılan ric’at inancına da muteber kaynaklarda Resulullah’tan (sallallah’u aleyhi ve âlih) ve onun Ehlibeyt’-inden (aleyhimusselam) nakledilen sahih ve mütevatir hadislerle delil getirmiştir. Ayrıca bu mektep, ric’atin […]