İslam kaynakları

 • Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
  Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
  5 (100%) 1 vote

  Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, […]

 • Hz. Ali’nin (a.s) Sözlerinde Kur’an
  Hz. Ali’nin (a.s) Sözlerinde Kur’an
  5 (100%) 1 vote

  Hz. Ali’nin (a.s) Sözlerinde Kur’an

  Ayetullah Cevadi Amuli Giriş Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinde Kur’an’ın varlığı ve Kur’an hakkındaki kılavuzluklarının başlıca öğeleri, üç temel esasa dayanmaktadır: 1- Ali’nin (a.s) sözlerinin içeriğinin Kur’an-i içerikle uyumu, konularının Allah’ın kitabının ayetleriyle delillendirilmesi ve Kur’an-i konuların Hz. Ali’nin (a.s) sözlerindeki zuhuru. 2- Müminlerin Emiri’nin (a.s), Kur’an’ın özel ayetlerini şahit olarak göstermesi ve bazı özel durumlarda […]

 • Kur’an’da Sosyal İnsanın Özellikleri
  Kur’an’da Sosyal İnsanın Özellikleri
  5 (100%) 1 vote

  Kur’an’da Sosyal İnsanın Özellikleri

  Yusuf Tazegün Kavramsal Yaklaşım 1. İnsanlar Arası İlişkiler İnsanın çevreyle olan ilişkileri sonucu geliştirdiği algılar, duygular, düşünceler, değerler, yargılar, amaçlar ve bunların birbiriyle olan ilişkileri karşılıklı etki sonucu kişiliği oluşturur. Dolayısıyla insanın gelişimi süresince karakterini oluşturan ve kişiliğine etki eden faktörlerin başında değerler, inançlar ve tutumlar gelmektedir. Ayrıca ihtiyaçlar da, davranışların belirleyiciliği noktasında ciddî bir […]

 • Tağuta Kölelik
  Tağuta Kölelik
  Rate this post

  Tağuta Kölelik

  Abdullah Uslu “Andolsun ki, her ümmete “Allah’a kulluk edin; tağuttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimi de sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezin; Peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün”.[1] Hakka tapmayla tağuta itaat etme arasındaki zıtlık ve çatışma itikadi, siyasi, içtimai ve tarihi sahaları içeren kapsamlı bir gerçektir. Peygamberlerin en önemli […]

 • İtret, Ümmet ve Vahdet
  İtret, Ümmet ve Vahdet
  Rate this post

  İtret, Ümmet ve Vahdet

  Bir dosya niteliğindeki bu çalışma «itret», «ümmet» ve «vahdet» olmak üzere üç ana konuyu barındırıyor. Hamd bütün âlemleri yaratan, nefislerdeki gizliyi dahi bilen, « hayy ve kayyum » olan Allah’a mahsustur. Selat ve selam onun resulü, habibi, kullarının seçkini, âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed (s.a.a)’e ve onun pak ve pakize Ehl-i Beytine olsun. Ve yine […]

 • Ayet ve Hadislerde Tevbe
  Ayet ve Hadislerde Tevbe
  4 (80%) 1 vote

  Ayet ve Hadislerde Tevbe

  Nisa Suresi, 17- Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye kadar ihmalkârlık etmeyip) tövbe edenler içindir. İşte Allah’ın rahmetiyle onlara dönüp tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir.

 • Kur’an’ın İnişi
  Kur’an’ın İnişi
  Rate this post

  Kur’an’ın İnişi

  Kur’an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah’ın, aziz ve alîm Allah’ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah’ın, rahman ve rahim Allah’ın, âlemlerin rabbi Allah’ın, yüce öğretici ve övgü sahibi hakîm Allah’ın katından Hatem’ül Enbiyanın (s.a.a) kalbine ve oradan da mümin ve muvahhitlerin kalplerine nazil olmuştur ki insanların ruhlarını izzet, hikmet, hayat, rahmet… ile yoğursun. Şanı yüce […]

 • Kur’an’ı Anlama Sorunu
  Kur’an’ı Anlama Sorunu
  Rate this post

  Kur’an’ı Anlama Sorunu

  Öteden beri, “Kur’an bize yeterlidir!” tezini savunanlar, İslâm’ı anlamak için Kur’an’ın dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını, isteyen herkesin direk Kur’an’a başvurarak İslâm’ı eksiksiz öğrenebileceğini, esasen Kur’an dışında İslâm’a atfedilenlerin yalan yanlış şeyler olduğunu ve İslâm’la alakası bulunmadığını ileri sürmüş, hatta bir kısmı işi hadis ve sünnet gerçeğini inkâr etmeye kadar vardırmışlardır. Bunlar, iddialarını ispat […]

 • Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  Rate this post

  Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur’an’ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teâla’nın kendisi Kur’an’ı koruduğunu belirtmiştir: إنّا نحن نزّلنا الذِکر وإنّا له لحافظون. “Zikr’i /Kur’an’ı/ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”[1] O halde hiç kimsenin ondan bir harf eksiltip veya ona bir […]

 • FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ
  FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ
  4 (80%) 1 vote

  FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ

  Yüce Allah, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” buyurarak sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir iş yaptıkları zaman veya bir işe başladıkları zaman, çok saygı duydukları ya da büyük olarak kabul ettikleri bir kişinin adını anarlar, o kişinin adıyla hareket ettiklerini belirtirler ki, işleri kutlu ve şerefli olsun. Bazen de bunu, saydıkları büyüklerini anmak için […]

 • Kur’ân ve Tebliğ
  Kur’ân ve Tebliğ
  Rate this post

  Kur’ân ve Tebliğ

  Davet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, öğüt vermek ve irşat etmek İslâm’ın önemli konularındandır. Ama böyle olmasına rağmen hakkında fazla kitap kaleme alınmamıştır. Yirmi yıldır Allah’ın yardımıyla Kur’an üzerinde çalışmakta ve tebliğle uğraşmaktayım. Bir kez de davet konusunu araştırmak maksadıyla, Kur’an’ı baştan sona okuyup inceledim. Tebliğ metodu ve davetçinin özellikleri hakkında yüzlerce ayet buldum. Hamdolsun ki […]

 • Nur Tefsiri-4
  Nur Tefsiri-4
  Rate this post

  Nur Tefsiri-4

  1- Bu tefsirde sadece belli bir grubun anlayabildiği teknik, edebi, fıkhi, kelami ve felsefi kavramlardan kaçınmış, Kur’an’dan sadece dünya dillerine tercüme edilebilecek ve bir işaret ve mesaj olabilecek derslere yer verilmiştir. 2- Bu tefsirde rey üzere tefsirden kaçınılmış, sadece Kur’an’ın metninden ve Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’inden menkul hadislerden istifade edilmiştir. 3- Çoğu mesaj ve nükteler […]

 • Nur Tefsiri-3
  Nur Tefsiri-3
  Rate this post

  Nur Tefsiri-3

  1- Bu tefsirde sadece belli bir grubun anlayabildiği teknik, edebi, fıkhi, kelami ve felsefi kavramlardan kaçınmış, Kur’an’dan sadece dünya dillerine tercüme edilebilecek ve bir işaret ve mesaj olabilecek derslere yer verilmiştir. 2- Bu tefsirde rey üzere tefsirden kaçınılmış, sadece Kur’an’ın metninden ve Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’inden menkul hadislerden istifade edilmiştir. 3- Çoğu mesaj ve nükteler […]

 • Nur Tefsiri-2
  Nur Tefsiri-2
  Rate this post

  Nur Tefsiri-2

  Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti efendimiz Hz. Muhammed’e ve masum Ehl-i Beyt’ine olsun. İlmiye havzalarında yüksek tahsilimi yaptıktan sonra Kur’an’la daha fazla düşüncesine kapıldım. Bazı dostlarımla tefsir çalışmaları yapıyor, her birimiz bir tefsiri inceleyerek birlikte müzakere ve münazara ediyorduk. Buradaki çalışmalarımızın özetini not alıyordum. Bu çalışmam birkaç cüze kadar bu minval üzere […]

 • Nur Tefsiri-1
  Nur Tefsiri-1
  2 (40%) 1 vote

  Nur Tefsiri-1

  Allah-u Teala teşrii iradesinin gerçekleşmesi için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Ardından da Peygamber’i göndermiştir ki davranışlarıyla Kur’an-ı Kerim’i hayata ge-çirsin ve hem de Allah-u Teala’dan aldığı ezeli ilim sayesinde Kur’ani gerçekleri açıklasın. Bu manada din bilimcilerin iki kaynağı vardır; Kur’an-ı Kerim ve sünnet. Yani önce Kur’an-ı Kerim’e, sonra da Kur’an-ı Kerim’i hakkıyla anlamak için sünnete müracaat […]

 • Kur’an’dan Esintiler
  Kur’an’dan Esintiler
  Rate this post

  Kur’an’dan Esintiler

    Üstat Muhsin Kıraati Sılayı Rahim Onlar öylelerdir (fasıklardır) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın; ziyaret edilip hâl ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” Bakara, 27 “… Allah’ın; ziyaret edilip hâl ve hatırının sorulmasını istediği kimseler…”[1] ayetinin cümlesine ilişkin Allame Meclisi […]

 • Kur’an Okumak
  Kur’an Okumak
  Rate this post

  Kur’an Okumak

    Hüccet’ül İslâm İbrahimîyan İnsan beden ve ruh, aşina ve yabancı, ayb ve gayb bileşimi bir varlıktır. İnsan için aşina olan, ruh; yabancı olan ise bedendir. Şair bu gerçeğe şöyle temas etmektedir: Öz işinle uğraş, sana ne elden? Başka vadilerde ev kurmak neden? Kim sana yaddır bil! Bu hakî tenin! Bundan dolayıdır senin kederin Miski […]

 • İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi
  Rate this post

  İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi

  İranlı bir bayan olarak bilinen Hacı Seyyide Nusret Begum Emin 1886’da İsfahan’da doğdu. Babası Hacı Seyyid Muhammed Ali Eminutuccar İsfahani, kuvvetli inançları olan takvalı ve cömert bir adamdı. Kendisini henüz daha 4 yaşındayken ablasıyla birlikte Kur’an öğrenmesi için okula yollayan annesi; asilzade, dindar ve yardımsever bir bayandı. Genç kızların sadece Kur’an okumalarına izin verildiği ve […]

 • Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları
  Rate this post

  Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları

    Ehli Beyt Öğretisi 4 Ehl-i Beyt Mektebinin ünlü ve büyük âlimleri Kur’an’ın tahrif edilemeyeceği konusunda açıkça görüşlerini belirtmiş ve bunun Ehl-i Beyt Mektebinde kesin ve sabit bir inanç olduğunu açıklamışlardır. Nitekim Allame Muhammed Hüseyin Kaşif’ul Gıta bu konuda icma olduğunu zikretmiştir.[1] Şimdi Seçkin Âlimlerden Bir Kaçının Bu Konuyla İlgili Açıklamalarını Nakledelim: 1- Şeyh’ul-Muhaddis’in Ebu […]

 • Ahiret Menzilleri
  Ahiret Menzilleri
  Rate this post

  Ahiret Menzilleri

  Bu kitap, Kur’ân ayetleri ve Hz. Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyti’nden nakledilen hadislerle ölüm sonrası insanları bekleyen hayat serüvenine ışık tutmuştur. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar İslâm âlimleri tarafından yüzlerce değerli eser kaleme alınmışsa da büyük muhaddis Şeyh Abbas Kummî’nin, Kur’ân-ı Kerim ve Resulullah ile Ehlibeyt İmamlarından nakledilen hadisleri kaynak alarak “ölüm, berzah ve kıyamet” konularını bir […]

 • Page 1 of 812345...Last »