İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Ayetullah Cafer Subhani
   Rate this post

   Ayetullah Cafer Subhani

     Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Cevap Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre […]

  • Acaba Kur’an Tek Başına Yeterli Midir?
   Rate this post

   Acaba Kur’an Tek Başına Yeterli Midir?

   Acaba Kur’an tek başına insanın hidayeti için yeterli midir? Kur’an’ı anlama hususunda Peygamber’in sünnetine ihtiyaç yok mudur? Cevap Hatırlatmak gerekir ki münezzeh olan Allah insan için akıl ve kitabın yanı sıra bir takım hüccetler de göndermiştir. Allah’ın hücceti kitaba özgü değildir. Zira bütün Müslümanların hakkında ittifak ettikleri Kur’an’dan ve deruni bir hüccet olan akıldan sonra, […]

  • KUR’AN’DA ONİKİ İMAM (a.s)
   Rate this post

   KUR’AN’DA ONİKİ İMAM (a.s)

   “O gün her topluluğu kendi İmamı ile çağıracağız.”  (İsra / 71) Ehl-i Beyt (Peygamber’in (saa) İtreti) kadar övülen başka kimse var mıdır? (l) Onları (Tahir) pak olarak vasıflandıran ayet (Ahzab / 33), onlardan başka alemde hiçbir kimseye kısmet olmuş mudur? (2) Muhkem ayetler, onlardan başka kimin sevgisinin farz olduğuna hükmetmiştir?  (Şura / 23) (3) Cebrail […]

  • GADİRHUM AYETİNİN TEFSİRİ
   Rate this post

   GADİRHUM AYETİNİN TEFSİRİ

   “Bugün inkâr edenler, sizin dininizden umudu kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun.” Bu ayet, bulunduğu yer ve içerdiği anlama açıklık getirme açısından ilginçtir. Çünkü ayetin baş tarafını yani, “Size (şunlar) haram kılındı: Leş, kan, domuz eti… Bunlar yoldan çıkmaktır.” kısmını incelediğin ve buna son kısmını, yani “O hâlde kim (istekle) günaha yönelmeden açlık hâlinde dara […]

  • Tevilin Anlamı Nedir?
   Rate this post

   Tevilin Anlamı Nedir?

   Tevilin Anlamı Nedir? Bazıları tevil kavramını, “bir ifade ile kastedilen şey” anlamına gelen tefsir sözü ile açıklama eğilimindedirler. Bir kısım ayetten kastedilen hususlar zorunlu olarak bilindiğine göre, doğal olarak: “Fitne çıkarmak ve yorumunu (tevilini) yapmak”ifadesinde geçen tevilden maksat, müteşabih ayetten kastedilen anlamdır. Şu halde, bu değerlendirmeye göre, müteşabih ayetlerin anlamlarını Allah’tan başka hiç kimse bilmez. […]

  • KUR’ÂN İLİMLERİ
   KUR’ÂN İLİMLERİ
   Rate this post

   KUR’ÂN İLİMLERİ

   Ben aranızda iki ağır emanet bırakıyorum:Biri Allah’ın kitabı, diğeri İtretim; Ehl-i Beyt’imdir.Bu ikisine sarıldığınız müddetce benden sonra asla sapmazsınız. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın inş.  

  • El-Mizan’da Muhkem, Müteşabih ve Tevil Kavramlarının Ayrıntılı Açıklaması
   Rate this post

   El-Mizan’da Muhkem, Müteşabih ve Tevil Kavramlarının Ayrıntılı Açıklaması

   7- Sana kitabı indiren O’dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve yorumunu yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: “Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır” derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. 8- Rabbimiz, […]

  • İki ağır emanet
   İki ağır emanet
   Rate this post

   İki ağır emanet

   Takdim “O öyle bir kitaptır ki sadece takva sahiplerine yol göstericidir.” Allah’u Teâlâ’dan bizleri takva sahiplerinden, dolayısıyla Kur’an’ın kendilerine hidayet vesilesi olanlardan olmamızı niyaz ederim. Elinizdeki kitabın oluşma döneminde, üstadın derslerinde hazır bulunan biri olarak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin tanıtımıyla ilgili son derece gerekli ve faydalı olan “Kur’an ilimleri” kitabının basılıp okuyucularla buluşması noktasında zahmet […]

  • Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır?
   Rate this post

   Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır?

   Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır? Kur’an-ı Kerim, çeşitli yönlerden mucize sayılmaktadır ve mucizeliği sürekli ve canlıdır. Yani bütün zamanlarda başkaları tarafından onun bir benzerinin getirilmesi imkânsızdır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim, bütün düşünürlere ve bilginlere, onun bir benzerini getirme hususunda meydan okumaktadır. Kur’an-ı Kerim’in bazı mucizevî yönleri şunlardır: Edebiyat ve ahenk açısından mucizeliği, Bilimsel mucizelik, […]

  • RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR
   Rate this post

   RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR

   Şüphe etmemek gerekir ki, “Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin.” cümlesinin içeriği, bütün ilâhî kanunların ve hükümlerin esası olmanın yanı sıra, anlaşmazlık konularını Allah’a ve Peygambere götürme emrine hazırlık ve geçiş niteliğindedir. Çünkü bu gerçek, bu ifadenin ayrıntılandırması olan “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz… onu Allah’a ve Resul’e götürün.” cümlesinden, […]

  • KURAN-İ KERİM’DE HZ.ALİ’NİN (AS) İMAMETİ
   Rate this post

   KURAN-İ KERİM’DE HZ.ALİ’NİN (AS) İMAMETİ

   AYA KUR’AN-I KERİM’DE HZ. ALİ’NİN VELAYETİ İLE İLGİLİ ETLER Allah-u Teala Maide süresinin 55 ve 56. ayetlerinde şöyle buyuruyor.(1) “Sizin dostunuz, sahibiniz ancak Allah’tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kalanlar ve rükü ————————- 1 – Ebu İshak Ahmet ibn-i Muhammed ibn-i İbrahim en Nişaburi es Sa’lebi vefatı 337 (H.K). Ibn-i Hallekan onunla ilgili yukaarıdaki bilgilere […]

  • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar
   Rate this post

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

   Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı hakkında şek içindeyim.” İmam (aleyhi selâm) ona şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Söyle bakayım, Allah’ın kitabında şek ettiğin şey nedir?” Dedi ki: nasıl şek etmeyeyim? Kitabın […]

  • KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA
   Rate this post

   KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA

   YAZARIN KISA BiYOGRAFiSi Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif ismail’dir. Annesi Şeyyid Hadi bin Seyyid Muhammed Ali’nin kızı Zehra’dır. Allame Şerefuddin Necef-i Eşref’te merhum Seyyid Kâzım Tabatabai, Ahund Horosani, Fethullah isfahani, Şeyh Muhammed Taha Necef ve Şeyh Hasani Kerbelai gibi birçok […]

  • KUR’ÂN VE HADİS IŞIĞINDA AHİR ZAMAN
   Rate this post

   KUR’ÂN VE HADİS IŞIĞINDA AHİR ZAMAN

   GENEL BİR DEĞERLENDİRME Defalarca değindiğimiz gibi Kur’ân-ı Kerim, önem verdiği meseleleri ele alırken, vurgulu ve sert bir üslûp kullanır. Bu da şunu gösterir: Ortada birbirini pekiştiren olumsuz etkenler vardır ve bunlar insanları büyük felâketlere, onur kırıcı alçaklıklara duçar edecek yoğunluktadır. Sonuçta Kur’ân’ın bu uyarılarını dikkate almayanlar, Allah’ın korkunç gazabıyla yüz yüze geleceklerdir. Faizi yasaklayan, Peygamberin […]

  • Acaba Kur’an Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Zamanından mı Toplanmıştır?
   Rate this post

   Acaba Kur’an Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Zamanından mı Toplanmıştır?

   Acaba Kur’an bizzat Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun vefatından sonra mı? Eğer bizzat peygamber zamanında bir araya getirilmişse, o halde neden Kur’an’ı Osman’ın bir araya getirdiği söylenmiştir? Cevap Bir grup İslami araştırmacıların söylediğine göre  Kur’an-ı Kerim bizzat Peygamber zamanında bire araya toplanılmıştır. Kur’an ayetleri ve surelerinin tertibi tümüyle Peygamber-i Ekrem’in […]

  • FATİHA SURESİNİN TEFSÎRİ
   Rate this post

   FATİHA SURESİNİN TEFSÎRİ

   Mizan Tefsiri, Cilt:1 Fâtiha Sûresi / 1-5 ………………………………………………… 51 52 …………………………….. El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur’ân – c.1 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a özgüdür. 3- O, Rahmandır, Rahimdir. 4- Din (karşılık) gününün sahibidir. 5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. AYETLERİN AÇIKLAMASI Yüce Allah, “Rahman ve […]

  • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)
   Rate this post

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5) Kur’an’ın Tahrif Olmadığına Dair Deliller (1) Kur’ân’ın mukaddes oluşu ve itibarı açısından tahrifinin mümkün olmayışının yanında, Şiîler nezdinde bu konu büyük bir önem taşımaktadır. Şiîler Kur’ân’ın tahrif olmadığı konusunda en sağlam inanca sahiptirler ve günümüzde nuranî Kur’ân’ın bayraktarlığını yapıp İslam ve Kur’ân’ı ciddi bir şekilde savunmaktadırlar. Şiî âlimlerinin, alçak Salman […]

  • KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
   Rate this post

   KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR

   “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn” Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam’da saymışız.” (Yasin 12. Ayet) a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah  (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. […]

  • Kur’an’ın Tahrifi İftirası
   Rate this post

   Kur’an’ın Tahrifi İftirası

   TAHRİFİN ANLAMI Râgıb-ı Isfahânî, “Müfredât” kitabında şöyle diyor: “Bir kelimeyi tahrif etmek, o kelimeyi iki farklı anlam ve mânâ verebilecek şekilde söylemektir.” Yukarıdaki ifade, kelime yapısı üzerinde gerçekleşen tahriften ziyade mânâsındaki tahrife değinmektedir. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerîm’de mânevî tahrife (anlam tarifine) değinerek şöyle buyurmaktadır: “Yahudilerin bir bölümü, kelimeleri (Allah’ın sözlerini) asıl mânâlarından saptırırlar.”[1] Bu ayet, […]

  more