İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi
   Rate this post

   İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi

   İranlı bir bayan olarak bilinen Hacı Seyyide Nusret Begum Emin 1886’da İsfahan’da doğdu. Babası Hacı Seyyid Muhammed Ali Eminutuccar İsfahani, kuvvetli inançları olan takvalı ve cömert bir adamdı. Kendisini henüz daha 4 yaşındayken ablasıyla birlikte Kur’an öğrenmesi için okula yollayan annesi; asilzade, dindar ve yardımsever bir bayandı. Genç kızların sadece Kur’an okumalarına izin verildiği ve […]

  • Kur’an’ın İnişi
   Kur’an’ın İnişi
   Rate this post

   Kur’an’ın İnişi

   Kur’an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah’ın, aziz ve alîm Allah’ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah’ın, rahman ve rahim Allah’ın, âlemlerin rabbi Allah’ın, yüce öğretici ve övgü sahibi hakîm Allah’ın katından Hatem’ül Enbiyanın (s.a.a) kalbine ve oradan da mümin ve muvahhitlerin kalplerine nazil olmuştur ki insanların ruhlarını izzet, hikmet, hayat, rahmet… ile yoğursun. Şanı yüce […]

  • Kitap ve sünnet ışığında
   Kitap ve sünnet ışığında
   Rate this post

   Kitap ve sünnet ışığında

   Allame askerının mushafı ıns saygı deyerlı okurlarımız okursunuz

  • Kuran’ı Kerim Mealı
   Kuran’ı Kerim Mealı
   Rate this post

   Kuran’ı Kerim Mealı

   1. FATİHA SÜRESİ Mekkidir, yedi âyettir.   Rahman ve rahim Allah adiyle 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- gazaba uğramışların da değil, sapıkların da  

  • Kur’an’ın Tahrif Meselesi
   Kur’an’ın Tahrif Meselesi
   Rate this post

   Kur’an’ın Tahrif Meselesi

   Kur’an’ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teâla’nın kendisi Kur’an’ı koruduğunu belirtmiştir: إنّا نحن نزّلنا الذِکر وإنّا له لحافظون. “Zikr’i /Kur’an’ı/ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”[1] O halde hiç kimsenin ondan bir harf eksiltip veya ona bir […]

  • KUR’AN’I KERİM MEALİ
   KUR’AN’I KERİM MEALİ
   Rate this post

   KUR’AN’I KERİM MEALİ

   1. FATİHA SURESİ Mekkidir, yedi âyettir.   Rahman ve rahim Allah adiyle 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- gazaba uğramışların da değil, sapıkların da  

  • Kur’an Okumak
   Kur’an Okumak
   Rate this post

   Kur’an Okumak

     Hüccet’ül İslâm İbrahimîyan İnsan beden ve ruh, aşina ve yabancı, ayb ve gayb bileşimi bir varlıktır. İnsan için aşina olan, ruh; yabancı olan ise bedendir. Şair bu gerçeğe şöyle temas etmektedir: Öz işinle uğraş, sana ne elden? Başka vadilerde ev kurmak neden? Kim sana yaddır bil! Bu hakî tenin! Bundan dolayıdır senin kederin Miski […]

  • Diyanetin Kuranı Kerim Meali
   Diyanetin Kuranı Kerim Meali
   Rate this post

   Diyanetin Kuranı Kerim Meali

   Diyanetin Kuranı Kerim Mealini çap eden ve hazırlıyan kuruluştur.

  • Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları
   Rate this post

   Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları

     Ehli Beyt Öğretisi 4 Ehl-i Beyt Mektebinin ünlü ve büyük âlimleri Kur’an’ın tahrif edilemeyeceği konusunda açıkça görüşlerini belirtmiş ve bunun Ehl-i Beyt Mektebinde kesin ve sabit bir inanç olduğunu açıklamışlardır. Nitekim Allame Muhammed Hüseyin Kaşif’ul Gıta bu konuda icma olduğunu zikretmiştir.[1] Şimdi Seçkin Âlimlerden Bir Kaçının Bu Konuyla İlgili Açıklamalarını Nakledelim: 1- Şeyh’ul-Muhaddis’in Ebu […]

  • Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
   Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
   Rate this post

   Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

   Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, […]

  • Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
   Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
   3.3 (66.67%) 6 votes

   Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali

   Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali FATIHA SURESI Mekke’de inmiştir.7 ayettir. 1-Bismillahirrahmanirrahim 2-Hamd o alemlerin Rabbi, 3-O Rahman, Rahim,………………………… ……………………..

  • Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
   Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
   2.2 (44%) 5 votes

   Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali

   Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali FATIHA SURESI (5/1.sure) 1 Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… 2 Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır.  

  more