İslam kaynakları

 • Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
  Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
  5 (100%) 1 vote

  Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, […]

 • Kur’an’ın İnişi
  Kur’an’ın İnişi
  Rate this post

  Kur’an’ın İnişi

  Kur’an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah’ın, aziz ve alîm Allah’ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah’ın, rahman ve rahim Allah’ın, âlemlerin rabbi Allah’ın, yüce öğretici ve övgü sahibi hakîm Allah’ın katından Hatem’ül Enbiyanın (s.a.a) kalbine ve oradan da mümin ve muvahhitlerin kalplerine nazil olmuştur ki insanların ruhlarını izzet, hikmet, hayat, rahmet… ile yoğursun. Şanı yüce […]

 • Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  Rate this post

  Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur’an’ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teâla’nın kendisi Kur’an’ı koruduğunu belirtmiştir: إنّا نحن نزّلنا الذِکر وإنّا له لحافظون. “Zikr’i /Kur’an’ı/ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”[1] O halde hiç kimsenin ondan bir harf eksiltip veya ona bir […]

 • Kur’an Okumak
  Kur’an Okumak
  Rate this post

  Kur’an Okumak

    Hüccet’ül İslâm İbrahimîyan İnsan beden ve ruh, aşina ve yabancı, ayb ve gayb bileşimi bir varlıktır. İnsan için aşina olan, ruh; yabancı olan ise bedendir. Şair bu gerçeğe şöyle temas etmektedir: Öz işinle uğraş, sana ne elden? Başka vadilerde ev kurmak neden? Kim sana yaddır bil! Bu hakî tenin! Bundan dolayıdır senin kederin Miski […]

 • İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi
  Rate this post

  İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-ı Kerim Mütercimi

  İranlı bir bayan olarak bilinen Hacı Seyyide Nusret Begum Emin 1886’da İsfahan’da doğdu. Babası Hacı Seyyid Muhammed Ali Eminutuccar İsfahani, kuvvetli inançları olan takvalı ve cömert bir adamdı. Kendisini henüz daha 4 yaşındayken ablasıyla birlikte Kur’an öğrenmesi için okula yollayan annesi; asilzade, dindar ve yardımsever bir bayandı. Genç kızların sadece Kur’an okumalarına izin verildiği ve […]

 • Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları
  Rate this post

  Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları

    Ehli Beyt Öğretisi 4 Ehl-i Beyt Mektebinin ünlü ve büyük âlimleri Kur’an’ın tahrif edilemeyeceği konusunda açıkça görüşlerini belirtmiş ve bunun Ehl-i Beyt Mektebinde kesin ve sabit bir inanç olduğunu açıklamışlardır. Nitekim Allame Muhammed Hüseyin Kaşif’ul Gıta bu konuda icma olduğunu zikretmiştir.[1] Şimdi Seçkin Âlimlerden Bir Kaçının Bu Konuyla İlgili Açıklamalarını Nakledelim: 1- Şeyh’ul-Muhaddis’in Ebu […]

 • Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
  3.3 (66.67%) 6 votes

  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali

  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali FATIHA SURESI Mekke’de inmiştir.7 ayettir. 1-Bismillahirrahmanirrahim 2-Hamd o alemlerin Rabbi, 3-O Rahman, Rahim,………………………… ……………………..

 • Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
  2.2 (44%) 5 votes

  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali

  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali FATIHA SURESI (5/1.sure) 1 Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… 2 Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır.  

 • Diyanetin Kuranı Kerim Meali
  Diyanetin Kuranı Kerim Meali
  Rate this post

  Diyanetin Kuranı Kerim Meali

  Diyanetin Kuranı Kerim Mealini çap eden ve hazırlıyan kuruluştur.

 • Kitap ve sünnet ışığında
  Kitap ve sünnet ışığında
  Rate this post

  Kitap ve sünnet ışığında

  Allame askerının mushafı ıns saygı deyerlı okurlarımız okursunuz

 • Kuran’ı Kerim Mealı
  Kuran’ı Kerim Mealı
  Rate this post

  Kuran’ı Kerim Mealı

  1. FATİHA SÜRESİ Mekkidir, yedi âyettir.   Rahman ve rahim Allah adiyle 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- gazaba uğramışların da değil, sapıkların da  

 • KUR’AN’I KERİM MEALİ
  KUR’AN’I KERİM MEALİ
  Rate this post

  KUR’AN’I KERİM MEALİ

  1. FATİHA SURESİ Mekkidir, yedi âyettir.   Rahman ve rahim Allah adiyle 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- gazaba uğramışların da değil, sapıkların da