İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Tövbe hakkında
   Rate this post

   Tövbe hakkında

   Tövbe hakkında Kur’an’da yer alan bütün anlamları ile tövbe, bu semavi kitaba özgü gerçek mesajlardan biridir. Çünkü küfürden ve şirkten dönerek iman etmek anlamındaki tövbe, diğer semavi dinlerde örneğin Hz. Musa ve Hz. İsa (onlara selam olsun) peygamberlerin dininde geçerli olmakla birlikte bu geçerlilik, tövbe gerçeğinin tahlili ve imana geçmesi açısından değil, doğrudan doğruya iman […]

  • İlahi İmtihanın Mahiyeti
   Rate this post

   İlahi İmtihanın Mahiyeti

   İLÂHÎ İMTİHANIN MAHİYETİ Hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim, hidayeti yüce Allah’a mahsus sayar. Yalnız Kur’an’daki hidayet, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştıran ihtiyarî hidayetten ibaret değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Rabbi-miz, her şeye kendi (özel) yaratılışını veren, sonra da onu (o doğrultuda) hidayet eden Allah’tır.” (Tâhâ, 50) Görüldüğü gibi yüce Allah hidayete bilinçli, akıllı olan ve olmayan […]

  • Hadisler Işığında Kur’an Nedir
   Rate this post

   Hadisler Işığında Kur’an Nedir

   Hadisler Işığında Kur’an Nedir Sorusuna Cevap Hüseyin b. Halid, Hz. Ali b. Musa er- Rıza’dan (aleyhi selâm) şöyle rivayet etmiştir: Dedim ki: “Ey Allah Resulünün oğlu! Bana Kur’an hakkında bilgi ver. Acaba Kur’an yaratan mıdır, yoksa yaratılan mı?” Buyurdu ki: “Ne yaratandır, ne de yaratılan. Sadece Allah Azze ve Celle’nin sözüdür.” Reyyan bin Salt, İmam […]

  • YAŞAYAN VELİLERDEN YARDIM DİLEMEK
   Rate this post

   YAŞAYAN VELİLERDEN YARDIM DİLEMEK

   Velilerden şöyle değişik şekillerde yardım talebinde bulunulabilir: 1- (Yaşayan bir veliden) Bize ev yapımında yardımcı olmasını istemek. Veya yanında bulunan kasedeki su ile bizi doyurmasını talep etmek. 2- (Yaşayan bir veliden) Günahlarımızın bağışlanması için Allah’a dua etmesini talep etmek. Bu iki suretin müşterek bir yönü mevcuttur. O da istenilen şeyin bütünüyle tabii bir şekilde istenilen […]

  • KUR-AN’A GÖRE HAYAT HEDEFİ
   Rate this post

   KUR-AN’A GÖRE HAYAT HEDEFİ

   “Değerli bir yaşam, hedefi olan bir yaşamdır.” sözü, her zaman söylenen bir sözdür. Bu bağlamda “Hedefli olmak” yaşam için en önemli unsur olarak kabul edilmiştir. Nitekim dinimizin en önemli kutsal kaynaklarına başvurulduğu zaman “Yaşam, hangi kanıttan dolayı hedefli olmalıdır” veya “İnsan yaşamının hedefli olmasının gereksinimleri nelerdir?” sorularıyla karşılaşıyoruz. Acaba hedefi tanımak, bizi hedefe ulaştıran oluşumları […]

  • Kur’an-ı Kerim’de Toplumsal Sünnetler
   Rate this post

   Kur’an-ı Kerim’de Toplumsal Sünnetler

   İslam düşünce sistemine göre insan toplumu, Allah’ın yarattığı diğer varlıklar gibi, belli kanunlar ve sünnetler çerçevesinde hayatını sürdürür. Bu “sünnet”leri tanımanın önemini vurgulamaya gerek görmüyoruz. Bu sünnet ve kanunların tanınmasıyla müslüman toplumlar salah ve hayrı, fesat ve sapmadan daha kolay ayırdedebilir, toplumsal hayatta arzuladıkları yüce İslami hedeflere ulaşabilirler. Bu makalede toplumsal sünnetler çeşitli özellikleriyle birlikte […]

  • Tevilin Anlamı Nedir?
   Rate this post

   Tevilin Anlamı Nedir?

     Tevilin Anlamı Nedir? Bazıları tevil kavramını, “bir ifade ile kastedilen şey” anlamına gelen tefsir sözü ile açıklama eğilimindedirler. Bir kısım ayetten kastedilen hususlar zorunlu olarak bilindiğine göre, doğal olarak: “Fitne çıkarmak ve yorumunu (tevilini) yapmak”ifadesinde geçen tevilden maksat, müteşabih ayetten kastedilen anlamdır. Şu halde, bu değerlendirmeye göre, müteşabih ayetlerin anlamlarını Allah’tan başka hiç kimse […]

  • Kur’an’da Rüya ve Uyku
   Rate this post

   Kur’an’da Rüya ve Uyku

   Kur’an’da Rüya ve Uyku Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya değinilmiştir. Rüya insan hayatının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçmektedir. İnsan uykuda çeşitli rüyalar görmektedir, ama buna rağmen insanların çoğu uyku ve rüya hakikatinden habersiz bulunmaktadır. Uyku, […]

  • Semavi dinlerde Örtü/Hicab
   Rate this post

   Semavi dinlerde Örtü/Hicab

   İnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim dallarının her biri özel bir bakış açısıyla insanı mikroskop altına almış, çok yeni ve değerli buluşlar yapmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen insan hakkında araştırmaları sürdürülen bir çok […]

  • EHL-İ BEYT AHLAKI
   Rate this post

   EHL-İ BEYT AHLAKI

   İçindekiler ALTINCI  BÖLÜM:    51 HER ŞEY KENDİSİNDEN YUKARIDAKİNE ORANLA KÜÇÜK VE DEĞERSİZDİR    51 ER ŞEY KENDİSİNDEN YUKARIDAKİNE ORANLA KÜÇÜK VE DEĞERSİZDİR    52 YEDİNCİ BÖLÜM:    65 HAKKA GİDEN YOL NASIL KATEDİLİR?HAKKA GİDEN YOL NASIL KATEDİLİR?    65 HAKKA GİDEN YOL NASIL KATEDİLİR?    66 SEKİZİNCİ BÖLÜM:    81 DOKUZUNCU BÖLÜM:    105 KAZAYA RAZI OLMA    105 KAZAYA RAZI OLMA    106 […]

  • Gadir hadisinin ifade ettikleri
   Rate this post

   Gadir hadisinin ifade ettikleri

   Gadir hadisinin ifade ettikleri Musa Ayaztekin Gadir-i Hum hadisesi İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Dinin kemale erdiği, nimetin tamamlandığı, kâmil ve eksiksiz din olarak Allah’ın insanlar için İslam’ı beğendiği ve seçtiği hakikat ve gerçeğini içinde barındırmaktadır. Bin dört yüz yıllık bir geçmişi olan bu hadise aslında İslam âleminin bu gün içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve […]

  • ZÜHT
   Rate this post

   ZÜHT

   Züht; insanın doğal olarak ilgi duyduğu bir şeye karşı kendi özgür iradesiyle ilgisiz olması ve onun güzelliklerini değersiz kabul etmesine denir. Kur-an’ı kerim, Yusuf’un kardeşleri onu köle olarak az bir değere sattıkları zamanki durumları konusunda şöyle buyurmaktadır: Onlar ona karşı zahit (isteksiz) idiler. Onlar çekememezlik ettiklerinden dolayı Yusuf’u kendi aralarında görmek istemiyorlardı. Bundan dolayı babalarını […]

  • Kuran ve Bilim Hakkında
   Kuran ve Bilim Hakkında
   Rate this post

   Kuran ve Bilim Hakkında

   Kuran ve Bilim Hakkında İlerleyen sayfalarda Kuran ayetlerinin evren hakkında verdiği bazı bilgilerin bilim ile olan olağanüstü paralelliğine değineceğiz. Ama öncelikle, Kuran ve bilim konuları üzerinde uzun süredir devam eden bir karışıklığa da değinmek gerekiyor. Bu karışıklık, bazı ateist “bilim adamları”nın Kuran’a önyargılı biçimde yaklaşmalarından kaynaklanır. Allah’ın varlığına inanmayan, dolayısıyla da Kuran’ın Hz. Muhammed tarafından […]

  • HZ.MUHAMMED’İN (S.A.A) HAYATI
   Rate this post

   HZ.MUHAMMED’İN (S.A.A) HAYATI

   Hz. Muhammed (s.a.a), Fil Vakıası’nın vuku bulduğu yıl olan 571 miladi yılında Arap yarımadasında Mekke şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. O hazretin mübarek velâdeti, bütün insanlık âlemini saran karanlık cahiliyet gecesinin ufkunda, İslâm güneşinin yakında doğacağını müjdeleyen bir şafak misaliydi. Bu şafağın doğuşuyla Kisra’nın sarayındaki sütunlar yıkıldı, ateşperestlerin ateşgedelerindeki ateş söndü, […]

  • KUR’AN VE SÜNNETTE TEVHİD
   Rate this post

   KUR’AN VE SÜNNETTE TEVHİD

   Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu, tasavvur ve idrak edilmesi en zor olanı ve en karmaşığıdır. Çünkü tevhit meselesi, zihinlerin algıladığı sıradan genel meselelerden, vicdanların aşina olduğu, kalplerin yabancısı olmadığı gündem tartışma konularından daha üst düzeydedir. Akıllar bu nitelikte bir meseleyi idrak edip onaylama […]

  • KUR’ÂN İLİMLERİ
   KUR’ÂN İLİMLERİ
   Rate this post

   KUR’ÂN İLİMLERİ

   Ben aranızda iki ağır emanet bırakıyorum:Biri Allah’ın kitabı, diğeri İtretim; Ehl-i Beyt’imdir.Bu ikisine sarıldığınız müddetce benden sonra asla sapmazsınız. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın inş.  

  • Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?
   Rate this post

   Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?

   Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir? Kur’an’da geçen Ummi tabirinden hareketle bazıları Peygamber’in (s.a.a) okuma ve yazma bilmediğini iddia etmişlerdir. Acaba bu konu doğru mudur? Bütün varlık aleminin sırlarını okuyabilen ve sırlarına vâkıf olan bir peygamberin okuma yazma bilmeyişi nasıl mümkün olabilir? Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Ummi okuma ve yazmayı […]

  • İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSAN
   Rate this post

   İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSAN

   İÇİNDEKİLER YAYINCININ ÖNSÖZÜ    4 ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ    5 1. Bölüm    8 İNSANIN RUHSAL KUSURLARI    8 İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSAN VE BEŞERİ EKOLLERDEKİ TANIMI    8 İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSANI TANIMANIN ÖLÇÜ VE KISTASLARI    8 KÂMİL NE DEMEKTİR?    10 KÂMİL ETMEK “EKMEL TU” İLE TAMAMLAMAK” “ETMEM TU” ARASINDAKİ FARK    10 “İNSAN-I KAMİL” TABİRİ    11 CİSMÎ VE RUHÎ KUSURLAR    12 RUHÎ […]

  • İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN
   Rate this post

   İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN

   Yahudi tarihi, insan türünün ömrünün yaklaşık yedi bin yıldan faz-la olmadığını kaydediyor. Aklî değerlendirmeler de bu görüşü destekliyor. Çünkü, bu türün bir erkeği ile bir dişisini (bir çiftini) ele alırsak ki, bu çift ortalama bir ömür sürmüş olsun; normal vücut yapısına sahip olsunlar; güvenlik, rahatlık ve refah gibi faktörleri de ortalama olarak düşünelim; insan hayatında […]

  • AYET VE HADİSLERLE TÖVBE
   Rate this post

   AYET VE HADİSLERLE TÖVBE

   Nisa Suresi, 17- Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye kadar ihmalkârlık etmeyip) tövbe edenler içindir. İşte Allah’ın rahmetiyle onlara dönüp tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir. Nisa Suresi, 18- İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya […]

  more