İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • El-MÎZÂN TEFSÎRİ cilt:5
   El-MÎZÂN TEFSÎRİ cilt:5
   Rate this post

   El-MÎZÂN TEFSÎRİ cilt:5

   Nisâ Sûresi 77-80 ………………………………………………………5 77- Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekât verin, denenleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir kısmı hemen Allah’tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da; “Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın olan ölümümüze dek geciktiremez miydin?” dediler. De ki: “Dünya […]

  • Nur Tefsiri-2
   Nur Tefsiri-2
   Rate this post

   Nur Tefsiri-2

   Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti efendimiz Hz. Muhammed’e ve masum Ehl-i Beyt’ine olsun. İlmiye havzalarında yüksek tahsilimi yaptıktan sonra Kur’an’la daha fazla düşüncesine kapıldım. Bazı dostlarımla tefsir çalışmaları yapıyor, her birimiz bir tefsiri inceleyerek birlikte müzakere ve münazara ediyorduk. Buradaki çalışmalarımızın özetini not alıyordum. Bu çalışmam birkaç cüze kadar bu minval üzere […]

  • El-Mîzân Tefsiri Cilt-2
   El-Mîzân Tefsiri Cilt-2
   Rate this post

   El-Mîzân Tefsiri Cilt-2

   Ayetlerin Meâli 183-186 183- Ey iman eden­ler, siz­den ön­ce­ki­le­re ya­zıl­dı­ğı gi­bi, oruç si­ze de ya­zıl­dı. Umu­lur ki sa­kı­nır­sı­nız. 184- Sa­yı­lı gün­ler. Ar­tık siz­den kim has­ta ya da yol­cu­luk­ta olur­sa, tu­ta­ma­dı­ğı gün­ler sa­yı­sın­ca baş­ka gün­ler­de tu­tar. Zor da­ya­na­bi­len­le­rin üze­rin­de bir yok­su­lu do­yu­ra­cak ka­dar fid­ye var­dır. Kim gö­nül­den bir ha­yır ya­par­sa bu da ken­di­si için hayır­lı­dır. Oruç […]

  • Nisâ Sûresi Tefsiri
   Nisâ Sûresi Tefsiri
   Rate this post

   Nisâ Sûresi Tefsiri

   1- Ey insanlar! Rabbinizden korkup-sakının ki O, sizi tek bir nefisten yarattı, ondan eşini de yarattı ve ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yaydı. Onun hatırına birbirinizden bir şey istediğiniz Allah’tan ve akrabaların haklarını çiğnemekten sakının. Allah, şüphesiz sizin üzerinizde gözetleyicidir.

  • Bakara Suresinin Tefsiri (70 – 86) (7)
   Rate this post

   Bakara Suresinin Tefsiri (70 – 86) (7)

     Bakara Suresinin Tefsiri (70 – 86) (7) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) 70-“Rabbine bizim adımıza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin, çünkü sığırlar, bizce, birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz şüphesiz hidayeti bulmuş oluruz” dediler.” Mesajlar ve Nükteler: 1- Vesvese yasaktır ve her […]

  • El-Mîzân Tefsiri Cilt:3
   El-Mîzân Tefsiri Cilt:3
   Rate this post

   El-Mîzân Tefsiri Cilt:3

   7……………………………………………………. EL-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN – C. AYETLERIN MEALI 1-6 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Elif, lâm, mîm. 2- Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, (yaratıklarını) koruyup yöneticidir. 3- O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. 4- Daha önce, insanlara yol gösterici olarak. […]

  • İhlas Suresinin Hadislerle Tefsiri
   Rate this post

   İhlas Suresinin Hadislerle Tefsiri

   İhlas Suresinin Hadislerle Tefsiri Vehab b. Vehab el Kureyşi, İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhi selâm) Allah Tebareke ve Teâlâ’nın “Kul Huvallahu ahad” sözünün manası hakkında şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kul” (deki) yani: (ey peygamber!) Sana vahy ettiğimiz şeyleri açıkla ve senin için okuduğumuz harflerin kullanılmasıyla hidayet olsunlar diye sözü dinleyen kimseler için sana onları bildirdik. “huve” […]

  • El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN
   Rate this post

   El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN

   ALLÂME TABATABAÎ’NİN KISACA HAYATI Seyyid Hüseyin NASR Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî, miladî 1902 yılının sonlarına doğru Tebriz’de ilim ve irfan ocağı olan bir sülâleden dünyaya geldi. On dördüncü büyük babasından kendi babasına kadar bütün babaları Tebriz’in meşhur âlim ve bilginlerindendi. Allâme, ilk tahsilini kendi doğum yeri olan Tebriz’de yaptı. Tahsilinin ilk aşamasını geride bıraktıktan […]

  • Nur’ul Kur’an Tefsiri 2.Cilt
   Nur’ul Kur’an Tefsiri 2.Cilt
   Rate this post

   Nur’ul Kur’an Tefsiri 2.Cilt

   سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) 142. İnsanların sefihleri, “Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?” diyecekler; de ki: “Doğu ve batı Allah’ındır. O, dilediğini doğru yola hidayet eder.   Tefsir Kıble’nin Değişmesi Olayı Bu ve sonraki bir kaç ayet insanlar […]

  • El-Mizân Tefsiri Cilt:6
   El-Mizân Tefsiri Cilt:6
   Rate this post

   El-Mizân Tefsiri Cilt:6

   AYETLERİN AÇIKLAMASI Görüldüğü gibi bu iki ayet Ehlikitab’ı ve kâfirleri veli edinmeyi yasaklayan ayetler arasında yer alıyor. Bundan dolayı Sünnî tefsircilerin bir bölümü, bu iki ayetin önceki ve sonraki ayetlerle aynı anlamı paylaştıklarını düşünerek hepsini aynı anlamda saymışlardır. Bu ortak anlam, müminlerin yardımcı anlamında şahısları veli edinme konusun-daki görevlerini açıklıyor ve Yahudileri, Hıristiyanları ve kâfirleri […]

  • KUR’AN’DA HZ.İSA VE ANNESİ’NİN ÖYKÜSÜ
   KUR’AN’DA HZ.İSA VE ANNESİ’NİN ÖYKÜSÜ
   Rate this post

   KUR’AN’DA HZ.İSA VE ANNESİ’NİN ÖYKÜSÜ

   1- İsa ve Annesinin Kıssası Kur’an’da Nasıl Geçer? İmran’ın karısı, Mesih’in annesi İmran kızı Meryem’e hamile kalır. Karnındaki bebeği, doğurduğu zaman özgür kılınmış olarak mescide hizmet etmek üzere adar. O, karnındaki bebeğin erkek olduğunu sanır. Çocuğu doğurup kız olduğunu anlayınca üzülür, iç geçirir. Sonra ona, “hizmet eden kadın” anlamına gelen “Meryem” adını verir. Meryem doğmadan […]

  • ENFAL SURESİNİN TEFSİRİ
   ENFAL SURESİNİN TEFSİRİ
   Rate this post

   ENFAL SURESİNİN TEFSİRİ

   Takdim Şehit Mutahhari’nin tefsir alanındaki çalışmalarının üçüncü bölümünü oluşturan bu eserde bir çok önemli konu Kur’ani bakış ile ele alınıp incelenmiştir. Özellikle toplum ve tarihe egemen olan ilahi sünnetler, tekvanın anlamı ve etkileri, Şia fıkhındaki humus hükmünün Kur’ani açıklaması, ölüme vefat denilmesinin sebebi vb. konular  üzerinde durulmuştur. Şehit Mutahhari’nin her eserinde olduğu gibi bu eseri […]

  • Tesettür Ayeti
   Tesettür Ayeti
   2 (40%) 1 vote

   Tesettür Ayeti

   Bismillahirrahmanirrahim İSLAM’DA ÖRTÜNME Cevap- Muhterem kardeşim, bu konuda bir kardeşimizin bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldığı bir yazısını size aktarıyorum. İnşaallah gereken cevabınızı bu yazıda bulursunuz. Yabancı erkeklere karşı kadının örtünmesi İslam dininin kesin hükümlerinden biridir. Bu hükmün İslam’a ait olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde, Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının hadislerinde kadının […]

  • Hamd Suresinin Tefsiri
   Hamd Suresinin Tefsiri
   Rate this post

   Hamd Suresinin Tefsiri

   Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Kur’an-ı Kerim’in tefsiri; kıraat, tecvit ve Kur’an tarihi ilimleriyle birlikte Peygamber (s.a.a) asrına kadar uzanan ilimlerden biridir. Eskiden günümüze kadar tefsir hususunda çok geniş ve büyük gayretler gösterilmiştir. Alim ve bilginlerden her biri kendi güçleri oranında bu yolda çaba göstermiş ve çeşitli tefsirleri kaleme almışladır. Farklı tefsirlerde edebi konular, […]

  • fatiha SURE’Sİ TEFSİRİ
   fatiha SURE’Sİ TEFSİRİ
   Rate this post

   fatiha SURE’Sİ TEFSİRİ

   TAKDİM Bismillahirrahmanirrahim İlim ve düşünce maddi olmadığından dolayı, fikri ve ilmi eserler nerede hazırlanırsa hazırlansın bütün insanlığın malı sayılır. İslam dini de bizlere ilimi nerede olursa olsun almaya ve ondan yararlanmayı emretmiştir. Bu genel kaide gereğince tercüme hareketi, ilim ve fikir alanında, insanlar arasında ilişki oluşturduğu için mukaddes bir vesile sayılır. Elbette bu söz insanın […]

  • Nur Tefsiri-1
   Nur Tefsiri-1
   Rate this post

   Nur Tefsiri-1

   Allah-u Teala teşrii iradesinin gerçekleşmesi için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Ardından da Peygamber’i göndermiştir ki davranışlarıyla Kur’an-ı Kerim’i hayata ge-çirsin ve hem de Allah-u Teala’dan aldığı ezeli ilim sayesinde Kur’ani gerçekleri açıklasın. Bu manada din bilimcilerin iki kaynağı vardır; Kur’an-ı Kerim ve sünnet. Yani önce Kur’an-ı Kerim’e, sonra da Kur’an-ı Kerim’i hakkıyla anlamak için sünnete müracaat […]

  • Bakara Suresi’nin Tefsiri (10 – 25) (3)
   Rate this post

   Bakara Suresi’nin Tefsiri (10 – 25) (3)

   Bakara Suresi’nin Tefsiri (10 – 25) (3) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 10- “Kalplerinde hastalık vardır, Allah hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyledikleri için onlara elem verici azap vardır. ” Tefsir Münafıkların sürekli artan hastalığı, “Neden onlar başarılı oldular?” diye Müslümanlara karşı duydukları hasetten ya da münafıkça sırlarının ifşa edilmesindendir. […]

  • Nur Tefsiri-3
   Nur Tefsiri-3
   Rate this post

   Nur Tefsiri-3

   1- Bu tefsirde sadece belli bir grubun anlayabildiği teknik, edebi, fıkhi, kelami ve felsefi kavramlardan kaçınmış, Kur’an’dan sadece dünya dillerine tercüme edilebilecek ve bir işaret ve mesaj olabilecek derslere yer verilmiştir. 2- Bu tefsirde rey üzere tefsirden kaçınılmış, sadece Kur’an’ın metninden ve Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’inden menkul hadislerden istifade edilmiştir. 3- Çoğu mesaj ve nükteler […]

  • İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı
   Rate this post

   İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı

   GİRİŞ Hz. Ali (a.s)’ın mushafı, İslâm tarihinde Kur’an ve Kur’an ilimlerini ihtiva eden ilk kitap oluşu hasebiyle büyük öneme sahiptir. Bu kitabın en belirgin özelliği, Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s)’a ait oluşudur. İmam Ali (a.s) vahyin şahidi, kitap ilminin sahibi, Peygamber’in ilminin varisi, onun daimî arkadaşı ve ilim şehrinin kapısıdır. Sahabe içerisinde Kur’an’ın tefsiri ve […]

  • GEÇİCİ NİKAH
   GEÇİCİ NİKAH
   Rate this post

   GEÇİCİ NİKAH

   Nisa Suresi 24′ üncü Ayetin Tefsiri “Sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da haram kılınmıştır.” Ayetin orijinalinde geçen “muhsenat” kelimesi, “ihsân” kökünden türemiş ve engel olmak ve korumak anlamına gelen ism-i mef’ul kalıbında bir çoğul isimdir. Başkalarının girmesini engelleyen sağlam kaleye de “el-hisn-ul hasîn” denilmesi bu yüzdendir. Nitekim “kadın kendini korudu, fuhuştan kaçındı” anlamına gelmek […]

  more